Logo referatele carteFat frumos din opera Fat-frumosCaracterizarea lui Fat-Frumos din basmul Fat-Frumos din lacrima de Mihai Eminescu

Basm cult. Personaj (erou) principal, dinamic, protagonist, eponim, fantastic, simbolic. Modalităţi de caracterizare: — mijloace directe: portretul făcut de narator şi de alte personaje; — mijloace indirecte: caracteri2area prin propriile acţiuni, gânduri, sentimente;
Continuare

Fat-Frumos din lacrima (fragment comentat) de MlHAI EMINESCU

Fat-Frumos din lacrima (fragment) "Cand era-nspre sara zilei a treia, buzduganul, cazand, se izbi de o poarta de arama si facu un vuiet puternic si lung. Poarta era sfaramata si voinicul intra. Luna rasarise dintre munti si se oglindea
Continuare

Fat-frumos din lacrima - desfăşurarea şi momentele basmului

aaa1 Basmul Făt-Frumos din lacrimă ne propune o altă formulă a fantasticului eminescian: un fantastic ce explorează resursele misterului şi fabulosului, stilizând modelul folcloric şi alăturându-se, în ansamblul operei, fantasticului de expresie filosofică
Continuare

Fat-frumos din lacrima comentariul basmului de Mihai Eminescu

FĂT-FRUMOS DIN LACRIMĂ — Basm de Mihai Eminescu; „redactat" la Viena, „într-o atmosferă destul de neprielnică concentrării şi elaborării" (Perpessicius), Făt-Frumos din lacrimă este publicat în „Convorbiri literare" (IV, 17, 1 noiembrie şi IV, 18,
Continuare

Fatalaul - figura angelica a fatalaului de Tudor Arghezi

In mitologia Florilor de mucigai (1931), un rol privilegiat îl deţine androginul. Poezia Fătălăul are în centru epifania unei făpturi cu o dublă alcătuire, masculină şi feminină. Din combinarea masculinului cu femininul într-o singură persoană
Continuare

MIHAI EMINESCU “ Fat- Frumos din tei “ si ” Povestea teiului”

LUCRARE COMPARATIVĂ M.Eminescu este poetul reprezentativ al literaturii române , “ poetul nepereche” creator al unei opere care străbate timpul cu o forţă nealterată , trăind într-o perpetuă actualitate . Poemele
Continuare

Conu leonida fata cu reactiunea - comedie de I. L. Caragiale - comentariu

CONU LEONIDA FAŢĂ CU REACŢIUNEA — Comedie de I. L. Caragiale. In „Convorbiri literare", XII (1880), nr. 11. Subintitulată „farsă într-un act", piesa se desfăşoară în decorul modest al unei odăi de mahala bucureşteană.
Continuare

Aurica Tulea fata cea mica a Aglaei din Enigma Otiliei - caracterizare

Fata cea mică a Aglaei este reversul Otiliei. Otilia şi Aurica se constituie într-un cuplu antinomic. Dacă Otilia întrupează tot ceea ce înseamnă feminitate, Aurica se situează la antipodul feminităţii. Dacă Otilia rămâne pentru cititori o "enigmă',
Continuare

Caracterizarea lui Făt-frumos din basmul tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte

"Riguroasă afirmare ontologică" (Constantin Noica), conţinând un substrat de mare profunzime filosofică, perfect "absorbit în fapte, fără nici o intervenţie discursivă" (G. Călinescu), basmul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă
Continuare

Conul leonida fata cu reactiunea I. L. Caragiale rezumat

In faţa acestei bijuterii a teatrului caragialian, datând din 1879 când autorul o citeşte la una din seratele lui Maiorescu, întrebarea capitală se pune în legătură cu sursele şi modalităţile comicului. Căci dincolo de „lipsa de glumă", de sensul grav
Continuare

Prefata (la Tara piticilor) de Tudor ARGHEZI

Autorul si opera sa Tudor Arghezi (pseudonimul literar al lui Ion N. Theodorescu), poet, prozator şi publicist, s-a născut la 23 mai 1880 la Bucureşti.
Continuare

In fata timpului — culegere de versuri de Demostene Botez

ÎN FAŢA TIMPULUI — Culegere de versuri, ediţie retrospectivă, de Demostene Botez. A apărut la Bucureşti, la Editura pentru Literatură, în 1967, cu o prefaţă de Ovid S. Crohmălniceanu. Volumul reprezintă o selecţie din întreaga creaţie a scriitorului,
Continuare

Colectie din poeziile d-lui marelui logofat Iancu Văcarescu

COLECŢIE DIN POEZIILE D-LUI MARELUI LOGOFĂT I. VĂCARESCU Volum de versuri al lui Iancu Văcărescu, apărut la Bucureşti în 1848, în tipografia lui C. A. Rosetti şi Vinterhalder, cu fondurile Asociaţiei literare şi sub îngrijirea lui Ion Voinescu II, care
Continuare

Comentariu Făt Frumos din tei

A apărut în Convorbiri literare, 1 febr. . Introducându-i modificări în urma cărora câştigă din punct de vedere artistic, poezia este republicată sub titlul Povestea teiului, în Convorbiri literare, martie . Maiorescu publică această nouă formă sub titlul
Continuare

Caracterizarea lui Dionis / Dan din nuvela fatastica Sarmanul Dionis

Nuvelă fantastică şi filosofică. Personaj romantic, principal, dinamic, eponim, arhetipal — împreună cu Măria întruchipea2ă cuplul adamic; personajul principal trăieşte drama căutării absolutului. Modalităţi de caracterizare: —
Continuare
Copyright © Contact | Trimite referatUltimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu

Cauta referat
Scriitori romani