LUCRARE DE LICENTA AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECOLOGIE - ANALIZA PROGRAMULUI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA – BULGARIA 2007-2013 referat


FACULTATEA DE AGRICULTURA

DISCIPLINA AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECOLOGIE

LUCRARE DE LICENTAANALIZA

ProgramulUI de cooperare transfrontaliera

romania – bulgaria

2007 – 2013

1. INFORMATII GENERALE


Romania si Bulgaria beneficiaza inca din 1998 de proiecte cofinantate prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Phare. Intre 1999 si 2006, UE a oferit anual 8 milioane Euro (cu exceptia anului 1999, cand au fost alocate cate 5 milioane Euro) fiecarui stat partener pentru finantarea proiectelor cu impact transfrontalier, in special in domeniile: transport, protectia mediului si actiuni “people to people”. Programul Operational 2007 – 2013 finantat de Uniunea Europeana se fundamenteaza pe actualul Program Phare CBC, pentru a impulsiona intarirea legaturilor formale si informale existente si pentru a crea noi legaturi, pe baza respectului reciproc, a intelegerii si cooperarii.

Prezentul Program de Cooperare Teritoriala Europeana Transfrontaliera este primul program care se adreseaza zonei de granita dintre Romania si Bulgaria ca frontiera interna a UE, dupa aderarea acestor state la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007. Este primul program elaborat pe baza principiilor si cerintelor Fondurilor Structurale, deoarece aria transfrontaliera a devenit eligibila pentru a primi asistenta financiara din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, in cadrul Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana. De asemenea, este primul program care trateaza regiunea transfrontaliera ca pe un intreg, fara a distinge apartenenta la una din cele doua tari vecine. Intentia este ca strategia de cooperare propusa sa constituie un raspuns efectiv si coerent la nevoile, obstacolele si punctele slabe identificate in aria Programului si sa conduca la dezvoltarea socio-economica transfrontaliera durabila.

Programul promoveaza o cooperare integrata durabila in zona de frontiera, concentrandu-se pe dimensiunea strategica a dezvoltarii teritoriale transfrontaliere europene care implica si de pe urma careia beneficiaza comunitatile locale. Aceasta se va realiza prin alaturarea comunitatilor din aria eligibila a programului si implicarea lor in activitati economice, sociale si de protectie a mediului.

Cele doua tari partenere si-au exprimat dorinta de a coopera in cadrul acestui Program in ianuarie 2006, prin scrisori oficiale de declarare a acordului bilateral. Memorandumul de Intelegere intre cele doua state, in care vor fi stabilite modalitatile de implementare a Programului, va fi semnat inaintea datei aprobarii Programului de catre Comisia Europeana. In Memorandumul de Intelegere vor fi precizate drepturile si responsabilitatile statelor membre (Romania si Bulgaria) si ale tuturor organismelor implicate in managementul Programului. De asemenea, acesta contine o descriere a aspectelor financiare (in special a responsabilitatilor tuturor partilor), precum si o descriere a sistemelor de control si audit.   Politica de Coeziune 2007-2013 a Uniunii Europene isi propune sa intareasca coeziunea economica si sociala a Comunitatii in cadrul Uniunii Europene extinse, cu scopul de a incuraja dezvoltarea armonioasa, echilibrata si durabila a Comunitatii, pe masura reducerii inegalitatilor teritoriale economice si sociale care au aparut in statele si regiunile slab dezvoltate, precum si accelerarea restructurarii lor economice si sociale.

Noua Politica de Coeziune 2007-2013 recunoaste importanta cooperarii transfrontaliere, transnationale si interregionale, aceasta fiind unul dintre obiectivele esentiale in Europa extinsa. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana finantat din FEDR isi propune sa intareasca atat cooperarea transfrontaliera prin initiative locale si regionale comune, cat si cooperarea transnationala si interegionala. El va sprijinii actiunile favorabile dezvoltarii teritoriale integrate, armonizate cu prioritatile Comunitatii, intarirea cooperarii interregionale si promovarea schimbului de experienta intre nivelurile teritoriale corespunzatoare.

Acest Program Operational constituie un set de propuneri de interventie avute in vedere in conditiile cooperarii transfrontaliere prevazute de Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana. Programul este propus in comun de catre Romania si Re publica Bulgaria sub denumirea de “Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013”,

Programul a fost elaborat in concordanta cu reglementarile UE privind managementul fondurilor comunitare in perioada 2007 – 2013, asa cum sunt prevazute in urmatoarele regulamente:

- REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) Nr. 1083/2006 de stabilire a dispozitiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) Nr. 1260/ 1999 (denumitRegulamentul General”),   

- REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI (CE) Nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala si abrogarea Regulamentului (CE) Nr. 1783/ 1999 ( denumit Regulamentul FEDR)

- REGULAMENTUL COMISIEI (CE) Nr. 1828/2006 de stabilire a regulilor privind implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr. 1083/2006 stabilind dispozitiile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, si a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala ( denumitRegulamentul de Implementare”).

Programul a fost elaborat in concordanta cu principiile si politicile prezentate in urmatoarele documente:

- Actiunile Comune pentru Crestere Economica si Ocupare a fortei de munca - Strategia Lisabona;

- Orientarile Comunitare Strategice privind Coeziunea 2007 – 2013 (Decizia Consiliului Nr. 2006/702/CE);

- Orientarile Comunitare Integrate privind Cresterea Economica si Ocuparea fortei de munca 2007 – 2013.

De asemenea, Programul a fost elaborat tinand cont de urmatoarele politici nationale si documente comune pentru Romania si Bulgaria:

- Cadrele Nationale Strategice de Referinta din Romania si Bulgaria;

- Programele Operationale Regionale din Romania si Bulgaria;

- Programele Operationale Sectoriale pentru Obiectivul Convergenta din Romania si Bulgaria;

- Programele Nationale pentru Dezvoltare Rurala din Romania si Bulgaria;

- Programele Operationale pentru Pescuit din Romania si Bulgaria;

- Planurile de Dezvoltare Regionala ale regiunilor bulgare de la granita cu Romania;

- Planurile de Dezvoltare Regionala ale regiunilor de dezvoltare romanesti de la granita cu Bulgaria;

- Documentul Comun de Programare Phare CBC Bulgaria – Romania, 2003 – 2006.

Elaborarea proiectului partii de strategie a fost realizat pe baza analizei cuprinzatoare a conditiilor locale si regionale, utilizand date statistice si informatii pentru anii 2004 – 2005. A fost realizata o analiza SWOT (analiza a punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor) a zonei transfrontaliere pe baza nevoilor si intentiilor identificate printr-o serie de interviuri si seminarii desfasurate in fiecare judet/district eligibil, precum si pe baza chestionarelor completate de factorii interesati de la nivel local, in care au fost indicate idei pentru propuneri de proiecte.

Aceste analize nu sunt prezentate in detaliu in acest document, dar au fost utilizate pentru a ilustra problemele specifice de dezvoltare din zona, ca baza pentru strategia, axele prioritare si domeniile majore de interventie propuse in cadrul programului.       

Fiecare versiune finalizata a draftului Programului a fost transmisa actorilor interesati si a fost organizata o consultare publica pentru a promova si imbunatati documentul. Au existat numeroase discutii cu actorii interesati de la nivel national, regional si de la nivelul granitei, printr-o combinatie de seminarii si consultari in scris.

A fost acordata o atentie speciala nivelului comunitatilor locale, acolo unde au fost dezvoltate respectul si intelegerea reciproca.

Dupa elaborarea proiectului de Program, a mai avut loc un exercitiu de consultare asupra documentului, in vederea perfectionarii si informarii principalilor actori implicati, inainte de aprobarea sa de catre Comitetul Comun de Programare.

La data de 3 aprilie 2007, proiectul Programului a fost aprobat de catre Comitetul Comun de Programare; Programul a fost aprobat de catre Guvernele Romaniei si Bulgariei in luna Iunie 2007.

Limba oficiala a Programului este limba engleza, care va fi utilizata in orice comunicare oficiala intre statele partenere si intre acestea si institutiile Uniunii Europene.

Programul Operational contine toate informatiile necesare conform Regulamentelor relevante privind fondurile structurale. Pentru a oferi partenerilor si potentialilor parteneri ai proiectelor informatii suplimentare, Autoritatea de Management si Autoritatea Nationala a elaborat un Document Cadru de Implementare, ce a fost aprobat de catre Comitetul Comun de Monitorizare.

ZONA DE ACTIUNE A PROGRAMULUI
Aria eligibila careia se adreseaza Programul este una dintre cele mai mari granite din UE. Frontiera se intinde pe 610 km, iar pe parcursul a 470 km este demarcata de cursul Fluviului Dunarea.

Aria eligibila a programului este localizata in partea de nord a Bulgariei si in partea de sud a Romaniei de-a lungul granitei nationale, ce se intinde intre Serbia si Marea Neagra. Este formata din sapte judete romanesti si opt districte bulgare, localizate chiar langa granita nationala. Aceste 15 unitati administrative (nivel NUTS III) apartin unui numar de 6 regiuni (nivel NUTS II), dupa cum urmeaza:

judetele Mehedinti, Dolj si Olt apartin Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia din Romania;

judetele Teleorman, Giurgiu si Calarasi fac parte din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia din Romania;

judetul Constanta apartine Regiunii de Dezvoltare Sud-Est din Romania;

districtele Vidin, Vratsa, Montana si Pleven constituie Regiunea de Planificare Nord Vest din Bulgaria;

districtele Veliko Tarnovo, Ruse si Silistra fac parte din Regiunea de Panificare Centru-Nord a Bulgariei;

districtul Dobrich apartine Regiunii de Planificare Nord Est din Bulgaria.

In plus fata de districtele mai sus-mentionate, prin folosirea regulii de flexibilitate prevazuta de articolul 21(1) din Regulamentul FEDR, districtul Razgrad a fost inclus in aria eligibila a Programului, deoarece este adiacent zonelor eligibile NUTS III Ruse si Silistra, fiind situat la numai 10 km departare de granita nationala (fluviul Dunarea), are aceleasi nevoi, constrangeri si caracteristici cu aria transfrontaliera. Dupa aceasta includere, intregul teritoriu eligibil devine mai compact.

Cele saisprezece unitati de nivel NUTS III care constituie aria Programului au o suprafata totala de 71,930 km patrati, din care 54.66% apartine Romaniei si 45.34% Bulgariei. Aria Programului acopera 20.59% din suprafata totala a celor doua tari.

Harta de mai jos prezinta punctele de trecere a frontierei, retelele de asezari omenesti si drumurile principale din aria eligibila a Programului.

Zona transfrontaliera impartita de Romania si Bulgaria cuprinde o mare varietate geografica, de mediu si culturala. Din punct de vedere geografic, zona de granita se invecineaza cu Marea Neagra la est si cu Serbia la vest, intinzandu-se in mare parte de-a lungul raului Dunarea, caracteristica definitorie ale zonei, fluviu ce se intinde pe aproximativ 470 de kilomeri, formind o granita naturala si impartind zona in doua parti relativ egale, dupa cum se observa in harta urmatoare.


Harta Nr.1. Zonele NUTS III eligibile din Romania si Bulgaria

Harta nr. 2: Punctele de trecere a frontierei, retelele de asezari omenesti si drumurile principale din aria eligibila

Referitor la infrastructura dupa cun se observa si in harta 2 exista trei tipuri de infrastructura de trecere a frontierei: fluviala, terestra si aeriana .O bariera majora in calea cooperarii transfrontaliere o reprezinta lipsa de puncte de trecere a granitei. De-a lungul celor 470 km ai fluviului Dunarea, exista un singur pod (atat rutier cat si feroviar - singura cale ferata ce leaga Romania de Bulgaria) si sapte bacuri:

- Vidin - Calafat (bac)

- Lom - Rast (bac)

- Oriahovo - Bechet (bac)

- Nicopole/Somovit - Turnu Magurele (bac)

- Svishtov - Zimnicea (bac)

- Ruse - Giurgiu (pod rutier si de cale ferata)

- Tutrakan - Oltenita (bac)

- Silistra - Calarasi (bac).

