Extemporale pentru gimnaziu referat


  NR 1                                                                                           GIMNAZIUL “NICOLAE

                                                                                                                                                TITULESCU” 

                                                                                                                                                         PLOIESTI 

                       

                                                                    EXTEMPORALE  

                                                              Cls: a-VI-a A 

I

1p     1.Calculati:

                16+16:16=

     2p      2.Efectuati:

                 1/8+(1/2+5/6-3/4):7/300

     1p       3.Fie A= ; B=   Calculati B/A

     2p       4.Determinati:

                  A=

     1p       5.Scrieti axioma dreptei.

     1p       6.Scrieti definitia dreptelor paralele.

II

   2p        1.Calculati:

                 1+3(2 2 2)

   2p         2.Rezolvati ecuatia:

                  5(x-1)+x-2=6x-7      x e N

 

  2p        3.Determinati multimea:

               x e N / 3x+6/2x+1 e N

                 

 

  2p          4.Fie Ae(MN) , iar C si D in acelasi semiplan incat unghiul MAC=36 si                               

           unghiul DAN=47, calculati masura unghiului DAC 

                    

                                    SUCCES !

                                                                                                                     

NR 2                                                                                     GIMNAZIUL  “NICOLAE

                                                                                                                   TITULESCU”

                                                                                                                                                  PLOIESTI 

                                      EXTEMPORALE

                                              Cls:a-VI-a A

    I

1p     1.Calculati:

            15+15:15

2p      2.Efectuati:

            1/6+(5/6-3/4+1/2):7/60

          

1p      3.Fie A=  si  B=

           Aflati multimea B  A

2p      4.Determinati multimea: B=

1p      5.Scrieti definitia mijlocului unui segment.     

 

1p      6.Scrieti definitia dreptelor concurente.

II   2p     1.Calculati:

                 1+2(3 3)   

    

    2p      2. Rezolvati ecuatia:

                 4(x-2)+x-1=5x-6 , x e N

    2p     3.Determinati multimea:

                B=

    2p     4.Fie A e [MN] iar C si D in acelasi semiplan,incat unghiul MAC=42 si

             unghiul DAN=55 , calculati masura unghiului DAC.

                                                                    

                                                                      SUCCES!

 


Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu

Cauta referat
Scriitori romani