Logo referatele carteNicolae Tabara din opera ProstiiROMANII SUPT MIHAI VOEVOD VITEAZUL — Lucrare istorica a iui Nicolae Balcescu

ROMÂNII SUPT MIHAI VOEVOD VITEAZUL — Lucrare istorică a iui Nicolae Bălcescu, redactată în cea mai mare parte în ultimii ani ai vieţii (185l-l852), deşi date despre proiectul ci există încă în corespondenţa autorului din . în acest an, . publică în Magazin
Continuare

Lupta cu inertia — volum de versuri postum de Nicolae Labiş

LUPTA CU INERŢIA — Volum de versuri postum, de Nicolae Labiş. Această culegere a fost publicată după moartea scriitorului, în 1958, sub îngrijirea unui colectiv, şi conţine poezii scrise de Nicolae Labiş în chiar anul morţii sale (1956). în organizarea sumarului,
Continuare

Nicolae Manolescu: arca lui noe

Nu s-a trecut cu vederea asupra faptului că de departe cea mai importantă contribuţie la teoria romanului, pe de o parte, şi la exegeza romanului românesc, pe de alta, din ultimele decenii, adică eseul lui Nicolac Manolescu, Arca lui Noe. debutează cu o mărturisire
Continuare

Nicolae DAVIDESCU - scurta biografie

Născut la 24 octombrie 1888, la Bucureşti. Publică versuri în Viaţa nouă, Sămănătorul, Viaţa sociala. Insula, Noua revistă română. Flacăra, Adevărul literar etc, unde tipăreşte, în acelaşi timp, şi foiletoane critice.
Continuare

ILUSTRAREA UNUI MOTIV DE CIRCULATIE UNIVERSALA DON JUAN de Nicolae Breban

împlinind 60 de ani (la 1II1994), Nicolae Breban priveşte în urmă cu mândrie, în primul rând la romanele tipărite (deşi a produs şi poezie, şi teatru, mai neînsemnate, dar a produs ! ). Romanele sale sunt Francisca, E.S.P.L.A., 1965, în absenţa stăpânilor, E.S.P.L.A.,
Continuare

Ciocoii vechi si noi - comentariu - roman de Nicolae Filimon

CIOCOII VECHI ŞI NOI SAD CE NAŞTE DIN PISICĂ ŞO ARICI MĂNÎNCĂ - Roman de Nicolae Filimon, apărut în „Revista română" din 1862-l863 şi în volum, la Bucureşti, în 1863. Varianta din volum se deosebeşte dc prima doar prin unele corecturi stilistice
Continuare

DON JUAN — Roman de Nicolae Breban

DON JUAN — Roman de Nicolae Breban. Bucureşti, Ed. Cartea Românească, . A fost scris în 1975 şi face parte dintr-o proiectată serie de „romane scurte". Autorul îl consideră „o aşchie" din trunchiul mare al romanului Bunavestire şi crede că, o dată cu
Continuare

Prostii sub clar de luna — piesa de Teodor Mazilu

PROŞTII SUB CLAR DE LUNĂ — Piesă de Teodor Mazilu, subintitulată „falsă tragedie într-un prolog şi trei acte (şase tablouri)". Publicată în revista „Teatrul", nr. 11, din 1962, cu titlul (cenzurat) Sub clar de lună, piesa va fi inclusă în volumul apărut,
Continuare

Nicolae Iorga (1871—1940) - biografie

Nicolae Iorga - Născut la 5 iunie 1871, la Botoşani. Debutează în publicistică la vîrsta de 13 ani. Studii primare şi secundare în oraşul natal şi la Iaşi. Urmează Şcoala Normală Superioară din Iaşi, luîndu-şi licenţa în Litere.
Continuare

Degetul de gheata — antologie din poezia lui Nicolae Prelipceanu

DEGETUL DE GHEAŢĂ — Antologie din poezia lui Nicolae Prelipceanu, apărută în . Dintre cele patrusprezece volume (de versuri şi proză) ale autorului, Degetul de gheaţă ilustrează Tumul înclinat (cu patru poeme), Antu (cu şase), 13 iluzii şi Arheopterix
Continuare