Puncte de trecere terestre se gasesc langa coasta Marii Negre:

- Kardam - Negru Voda

- Durankulak - Vama Veche,

precum si la sud de Dunare, intre Silistra si Ostrov.

In zona de frontiera sunt localizate trei aeroporturi civile functionale:

- Constanta – Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, gestionat si finantat din bugetul Romaniei prin intermediul Ministerului Transporturilor ;

- Craiova, al carui management a fost cedat Consiliului Judetean Dolj. La ora actuala nu se inregistreaza zboruri regulate la acest aeroport;

- Gorna Oriahovitsa, ce are la ora actuala o activitate limitata. Se asteapta lansarea unei proceduri de concesiune dupa clarificarea chestiunilor legate de proprietate.

In plus, aeroportul Plevna, aflat in proprietatea Primariei Plevna, este actualmente destinat nevoilor militare si de agricultura. Niciunul din aceste aeroporturi nu ofera la ora actuala legaturi aeriene transfrontaliere in interiorul ariei eligibile.

Alte aeroporturi bulgare, cum sunt Vidin si Ruse (proprietatea publica a districtelor) nu sunt operationale la ora actuala, in timp ce teritoriul fostului aeroport civil de la Silistra a fost parcelat si transferat in proprietate privata.


Principalele probleme DIN ZONA SI POTENTIALUL ACESTEIA


 In perioada de elaborare a programului din analiza atenta a intregii zone au rezultat o serie de probleme si disfunctionalitati cu care se confrunta atat partea Romana cat si cea Bulgara.

Principalele probleme identificate in aceasta zona sunt:

- Accesul dificil, din cauza lipsei de puncte de trecere a frontierei; exista un singur pod pentru traficul rutier si feroviar la Giurgiu-Ruse, sapte feriboturi si doua puncte de trecere in apropierea Marii Negre;

- Lipsa unor facilitati care sa atraga investitorii;

Activitati predominant agricole, in special in regiunile din Romania;

- Slaba dezvoltare a sectorului IMM, cu un nivel scazut al dezvoltarii tehnologice, al pregatirii profesionale si al finantarii;

- Inundatii frecvente;

- Probleme de navigatie pe Dunare, in perioadele de seceta;

- Managementul slab al resurselor naturale, al biodiversitatii si al protectiei naturii;

- Poluarea cu reziduri industriale a cailor navigabile;

- Migratia ridicata in randul fortei de munca.

In ciuda problemelor, exista si un important potential de dezvoltare in aceste regiuni datorita:

- Solului fertil, bine irigat, potrivit pentru agricultura (potential pentru produsele ecologice);

-  Locatiei de-a lungul retelor de transport transeuropene TEN-T nr.18 (Rin/Meuse-Main-Dunare) si nr. 22 (calea ferata Atena-Nurenberg/Dresda).

Siturilor arheologice si arhitecturale, care ar putea fi promovate in comun pentru atragerea mai multor turisti;

- Diversitatii resurselor naturale (gaze, petrol, saruri, carbune, apa minerala);

- Dezvoltarii zonelor de liber-schimb;

- Educatiei primare si secundare de buna calitate;

Existentei unei retele dezvoltate de universitati;

Fortei de munca ieftine si calificate, cu bune cunostinte de specialialitate;

- Traditiilor multiculturale si diversitatii etnice;

- Mostenirii culturale a satelor (potential pentru ecoturism).STRATEGIA SI OBIECTIVELE PROGRAMULUIStrategia propusa continua evolutia initiativelor UE de cooperare transfrontaliera intre Romania si Bulgaria, reflectate in Programele Phare CBC din 1990 pana in 2006. De asemenea, reflecta aderarea celor doua tari la UE in 2007, prin implementarea prevederilor noii Politici de Coeziune UE 2007-2013 asa cum sunt prevazute in Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana si convergenta Programelor Phare CBC si a celor finantate din Fonduri Structurale. Strategia tine cont de masurile generale stabilite la Consiliile europene de la Lisabona si Gothenburg, ce vizeaza cresterea competitivitatii Uniunii Europene, realizarea unei cresteri economice durabile si crearea de noi locuri de munca, venind astfel in intampinarea asteptarilor cetatenilor.  

Calitatea de membru UE a celor doua tari partenere are implicatii strategice importante din moment ce va reduce drastic functiile traditionale ale granitei ca obstacol in calea cooperarii economice, sociale si culturale, si va elimina barierele administrative in vederea liberei circulatii a bunurilor si persoanelor.

Strategia de ansamblu recunoaste stadiul incipient al legaturilor actuale. Elementul cheie al strategiei este de a aduce impreuna comunitatile transfrontaliere ca prim pas catre cooperarea durabila si catre promovarea actiunilor comune in vederea depasirii barierelor fizice si socio-culturale, si catre exploatarea oportunitatilor oferite de dezvoltarea zonei transfrontaliere pentru o crestere durabila pe termen mediu si lung.

Strategia de cooperare se axeaza pe problemele si oportunitatile aparute acolo unde granita este un factor important si actiunea transfrontaliera este o cerinta cheie. Ea se doreste a fi promotorul dezvoltarii durabile socio-economice transfrontlaiere, ca un raspuns coerent si eficient la nevoile identificate ale zonei.

Strategia ia in considerare urmatoarele considerente strategice:

Stabilirea unor interese comune de afaceri va conduce la imbunatatirea nivelului cooperarii economice si va preintampina divergentele economice ale regiunilor de granita din cele doua tari.

Caracteristicile naturale ale zonei reprezinta valori importante care pot fi pastrate numai prin interventii comune.

Cunoasterea reciproca este cerinta de baza pentru legaturile economice si sociale, care vor fi reflectate in prioritatea acordata legaturilor.e sociale si culturale.

Exista bineinteles limitari privind ceea ce Programul poate realiza referitor la rezolvarea multiplelor probleme ale zonei transfrontaliere, tinand cont de marimea sa si de resursele financiare ce ii sunt alocate. In timp ce strategia incerca sa foloseasca resursele disponibile cat se poate de eficient, se recunoaste, de asemenea, importanta stimularii unei activitati extinse pentru a depasi punctele slabe inerente ale zonei.

Se considera ca aceasta strategie ofera avantajul de a stabili legaturi cu actiuni desfasurate la nivel regional, national, transnational si interregional, oferind astfel valoare adaugata politicilor si programelor implementate in zona transfrontaliera. Strategia a fost dezvoltata in corelare cu aceste programe pentru a evita suprapunerile si pentru a realiza complementaritatea. Strategia este conforma cu politicile si strategiile relevante regionale, nationale si ale UE. Strategia tine cont de contactele limitate si de nivelul scazut al cooperarii transfrontaliere de-a lungul unei perioade lungi si recunoaste nevoia de a depasi barierele fizice, naturale, geografice si de limba (conditii elementare ale intelegerii si increderii) pentru a transforma granita dintr-o linie de separare intr-un spatiu pentru cooperare si comunicare, in vederea promovarii potentialului zonei pentru integrarea dezvoltarii si integrarea regiunii transfrontaliere dintre cele doua noi state membre UE.

De aceea, strategia isi propune sa se adreseze nevoilor specifice ale granitei Romania-Bulgaria pe termen scurt si mediu, si sprijina scopul strategic general:

Strategia de baza isi propune sa depaseasca barierele fizice si socio-culturale care sunt inca prezente si sa promoveze dezvoltarea teritoriala ce respecta aspectele legate de mediu si nevoia pentru crestere durabila pe termen mediu si lung in cadrul zonei transfrontaliere prin initiative comune.

Scopul general al programului, impreuna cu elementele principale ale strategiei, au condus la formularea urmatoarelor obiective specifice:

 • Obiectivul specific nr. 1: Imbunatatirea accesului la infrastructura de transport in cadrul ariei eligibile pentru a facilita mobilitatea bunurilor si  persoanelor.
 • Obiectivul specific nr. 2: Imbunatatirea disponibilitatii si diseminarii informatiilor privind oportunitatile comune in cadrul zonei de frontiera.
 • Obiectivul specific nr. 3: Durabilitatea valorii intrinseci a resurselor naturale ale zonei prin exploatarea prudenta si protejarea efectiva a mediului inconjurator.
 • Obiectivul specific nr. 4: Dezvoltarea economica durabila a zonei de frontiera prin initiative comune in vederea identificarii si intaririi avantajelor comparative si reducerii dezavantajelor.
 • Obiectivul specific nr. 5: Coerenta sociala si culturala consolidata prin actiuni de cooperare intre oameni si comunitati.

Programul tine seama si de urmatoarele principii de baza:

 • Egalitatea de sanse;
 • Nevoile speciale ale celor dezavantajati, cu dizabilitati sau provenind din medii etnice sau religioase;
 • Protejarea mediului inconjurator natural si construit pentru a sustine dezvoltarea durabila;
 • Consolidarea parteneriatului.

Toate activitatile prevazute in cadrul programului vor face parte dintr-un total unitar si vor completa scopul si obiectivele altor programe regionale, nationale sau ale altor politici si programe europene
3.1. BUGETUL PROGRAMULUI


Bugetul total al Programului este de 262,003,540.18 Eur pentru perioada 2007-2013, proveniti din:

Eur (83%) din FEDR

- 42,611,452.13 Eur (16%) - co-finantarea nationala publica,

- 1,568,331.05 Eur (1%)va fi co-finantarea nationala privata.


Alocarea FEDR pe axele prioritare ale programului este urmatoarea:


Axele prioritare

Procent FEDR

1. Accesibilitate – Imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii in regiunea transfrontaliera


2. Mediu – Utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si a mediului si promovarea unui management al riscului eficient in zona transfrontaliera


3. Dezvoltare economica si sociala – Dezvoltarea economica si coeziunea sociala prin identificarea si consolidarea avantajelor comparative ale zonei


4. Asistenta tehnica


Total
AXELE PRIORITARE ALE PROIECTULUI


Urmatoarea descriere vizeaza axele prioritare ale programului. Pentru fiecare prioritate, este prevazuta o lista indicativa de actiuni care pot fi finantate. Scopul acesteia este de a oferi asistenta tuturor potentialilor promotori de proiecte.

Proiectele care urmeaza a fi finantate in cadrul acestor axe prioritare trebuie sa ia in calcul corelarea si complementaritatea cu programele operationale nationale si cu programele de cooperare teritoriala intr-o masura cat mai mare. Legaturile si corelarile proiectelor cu aceste programme vor fi controlate de-a lungul procedurilor de evaluare si selectie intreprinse la nivelul Secretariatului Tehnic Comun, cat si in Comitetul Comun de Monitorizare si Comitetul Comun de Selectie.
Axa prioritara 1: Accesibilitate – Imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii in regiunea transfrontaliera


Principalele obiective

Imbunatatirea mobilitatii transfrontaliere prin imbunatatirea conditiilor existente si dezvoltarea de noi facilitati pentru transport in area eligibila.

Facilitarea schimbului eficient si regulat de informatii si date relevante pentru zona transfrontaliera.

Existenta granitei a condus la dezvolarea sistemelor de transport si telecomunicatii carora le lipseste caracterul integrat si sunt perifererice. Fondurile alocate acestei prioritati vor fi folosite pentru imbunatatirea si dezvoltarea conditiilor esentiale de dezvoltare comuna din aria transfrontaliera. Aceasta include dezvoltarea infrastructurii de transport si comunicatii precum si a facilitatilor de transport public din regiune, care contribuie la facilitarea transportului de marfa si pasageri si a fluxului adecvat al informatiei.

Domenii cheie de interventie

Imbunatatirea facilitatilor de transport transfrontalier terestru si fluvial

Dezvoltarea retelelor si a serviciilor de informare si comunicatii in zona transfrontaliera

Cele doua domenii cheie de interventie raspund necesitatilor referitoare la accesibilitate identificate prin analiza SWOT si contribuie la obtinerea urmatoarelor obiective specifice stabilite de strategie:

Obiectivul specific nr. 1: Imbunatatirea accesului la infrastructura de transport in cadrul ariei eligibile pentru a facilita mobilitatea bunurilor si persoanelor.

