STUDIU DE CAZ - TESATURI FIBRE TEXTILE referat


STUDIU DE CAZ

PRODUSUL: TESATURI FIBRE TEXTILE

                                                                                                               mii $

a)   Investitii fixe – total                                                                      7200

             Terenuri                                                                                      300

             Cladiri                                                                                       1575                                                                                    

             Echipamente                                                                             4500

             Cheltuieli de prim dotare                                                            450

             Alte echipamente                                                                      4050

             Mijloace de transport1                                                                825

b)   Fond de rulment                                                                            1465

c)    Alte active curente                                                                          303

d)    Surse de finantare – total                                                             8958

          

            Profituri curente                                                                            303

            Credit furnizori 2                          5                  8%                     2250                         

            Credit bancar  3                          75%                9%                    1090

            Capital social                                                                               5315

e)     Valoarea incasarilor din vanzari                  1875000 x 6,25 = 11719

f)      Costurile de productie in anul 8                                                  7530

         - total                                                                                              

            variabile                                                                                        4192

            fixe, din care:                                                                                2617

            amortizare:                                                                                     667

                   ~ cladiri                                                       30                          52

                   ~ echipamente                                             10                        450

                   ~ mijloace de transport                                 5                        165

            alte costuri fixe                                                                             1950

g)      Perioada de constructie                                                                2 ani

h)      Impozit pe venit                                                                            38 %

i)       Dividende                                                                                        4 %

j)         Tabelul productiei

                                       

   Anul

Capacitatea utilizata

          (  %  )

    Venituri anuale

          Vanzari

Cheltuieli expl.

anuale

      1

      2

      3

      4 -10

             55 %

             75 %

             80 %

           100 %

    5373

    7617

    9375

  11719

          4162

          5144

          5880

          6863

        

         NOTA:

1 inlocuire in anul 8

2 rambursarea creditului se face peste 5 ani in rate egale cu dobanda de 8 % pe an

3 acopera 75 % din fondul de rulment, dobanda 9 %

CREDIT FURNIZOR

Suma

Dobanda

Amortisment

Anuitate

2250

1800

1350

900

450

180

144

108

72

36

450

450

450

450

450

630

594

558

522

486

0

540

2250

2790

CREDIT BANCAR

Suma

Dobanda

Amortisment

Anuitate

1090

872

654

436

218

98

78

59

39

20

218

218

218

218

218

316

296

277

257

238

0

294

1090

1384


Tabelul 10-1/1 Costul investitiilor fixe initiale

Pozitia

Mii $

1.     Terenuri

2.     pregatirea/amenajarea terenurilor

3.     structuri/lucrari de constructii

a)     cladiri/lucrari civile

b)     instalatii auxiliare

4.     active fixe

5.     masini si echipamente

  240

    60

1575

1260

  315

  810

4065

Cost total al investitiilor fixe initiale

6750

Tabelul 10-1/2 Costul investitiilor fixe

       Valori (mii $)

   Perioada

Perioada de constructie

(investitii fixe initiale)

Punerea in functiune si expl. la intreaga capacitate

             (investitii de inlocuire)

Total

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.     terenuri

2.     pregatirea/amenajarea

amplasamentului

3.   structuri/lucrari de

      constructii

4.     active fixe

5.     echipamente si utilaje

6.   mijloace de transport

96

24

630

324

1296

330

144

36

945

486

1944

495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

60

1575

810

3240

1650

Cost total al investitiilor

2700

4050

0

0

0

0

0

825

0

0

0

0

7575

Tabelul 10-2/1 Cheltuieli de prima dotare

Categoria

Mii $

1.     studii preinvestitionale

2.     cercetari pregatitoare

3.     punerea in lucru a proiectului (managementul implementarii)

4.     planificarea detaliata a cererii si ofertei

5.     supervizarea, coordonarea si receptia lucrarilor de constructii civile, echipamente si instalatii

6.     construirea administratiei, angajarea si calificarea personalului tehnic,administrativ si de executie

7.     organizarea aprovizionarii

8.     organizarea comertului

9.     constituirea legaturilor

10.  cheltuieli preliminare si de emisie de actiuni

18

27

50

41

67

90

45

36

22

54

Total

450

Tabelul 10-2/2 Cheltuieli initiale prealabile productiei, pe an

                       Mii $                 

Perioada

Executia

Perioada de functionare

Total

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Chelt. prealabile prod.