Jurnalul fericirii de Nicolae Steinhardt

Nicolae Steinhardt biografie Eseist, traducător, memorialist, Nicolae Steinhardt s-a născut la 29 iulie 1912 în Bucureşti. A absolvit Liceul „Spiru Haret",
Continuare

Nicolae Balcescu (1819-1852) - scrieri, biografie

Nicolae Bălcescu, fiul pitarului Barbu Bălcescu, s-a născut în Bucureşti Ia 29 iunie 1819, în casele părinteşti ale Iui Mache Facă. Revoluţiunea de la 1821 constrânse pe familia Bălcescului, ca pe multe alte familii române, a fugi la Braşov; la vârsta
Continuare

Ciocoii vechi si noi sau Ce naste din pisica soareci mananca de Nicolae Filimon - roman traditional

Inceputurile romanului românesc au fost timide şi incerte. Romanul lui Nicolae Filimon a fost un prim succes. Doar pentru atât şi cartea lui merită citită. Nu rata însă şansa de a găsi în ea un povestitor gata să-ţi devină prieten, să te ia de braţ
Continuare

Primele iubiri - volum de poezii de Nicolae Labiş

PRIMELE IUBIRI - Volum de poezii de Nicolae Labiş, publicat la Bucureşti la Editura Tineretului în toamna anului 1956, sub supravegherea poetului însuşi. Poeziile cuprinse între paginile sale fuseseră în cea mai mare parte publicate în presă între 1954 şi . Un număr
Continuare

Escursiuni in germania meridionala. memorii artistice, istorice si critice (1858) de Nicolae Filimon

ESCURSIUNI ÎN GERMANIA MERIDIONALĂ. MEMORII ARTISTICE, ISTORICE ŞI CRITICE (1858) — Relaţie de călătorie de Nicolae Filimon, apărută mai întâi, sub titlul:Trei luni în străinătate. Impresiuni şi memorii de călătorie, în foiletonul ziarului
Continuare

Bunavestire — roman de nicolae breban

BUNAVESTIRE — Roman de Nicolae Breban. Iaşi, F.ditura Junimea, 1977. A fost scris între 1972-l974, dar n-a putut fi publicat timp de Irei ani din cauza cenzurii, care a formulat peste două mii de observaţii pe marginea manuscrisului. Atît editura „Cartea Românească" (unde era
Continuare

Romanii supt Mihai-Voievod Viteazul de Nicolae BALCESCU - comentariu

Nicolae BALCESCU biografie Născut la 29 iunie 1819 în Bucureşti, decedat în 29 noiembrie 1852 la Palermo, în Italia, Nicolae Bălcescu este considerat sufletul
Continuare

Conceptia lui Nicolae Balcescu

In epoca pregătirii şi desfăşurării Revoluţiei de la 1848, ca o consecinţă firească a marilor deziderate sociale şi patriotice pe care le-a afirmat, în ţările româneşti ia naştere un puternic curent de interes pentru istoria naţională,
Continuare

Vointa de putere — comentariul romanului de Nicolae Breban

VOINŢA DE PUTERE — Roman de Nicolae Breban. Apărut la sfârşitul anului 2001 la Editura Dacia, reprezintă cel de-al doilea volum al tetralogiei Ziua şi noaptea, serie epică deschisă de romanul omonim din . Romanul poartă un titlu curajos, deopotrivă în
Continuare

Nenorocirile unui slujnicar sau gentilomii de mahala — nuvela de Nicolae Filimon - comentariu

NENOROCIRILE UNUI SLUJNICAR SAU GENTILOMII DE MAHALA — Nuvelă de Nicolae Filimon, apărută mai întâi în Revista Carpaţilor din 1861, tom. 1 şi, în acelaşi an, la Bucureşti în volumul Mateo Cipriani, Bergamo şi Slujnicarii. A mai fost retipărită în
Continuare
Copyright © Contact | Trimite referatUltimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu

Cauta referat
Scriitori romani