Obiectivul specific nr. 2: Imbunatatirea disponibilitatii si a diseminarii informatiilor privind oportunitatile comune in cadrul zonei de frontiera.

Grupuri tinta pentru axa prioritara 1: indivizi, intreprinderi, ONG-uri, sectorul public si organizatii si institutii ale comunitatii, etc. din interiorul ariei programului. Grupurile tinta vor beneficia direct de efectele positive ale interventiilor.

Domeniul major de interventie 1 - Imbunatatirea facilitatilor de transport transfrontalier terestru si fluvial

Justificare

Dunarea separa zona in doua si ofera putine optiuni de trecere a granitei, iar proasta calitate a infrastructurii de transport si a serviciilor in zona transfrontaliera sunt un obstacol major pentru circulatia bunurilor si a fortei de munca, pentru relatiile de afaceri, competitivitate, investitii etc.

Pornind de la acest nivel scazut, incurajarea activitatilor si legaturilor transfrontaliere necesita dezvoltarea infrastructurii de transport si a facilitatilor de transport public in zona. Astfel de imbunatatiri sunt esentiale pentru facilitarea transportului efectiv de pasageri si marfuri. Trebuie acordat un interes deosebit promovarii sistemelor transfrontaliere nepoluante si a serviciilor corespondente.

Asigurarea unei infrastructuri de transport rutier si fluvial eficienta, flexibila si sigura poate fi considerata o preconditie pentru dezvoltarea economica si integrarea zonei in general. Imbunatatirea intregului sistemul de transport rutier si maritim in aria eligibila, desi indispensabila, va necesita o investitie uriasa. Constrangerile financiare ale Programului impun acordarea unei atentii deosebite anumitor zone care sa genereze un interes si o abordare comuna pentru depasirea barierelor functionale in fluidizarea traficului la granita.

Imbunatatirea sigurantei si a conditiilor de circulatie, precum si reducerea timpului de deplasare, in stransa legatura cu protectia mediului, vor contribui la asigurarea unui mediu de trai si de lucru comun mai bun pentru populatia locala, , vor imbunatatii coeziunea sociala si vor duce pe termen lung la o crestere economica durabila in aria de cooperare..

Pentru a atinge tintele axelor prioritare, operatiunile selectate sub acest domeniu cheie trebuie sa demonstreze corelarea si sinergia cu Programele Operationale de dezvoltare regionala, Transport si Competitivitate, precum si cu Programele de dezvoltare rurala din cele doua tari. Operatiunile prezentate in cadrul acestui domeniu cheie de interventie trebuie sa ia in considerare principiul durabilitatii mediului inconjurator in cel mai inalt grad posibil.

Operatiuni indicative

Imbunatatirea infrastructurii (facilitatilor) de transport rutier si fluvial cu impact transfrontalier

Construirea, reabilitarea, largirea drumurilor (segmentelor de drumuri) transfrontaliere care unesc asezarile de-a lungul granitei si/sau micile sate izolate cu drumul principal care duce la granita

Imbunatatirea/reabilitarea/construirea drumurilor (segmentelor de drum) care sa faca legatura cu sistemele rutiere nationale si internationale si cu centrele economice si turistice de interes transfrontalier;

Imbunatatirea/reabilitarea/construirea punctelor de trecere cu feribotul si a infrastructurii, echipamentelor si facilitatilor pentru transportul de pasageri, marfuri si vehicule, incluzand construirea de facilitati care sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati;

Imbunatatirea facilitatilor de transport multimodal (fluvial/rutier) de interes pentru zona transfrontaliera;

Elaborarea de studii comune pentru promovarea sistemelor transfrontaliere de transport ecologice (fara emisii de carbon) si a serviciilor corespondente de interes comun, studii pentru identificarea activitatilor de interes comun;

Elaborarea de strategii comune pentru imbunatatirea infrastructurii de transport transfrontalier;

Elaborarea in comun de studii de fezabilitate, documente de planificare/proiectare, planuri arhitecturale, evaluari ale impactului asupra mediului aferente dezvoltarii transporturilor rutiere/fluviale in beneficiul zonei transfrontaliere;

Schimburi de experienta si transfer de know how privind transportul efficient si eficace de marfuri si pasageri in aria de cooperare.

Imbunatatirea serviciilor transfrontaliere de transport public fluvial si rutier

Promovarea sistemelor comune de transport public regulat si a sistemelor comune de management in punctele de trecere a frontierei si zonele de interoperabilitate, armonizarea si furnizarea de informatii bilingve despre orarele si traseele transfrontaliere;

Investitii pentru asigurarea curselor regulate ale feriboturilor si infrastructurii aferente;

Imbunatatirea sigurantei tranzitului transfrontalier si a traficului local;

Sprijinirea serviciilor si produselor aferente traficului transfrontalier (servicii de informatii bilingve despre conditiile de trafic, indicatoare electronice, masuri de coordonare a transportului public asociate mai ales cu imbunatasirea intermodalitatii);

Coordonarea politicii transfrontaliere intre factorii de decizie / organismele de trafic competente;

Cercetari, investigatii si planificare comuna a initiativelor in domeniul transportului durabil si solutii inovative pentru decongestionarea blocajelor rutiere ( proiecte pilot, strategii, etc,);

Studii comune de identificare a nevoilor si oportunitatilor de trafic transfrontalier;

Schimb de experienta, vizite de studiu si transfer de cunostinte in domeniul transportului public transfrontalier.


Domeniul major de interventie 2 - Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii in zona transfrontaliera

Justificare

Pentru a completa imbunatatirile aduse infrastructurii de transport din zona, este de asemenea necesara promovarea si dezvoltarea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor in regiune in vederea stabilirii si dezvoltarii unei abordari transfrontaliere comune, pentru a intelege dinamicile zonei ca intreg. A doua premisa majora pentru imbunatatirea accesibilitatii zonei transfrontaliere este accesul la informatiile de interes transfrontalier si utilizarea la scara larga a mijloacelor de comunicatie IT. Desi in general telefoanele mobile sunt frecvent utilizate in aria programului, lipsa accesului la conexiuni internet de mare viteza, in special in zonele rurale, lipsa familiaritatii si barierele lingvistice, au constituit obstacole in cresterea nivelului de utilizare a internetului pentru comunicarea transfrontaliera.

Creearea si imbunatatirea accesibilitatii la infrastructura performanta de telecomunicatii care da posibilitatea utilizatorilor sa profite de avantajele tehnologiei informatiilor, va creea in zona de cooperare oportunitati de depasire a unora dintre dezavantajele geografice. Accesul mai rapid si mai sigur la informatii prin cooperarea intre parteneri si institutiile cheie ale centrelor urbane este o preconditie importanta pentru cooperare si pentru identificarea si planificarea proiectelor commune.

Dezvoltarea sistemelor de informatii si telecomunicatii in zona eligibila, desi necesara, va necesita investitii enorme. Constrangerile financiare ale programului necesita concentrarea asupra retelelor de centre si portaluri care dovedesc interes in crearea de “poduri virtuale” pentru fluxul transfrontalier/ diseminarea informatiei si asupra programelor de acces nelimitat cu scopul de a usura si accelera larga utilizare a acestor informatii.

In timp ce investitiile in infrastructura de comunicatii de mare viteza va fi finantata in principal din Programele Operationale Sectoriale pentru Competitivitate ale Romaniei si Bulgariei, interventiile in cadrul programului se vor concentra pe inlaturarea barierelor functionale din calea fluxului informational si de comunicatii din aria eligibila.

Operatiuni indicative

Sprijinirea dezvoltarii resurselor, a cooperarii si a retelelor transfrontaliere bazate pe tehnologia informatiilor si comunicatiilor

Investitii commune in infrastructura de comunicatii TIC cu impact transfrontalier;

Dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere, a retelelor si serviciilor de informatii si comunicatii;

Sprijin in dezvoltarea resurselor informationale comune bazate pe TIC relevante pentru dezvoltarea afacerilor si a economiei;

Sprijin pentru conectarea serviciilor publice comune deoparte si de alta a granitei in vederea dezvoltarii de centre comune de informatii de importanta publica;

Pregatirea de studii commune care promoveaza o mai buna intelegere a nevoilor de comunicatii in regiune, inclusiv analiza decalajelor de infrastructura si proiecte pilot care au ca scop identificarea modului in care noile tehnologii, de exemplu tehnologia digitala si prin satelit, pot micsora aceste decalaje.

Realizarea de studii si cercetari commune pentru identificarea ariilor prioritare de imbunatatire a comunicatiilor prin initiative commune, inclusiv analiza infrastructurii IT;

Instruire comuna, bilingva, pentru cresterea nivelului de intelegere si utilizare a mijloacelor IT in activitatile transfrontaliere.

Extinderea accesului comunitatii la informatii si comunicatii cu caracter transfrontalier

Imbunatatirea facilitatilor existente pentru a impulsiona legaturile dintre comunitati si serviciile publice care promoveaza cooperarea pe baze transfrontaliere si internationale;

Programe de instruire commune in scoli si centre comunitare in vederea cresterii nivelului de cunoastere si utilizare a IT-ului in activitatile transfrontaliere;

Programe comunitare bilingve de acces (in scoli, biblioteci, alte locuri publice) in domeniul IT, pentru conectarea in cadrul retelelor transfrontaliere de comunicatii;

Furnizarea de informatii locale bilingve – promovarea utilizarii internetului de catre grupurile comunitatii, incurajarea publicarii on-line a evenimentelor locale si incurajarea implicarii populatiei in comunitatea transfrontaliera prin TIC;

Seminarii de crestere a constientizarii in domeniul TIC, conferinte si cursuri, diseminarea bunelor practice si schimburi de experienta.Axa Prioritara 2: Mediu – Utilizarea durabila si protectia resurselor naturale si a mediului si promovarea unui management eficient al riscului in regiunea transfrontaliera


Principalele Obiective

Protejarea si exploatarea eficace a resurselor naturale ale zonei prin sisteme comune coordonate de management.

Cresterea gradului de constientizare privind protectia si managementul mediului in zona transfrontaliera.

Protejarea populatiei locale, a mediului de afaceri, a mediului inconjurator si a infrastructurii fata de potentialele consecinte dezastruoase ale situatiilor de risc natural si tehnologic, prin actiuni preventive si servicii de interventie comune in caz de urgenta in zona de granita.

Protectia mediului natural reprezinta o conditie elementara pentru orice tip de activitate desfasurata. Legaturile si relatiile transfrontaliere la toate nivele urmeaza sa fie intensificate pentru o conservare si protectie eficace a mediului, incluzand prevenirea dezastrelor naturale (ex. inundatie, eroziune) si tehnologice (ex. poluarea apei si aerului, deversari de substante chimice etc.) si servicii rapide de interventie comune in caz de urgenta. Aceasta va contribui la mentinerea si cresterea calitatii vietii si cresterea atractivitatii ariei Programului.

Domeniile cheie de Interventie

 1. Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protectia mediului
 2. Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de interventie in caz de urgenta.

Cele doua domenii majore de interventie raspund nevoilor in ceea ce priveste protectia mediului identificate prin analiza SWOT si contribuie la indeplinirea obiectivului specific nr.3: „Protejarea calitatii intranseci si a valorii resurselor naturale ale regiunii prin exploatarea prudenta si protectia eficace a zonelor sensibile”, stabilit prin strategie.

Actiunile legate de dezvoltarea sistemelor de management comun pentru protectia mediului vor fi coordonate cu Programele Operationale Sectoriale Mediu ale Romaniei si Bulgariei in legatura cu reteaua Natura 2000 si cu Programele Operationale Regionale ale celor doua tari in ceea ce priveste masurile ce trebuie luate pentru dezvoltarea turismului in zona ariei protejate.

