Reactii chimice - Substante simple si substante compuseReactii chimice - Substante simple si substante compuse


In procesle industriale ca si in procesele din natura se intalnesc foarte multe transformari care schimba compozitia substantelor. Procesle care transforma substantele in alte substante sunt reactiile chimice.Substantele care reactioneaza se numesc reactanti, iar substan# 5;ele rezultate din reactie se numesc produse de reactie. Desi numarul reactiilor chimice este foarte mare, se pot clasifica in patru tipuri:

reactii de combinare – este reactia prin care din doua substante diferite  se obtine o singura substanta nouaEx. S + Fe FeS

reactii de descompunere – este reactia prin care dintr-o singura substanta rezulta doua sau mai multe substante (Ex. Oxidul de Hg prin incalyire se descompune in Hg si O2

reactii de substitutie – sunt reactii prin care un element ia locul unui alt element dintr-un compus

Ex. CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu

reactii de dublu schimb (dubla descompunere) - sunt reactii in care doua substante reactioneaza intre ele formand doua substante noi

Ex.AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3

Alte criterii de clasificare sunt:

- dupa numarul moleculelor care participa la reactie: monomoleculare, bimoleculare, trimoleculare

- dupa efectul termic al reactiei: exoterme, endoterme

- dupa starea sistemelor care reactioneaza: omogene, eterogene

- dupa mecanismul reactiilor: transfer de electroni, ionice, radicalice, catalitice, in lant, simultane, succesive

- supa natura proceselor care au loc: hidrogenare, diazotare, halogenare, aditie, neutralizare, precipitare, complexare, hidroliza etc.

Ex.

Reactiile de neutralizare – sunt reactiile dintre acizi si baze

NaOH + HCl NaCl + H2O

Reactii de hidroliza – reactia unei substante cu apa

NaCH3COO + H2O CH3COOH + NaOH

Reactii de precipitare – reactiile in urma careia apare un precipitat

BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2 HCl


Substante simple si substante compuse

Materia este partea componenta a universului si se prezinta sub 2 forme substanta ( se deplaseaza cu viteza mai mici decit cea a luminii) si energie radianta ( se deplaseaza cu viteza luminii). Materia are o structura discontinua si este formata din particule f. mici, atomi, ioni, molecule.


Materia clasificare

A-substante pure :

I- Substantele simple– sunt substantele care prin metode chimice nu pot fi descompuse in alte componente si nici compuse din alte substante ( Ex. metale, nemetale, semimetale)

Spre deosebire de substantele compuse al caror numar este foarte mare, substantele simple exista in numar restrins. Dupa proprietasile fizice pe care le prezinta, substantele simple se impart in doua mari grupe:

- metale care sunt substante solide la temperatura obisnuita cu exceptia Hg care este lichid. Ele au un luciu caracteristic metalic, sunt bune conducatoare de caldura si electricitate si se pot prelucra mecanic ( Cu, Pb, Na, K)

- nemetale care sunt substante solide, lichide sau gazoase la temperatura obisnuita. Cand sunt in stare solida nu au un luciu metalic, sunt rele conducatoare de caldura si electricitate si sunt farimicioase ( O2, Cl2, S, P ).


II-Substantele compuse (combinatii) - sunt substantele care rezulta din combinarea a doua sau a mai multor substante simple (vezi schema de mai jos) si trec prin metode chimice in elemente chimice:

a) anorganice -hidruri

– ionice (MeHm, NaH, LiH, CaH2)

- covalente (Nem Hn, HCl, NH3, H2S, CH4)

- interstitiale – solutii solide de hidrogen in metale tranzitionale            

-oxizi - bazici (Me2Om, CaO, K2O, Fe2O3)

- acizi ( Nem2On, SO2, N2O3, CO2, Cl2O7)

-baze ( M(OH)m, NaOH, Ca(OH)2, Al (OH)3, )

-acizi HnA – hidracizi : HCl, H2S, HI

-oxiacizi : HNO3, H2CO3, H3PO4, H2SO4

-saruri-acide Mex(HA)m, KHS, NaHSO4, Ca(H2PO4)2

-neutre MexAm, Na2CO3, K2SO4, Al(NO3)3, (NH4)3PO4

b)-organice (zaharuri, hidrocarburi, proteine, grasimi, etc).


Me-metal cu valenta m; Nem-nemetal cu valenta n, A-radical acid cu valenta x


B -amestecuri : - omogene (aerul, saramura, solutia de zahar) si

- eterogene (ceata, ulei cu apa, benzina cu apa, etc.)–trec prin metode fizice in substante

Nu intotdeauna prin descompunerea substantelor compuse reyulta numai substante simple. De ex.