270

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450

Tabelul 10-3/1 Calculul fondului de rulment

I . Volumul minimal al activelor si pasivelor curente

a)  conturi debitoare:                                                               30  zile la cheltuieli de productie minus amortizari si dobanzi 1

b)  stocuri:

materia prima locala A :                                                        30  zile

materia prima locala B :                                                        14  zile

materie prima import   :                                                      100  zile

piese de schimb            :                                                      180  zile

lucrari in curs               :                                                          9  zile  la pretul de fabricatie

produse finite               :                                                        15  zile la pretul de fabricatie plus cheltuieli generale de administratie

c)  incasari:                                                                                15  zile

d)  conturi creditoare:                                                              30 zile pentru materii prime si servicii publice

Nota: 1 semnifica numarul de zile pana la incasarea facturilor

II. Estimarea costurilor anuale

             Costuri (mii $)      

Perioada

Executia

Punerea in functiune

Functionarea la intreaga capacitate

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program de productie

0

0

55%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Materii prime:

   Materia prima locala A

   Materia prima locala B

   Materie prima importata

Mana de lucru

Servicii publice

Reparatii

Piese de schimb

Ch .generale de fabricatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1815

660

248

907

557

186

145

188

1087

2475

900

338

1237

760

254

197

188

1087

2640

960

360

1320

810

270

210

188

1087

3300

1200

450

1650

1012

338

263

188

1087

3300

1200

450

1650

1012

338

263

188

1087

3300

1200

450

1650

1012

338

263

188

1087

3300

1200

450

1650

1012

338

263

188

1087

3300

1200

450

1650

1012

338

263

188

1087

3300

1200

450

1650

1012

338

263

188

1087

3300

1200

450

1650

1012

338

263

188

1087

Total costuri de fabricatie

0

0

3978

4961

5205

6188

6188

6188

6188

6188

6188

6188

Ch. generale de administratie

Ch. cu vanzarile

Ch. cu distributia

0

0

0

0

0

0

375

188

112

375

188

112

375

188

112

375

188

112

375

188

112

375

188

112

375

188

112

375

188

112

375

188

112

375

188

112

Total costuri de exploatare

0

0

4653

5636

5880

6863

6863

6863

6863

6863

6863

6863

Costuri financiare

Amortizare

0

0

0

0

278

667

223

667

167

667

111

667

56

667

0667

0

667

0

667

0

667

0

667

Total ch. de productie

0

0

5598

6526

6714

7641

7586

7530

7530

7530

7530

7530

Tabelul 10-3/2 Calculul fondului de rulment necesar

X

Y

Fonduri necesare ( mii $)

Nr. Minim

de zile de

acoperire

Viteza de rotatie

Punerea in functiune

Functionarea la intreaga capacitate

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. active curente:

A.    conturi debitoare

B.    stocuri

a.      materii prime

materia prima locala A

materia prima locala B

materia prima de imp.

b.     piese de schimb

c.      lucrari in curs

d.     produse finite

       C.  incasari

30

-

-

30

14

100

180

9

15

15

12

-

-

12

26

4

2

40

24

24

347

580

239445

8

186

93

87

161

117

429

752

345

65

11

269

93

112

202

125

490

880

424

81

13

330

93

131

232

131

572

1052

529

100

17

412

94

154

274

139

572

1052

529

100

17

412

94

155

274

136

572

1052

529

100

17

412

94

155

274

134

572

1052

529

100

17

412

94

155

274

134

572

1052

529

100

17

412

94

155

274

134

572

1052

529

100

17

412

94

155

274

134

572

1052

529

100

17

412

94

155

274

134

Total active curente

-

-

1044

1306

1501

1763

1760

1758

1758

1758

1758

1758

II. pasive curente:

        A.  conturi creditoare

30

12

137

197

242

303

303

303

303

303

303

303

Total pasive curente

-

-

137

197

242

303

303

303

303

303

303

303

III. fond de rulment

A.    FR net

B.    Cresterea FR

-

-

-

-

908

-

1109

202

1259

149

1460

201

1457

-2

1455

-2

1455

0

1455

0

1455

0

1455

0

Tabelul 10.4 Estimarea platilor

                      ( mii $ )