Actiunile de protectie impotriva inundatiilor favorizate de Dunare vor fi coordonate cu Programul Operational Sectorial Mediu si Programul Operational Regional al Romaniei pentru implementarea proiectelor referitore la 1) construirea infrastructurii de prevenire a rescurilor naturale in zonele cele mai vulnerabile si 2) managementul prevenirii riscului inundatiilor in cadrul ariei Programului, si de asemenea cu PODR si cu PNDR din Bulgaria, care finanteaza infrastructura de protectie impotriva inundatiilor, intrucat POS-ul bulgar de Mediu nu trateaza problema managementului inundatiilor.

Grupuri tinta pentru Axa Prioritara 2: persoane fizice, intreprinderi, ONG-uri, sectorul public si institutii si organizatii comunitare, etc. pe intreaga arie a Programului. Grupurile tinta vor fi beneficiarii directi ai efectelor pozitive ale interventiilor.

Domeniul Major de Interventie 1 – Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protectia mediului

Justificare

Resursele naturale ale regiunii de granita prezinta trasaturi specifice, cu terenuri unice ce constituie habitate pentru flora si fauna si care de asemenea reprezinta zona de locuit pentru o populatie de aproximativ 5 milioane de oameni.

Analiza SWOT reflecta ca mediul din aceasta regiune este fragil si are nevoie de protectie. Actiunile de sprijinire si de ingrijire a mediului din regiunea de granita sunt axate pe diferite domenii.

Fluviul Dunarea reprezinta un coridor impartit care ofera multe oportunitati pentru intensificarea cooperarii asupra biodiversitatii. Pentru a sprijini protectia mediului natural al fluviului, sunt necesare de urgenta interventii comune. Managementul mediului din zona transfrontaliera este o sarcina care necesita cooperarea autoritatilor din domeniu de pe ambele parti ale Dunarii, si va fi mult mai eficace daca regulamentele, masurile si procesele comune sunt armonizate si implementate in comun. De asemenea, actiunile de monitorizare si evaluare a riscurilor de mediu necesita o abordare comuna.

Tarmul Marii Negre si protejarea si conservarea biodiversitatii marine sunt responsabilitati care din nou necesita cooperarea autotitatilor vizate pentru realizarea in comun/corelata a masurilor eficiente. Reampadurirea suprafetelor arabile degradate si reconstituirea cordoanelor verzi in regiunea Dobrogei, ca principale activitati in lupta contra procesului de desertificare, trebuie sa fie corelata si coordonata intre autoritatile vizate. Cooperarea intre cadrele institutionale existente pentru protectia mediului, stabilirea de noi zone comune protejate si dezvoltarea planurilor de management comun/corelat pentru ariile protejate sunt deosebit de relevante pentru interventiile din cadrul acestei axe prioritare.

Pentru o mai larga intelegere a protectiei mediului si pentru diminuarea riscurilor de mediu, care probabil vor creste in contextul intensificarii activitatilor economice din aria Programului, procesul comun de constientizare va intari protejarea si sporirea resurselor mediului. Resursele naturale comune folosite in mod eficient si protejate acum si in viitor sunt una dintre pre-conditiile pentru o dezvoltare sustinuta a ariei eligibile.

Operatiuni indicative

Imbubatatirea conditiilor de protejare a naturii si de conservare a mediului in regiunea transfrontaliera

Cooperarea intre cadrele institutionale existente (ex. agentiile de protectia mediului, administratiile ariilor protejate) pentru mentinerea sprijinului acordat ecosistemelelor si protectia mediului natural impartit intre cele doua tari, o abordare si relationare integrata transfrontaliera;

Dezvoltarea planurilor unui management comun/corelat pentru ariile protejate;

Dezvoltarea de planuri comune/corelate de management bazinal si a planurilor/documentelor conexe;

Promovarea si dezvoltarea comuna a instrumentelor si tehnicilor pentru o folosire durabila a resurselor

Studii comune privind impactului schimbarilor climatice asupra zonei si planuri de actiune comune pentru reducerea acestor impacturi;

Studii comune legate de cresterea eficientei energetice si folosirea energiilor regenerabile;

Imbunatatiri/crearea infrastructurii in ariile protejate (ex. locuri pentru vizitatori) de interes comun;

Solutii bazate pe actiuni comune pentru protejatea biodiversitatii;

Sprijinirea crearii de centre si laboratoare pentru monitorizarea mediului (incluzand emisiile gazelor cu efect de sera) din regiune, si facilitarea cooperarii intre agentiile si institutiile existente in zona transfrontaliera;

Alcatuirea unor baze de date comune ce vizeaza bogatiile naturale din aria transfrontaliera si evaluarea nivelurilor lor de risc;

Studii de cercetare, inventarieri, colectii de date, informatii si schimb de cunostinte comune privind protectia resurselor naturale din aria transfrontaliera;

Imbunatatirea nivelului de constientizare a publicului in ceea ce priveste managementul si protectia mediului

Campanii comune de constientizare publica pentru protectia mediului si un comportament nedaunator mediului: conferinte, seminarii, expozitii, publicatii promotionale bi/multi-lingve comune;

Campanii comune de informare transfrontaliera axate pe protejarea mediului sensibil al ariei, inclusiv seminarii internationale si transfrontaliere pe tema prevenirii riscului de mediu si lupta impotriva schimbarilor climaterice;

Programe bilingve comune de instruire privind conservarea biodiversitatii si protectia mediului;

Programe comune de pregatire si de constientizare axate pe aspectele legate de schimbarile climatice;

Instruire in domeniul afacerilor si pentru alti furnizori de servicii privind modalitatea in care acestia pot contribui la marirea patrimoniului natural al regiunilor printr-o grija marita pentru generarea si depozitarea deseurilor la nivel transfrontalier.


Domeniu Major de Interventie 2 – Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale si tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de interventie in caz de urgenta

Justificare

Pentru mediul sensibil al ariei Programului, riscurile pot avea cauze diferite: naturale (geologice, hidro-meteorologice si biologice) sau produse de activitati desfasurate de om (degradarea mediului si riscuri tehnologice). O exploatare prudenta si protectia eficace impotriva riscurilor este o necesitate absoluta

Fluviul Dunarea, o bariera naturala si un coridor principal de transport, imparte zona in doua parti distincte care sunt subiectul unor potentiale inundatii dezastuoase. Inundatiile periodice reprezinta o amenintare pentru potentialul de dezvoltare economica, pentru asezarile omenesti si patrimoniul cultural. Inundatiile dezastruoase din anul 2006 au aratat ca prevenirea si managementul inundatiilor, cu implicarea ambelor tari, reprezinta o provocare extraordinara in cadrul ariei Programului. Interventiile comune in aceasta zona vor conduce la diminuarea riscurilor asupra economiei si a vietii oamenilor care traiesc de-a lungul malurilor sale. De asemenea, masurile coordonate, metodologiile speciale si planurile de protectie pentru diminuarea riscului pentru populatia ce traieste de-a lungul Dunarii este imperios necesara pentru abordarea eficace a pericolului inundatiilor. Un efort comun este necesar pentru a integra intr-o singura abordare toate liniile directoare si planurile de actiune existente si pentru a implementa in comun un management sustinut a riscurilor de mediu create de inundatii

Cooperarea asupra diminuarii riscului natural, pregatirea interventiilor in caz de urgenta si pregatirea refacerii zonei dupa trecerea amenintarii reprezinta provocari importante pentru zona transfrontaliera pentru perioada urmatoare. Acestea trebuie corelate cu prevenirea si controlul comun al eroziunii excesive (in special eroziunea malurilor de rau si de mare) si pregatirea comuna, monitorizarea si managementul secetei (conectat cu fenomenul desertificarii), care lasa posibilitatea unei game largi de activitati si initiative in domeniul mediului.

Domeniul Major de Interventie se axeaza pe interventiile care pot fi implementate in comun in regiunea de granita avand ca scop diminuarea amenintarilor naturale (inundatii, alunecari de teren, eroziuni, boli ale populatiei sau ale animalelor) prin intermediul strategiilor comune si masurilor integrate .

Pe de alta parte, zona a suferit citeva evenimente de dimensiuni transfrontaliere (degradarea mediului si riscurile tehnologice) ca urmare a activitatilor desfasurate de om in ultimul deceniu, cauzand poluare, contaminare si distrugerea resurselor naturale si a structurilor create de om. Efectul poluarii industriale atit a solului cit si a aerului se resimte deja la nivelul padurilor si a cursurilor de apa din zona. Nivelul de risc dat de accidentele industriale si scaparile si scurgerile accidentale de substante periculoase a crescut mult in ultimii ani. De aceea, se simte nevoia urgenta a unor actiuni comune care sa raspunda acestor amenintari si sa creeze un sistem de control si avertizare privind riscurile naturale si tehnologice precum si o reactie rapida in situatii de urgenta.

Pentru a evita viitoare catastrofe, sunt necesare programe puternice de management al mediului pe termen lung pentru intreaga arie. Pregatirea planurilor de management comun a dezastrelor si situatiilor de urgenta este prevazuta in cadrul acestei domeniu major de interventie. Cu scopul de a reduce riscurile si amenintarile va trebui sa se infiinteze sau se intensifice dezvoltarea sistemelor de control si avertizare eficace si sa se creeze servicii permanente de interventie rapida in caz de urgenta. Numai prin implementarea unor actiuni comune in zona transfrontaliera se poate realiza un management sustinut al riscurilor de mediu, actionand in raza cadrului european al planificarii spatiale si Directiva Cadru Apa a UE.

Actiunile vor fi coordonate cu POS Mediu si cu interventiile FAEDR in legatura cu managementul inundatiilor in cele mai vulnerabile zone de inundatie, managementul riscului in ariile protejate, stoparea eroziunii de coasta si protejarea valorii bogatiilor zonei de coasta precum si siguranta locuirii in zona. Complementar, actiunile in domeniul managementului riscului de inundatii vor fi coordonate cu Programul Operational Regional din Romania, care va sprijini actiuni de eficientizare a managementului dupa inundatii, stabilind unitati speciale de interventie si furnizind dotarea corespunzatoare in fiecare judet.

Din partea Programul se asteapta sa se dezvolte proiecte strategice pentru a asigura coordonarea posibilelor activitati si maximizarea impactului in zona transfrontaliera.

Cum un mediu curat si fara riscuri reprezinta o cerinta primordiala pentru o dezvoltare sustinuta a zonei transfrontaliere, prin acest domeniu major de interventie se intentioneaza imbunatatirea semnificativa a imaginii zonei, ca loc propice pentru a locui si investi.

Operatiuni indicative

Prevenirea comuna a riscurilor naturale si tehnologice

Cooperarea cadrelor institutionale existente pentru armonizarea activitatilor in domeniul prevenirii inundatiilor provocate de Fluviul Dunarea si protectiei calitatii solului, apei si aerului;

Coooperarea cadrelor institutionale existente pentru armonizarea activitatilor si implementarea masurilor comune in domeniul protectiei si reabilitarii tarmului Marii Negre si si reducerea poluarii Marii Negre;

Implementarea sistemelor transfrontaliere integrate de management si prevenire a inundatiilor , dezvoltarea zonelor de control in caz de inundatii pe Dunare;

Implementarea lucrarilor comune pentru prevenirea inundatiilor pe Dunare, ecologizarea si reimpadurirea malurilor riului,

Elaborarea si distribuirea hartilor bilingve, brosuri si pagini informative despre prevenirea inundatiilor si protectia mediului, inclusiv site-uri de internet comune bilingve;

Elaborarea de harti detaliate si baze de date comune care sa indice riscurile tehnologice si naturale, intrebuintarea terenului pentru autoritatile de planificare regionala, agentiile de mediu si serviciile de urgenta;

Infiintarea structurilor comune de management si a sistemelor tehnice pentru a intarii cooperarea intre cadrele institutionale existente in vederea armonizarii activitatilor in domeniul prevenirii inundatiilor si al problemelor referitoare la contaminare;

Studii comune bilingve privind controlul dezastrelor, schimburi de informatii pe probleme de interes reciproc, schimburi de experienta si cunostinte in domeniul managementului si prevenirii eficiente a riscului in zona transfrontaliera.

