Logo referatele carteDavid Pop din opera CatastrofaCaracterizarea lui David Pop din nuvela psihologica Catastrofa (1921) de Liviu Rebreanu

Nuvelă psihologică. Personaj principal, multidimensional, dinamic. Modalităţi de caracterizare: — caracterizare directă: portretul făcut de narator şi de alte personaje, autocaracterizarea; — caracterizare indirectă: prin propriile gânduri, simţiri
Continuare

Eneida epopee a latinitatii, inchinata de Vergiliu poporului roman.

Eneida cuprinde 12 cărţi şi urmăreşte evoluţia Romei într-o epocă legendară, de la plecarea lui Eneas din Troia până la aşezarea lui pe pământul Latiumului. Acţiunea se desfăşoară după cum urmează: Troia a căzut
Continuare

Prins — roman de Petru Popescu - rezumat

PRINS — Roman de Petru Popescu, apărui la Edilura pentru literatură din Bucureşti, în . Autorul exilându-sc în Statele Unite (unde a făcut o carieră de excepţie), romanul a căzut sub incidenţa unei interdicţii de circulaţie publică, el continuând
Continuare

F — Roman de Dumitru Radu Popescu

F — Roman de Dumitru Radu Popescu. Apare la Bucureşti, Editura Tineretului, în . La mai bine de un deceniu de la debutul editorial (Fuga, 1958), într-o creaţie destul de amplă din care nu lipsesc realizările majore în special în proza scurtă (Somnul pământului, 1965, Duios
Continuare

Exuvii de Simona POPESCU - comentariu

Autoarea si opera sa - Simona POPESCU Născută la 10 martie 1965 în Codlea (Braşov), Simona Popescu scrie poezie, proză, eseuri. Este absolventă
Continuare

Tara. Poporul - fragment care face parte din volumul Romania pitoreasca

(1901), autor Alexandru Vlahuţă. Scrierea România pitorească este un amplu jurnal de călătorie, alcătuit din trei părţi (cu titlurile: Pe Dunăre; Pe Marea Neagră; în munţii noştri), cărora li se adaugă două fragmente
Continuare

Lirica populara

Expresie a stărilor sufleteşti trăite de individ şl colectivitate, lirica populară dezvoltă, ca şi cea scrisă, variate game de teme şi motive. Acestea sunt în strâns raport cu însăşi stările sufleteşti ale omului, aceleaşi pretutindeni,
Continuare

Eneas - legendar erou troian si protagonist al epopeii Eneida

(autor Vergiliu). Supravieţuitor al căderii Troiei, după nimicirea cetăţii el rătăceşte pe mări, întârzie o vreme în Cartagina şi, ajuns pe pământul Italiei, devine părintele poporului roman. Eneas are trăsăturile unui adevărat
Continuare

Hector - personaj in epopeea Iliada

(autor prezumtiv Homer). Erou legendar troian, Hector este fiul regelui Priam şi al Hecubei. E este căsătorit cu Andromaca. Calitatea de erou simbolic este dată de vitejia extraordinară cu care luptă, deşi ştie din prezicerile oracolului că va fi ucis
Continuare

Velerim si veler doamne —roman de Victor Ion Popa

VELERIM ŞI VELER DOAMNE —Roman de Victor Ion Popa. Apărut în anul 1933 Ia Editura „Cultura Naţională". Distins cu premiul pentru proză al „Societăţii Scriitorilor Români". Romanul a cunoscut, singur sau împreună cu Floare de oţel, câteva reeditări,
Continuare

Epopeea lui Ghilgames - opera anonima

este una dintre cele mai vechi opere ale omenirii, capodoperă a literaturii sumero-babiloniene. Deşi epopeea este redactată în secolul al XIIlea î.Hr. în Mesopo-tamia, pe douăsprezece tăbliţe de argilă, cu scriere cuneiformă, cele mai vechi fragmente ale
Continuare

