Logo referatele carteVasile Baciu din opera IonCaracterizarea lui Ion din romanul realist traditional Ion (1920) de Liviu Rebreanu

Roman realist tradiţional. Personaj principal, dinamic, multidimensional, realist, exponenţial, eponim. Modalităţi de caracterizare: ~ caracterizare directă: portretul făcut de narator şi de alte personaje; autocaracterizarea; - caracterizare indirectă:
Continuare

Caracterizarea lui vasile baciu din romanul realist ion

Personaj secundar, antagonist în raport cu Ion, static, unidimensional; personaj de fundal. Modalităţi de caracterizare: — Mijloace directe: portretul făcut de narator şi de alte personaje; elemente de autocaracterizare; — Mijloace indirecte: caracterizarea prin propriile
Continuare

Caracterizare lui ion din romanul ion de liviu rebreanu

Ion este personajul principal al romanului omonim al lui Liviu Rebreanu, deoarece majoritatea întâmplărilor povestite îl au ca protagonist, iar viaţa tradiţională a satului Pripas este tulburată o vreme de faptele sale: bătaia cu George Bulbuc la crâşma lui Avrum, după
Continuare

Dictionar onomastic de MlRCEA HORIA SlMIONESCU (fragment comentat)

Dictionar onomastic (fragment) Ilona sau A TREIA EXPERIENTA . Argument "Am doua incaperi in apartamentul meu de burlac. In camera mare este minunat, fapt pentru care ma viziteaza multi cunoscuti. Se afla acolo un studio elegant,
Continuare

Apa de apoi - volum de poezii de Ion Caraion

APA DE APOI — Volum de poezii de Ion Caraion. Cuprinde, cum se menţionează pe foaia de titlu a cărţii, „versuri în exil", adică scrise după ce poetul a părăsit ţara, în 1981, stabilindu-se în Elveţia, la Lausanne, unde va şi muri, în . Culegerea
Continuare

Caracterizarea lui Dionis / Dan din nuvela fatastica Sarmanul Dionis

Nuvelă fantastică şi filosofică. Personaj romantic, principal, dinamic, eponim, arhetipal — împreună cu Măria întruchipea2ă cuplul adamic; personajul principal trăieşte drama căutării absolutului. Modalităţi de caracterizare: —
Continuare

Mihail DRAGOMIRESCU - IMPRESIONISMUL SI RATIONALISMUL IN CRITICA

In vreme ce marile noastre reviste cred că, ocărindu-sc mai rău ca gazetele de provincie în chestia poporanismului, vor face sa înainteze literatura noastră — e bine ca noi să dăm precădere altor chestiuni mult mai importante, mult mai în legătură cu literatura
Continuare

In intuneric — volum de proza scurta al lui ion agarbiceanu Ion Agârbiceanu

ÎN ÎNTUNERIC — Volum de proză scurtă {Nuvele, pe foaia de titlu a ediţiei princeps, Povestiri şi schiţe, la reeditare) de Ion Agârbiceanu, apărut la Bucureşti, în . A treia (după Două iubiri şi Prăpastia), în seria culegerilor de povestiri, sintetizând
Continuare

Cimitirul dln stele - poezii de Ion Caraion

CIMITIRUL DLN STELE - Poezii de Ion Caraion. Sub acest titlu, au apărut două volume de versuri ale lui C. Primul, tipărit în 1971 la editura Cartea Românească din Bucureşti, cuprinde, în afară de ciclurile inedite Acuma toate-s departe şi Trib, versurile din „caietul
Continuare

G.I. Ionescu-Gion – Bisericile Bucurescene, Fragmente din Istoria Bucurescilor, 1899

“ Drumul pe care mergem nu duce decât spre o comună neînsemnată şi se poate spune că o ţintă atât de mică nu poate atrage trei oameni străini unul de altul, zece oameni sau o suta de oamen, decât numai pentru acelaşi scop…să se reculeagă o clipă
Continuare

ChiriTa In provinTie - comedie de vasile alecsandri

Vasile Alecsandri (1818-1890), personalitate marcantă a paşoptismului, se simte dator să contribuie la construirea politică, morală şi intelectuală a Principatelor Române şi consideră că spectacolul teatral atrage publicul mult mai uşor decât lectura,
Continuare

Nastratin hogea la isarlik — poem de Ion Barbu - comentariu

NASTRATIN HOGEA LA ISARLÎK — Poem de Ion Barbu. Redactat, într-o primă versiune, în luna mai 1921 poemul este trimis, într-o a doua variantă, la revista „Viaţa Românească", unde apare în nr. 1 (ianuarie) din 1922, p. 72-. Despre tribulaţiile lui Selim şi Nastratin
Continuare

Ion creanga (1839-1889) - autorul si opera

Prozatorul s-a născut la 10 iunie 1839, în satul Humuleşti (Neamţ), fiind fiul lui Ştefan al Petrei Ciubotariul şi al Smarandei Creangă, „răzeşi fără Pământuri". începe şcoala în satul natal (1847), întreruptă după numai un an, dar
Continuare

COCONU DRAGAN — Schita satirica de Ion Heliade Rădulescu

COCONU DRÂGAN — Schiţă satirică de Ion Heliade Rădulescu, apărută în nr,44, din 5 iunie 1844 al „Curierului românesc". După cum reiese din nota adăugată la stîrşitul textului, ţinta sa principală pare a li combaterea slavonismelor din limbă,
Continuare

Balta-Alba de Vasile ALECSANDRI

Vasile ALECSANDRI biografie Martor al celor mai importante evenimente literare, sociale şi politice ale vremii, Vasile Alecsandri s-a născut la 14 iunie 1818,
Continuare

O noapte furtunoasa — comedie in patru tablouri de Ion Luca Caragiale

O NOAPTE FURTUNOASĂ — Comedie în patru tablouri de I. L. Caragiale, apărută în „Convorbiri literare", 1879, nr. 7 şi nr. 8 din I octombrie şi 1 noiembrie. O noapte furtunoasă s-ar mai putea numi şi o noapte nebună ori, mai exact, a nebuniei erotice, în majoritatea
Continuare

Un histrion in biblioteca

în paragraful pe care şi-1 rezerva în propria Istorie a literaturii române, G. Călinescu scria că cele unsprezece poeme publicate în 1937 sub titlul Poesii erau „prea puţine ca să-i orienteze pe cei mai puţin scrutători", adăugând totuşi că „gândul versificatorului
Continuare

Regele moare de Eugen IONESCU - comentariu

Eugen IONESCU biografie Născut la 26 noiembrie 1909 în Slatina, Eugen lonescu este dramaturg, eseist, critic literar, prozator şi poet. O parte a copilăriei
Continuare

„cugetarile sarmanului Dionis" - analiza

Inclusă în nuvela fantastică Sărmanul Dionis, poezia e creatoare de atmosferă. Elementul descriptiv-evocator se îmbină cu meditaţia, realizată ca monolog ironic, cu subtile elemente de umor. Pus pe seama personajului titular al nuvelei, boem însingurat şi sărac,
Continuare

Doine si lacrimioare - volum de poezii al lui Vasile Alecsandri - analiza

DOINE ŞI LĂCRIMIOARE — 1842-l852. Volum de poezii al lui Vasile Alecsandri, apărut la Paris în . Cuprinde trei cicluri de poezii: Doine, Lăcrimioare şi Suvenire. în 1863 este reeditat la Iaşi, adăugîndu-i-se un al patrulea ciclu, Mărgăritarele. Fizionomia
Continuare
Copyright © Contact | Trimite referatUltimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu

Cauta referat
Scriitori romani