Activitati comune de avertizare si raspuns la situatii de urgenta

Crearea si/sau armonizarea sistemelor comune de semnalizare in caz de inundatii;

Implementarea controlului integrat transfrontalier al riscurilor generate de accidente ce implica deversarea de substante daunatoare in apa si al riscului de inghet al apei Dunarii.

Achizitionarea de echipament comun pentru masurarea/monitorizarea parametrilor mediului, ex. nivelele de emisie, puritatea apei, analiza probelor de sol si apa etc., si evaluarea comuna a rezultatelor;

Elaboratrea studiilor si planurilor pentru prevenirea comuna din timp a dezastrelor, controlul si managementul situatiilor de urgenta, punandu-se accent pe schimbul de bune practici, pregatirea planurilor de management al dezastrelor si situatiilor de urgenta;

Investitii pentru devzoltarea infrastructurii transfrontaliere de mici proportii la nivel regional in domeniul pregatirii situatiilor de urgenta;

Sprijinirea implementarii proiectelor comune de previzionare a posibilelor cazuri de urgenta, ex. servicii meteorologice, monitorizarea nivelului riului, monitorizarea climei in regiunea de coasta etc.;

Cooperarea dintre furnizorii de servicii de ajutor medical in caz de urgenta: achizitionarea si folosirea in comun a echipamentului medical, planificarea unei infrastructuri comune de cercetare, infiintarea unei retele on-line pentru actiuni de urgenta; crearea unui portofoliu comun al serviciilor medicale in situatii de urgenta;

Crearea unei structuri comune pentru situatii neasteptate, de urgenta care necesita interventii rapide in aria Programului (ex. accidente survenite in timpul transportului, inundatii, incendii, dezastre, etc);

Activitati comune de mici proportii ce au ca scop curatirea apei Dunarii;

Planuri si studii comune, inclusiv dezvoltarea legaturilor de comunicatie, monitorizare comuna, actiuni de prevenire;

Instruire comuna (inclusiv aptitudini de comunicare in ambele limbi) pentru personalul implicat in actiuni de interventie rapida in caz de urgenta/risc;

Transfer de imformatii intre universitati/institute de cercetare a mediului si autoritatile de mediu din zona granitei/organisme de interventie rapida in caz de urgenta;

Schimburi de experienta si bune practici intre autoritatile de mediu din zona granitei si organismele de interventie rapida in caz de urgenta.
4.3. Axa prioritara 3: Dezvoltare economica si sociala – Dezvoltarea economica si coeziunea sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei


Obiective principale:

Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor transfrontaliere de afaceri;

Promovarea imaginii regiunii transfrontaliere in interiorul si in afara granitelor sale;

Sprijinirea dezvoltarii produselor turistice integrate comune prin utilizarea avantajelor comparative ale regiunii transfrontaliere;

Stimularea cooperarii transfrontaliere intre universitati, institute de cercetare si intreprinderi;

Sprijinirea schimbului transfrontalier de informatii privind oportunitatile de angajare;

Dezvoltarea serviciilor transfrontaliere de educatie, in corelare cu nevoile pietei integrate;

Dezvoltarea legaturilor transfrontaliere si a schimburilor intre centrele de invatamant/instruire;

Intarirea coerentei si cooperarii sociale si culturale intre oamenii si comunitatile locale din aria programului;

In timp ce axele prioritare 1 si 2 contribuie la crearea conditiilor de baza si a cadrului ecologic sustenabil pentru initiativele de cooperare, axa prioritara 3 urmareste promovarea si sprijinirea initiativelor de cooperare in diverse sectoare majore pentru a determina dezvoltarea economica de o maniera competitiva a regiunii de frontiera. Aceasta cere interventii si activitati pentru intarirea legaturilor si cooperarii intre diversi actori in sectoarele unde interesul mutual poate fi identificat si unde exista elemente catalizatoare pentru dezvoltarea comuna a regiunii transfrontaliera. Actiunile se vor concentra pe o abordare policentrica a zonei acoperite de program in ansamblu si pe imbunatatirea legaturilor dintre zonele rurale si cele urbane din tot cuprinsul regiunii de frontiera. Este necesar sa fie dezvoltate structurile parteneriale transfrontaliere pentru a mari utilizarea potentialului integrat si sinergetic al intregii zone de cooperare. In aceasta privinta, pot sa fie sustinute si actiuni in domeniul transportului public si al planificarii spatiale. De asemenea, se va pune un accent deosebit pe imbunatatirea imaginii regiunii ca un loc in care se poate trai si investi, precum si pe consolidarea identitatii regionale.

In masura posibilului, interventiile mai sus mentionate trebuie, in egala masura, sa demonstreze sinergie si complementaritate cu obiectivele axei prioritare de mediu. In mod special, prin aceasta se va urmari luarea in considerare a problemelor de protectie a mediului, incluzand schimbarile climatice, ca elemente principale ale dezvoltarii economice si sociale (atat in termeni de implicatii/impacturi asupra mediului ale oricaror actiuni, cat si in legatura cu activitatile economice, dezvoltarea de produse/tehnologii in domeniul mediului etc.)

Studiile si actiunile de formare sunt in raza de actiune a acestei axe prioritare cu conditia ca aceste interventii sa nu se suprapuna cu acele actiuni ale primei axe prioritare – accesibilitate - si /sau ale celei de a doua axe prioritare – protectia mediului. In cazul unor studii integrate sau cursuri de formare tematice sau multisectoriale care includ aspecte referitoare la accesibilitate sau la protectia mediului alaturi de obiective economice sau sociale pentru interesul comunitatilor din zona de granita, asemenea initiative vor fi sustinute numai in cadrul axei prioritare curente.

Domenii majore de interventie:

1. Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale

2. Cooperarea in domeniul dezvoltarii resurselor umane - dezvoltarea in comun a aptitudinilor si cunostintelor

3. Cooperarea “People-to-people”.

Aceste trei domenii majore de interventie raspund necesitatilor privine accesibilitatea identificate prin analiza SWOT si contribuie la indeplinirea urmatoarelor obiective specifice definite de catre strategie:

 • Obiectivul specific nr. 2: Imbunatatirea disponibilitatii si a diseminarii informatiilor privind oportunitatile comune in cadrul zonei de frontiera;
 • Obiectivul specific nr. 4: Dezvoltarea economica durabila a ariei de frontiera prin initiative comune in vederea identificarii si intaririi avantajelor comparative si reducerii dezavantajelor;
 • Obiectivul specific nr. 5: Intarirea coerentei sociale si culturale prin actiuni de cooperare intre oameni si comunitati.

Grupurile tinta pentru axa prioritara 3: persoane fizice, intreprinderi, ONG-uri, institutii si organizatii publice si comunitareetc. din toata aria programului. Grupurile tinta vor beneficia in mod direct de efectele pozitive ale interventiilor.

Domeniul major de interventie 1 - Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale

Justificare

In prezent exista putine exemple concrete de cooperare economica transfrontaliera in regiune. Economia este putin diversificata si insuficient specializata, in special in zonele rurale, departe de centrele urbane Constanta, Dobrich, Giurgiu, Ruse si Craiova. S-a demonstrat deja ca regiunea dispune de cateva avantaje importante, precum fluviul Dunarea, multe resurse naturale si o populatie numeroasa. Zona de frontiera nu este omogena si ii lipseste identitatea ca regiune. Aceasta produce provocari aditionale pentru un mod de abordare cuprinzator pentru cooperare economica din regiune. 

Acest principal sector de interventie va sprijini interconectarea actorilor relevanti pentru dezvoltarea transfrontaliera in scopul exploatarii avantajelor comparative si a oportunitatilor privind folosirea in comun a resurselor in vederea crearii cadrului necesar pentru activitatile socio-economice comune si initierii schimburilor de informatii, studiilor de piata si identificarii de noi infrastructuri si servicii care sunt necesare pentru a realiza un progres real in acest sector. Stimuland dezvoltarea in domenii de interes reciproc si promovand aceste oportunitati in randul unei audiente largi, interventiile vor contribui la dezvoltarea unei imagini si a unui spirit ale unei ”regiuni de cooperare transfrontaliera” imagini si spirit, precum si la crearea conditiilor pentru o crestere economica durabila pe termen mediu si lung.

O posibilitate importanta privind dezvoltarea de produse turistice pentru regiunea programului consta in utilizarea fluviului Dunarea ca element central al acestora, completat cu folosirea oportunitatilor culturale oferite de siturile istorice bogate si variate, drumetii de aventura, petrecerea vacantelor in statiuni si in locatii naturale/salbatice.

Actiunile trebuie sa urmareasca dezvoltarea durabila economica si sociala, precum si conservarea varietatii ecologice si a peisajelor din regiunea transfrontaliera in cel mai inalt grad.Operatiuni indicative

Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii transfrontaliere de afaceri si promovarea cooperarii

Constructia/reabilitarea/extinderea facilitatilor pentru infrastructura de afaceri (centre logistice, centre comerciale, incubatoare de afaceri comune) servind direct dezvoltarii afacerilor si comertului cu caracter transfrontalier;

Renovarea facilitatilor pentru infrastructura de afaceri existente, servind direct dezvoltarii afacerilor si comertului cu caracter transfrontalier;

Stabilirea de centre pentru schimbul de informatii privind cooperarea economica transfrontaliera;

Sustinerea crearii unor servicii transrontaliere de informare pentru IMM-uri (informare prin Internet, buletine electronice etc.);

Elaborarea de studii de fezabilitate, documente de proiectare tehnica, planuri arhitecturale, studii de evaluare a impactului asupra mediului, realizarea unor studii de piata pentru pregatirea unor proiecte in domeniul infrastructurii de afaceri.

Relationarea generala in vederea promovarii investitiilor straine si a unei identitati si imagini regionale pozitive

Organizarea unor evenimente de afaceri cu caracter transfrontalier care sa faciliteze intalnirilor la nivel de intreprinderi mici si mijlocii (conferinte sectoriale, targuri de comert, vizite de studiu, forumuri pentru identificarea de parteneri si diseminarea de informatii privind proiectele transfrontaliere si rezultatele acestora);

Ateliere de lucru si seminarii comune care sa creeze un climat favorabil dezvoltarii unor retele solide de cooperare economica , sa identifice problemele si provocarile cheie pentru o cooperare de succes;

Dezvoltarea retelelor de informatii pentru promovarea imaginea regiunii;

Promovarea multi-media a caracteristicilor regionale pozitive ale regiunii, asa cum acestea au reiesit din studiile elaborate; 

Elaborarea de strategii pentru gestionarea provocarilor privind dezvoltarea retelelor transfrontaliere, construirea capacitatii administrative si crearea parteneriatelor strategice;

Studii sau sondaje pentru identificarea avantajelor pozitive ale regiunii transfrontaliere, accentuand dimensiunea europeana a acesteia, studii de cercetare;

Studii privind tendintele si oportunitatile de dezvoltare din regiune si exploatarea lor in beneficiul comun (ex.: dezvoltare economica generala in contextul intensificarii transportului pe axele TEN-T care traverseaza regiunea transfrontaliera);

Studii de fezabilitate si elaborarea de master planuri si scheme strategice comune care sa asigure baza de planificare necesara pentru o dezvoltare teritoriala transfrontaliera echilibrata;

Crearea unei baze de informatii comune pentru regiune, prin colectarea, identificarea si publicarea care sa includa informatii despre oportunitatile existente, precum si contacte pentru derularea unor activitati cu caracter trans-frontalier;

Promovarea retelelor turistice transfrontaliere si diversificarea serviciilor turistice transfrontaliere existente

Sprijinirea crearii, moderinzarii si imbunatatirii atractiilor turistice;

Sprijinirea infiintarii unei agentii transfrontaliere pentru dezvoltarea turismului care sa coordoneze si sa promoveze potentialul turistic al regiunii;

Sprijinirea dezvoltarii de facilitati, produse si servicii turistice integrate;

Elaborarea unor studii regionale pentru identificarea produselor turistice avantajoase si a pietelor tinta pentru acestea;

Dezvoltarea si modernizarea facilitatilor si infrastructurii pentru a permite o dinamizare coordonata a activitatilor transfrontaliere de petrecere a timpului liber

Promovarea si dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere publice pentru turism, precum drumuri turistice istorice, drumuri in interiorul zonelor turistice (inclusiv drumuri pitoresti), drumuri care permit accesul la aceste situri, poteci si piste de ciclism, facilitati pentru turism de aventura;

Dezvoltarea produselor turistice ecologice sau “verzi” cu caracter transfrontalier;

Crearea unor sisteme comune de informatii turistice bilingve;

Crearea unor semne bilingve continand informatii turistice;

Crearea unor sistemele comune de legatura intre operatorii turistici din zona Dunare-Marea Neagra;

Elaborarea unor studii de cercetare si colectarea de date pentru a sustine dezvoltarea turismului si a industriilor creative, precum studii de fezabilitate, elaborarea de harti si studii de impact asupra mediului inconjurator.