Luna

Salarii si alte venituri

Materii prime de baza

Alte materiale

Plata taxelor si impozitelor

Alte plati

Total

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

1065

593

394

158

338

146

128

176

615

533

574

754

2130

1185

788

315

675

293

255

353

1230

1065

1148

1508

341

190

126

50

108

47

41

56

197

170

184

242

512

284

189

76

162

71

62

85

296

256

275

362

213

119

79

32

68

29

26

35

123

107

115

151

4260

2370

1575

630

1350

585

510

705

2460

2130

2295

3 015

Total

5474

10945

1752

2630

1097

21885

Tabelul 10-5 Estimarea incasarilor si platilor lunare

                           ( mii $)

luna

Incasari

plati

deficit

surplus

Deficit global

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

1875

1005

630

810

0

0

0

0

0

3945

6075

7545

4260

2370

1575

630

1350

585

510

705

2460

2130

2295

3015

2385

1365

945

-

1350

585

510

705

2460

-

-

-

-

-

-

180

-

-

-

-

-

1815

3780

4530

2385

3750

4695

4515

5865

6450

6960

7665

10125

8310

4530

0

Total

21885

21885

10305

10305

-

Tabelul 10-6/1 Total costuri initiale de investitii

Categoria

mii $

1.     costuri de investitii fixe initiale

2.     cheltuieli prealabile productiei

3.     fond de rulment (la intreaga capacitate)

6750

450

1455

Total

8655

Tabelul 10-6/2 Total costuri de investitii

                      Valori (mii $)

Perioada

Executie

Punere in functiune

Productie la capacitate totala

Total

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.     costuri de investitii fixe

a)     costuri initiale de investitii fixe

b)     inlocuiri

2.     capital existent

3.     cresterea fondului de rulment

2700

2700

0

270

0

4050

4050

0

180

0

0

0

0

0

908

0

0

0

0

202

0

0

0

0

149

0

0

0

0

201

0

0

0

0

-2

825

0

825

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7575

6750

825

450

1455

Total

2970

4230

908

202

149

201

-2

1648

0

0

0

0

9480

Tabelul 10-7/1 Total costuri initiale

Categoria de investitii

mii $

1.     costuri fixe initiale ale investitiei

2.     capital preproductie

3.     cheltuieli curente (la capacitate totala)

6750

450

1758

                                 Total

8958

Tabelul 10-7/2 Cheltuieli totale

                  mii $

Perioada

Constructia

Functionarea la intreaga capacitate

Total

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.     costuri fixe ale investitiei