A treia teapa — „tragedie populara in cinci acte" de Marin Sorescu

A TREIA ŢEAPĂ — „Tragedie populară în cinci acte" de Marin Sorescu. Fragmente din piesă au fost publicate în revistele „Cronica" (Iaşii 26 iunie 1971) şi „România literară" (actul al doilea, în nr. din 16 martie 1978). Premiera absolută a piesei a
Continuare

Umbria - volum de versuri de Adrian Popescu

UMBRIA Volum de versuri de Adrian Popescu, publicat la Editura Dacia din Cluj, în . Este cartea de debut a poetului. Sub acest titlu, s-a tipării la Editura Vinea din Bucureşti un volum - antologic de autor în seria de „Edilii definitive", în anul 2000. Ea selectează poezii clin loate
Continuare

MOARTEA LUI IPU — Nuvela de Titus Popovici

MOARTEA LUI IPU — Nuvelă de Titus Popovici. Prima ediţie în volum: Moartea lui Ipu /Povestire/ Bucureşti, Editura Albatros, 1970, 112 p. Preluând ca titlu ultima propoziţie a nuvelei, o reuşită ecranizare (Alunei i-am condamnat pe toţi la moarte. Regia: Sergiu Nicolaescu.
Continuare

Catastrofa - comentariu nuvelei de Liviu Rebreanu

CATASTROFA Nuvelă de Liviu Rebreanu. Apare în magazinul ilustrat lunar „Lectura pentru toţi", condus de Eugen Lovinescu, în nr. 5, aprilie 1919, p. 266-287; reapare, alături de Ific ştrul, dezertor şi Hora morţii, în voi, Catastrofa. Trei nuvele. Bucureşti,
Continuare

Caracterizare Lefter Popescu - Doua loturi de Ion Luca Caragiale

Nuvelă psihologică. Personaj principal, multidimensional, dinamic. Modalităţi de caracterizare. — caracterizare directă: portretul făcut de narator şi de alte personaje, autocaracterizarea; — caracterizare indirectă: prin propriile gânduri, simţiri
Continuare

Tiganiada — comentariu - epopee eroi-comica in 12 canturi de Ion Budai Deleanu

ŢIGANIADA — Epopee eroi-comică în 12 cânturi de Ion Budai Deleanu. Păstrată în două versiuni manuscrise, terminate, aproximativ, la 1800 (varianta A) şi 1812, înainte de campania lui Napoleon în Rusia (varianta B). Publicată pentru prima oară în 1875-l877 în revista
Continuare

TAKE, IANKE SI CADIR — Comedie in trei acte de Victor Ion Popa - rezumat

TAKE, IANKE ŞI CADÎR — Comedie în trei acte de Victor Ion Popa. Premiera piesei a avut loc în anul 1932 la Teatrul „Măria Ventura", dar, în ciuda unei distribuţii „într-adevăr excepţională" (Ion Sârbul, G. Timică, Al. Giugaru, Jules Cazaban, Măria Mohor,
Continuare

Dulce ca mierea e glontul patriei — comentariu - roman de Petru Popescu

DULCE CA MIEREA E GLONŢUL PATRIEI — Roman de Petru Popescu. Armata nu i-a prea stimulat, ca subiect de inspiraţie, pe romancierii români postbelici. Motivele sînt multiple, temerea de a nu resuscita şabloane fiind preponderentă. I se adaugă contextul specific
Continuare

ISTORIILE DOMNILOR TARII ROMANESTI (1290-1729) — Cronica in doua parti scrisa de Radu Popescu

ISTORIILE DOMNILOR ŢĂRII ROMÂNEŞTI (1290-l729) — Cronică în două părţi scrisă de Radu Popescu (1655-l729); prima parte, cunoscută şi sub numele de Cronica Bălenilor (1290-l688), considerată pe bună dreptate o replică dată Letopiseţului
Continuare
Copyright © Contact | Trimite referatUltimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu

Cauta referat
Scriitori romani