Promovarea cooperarii intre universitati, centre de cercetare si mediul de afaceri in domeniul cercetarii si dezvoltarii, precum si in cel al inovatiei

Colaborarea intre universitati, institute de cercetare si IMM-uri in domeniul C&D si al inovatiilor pe teme de interes transfrontalier, incluzand schimbarile climatice si implicatiile acestora pentru dezvoltarea economica, dezvoltarea de programe bursiere comune pentru cercetatori;

Implementarea proiectelor comune de cercetare, inclusiv a celor ce propun actiuni privind diminuarea schimbarilor climatice, diseminarea informatiilor privind rezultatele C&D;

Transferul de know how si experienta pentru a identifica cele mai bune idei de proiecte transfrontaliere socio-economice;

Elaborarea de studii de fezabilitate, documente de proiectare tehnica, planuri arhitecturale, evaluari de impact privind mediul, cercetari de piata in legatura cu dezvoltarea in comun a facilitatilor de C&D;

Marketingul si promovarea in comun a produselor transfrontaliere

Pregatirea studiilor de cercetare pentru identificarea nevoilor pietei, a oportunitatilor pietei si a produselor, proceselor si serviciilor comune cu valoare adaugata ridicata, precum si diseminarea rezultatelor in cadrul regiunii transfrontaliere;

Crearea unei strategii generale de marketing pentru crearea si prezentarea unei identitati si imagini pozitive ale regiunii;

Initiative transfrontaliere de marketing pentru promovarea produselor, serviciilor si locurilor de interes comun;

Promovarea in comun a produselor si serviciilor regionale la targurile de comert;

Crearea de cataloage comerciale in care sunt mentionate produsele si serviciile din regiune.

Domeniul major de interventie 2 – Cooperarea in domeniul dezvoltarii resurselor umane – dezvoltarea in comun a aptitudinilor si cunostintelor

Justificare

Analiza regiunii a indicat ratele relativ ridicate ale somajului, migrarea fortei de munca calificata existenta in regiune si predominanta agriculturii ca domeniu principal de ocupare a fortei de munca in regiune, cu exceptia zonei costiere a Marii Negre. De asemenea, aceasta a relevat existenta unui sistem de educatie primara puternic, dar cu oportunitati in scadere pentru studiile secundare, si cu putine oportunitati pentru recalificarea muncitorilor concediati.  Pentru a asigura suficienta forta de munca in scopul sustinerii comune a cresterii si dezvoltarii durabile, o atentie speciala este acordata promovarii si aplicarii generale a principiului integrarii sociale si oportunitatilor egale, toate activitatile desfasurate luand in consideratie diferitele nevoi ale grupurilor tinta. O atentie speciala va fi acordata acorda training-ului comun bilingv, pentru a contribui la depasirea barierelor psihologice – o preconditie a intelegerii si increderii reciproce. Interventiile preconizate se refera la promovarea mobilitatii transfrontaliere a fortei de munca, incurajand interventiile care au in vedere dezvoltarea activitatilor economice orientate spre cooperare, ca element esential pentru dezvoltarea activitatilor economice transfrontaliere. 

Operatiuni indicative

Sprijinirea schimburilor transfrontaliere de informatii privind oportunitatile de angajare

 • Dezvoltarea unei abordari transfrontaliere care se va adresa combaterii somajului structural;
 • Cooperarea in domeniul serviciilor de angajare in vederea crearii de retele intre institutiile care functioneaza pe piata muncii pentru promovarea si diseminarea informatiilor;
 • Initiative privind reconcilierea diferentelor existente intre  conditiile legale privind piata muncii si sistemele economice si sociale transfrontaliere (crearea unui sistem comun de monitorizare si informare privind piata muncii, elaborarea de baze de date, schimburi de informatii, experiente, bune practici).

Dezvoltarea serviciilor transfrontaliere de instruire pentru angajare, in stransa corelare cu nevoile integrate ale pietei muncii

 • Sprijinirea dezvoltarii facilitatilor de formare si educare in cadrul institutiilor de invatamant si scolilor profesionale, servind direct colaborarii transfrontaliere privind dezvoltarea resurselor umane;
 • Elaborarea si furnizarea in comun a programelor speciale de formare in cadrul scolilor profesionale in sectoarele unde a fost identificata lipsa calificarii specifice;
 • Training pentru anumite calificari de interes transfrontalier, pentru oameni cu nevoi speciale, de exemplu femei care se reintorc in cadrul muncii.
 • Educatia bilingva.

Dezvoltarea legaturilor si a schimburilor transfrontaliere dintre centrele de educatie/instruire

 • Crearea de retele speciale pentru transferul de cunostinte si de bune practici intre institutiile de invatamant, in scopul dezvoltarii calificarilor care vor fi necesare in viitor in cadrul pietei muncii;
 • Sprijin pentru colaborarea transfrontaliera a institutiilor de invatamant superior in domenii precum dezvoltarea in comun a curriculelor scolare, schimburi de cursuri, programe de formare, in legatura cu oportunitatile de angajare care vor fi necesare in viitor;
 • Cooperare intre universitatile/centrele de formare, cum ar fi schimburile de profesori, elaborarea de cursuri comune.

Domeniul major de interventie 3 – Cooperarea “People-to-people”

Justificare

Separarea fizica a comunitatilor de pe cele doua maluri ale Dunarii, barierele de limba si alfabet, precum si cooperarea mutuala istorica redusa au caracterizat aceste comunitati vecine pentru o lunga perioada de timp. Actiunile de dezvoltare a schimburilor si interactiunilor transfrontaliere dintre comunitatile locale vor fi coordonate cu Programele Operationale pentru Dezvoltare Rurala ale Romaniei si, respectiv, Bulgariei, in ceea ce priveste Axa Leader. Astfel, in aria eligibila pentru cooperare transfrontaliera in intelesul prezentului document, numai proiectele transmise si implementate de catre organisem publice, publice echivalente sau ONG’uri vor fi eligibile in cadrul Programului Romania-Bulgaria, in timp ce Programele Nationale pentru Dezvoltare Rurala vor finanta numai investitii private.

Operatiunii indicative (micro proiecte):

Sprijinirea dezvoltarii societatii civile si a comunitatilor locale

 • Proiecte mici de colaborare si actiuni pilot intre organizatiile locale, privind subiecte de interes transfrontalier in domeniul democratiei sociale si locale;
 • Organizarea de conferinte, seminarii si ateliere de lucru comune in diferite domenii ale dezvoltarii locale economice si sociale;
 • Actiuni pentru promovarea generalizarii bunelor practici, dinspre “polii de excelenta” catre zonele mai putin dezvoltate din regiunea de frontiera;
 • Sprijin pentru intiative locale inter-sectoriale care se adreseaza nevoilor grupurilor marginalizate/ excluse din punct de vedere social;

Imbunatatirea guvernarii locale

 • Cooperarea intre organismele administratiei publice pe teme de interes comun, inclusiv armonizarea serviciilor locale, programe de schimb pentru personalul administrativ;
 • Actiuni privind crearea de competente transfrontaliere in institutiile publice, in special in ceea ce priveste furnizarea de servicii integrate catre comunitate;
 • Sprijin pentru cercetare si dezvoltare privind activitatile care pot ajuta la transferul bunelor practici in elaborarea si furnizarea de servicii publice locale, si elaborarea de politici.

Intensificarea schimburilor in domeniile: educatiei, culturii, sanatatii, tineretului si sportului

 • Organizarea de evenimente comune inovatoare si durabile in domeniul educatiei, sportului, tineretului, activitatilor de petrecere a timpului liber, cu accent pe colaborare extra-educationala a scolilor publice;
 • Actiuni de promovare a cooperarii in domeniul sanatatii, in special folosirea in comun a resurselor si facilitatilor transfrontaliere;
 • Suport pentru activitatile care sustin identitatea si traditiile comunitatilor locale: cooperarea transfrontaliera a institutiilor culturale (muzee si teatre, biblioteci, centre culturale comunitare) si cooperarea intre institutiile educationale si culturale locale pentru promovarea mostenirii culturale si reinnoirea si mentinerea traditiilor locale culturale, protejarea valorilor culturale, artistice si etnice;
 • Suport pentru crearea produselor comune de cultura, arta (festivaluri, prezentari, expozitii, ateliere de arta) si meserii traditionale;
 • Dezvoltarea de initiative transfrontaliere comune in domeniul educatiei, tineretului si sportului.


4.4. Axa prioritara 4: Asistenta Tehnica


Principalul Obiectiv:

 • Acordarea de sprijin pentru implementarea transparenta si eficienta a Programului

Domeniile majore de interventie:

 1. Sprijinirea implementarii si a managementului Programului
 2. Sprijinirea activitatilor de comunicare si informare privind Programul
Domeniul major de interventie 1 – Sprijinirea implementarii si managementului general al Programului

Justificare

Acest domeniu major de interventie permite asistentei tehnice sa acopere costurile de management, monitorizare si implementare si de asigurare a controlului financiar. Activitatile sprijinite vor contribui la mentinerea coordonarii cu toate Programele UE relevante.

Acest domeniu major de interventie va asigura folosirea optima a asistentei pe intreaga durata a Programului, in deosebi prin:

 • asigurarea managementului, monitorizarii si controlului eficiente ale mecanismelor de implementare a Programului;
 • asigurarea unei coordonari eficiente atat intre organismele de implementare, cat si intre acestea si toate celelalte programe relevante.

De asemenea, acest domeniu major de interventie va oferi resursele pentru evaluarea asistentei, a impactului si eficientei acesteia.

Operatiuni indicative

Asigurarea functionarii structurilor de management ale programului

 • Managementul si functionarea Secretariatului Tehnic Comun (incluzand costurile de personal);
 • Activitati legate de pregatirea, selectia, evaluarea si sprijinirea proiectelor (inclusiv experti externi necesari in evaluarea propunerilor/ofertelor);
 • Pregatirea si organizarea intalnirilor Comitetului Comun de Monitorizare si, respectiv, ale celui de Coordonare precum si a celorlalte structuri de management comune (inclusiv traduceri / costuri de interpretare);
 • Activitati legate de pregatirea si organizarea proceselor de evaluare pentru fiecare prioritate;
 • Realizarea si publicarea de rapoarte, studii, analize si cercetari de piata pe probleme generale si specifice privind zona de granita (de exemplu rapoarte anuale, evaluarea pe parcursul derularii Programului etc.);
 • Achizitia, instalarea si integrarea echipamentelor IT pentru management, monitorizarea, evaluarea si coordonarea Programului;
 • Costuri legate de controale, misiuni de audit si verificari “on-the-spot” ale operatiunilor;
 • Intarirea capacitatii administrative pentru Autoritatea de Management, Autoritatea Nationala, Secretariatul Tehnic Comun si Punctul de Informare.