a)     costuri initiale fixe de investitie

b)     inlocuiri

2.     capital initial

3.     cresterea fondului de rulment

2700

2700

0

270

0

4050

4050

0

180

0

0

0

0

0

1044

0

0

0

0

262

0

0

0

0

194

0

0

0

0

262

0

0

0

0

-2

825

0

825

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7575

16750

825

450

1758

Total

2970

5640

1044

262

194

262

-2

823

0

0

0

0

9783

Tabelul 10-8/1 Surse de finantare

Surse de finantare

mii $

1.     Actionari

a)     Actiuni

b)     Capital initial

c)     Imprumuturi

d)     alte surse sau credite pentru aprovizionare

3188

0

0

0

Total

3188

2.     Colaboratori

a)     Actiuni

b)     capital initial

c)     imprumuturi

d)     alte surse sau credite pentru know-how

2127

0

0

0

Total

2127

3.     Banci sau institutii de dezvoltare

a)     Actiuni

b)     Capital

c)     Imprumuturi

d)     Alte forme

0

0

0

0

Total

0

4.     Subventii

a)     Imprumuturi

b)     Subventii

0

0

Total

0

5. Banci comerciale

1090

6. Subscriptie publica

0

7. Credite furnizor

2250

8. Pasiv

303

Total

8958

Tabelul 10-8/2 Surse initiale de fonduri

            Mii $

Perioada

Punerea in functiune

Functionarea la intreaga capacitate

Total

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Excedent

Capital preferential

Imprumuturi

Credite furnizor

Pasiv

Suventii

Subscriptie publica

3720

0

0

0

0

0

0

1594

0

1091

2250

0

0

0

0

0

0

0

136

0

0

0

0

0

0

61

0

0

0

0

0

0

45

0

0

0

0

0

0

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5314

0

1091

2250

303

0

0

Total

3720

4935

136

61

45

61

0

0

0

0

0

0

8958

Tabelul 10-8/3 Fluxuri de trezorerie pentru Planificare financiara

Costuri (mii $)

Perioada

Executie

Punerea in functiune

Intreaga capacitate

Total valoare  ramasa in ultimul an

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program de productie

0

0

55%

75%

80%

100%

100%

100%

####

100%

####

###

A. Intrari de trez.-total

3720

4935

5410

7677

9420

11780

#####

11719

#####

#####

#####

###

0

113255

Resurse financ.-total

Incasari din vanzari

3720

0

4935

0

137

5273

61

7616

45

####

61

11719

0

#####

0

11719

0

#####

0

#####

0

#####

0

###

0

0

8958

104297

B. iesiri de trez.-total

2970

4230

6364

6510

7122

8116

#####

9489

#####

#####

#####

###

2805

84458

Constituire total active

Costuri exploatare

Serviciul datoriei-total

a) dobanzi

    credite furnizori

    credite bancare negar.

    Credite bc. cond. imp.

b)rambursari

credite furnizori

credite bancare negarant.

Credite bc. in cond. imp.

Impozit pe profit

Dividende

2970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1044

4162

946

278

180

98

0

668

450

218

0

0

212

263

5144

891

223

144

79

0

668

450

218

0

0

212

194

5730

835

167

108

59

0

668

450

218

0

0

212

262

6863

779

111

72

39

0

668

450

218

0

0

212

-2

6863

723

55

36

19

0

668

450

218

0

0

212

823

6863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1592

212

0

#####

0

0

0

0

0

0

0

0

0

####

212

0

#####

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#####

212

0

#####

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#####

212

0

###

0

0

0

0

0

0

0

0

0

###

212

2805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6978

63224

4176

835

540

295

0

3341

2250

1091

0

7958

2123

C. Excedent/deficit

750

705

-955

1168

2298

3664

3923

2230

#####

3053

#####

####

2805

-

D.Sold trez.cumulat

750

1455

500

1669

3968

7631

#####

13783

#####

#####

#####

####

28798

28798

Tabelul 10/9 Contul de profit si pierdere

Costuri(mii$)

Perioada

Executie

Punere in functiune

Expl. la intreaga capacitate

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program de productie

0

0

55%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.     Vanzari

2.     costuri de productie

3.     beneficii impozabile (1-2)

4.     impozite

5.     profit net (3-4)

6.     dividende

7.     beneficii nedistribuite (5-6)

8.     beneficii acumulate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5273

5107

166

0

166

212

-47

-47

7617

6035

1582

0

1582

212

1370

1325

9375

6715

2660

0

2660

212

2448

3773

11719

7641

4078

0

4078

212

3865

7638

11719

7585

4133

0

4133

212

3921

11559

11719

7550

4189

1591

2597

212

2385

13944

11719

7530

4189

1591

2597

212

2385

16329

11719

7530

4189

1591

2597

212

2385

18714

11719

7530

4189

1591

2597

212

2385

21099

11719

7530

4189

1591

2597

212

2385

23484

Rate financiare

Beneficiu brut: vanzari (%)

Profit net : vanzari (%)

Profit net : cap.social (%)

-

-

-

-

-

-

2,3

2,3

2,3

15,6

15,6

22,3

21,3

21,3

37,5

26,1

26,1

57,5

26,4

26,4

58,3

26,7

16,6

36,6

26,7

16,6

36,6

26,7

16,6

36,6

26,7

16,6

36,6

26,7

16,6

36,6

Tabelul 10-10 Bilantul previzional

Valori (mii $ )

Perioada

Executie

Punere in functiune

Expl.la intreaga capacitate

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. active – total

3720

8655

8123

8840

10665

13923

17175

19561

21946

24331

26716

29101

Active curente-total

Sold numerar

Active curente

Active fixe(net of depreciasion)

Investitii fixe initiale, inlocuiri si ch. initiale prealabile prod.

