Patratul unui binom, trinom, Produsul sumei prin diferenta referat


Produsul sumei prin diferenta

           (a + b)  ( a - b ) = a² - b²

Patratul           unui  binom

 

          ( a + b )² = a² + 2ab + b²             ;                ( a - b ) = a² - 2ab + b² 

Patratul  unui  trinom

          ( a + b + c )² = a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc

Cubul  unui binom

          ( a + b )³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³      ;   ( a - b )³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³

Suma si diferenta a 2 cuburi

          a³ + b³ = ( a + b ) ( a² - ab + b² )     ;     a³ - b³ = ( a -b ) ( a² + ab + b² )[CLI1] 

                                                                    FORMULE 

Produsul sumei prin diferenta

           (a + b)  ( a - b ) = a² - b²

Patratul           unui  binom

 

          ( a + b )² = a² + 2ab + b²             ;                ( a - b ) = a² - 2ab + b² 

Patratul  unui  trinom

          ( a + b + c )² = a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc

Cubul  unui binom

          ( a + b )³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³      ;   ( a - b )³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³

Suma si diferenta a 2 cuburi

          a³ + b³ = ( a + b ) ( a² - ab + b² )     ;     a³ - b³ = ( a -b ) ( a² + ab + b² )

[CLI2] 

                                        Formule  de  transformare  a  sumelor  in  produse

                                              (  se  folosesc  in cazul  logaritmilor)

  

   sin a   +  cos b  =  2  sin  a  +   b   .    cos  a  -  b

                                          2                     2  

 

   sin a  -   sin b  =  2 sin  a  -  b     .    cos  a  +  b   

                                    2                      2    

   cos a  +  cos  b  = 2 cos   a  +  b           .      cos   a  -  b  

                                          2                           2

  cos a   -  cos b   =  -2 sin  a  +  b     .   sin  a  -  b

                                          2                     2       

                                   

                                                Formulele  unghiului  pe  jumatate 


  sin a=               1  -   cos a             cos a=      1  +  cos a                tg a=    1   -     cos a                  

        2                2                       2               2                     2     1   +     cos a     

                    

                 2  tg  a                                1  -  tg² a

  sin a=    _____2_                 cos  a = _______2_                tg a =   sin  a 

                 1  + tg² a                             1  + tg² a                             1 +  cos a

                          2                                            2


 [CLI1]

 [CLI2]


Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu

Cauta referat
Scriitori romani