Finantarea studiilor suplimentare si a expertilor externi:

Contractarea expertilor externi (ex. pentru evaluarea proiectelor);

 • Realizarea si publicarea de rapoarte, studii, analize si cercetari de piata pe probleme generale si specifice privind zona de granita (de exemplu rapoarte anuale, evaluarea pe parcursul derularii Programului etc.);

Domeniul major de interventie 2 – Sprijin pentru activitatile de comunicare si informare din cadrul Programului

Justificare

Acest domeniu major de interventie va furniza resurse pentru actiunile de informare si publicitate, care trebuie indeplinite pentru informarea potentialilor beneficiari, partenerilor economici si sociali si societaatii civile, asupra oportunitatilor oferite de asistenta. De asemenea exista si o necesitate reala de a informa publicul general asupra rolului jucat de UE prin asistenta oferita.

Datorita rolului important al acestui Program, populatiei dispersate si caracterului rural al regiunii, exista necesitatea unui nivel inalt de vizibilitate si deschidere ale Programului in aplicarea principiului publicitatii/transparentei. De asemenea, asistenta va fi orientata in conformitate cu cerintele oportunitatilor egale.

Acest domeniu de interventie este orientat in principal catre:

 • Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate privind Programul;
 • Sprijinirea potentialilor aplicanti / beneficiari ai Programului.

Operatiuni indicative

Sprijinirea activitatilor de informare su publicitate ale programului

Activitati de informare si publicitate – incluzand crearea de materiale publicitare destinate potentialilor beneficiari ai Programului;

 • Crearea, mentinerea si promovarea site-ului Programului;
 • Actiuni (seminarii, conferinte, zile de informare, evenimente, vizite) ce promoveaza o mai mare constientizare si intelegere a asistentei, monitorizarii si implementarii, precum si a Uniunii Europene.
Sprijinirea potentialilor beneficiari ai programului
 • Promovarea si asistenta potentialilor beneficiari finali;

Grupuri tinta: personalul organismelor de management ale Programului (Autoritatea de Management, Autoritatea Nationala, Secretariatul Tehnic Comun, Info Point-ul); potentialii aplicanti / beneficiari.


5. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUIAceasta sectiune urmareste sa prezinte cerintele minime ale programului, si procedurile pentru cererile de finantare care trebuie respectate de solicitanti in elaborarea, aprobarea si implementarea propunerilor de proiecte.

In cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria vor fi sprijinite numai acele operatiuni care presupun Implicarea partenerilor din ambele tari.

In contextul acestui program vor primi finantare numai proiectele transfrontaliere comune implementate de parteneri din ambele tari Proiectele comune transfrontaliere trebuie sa respecte cel putin doua din urmatoarele criterii: dezvoltare comuna, implementare comuna, personal comun, finantare comuna;

Toate aceste proiecte comune transfrontaliere vor respecta principiul Partenerului Lider de Proiect, ceea ce inseamna ca un partener de proiect – respectiv Partenerul lider de proiect – poarta responsabilitatea si raspunderea generala pentru intregul proces de management si implementare al proiectului, precum si faptul ca intodeauna in implementarea unei actiuni si in solicitarea unei finantari vor fi implicati cel putin doi parteneri.

Partenerul lider de proiect actioneaza ca singur reprezentant al tuturor partenerilor in relatia cu structurile programului si tot el este cel care semneaza cu Autoritatea de Management, atunci cand proiectul propus a fost selecta si urmeaza sa primeasca finantare.

Strategia programului, precum si axele prioritare alese, vor respecta urmatoarele criterii de baza:

- axarea pe viziunea comuna;

- sustinerea unei cresteri constante pe ambele parti ale granitei;

- oferirea unei infrastructuri durabile si a unor solutii de reglementare care sunt orientate catre integrarea spatiala a regiunilor de granita;

- mentinerea dezvoltarii durabile si a resurselor naturale;

- luarea in considerare a nevoilor populatiei locale rezidente si a egalitatii;

- rezultatele proiectelor sunt relevante pentru o zona de cooperare extinsa si de aceea pot fi transferate si in alte parti ale ariei programului;

- sprijin pentru crearea institutiilor si capacitatilor transfrontaliere pentru aria de dezvoltare transfrontaliera si pentru schimburile culturale, pe termen lung.

Potentiali beneficiari ai programului, in intelesul Regulamentului general, sunt operatori, organisme sau firme, publice sau private, responsabile pentru initierea sau care initiaza si implementeaza proiecte. Beneficiari pot fii:

 • Consilii judetene / Administratii districtuale;
 • Consilii locale / municipalitati;
 • Asociatii ale autoritatilor publice locale;
 • Camere de comert / Asociatii ale IMM-urilor;
 • Universitati;
 • Ministere si departamentele / organismele lor locale / regionale;
 • Institutii de cercetare non-profit;
 • Alte ONG-uri al caror obiect de activitate corespunde domeniilor de interventie finantate prin program.

Cererile de finantare de la autoritatile regionale sau locale la nivelul granitei sau cel putin acelea care au o participare solida si relevanta a autoritatilor regionale sau locale la nivel de granita in cadrul parteneriatului vor fi luate in considerare in mod prioritar in cadrul procesului de selectie. Pentru a maximiza impactul Programului, aplicantii sunt puternic incurajati sa includa in operatiunile lor autoritatile locale si regionale competente si relevante, la nivelul granitei.


Etapele obtinerii finantarii prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013 sunt urmatoarele:

 Etapa solicitarii: Aceasta etapa incepe cu Apelul pentru propuneri de proiecte sub un anume domeniu major de interventie si se incheie cu transmiterea cererilor de finantare de catre solicitanti.

Etapa evaluarii: In cadrul acestei etape, cererile de finantare sunt evaluate, iar proiectele eligibile pentru finantare sunt selectate si anuntate.

Etapa implementarii: Aceasta este cea mai lunga si cea mai dificila etapa pentru solicitantul care a reusit sa obtina finantare.


5.1. Structurile de management ale programului


Cele doua state membre au agreat sa desemneze autoritatile responsabile cu implementarea acestui Program Operational astfel:


Autoritatea de Management

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Bucuresti, Romania

www.mdlpl.ro


Autoritatea Nationala din Bulgaria

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice

Sofia, Bulgaria

www.mrrb.government.bg


Autoritatea de Certificare

Bucuresti, Romania

www.mfinante.ro


Unitatea de plata

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor – Directia Generala Autorizare si Plati Programe

Bucuresti, Romania

www.mdlpl.ro

Controlorii: desemnati de catre ambele state


Autoritatea de Audit

Autoritatea de Audit

(Organism independent operational asociat Curtii de Conturi a Romaniei)

Bucuresti, Romania

www.rcc.ro


Grupul auditorilor: desemnati de catre ambele state (Autoritatea de Audit pentru Romania si Ministerul de Finante pentru Bulgaria)


Comitetul Comun de Monitorizare: format din reprezentanti ai ambelor state partenere, de la nivel national, regional si local


Comitetul Comun de Selectie: format din reprezentanti ai ambelor state partenere, de la nivel national, regional si local


Secretariatul Tehnic Comun

Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera Calarasi

Calarasi, Romania

www.calarasicbc.ro


Punct de informare

Pleven, Bulgaria
5.2. Generarea, depunerea si selectia proiectelor


Generarea proiectelor va fi sprijinita de catre organismele de management si implementare ale Programului prin urmatoarele actiuni:

 • seminarii cu potentialii aplicanti, prin care li se va prezenta acestora programul operational (axele prioritare, activitatile indicative, ciclul depunerii si implementarii proiectelor, idei de proiecte, exemple de buna practica din programele anterioare etc.);
 • seminarii tematice, axate pe o cate o prioritate si adresate in special acelor beneficiari potentiali interesati in domeniul respectiv;
 • infiintarea unei baze de date a programului, incluzand cel putin: baza de date a posibililor parteneri, idei de proiecte, intrebari frecvente;
 • contactul permanent al Secretariatului Tehnic Comun si Punctului de informare cu aplicantii in vederea oferirii de raspunsuri la intrebari tehnice precum: eligibilitatea proiectelor, criteriile de selectie, aspectele bugetare etc.;
 • cooperare cu consiliile judetene, administratii districtuale, agentii de dezvoltare regionala si alte structuri relevante din aria eligibila privind disponibilitatea si distributia pachetelor pentru aplicanti;
 • posibilitatea permanenta de transmitere a ideilor de proiecte catre Secretariatul Tehnic Comun si Punctul de Informare.

Toate masurile pro-active vor fi aduse la cunostinta publicului larg prin mass-media, cu un accent deosebit pe presa locala datorita impactului acesteia la nivel local.

Licitatia de proiecte va fi lansata de catre Secretariatul Tehnic Comun. Criteriile de selectie elaborate de Autoritatea de Management in colaborare cu Autoritatea Nationala din Bulgaria si Secretariatul Tehnic Comun vor fi aprobate de catre Comitetul Comun de Monitorizare.

Evaluarea si prioritizarea proiectelor va fi efectuata de catre un un grup de lucru pentru evaluare desemnat de catre Autoritatea de Management si format din personal din cadrul Secretariatului Tehnic Comun si experti independenti (daca este cazul), asistati de observatori din partea Autoritatii de Management. Expertii externi sunt platiti din bugetul de asistenta tehnica.

Ciclul de pregatire, selectie si contractare a proiectelor se va derula astfel:

Pasul 0. Partenerii pregatesc cererea de finantare, care este consolidata de catre Partenerul lider de proiect;

Pasul 1. Partenerul lider de proiect trimite cererea de finantare la Secretariatul Tehnic Comun;

Pasul 2. Secretariatul Tehnic Comun realizeaza evaluarea si prioritizarea proiectelor in cadrul unui grup de lucru pentru evaluare;

Pasul Secretariatul Tehnic Comun propune Comitetului Comun de Selectie prioritizarea aplicatiilor;

Pasul 4. Comitetul Comun de Selectie decide pe baza propunerii Secretariatului Tehnic Comun;

Pasul 5. Comitetul Comun de Selectie transmite decizia Secretariatului Tehnic Comun;

Pasul 6. Secretariatului Tehnic Comun pregateste contractele si le transmite Autoritatii de Management;

Pasul 7. Autoritatea de Management semneaza contractul cu Partenerul lider de proiect.

Pe parcursul procesului de evaluare si selectie, vor fi utilizate trei seturi de criterii: criterii administrative (pentru verificarea admisibilitatii), criterii de eligibilitate (criterii obligatorii ce trebuie indeplinite de catre toate proiectele) si criterii de evaluare (folosite pentru prioritizarea proiectelor).

Criteriile de eligibilitate vor fi de trei feluri: eligibilitatea activitatilor, a beneficiarilor si a cheltuielilor. Proiectele sunt eligibile daca se incadreaza in obiectivele, axele prioritare si domeniile majore de interventie ale programului, indeplinind, in acelasi timp, celelalte criterii suplimentare stabilite de catre Comitetul Comun de Monitorizare pentru fiecare licitatie de proiecte.

Beneficiarii eligibili sunt acei operatori, organisme sau firme, publice sau private, responsabile pentru initierea sau pentru initierea si implementarea proiectelor, precum si organismele publice echivalente.

In ceea ce priveste cheltuielile eligibile, lista va fi agreata de cele doua state membre cu respectarea prevederilor relevante din Regulamente (articolul 56 din Regulamentul General, articolul 7 din Regulamentul FEDR si articolele 48-53 din Regulamentul de Implementare).