Pierderi

750

750

0

2970

2970

0

1455

1455

0

7200

7200

0

1544

500

1044

6532

6532

47

2975

1669

1306

5865

5865

0

5468

3967

1501

5197

5197

0

9393

7630

1763

4530

4530

0

13313

11553

1760

3862

3862

0

15541

13783

1758

4020

4020

0

18593

16835

1758

3353

3353

0

21646

19888

1758

2685

2685

0

24698

22940

1758

2018

2018

0

27751

25993

1758

1350

1350

0

B. pasive totale – total

3720

8655

8123

8840

10665

13923

17175

19561

21946

24331

2671629101

Pasive curente

Credite pe termen scurt/mediu

Capital social

Rezerve

0

0

370

0

0

3341

5314

0

136

2673

5314

0

197

2004

5314

1325

242

1336

5314

3773

303

668

5314

7638

303

0

5314

11558

303

0

5314

13944

303

0

5314

16329

303

0

5314

18714

303

0

5314

21099

303

0

5314

23484

Tabelul 10-11 Costurile de productie totale ( la intreaga capacitate 6 ani )

Categoria

mii $

Materiale directe si factori de productie

Mana de lucru directa

Cheltuieli generale de fabricatie

3900

1012

1275

Costuri de fabricatie

6187

Cheltuieli de administratie

Cheltuieli de vanzare si distributie

375

300

Costuri de exploatare

6862

Cheltuieli generale financiare (dobanzi)

Amortizare

111

668

Costul total de productie

7641

Tabelul 10-12 Esalonarea costurilor de productie

Costuri (mii $)

Perioada

Punere in functiune

Exploatare la intreaga capacitate

Anul

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Program de productie

55%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Materii directe

Mana de lucru directa

Ch. generale deadministratie

1756

456

1275

2536

659

1275

3120

810

1275

3900

1013

1275

3900

1013

1275

3900

1013

1275

3900

1013

1275

3900

1013

1275

3900

1013

1275

3900

1013

1275

Costuri de fabricatie

3487

4470

5205

6188

6188

6188

6188

6188

6188

6188

Cheltuieli de administratie

Ch. de vanzare si distributie

375

300

375

300

375

300

375

300

375

300

375

300

375

300

375

300

375

300

375

300

Costuri exploatare

4162

5145

5880

6863

6863

6863

6863

6863

6863

6863

Cheltuieli financiare

Amortizari

278

668

223

668

167

668

111

668

56

668

0

668

0

668

0

668

0

668

0

668

Total costuri de productie

5108

6036

6715

7642

7587

7531

7531

7531

7531

7531

Tabelul 10-13 Tabelul cash-flowurilor si calcularea valorii actualizate in cazul unui proiect care nu beneficiaza de finantare externa

Valori (mii $)

Perioada

Executia

Punere in functiune

Exploatare la intreaga capacitate

Val. rama-sa in ult.an

Total

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Programul de productie

0

0

55%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A.    intrari trez.-total

incasari din vanzari

B.              iesiri trez.-total

ch.totale investitii

costuri de exploatare

impozite si taxe

C.    cash-flow net(A-B)

D.    valoare actualiz.(15%)

E.     cash-flow cumulat net

0

0

2970

2970

0

0

-2960

-2582

-2970

0

0

4230

4230

0

0

-4230

-3199

-7200

5273

5273

5069

908

4161

0

204

134

-6996

7617

7617

5346

202

5144

0

2271

1298

-4725

9375

9375

6029

149

5880

0

3346

1663

-1379

11719

11719

7064

201

6863

0

4655

2012

3277

11719

11719

6860

-2

6862

0

4859

1826

8135

11719

11719

9277

823

6862

1592

2442

798

10577

11719

11719

8454

0

6862

1592

3265

928

13842

11719

11719

8454

0

6862

1592

3265

807

17107

11719

11719

8454

0

6862

1592

3265

702

20372

11719

11719

8454

0

6862

1592

3265

611

23636

0

0

2805

2805

0

0

2805

524

0

104297

104297

77856

6675

63224

7957

26441

5523

26441

Tabelul si CF calculul valorii actualizate pentru un proiect de finantare externa

