Logo referatele carteItic Strul din opera Itic strul, dezertorItic strul, dezertor - comentariu - de Liviu Rebreanu

IŢIC ŞTRUL, DEZERTOR... — Nuvelă de Liviu Rebreanu, apărută în „Sburătorul", an. I (1920), nr. 45 (21 februarie) şi nr. 46 (27 martie); a fost inclusă apoi în numeroase volume, începând cu Catastrofa (Trei nuvele), Editura „Viaţa românească , . După
Continuare

Curente si politici cultural in sec al-XIX-lea

Curente si politici cultural in sec al-XIX-lea In sec XIX au loc numeroase inovatii tehnice(invenatarea tiparului)manifestari cultural, promovarea ideilor de libertate si a spiritului national in plan politic, toate acestea reflectand in mediile cultural prin aparitia si diversificarea unor curente
Continuare

EVOLUTIA CONCEPTULUI DE CRITICA LITERARA

Revin adesea în discuţiile critice din ultima vreme noţiuni ca autoritate, obiectivitate, gust, vocaţie, metodă, ştiinţă, creaţie etc, cu interpretările cele mai variate. Toate propoziţiile au fost pronunţate, şi cine vrea să se orienteze
Continuare

Vederile politice ale lui Mihai Eminescu

Soarta omului de caracter este ca să fie într-o permanentă nemulţumire din cauza nedreptăţilor a căror victimă este dânsul sau cea mai mare parte din omenire. El constată cu părere de rău cât de plăcută ar fi viaţa, dacă oamenii ar
Continuare

DUMNEZEU S-A NASCUT IN EXIL de Vintila Horia - RECUPERAREA SPATIULUI MIORITIC

RECUPERAREA SPAŢIULUI MIORITIC După o lectură profundă, realizată prin grila comentariilor criticii moderne — multiple şi conexe — se constată că această scriere a lui Vintilă Horia este, în primul rând, un roman istoric. Căci personajul central,
Continuare

Mihail DRAGOMIRESCU - IMPRESIONISMUL SI RATIONALISMUL IN CRITICA

In vreme ce marile noastre reviste cred că, ocărindu-sc mai rău ca gazetele de provincie în chestia poporanismului, vor face sa înainteze literatura noastră — e bine ca noi să dăm precădere altor chestiuni mult mai importante, mult mai în legătură cu literatura
Continuare

Pareri critice despre Ion Minulescu

„[...] Dacă insă, făcînd abstracţie de toate aceste mijloace ale manierei minulesciene, ne întrebăm dacă poetul a manifestat vreodată o adevărată concepţie simbolistă a poeziei, răspunsul nu mi se pare că poate fi dat în sens pozitiv. Căci,
Continuare

Critica literara romaneasca in secolul xx: E. Lovinescu, T. Vianu, G. Călinescu

Dezvoltarea literaturii române în ansamblul ei, deci şi a criticii noastre literare, după 1900, stă fără cea mai mică îndoială sub semnul strălucitei epoci a marilor clasici din a doua jumătate a veacului trecut, sub semnul şi influenţa nutritivă
Continuare

Nuvela Cezara De Mihai Eminescu - structura mitică a nuvelei

aaa1 In nuvela Cezara (1876), iubirea este singura cale de mântuire a fiinţei umane prin recuperarea patriei mitice şi regăsirea armoniei primordiale a cuplului adamic (salvarea de la vremelnicie). Obsesia romanticilor pentru tiparele originare ale existenţei umane face ca tema
Continuare

Prefata (la Tara piticilor) de Tudor ARGHEZI

Autorul si opera sa Tudor Arghezi (pseudonimul literar al lui Ion N. Theodorescu), poet, prozator şi publicist, s-a născut la 23 mai 1880 la Bucureşti.
Continuare

RECEPTAREA OPEREI IN CRITICA LITERARA JUNIMISTA

Dacă Eminescu şi Caragiale s-au bucurat de articole speciale scrise chiar de Maiorescu, dacă despre Coşbuc au apărut în Convorbiri literare două cronici întinse, consacrate volumelor Balade şi idile şi Fire de tort. Slavici şi Creangă rămân
Continuare

Escursiuni in germania meridionala. memorii artistice, istorice si critice (1858) de Nicolae Filimon

ESCURSIUNI ÎN GERMANIA MERIDIONALĂ. MEMORII ARTISTICE, ISTORICE ŞI CRITICE (1858) — Relaţie de călătorie de Nicolae Filimon, apărută mai întâi, sub titlul:Trei luni în străinătate. Impresiuni şi memorii de călătorie, în foiletonul ziarului
Continuare

POETI SI CRITICI

Sunt de-abia 14 ani (acum sunt 36) de cînd, prin cîteva articole sub numele Direcţia nouă în poezie ţi proză, ne-am încercat să arătam ce trebuie să se ceară de la o mişcare sănătoasă a literaturei române. Acele articole erau purtate de oarecare
Continuare

DE LA CRITICA LITERARA LA BIOLOGIA MAMIFERELOR de Henric Sanielevici

Sînt mulţi ani de cînd critica literară m-a condus la studii de antropologie. Calea este, contrar de cum s-ar crede, scurtă îi dreaptă. înainte de toate, criticul, ca şi romancierul, se ocupă de psihologia individuală sau „diferenţială" cum a numit-o, în
Continuare

ALECSANDRI IN CRITICA LITERARA JUNIMISTA

In 1871, când T. Maiorescu publica Direcţia nouă în poezia şi proza română, Vasile Alecsandri era colaborator al Convorbirilor literare cu poezii de factură veche, cânticele comice şi mai ales cu pasteluri. Revista junimistă, care se declarase în articolul-program drept
Continuare

TESTAMENTUL POLITIC AL LUI MIHAI EMINESCU

Cântări şi laude-nălţăm Noi, Ţie Unuia Primindu-l cu psalme şi ramuri Plecaţi-vă neamuri, Cântând Aleluia! Christos a înviat din morţi, Cu cetele sfinte, Cu moartea pre moarte călcând-o. Lumina ducând-o Celor din morminte! Mihai Eminescu Arta
Continuare

O CERCETARE CRITICA ASUPRA POEZIEI ROMANE DE LA 1867 de

Apărut iniţial în primele numere ale Convorbirilor literare şi imediat apoi în volum, studiul va fi inclus, începând din 1892, în toate ediţiile Criticelor maioresciene, însemnătatea lui este capitală nu numai în opera autorului său, dar şi în întreaga istorie
Continuare

Gulliver - eroul operei alegorico-fantastice cu elemente de virulenta satira morala si social-politica, Calatoriile lui Lemuel Gulliver in mai multe tari indepartate ale lumii

Caracterizarea lui Vitoria Lipan din roman mitic Baltagul

Roman mitic, simbolic şi iniţiatic. Personaj principal, dinamic, multidimensional, arhetipal. Modalităţi de caracterizare: — caracterizare directă: portretul făcut de narator şi de alte personaje; autocaracterizare; — caracterizare indirectă: prin
Continuare

O scrisoare pierduta comedie realista, comedie de moravuri politice, de ion luca caragiale

Ion Luca Caragiale (1852 - 1912), dramaturg şi prozator, a fost un observator lucid şi ironic al societăţii româneşti din vremea Iui, un scriitor realist şi moralizator, un excepţional creator de oameni şi de viaţă. Comediile sale - "O scrisoare pierdută",
Continuare
Copyright © Contact | Trimite referatUltimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu

Cauta referat
Scriitori romani