Valori (mii $)

Perioada

Executia

Punere in functiune

Exploatare la intreaga capacitate

Val. rama-sa in ult.an

Total

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Programul de productie

0

0

55%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A.intrari trez.-total

Incasari din vanzari

F.               B.iesiri trez.-total

Ch.totale investitii

Capitalul social

Inloc.Mijl de transp.

Rambursare credit furniz.

Dobanzi la credite furniz.

Rambursare credite banc.

Dobanzi credite bancare

Costuri exploatare

Impozite si taxe

C.cash-flow net(A-B)

D.valoare actualiz.(15%)

0

0

3720

3720

3720

0

0

0

0

0

0

0

-3720

-3235

0

0

1594

1594

1594

0

0

0

0

0

0

0

-1594

-1205

5273

52735108

947

0

0

450

180

218

98

4162

0

165

109

7617

76176035

891

0

0

450

144

218

79

5144

0

1582

905

9375

9375

6716

836

0

0

450

108

218

59

5880

0

2660

1322

11719

11719

7642

779

0

0

450

72

218

39

6862

0

4077

1763

11719

11719

7586

724

0

0

450

36

218

20

6862

0

4133

1553

11719

11719

9279

825

0

825

0

0

0

0

6862

1592

2440

797

11719

11719

8454

0

0

0

0

0

0

0

6862

1592

3265

928

11719

11719

8454

0

0

0

0

0

0

0

6862

1592

3265

807

11719

11719

8454

0

0

0

0

0

0

0

6863

1592

3265

702

11719

11719

8454

0

0

0

0

0

0

0

6863

1592

3265

611

0

0

2805

2805

2805

0

0

0

0

0

0

0

2805

524

104297

104297

78691

7510

2509

825

2250

540

1090

295

63224

7958

25607

5580

Analiza pe baza indicatorilor financiari

A.    Indicatori de lichiditate

1.    rata lichiditatii generale ( RL) = active curente/pasive curente

2.    rata lichiditatii immediate (Rta) = (active curente – stocuri)/pasive curente

B.   Indicatori de solvabilitate

           

3.    rata datoriilor (Rd) = total datorii/total active

4.    rata de solvabilitate (Rs) = imprumuturi pe termen lung/capitaluri proprii

5.    rata de acoperire a activelor fixe (Raaf) = active fixe nete/imprumuturi pe termen lung

6.    rata de acoperire a serviciului datoriei

a)    inainte de impozitare (Rasdi) = EBIT/(dobanzi+rata de rambursare)

b)    dupa impozitare (Rasdd) = (profit net+amort.+dobanzi)/(dobanzi + rata de rambursare)

INDICA-

TORI

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

RL

0,00926

0,01941

0,01105

0,09263

0,07388

0,04384

0,05919

0,07406

0,04905

0,06412

0,05921

0,07391

RTA

0,38438

0,36558

0,51407

0,19403

0,44205

0,35918

0,44231

0,49066

0,34313

0,49066

0,63910

0,35692

RD

1,14099

1,18849

0,71882

0,71438

0,73673

0,71427

0,49076

0,47990

0,49418

0,46610

0,47646

0,40679

RS

0,09266

0,04910

0,04384

0,07388

0,00923

0,01941

0,07393

0,01106

0,07388

0,04384

0,09267

0,07406

RAAF

0,19404

0,34313

0,35918

0,44205

0,37430

0,36558

0,44212

0,51407

0,44205

0,35918

0,19410

0,49066

RASDI

0,48939

0,49420

0,71465

0,73673

1,14096

1,18849

0,73673

0,71882

0,73673

0,71427

0,71441

0,47990

RASDD

0,35918

0,44210

0,56343

0,65580

0,51705

0,58418

0,44909

0,49066

0,49073

0,47990

0,49424

0,42749Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu

Cauta referat
Scriitori romani