Etapele monitorizarii la nivel de program si proiect:

1. Partenerii transmit rapoartele lor de activitate in format hartie catre Partenerul lider de proiect;

2. Partenerul Lider de Proiect pregateste rapoartele de implementare a proiectului in format hartie;

3. Partenerul Lider de Proiect transmite spre aprobare rapoartele in format hartie catre Secretariatul Tehnic Comun;

4. Secretariatul Tehnic Comun verifica si aproba rapoartele si introduce datele proiectelor in format electronic in SMIS;

5. Secretariatul Tehnic Comun pregateste rapoartele anuale si raportul final privind implementarea Programului;

6. Secretariatul Tehnic Comun transmite rapoartele anuale si raportul final privind implementarea Programului catre Autoritatea de Management;

7. Autoritatea de Management informeaza Autoritatea Nationala si Secretariatul Tehnic Comun, care la randul sau informeaza Punctul de Informare, cu privire la progresele inregistrate in monitorizarea implementarii Programului;

8. Autoritatea de Management verifica si valideaza datele electronice introduse in SMIS de catre Secretariatul Tehnic Comun;

9. Autoritatea de Management verifica si transmite spre aprobare rapoartele anuale si raportul final catre Comitetul Comun de Monitorizare;

10. Comitetul Comun de Monitorizare aproba rapoartele anuale si raportul final privind implementarea Programului;

11. Autoritatea de Management transmite spre aprobare rapoartele anuale si raportul final catre Comisia Europeana;

12. Comisia Europeana examineaza rapoartele anuale si transmite recomandari sau cereri de evaluare.

6. REZULTATE PRECONIZATEProgramul este concentrat asupra intaririi legaturilor de colaborare dintre comunitatile aflate in zona de frontiera, cu scopul de a stabili parteneriate prin care scopurile comune sa poata fi atinse. Ca urmare, principalul indicator al succesului este numarul si calitatea retelelor, legaturilor si proiectelor. Acestea vor fi masurate la sfarsitul programului.

Programul urmareste ca pana in anul 2015 sa inregistreze urmatoarele rezultate strategice:

 • sa fie stabilite 385 de parteneriate si rettele transfrontaliere pentru dezvoltarea comuna a zonei de colaborare;
 • sa fie active 40 de parteneriate permanente si retele transfrontaliere stabilite intre comunitatile de granita;
 • 70% dintre proiectele finantate sa respecte doua din cele patru criterii „comune”: dezvoltare comuna, implementare comuna, personal comun, finantare comuna;
 • 20% din proiectele finantate sa respecte trei dintre criteriile mentionate mai sus;
 • 10% din proiectele finantate sa indeplineasca toate cele patru criterii mentionate mai sus;
 • 39 de proiecte sa contribuie la imbunatatirea accesului la transport, retele ICT si servicii;
 • 150 de proiecte sa incurajeze si si imbunatateasca protectia si managementul comun al mediului.


Rezultate indicative specifice

O parte din rezultatele preconizate ale programului sunt prezentate mai jos :

 • reducerea cu 30% a timpului de calatorie intre asezarile situate de o parte si de alta a granitei;
 • asigurarea accesului la reteaua ICT (tehnologia informatiei si comunicatiilor) pentru cel putin 3 milioane de oameni;
 • dezvoltarea unor sisteme comune de prevenire a inundatiilor si activitati comune de avertizare in caz de inundatii pe 70% din cursul Dunarii;
 • crearea a 20 de parteneriate pentru activitati de avertizare timpurie si raspuns in situatii de urgenta;
 • facilitati de afaceri de care sa beneficieze 500 de IMM-uri (intreprinderi mici si mijlocii);
 • dezvoltarea a 30 de materiale/ evenimente de promovare;
 • crearea a 10 produse turistice integrate;
 • 15 parteneriate care stimuleaza cooperarea transfrontaliera intre universitati, institute de cercetare si afaceri;
 • 360 000 de persoane informate despre opotunitati de angajare;
 • 3 500 de persoane absolvente ale cursurilor de instruire in zona transfrontaliera;
 • crearea a 30 de parteneriate intre institutiile de invatamant si instruire;
 • 4 500 de persoane participante la actiuni de cooperare “people-to-people”.
7. Idei de proiecte • Management integrat al deseurilor in judetul Olt

 • Cooperare in domeniul serviciilor de angajare in vederea crearii de retele intre institutiile care functioneaza pe piata muncii pentru promovarea si diseminarea informatiilor

 • Crearea unui sistem comun de monitorizare si informare privind piata muncii, elaborarea de baze de date, schimburi de informatii

 • Realizarea unui port turistic in orasul Corabia

 • Realizarea unui punct de trecere a frontierei la Corabia

 • Crearea unor centre de informare in Euroregiunea Olt-Pleven

 • Centru logistic pentru sprijinirea initiativelor si oportunitatilor de afaceri transfrontaliere

 • Sa vorbim despre biodiversitate cu tanara generatie – schimb de experienta

 • Educatie pentru mediu – Educatie pentru viitor (seminar)

 • Managementul comun, transfrontalier pentru protectia mediului si promovarea valorilor culturale in parcurile naturale Comana si Rusenski

 • Plan de amenajare a teritoriului - zona Transfrontaliera Romania – Bulgaria (teritoriul dunarean -ambele maluri)

 • Posibilitati actuale si de perspectiva de cooperare transfrontaliera RO/BG in domeniul infrastructurii de transport si turism

 • Planuri de actiune comune de interventie in caz de poluare accidentala pe Dunare si Marea Neagra

 • Tehnologia informatiei, comunicatiilor si interventiei in situatii de urgenta transfrontaliera

 • Initiativa comuna pentru studierea si popularizarea patrimoniului cultural si istoric din regiunea  Razgrad - Bulgaria si Calarasi – Romania

 • Constructia unei cai rutiere transfrontaliere – impuls al cresterii economice in Medgidia

 • Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor

 • Realizarea unui centru social

 • Dialog si cooperare la Dunarea de Jos

 • Utilizarea energiilor neconventionale in dezvoltarea economica

 • Centrul international de cercetare si formare in domeniul resurselor naturale

 • Centrul International de Afaceri -  stimulare a cresterii competitivitatii economice la nivel transfrontalier

 • Transferul de Intercultualitate prin Turismul pe Dunare si Canalul Dunare - Marea Neagra

 • Tehnologia informatiei, comunicatiilor si interventiei in situatii de urgenta transfrontaliera

 • Cresterea impactului produselor regionale, ca parte a identitatii regionale. Marketing combinat (realizarea unei campanii on-line in acelasi timp cu campania off-line) si promovarea transfrontaliera a produselor

 • Crearea unor centre de schimb de informatii in ceea ce priveste cooperarea economica transfrontaliera. Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor

 • Imbunatatirea guvernarii locale. Cooperare intre administratiile publice pe teme de interes reciproc, inclusiv armonizarea serviciilor locale, schimb de programe pentru personalul din administratie – participant bulgar.

 • Dezvoltarea si functionarea Centrului Cultural Roman-Bulgar

 • Strategii de dezvoltare comune a zonelor eligibile Romane-Bulgare

 • Studiu de fezabilitate privind reabilitarea porturilor fluviale Turnu Magurele (Romania) – Nikopol (Bulgaria)

 • Studiu de fezabilitate pentru realizarea centrului de afaceri – Turnu Magurele (Danubius) – Nikopol

 • Imbunatatirea accesibilitatii in zona de frontiera Turnu Magurele – Nikopol – publicitate pentru punctul de trecere a frontierei Turnu Magurele – Nikopol

 • Schimb de experienta privind protejarea monumentelor istorice imobile

 • Cursuri de calificare tineri peste 20 ani

 • Cicloturism in Saptamana fara calculator

 • Imbunatatirea infrastructurii de transport in Euroregiunea Ruse-Giurgiu si conectarea la coridorul de transport PanEuropean 9

 • Evaluarea potentialului turistic al zonei transfrontaliere Romania Bulgaria si elaborarea unui catalog al locatiilor turistice din acest areal. Proiecte comune de dezvoltare turistica

 • O piata comuna a muncii in zona Giurgiu-Ruse

 • Dunarea - valoare simbol pentru istoria si viata comunitatilor umane nord si sud dunarene, program de masuri si actiuni pentru asigurarea unui mediu ecologic in zona transfrontaliera romano-bulgara

 • Dezvoltarea unui program de formare continua pentru administratia publica locala in contextul integrarii europene

 • Laborator testare produse alimentare

 • Energia neconventiala (eoliana)

 • Strategia de dezvoltare durabila in ecoregiunea Danubius III (Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Vratsa, Montana)

 • Irigatiile ecologice din Dunare

 • Contributii in infrastructura de mediu Ro-Bg

 • Imbunatatire conditiilor social - economice pentru cetatenii care locuiesc in condominii

 • Imbunatatirea modalitatilor de transport dintre Rast (DJ) si Lom (M) prin achizitionarea unui bac de trafic usor pentru a deservi viitorului port din Rast

 • Centru transfrontalier de informare si consultanta in domeniul protectiei mediului

 • Parc de transfer tehnologic, Incubator de afaceri si Centru expozitional transfrontalier

 • Cresterea capacitatii institutionale pentru dezvoltarea managementului durabil al apelor pe transonul dunarean Pristol-Oltenia, in contextul DC 60/2000/CE (Directiva Cadru Apa)

 • Programe comune de monitorizare  cantitativa so calitativa a apei Dunarii pe sectorul comun

 • Planuri de actiune comune de interventie in caz de poluari accidentale pe Dunare pe sectorul comun

 • Protectia ecosistemelor Dunarii - crearea unei infrastructuri la nivelul cerintelor UE privind monitorizarea riguroasa a starii si tendintelor de evolutie cantitative, calitative si morfologice a Dunarii, in conditiile impactului antropic si a posibilelor efecte ale schimbarilor climatice

 • Dezvoltarea infrastructurii de cooperare transfrontaliera romano-bulgara pe probleme de hidromorfologie fluviala si poluari accidentale

 • Studiu de Fezabilitate referitor la rebilitarea drumului DC53 Calafat - Ciupercenii Noi

 • Centrul roman-bulgar de pregatire antreprenoriala (1 curs de management, 2 cursuri de negociere-comunicare, 1 curs de marketing, seminarii tematice)

 • Retea romano-bulgara pentru dezvoltarea turismului in zona transfrontaliera Dolj-Olt-Mehedinti-Vidin-Vratsa-Montana (1 curs de management de turism, 1 curs de agent de turism, sase seminarii tematice)

 • Conferinta, seminar cu temele:1. 'Asigurarea securitatii la foc a comunitatilor locale. Metode de constientizare a administratiei publice locale, precum si a cetatenilor, privind respectarea regulilor si masurilor de protectie la foc';                                                    2. 'Cooperarea transfrontaliera in situatia producerii unor situatii de urgenta'; 3. Dotarea cu mijloace de interventie si de salvare la inundatii; 4. Dotarea cu echipamente de monitorizare a nivelului de radiatii si ecipamente de protectie pentru echipele de interventie, la urgentele radiologice

 • Dezvoltare economica locala prin procese participative de planificare strategica, schimburi de experienta cu comunitati care practica turismul ecologic si agroturismul, care practica mestesuguri traditionale (olarit etc.)

 • Traseu turistic comun de vizitare a unei faune locale (bird watching etc.)

Anexa 1. Obiectivele programului si axele prioritare

Anexa 2 Domeniile de interventie pentru Axele prioritare 1si 2


Axa prioritara 1: Accesibilitate – Imbunatatirea mobilitatii si a accesului la infrastructura de transport, informatii si comunicatii in regiunea transfrontaliera

Domenii Majore de Interventie

Operatiuni Indicative

Imbunatatirea facilitatilor de transport transfrontalier terestru si fluvial


Imbunatatirea infrastructurii (facilitatilor) de transport rutier si fluvial cu impact transfrontalier

Imbunatatirea serviciilor transfrontaliere de transport public rutier si fluvial

1.2 Dezvoltarea retelelor si a serviciilor de informare si comunicatii in zona transfrontaliera

Sprijinirea dezvoltarii resurselor, cooperarii si retelelor transfrontaliere bazate pe tehnologia informatiilor si comunicatiilor

Extinderea accesului comunitatii la informatii si comunicatii cu caracter transfrontalier

Axa prioritara 2: Mediu – Utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si de mediu si promovarea unui management eficient al riscului in regiunea transfrontaliera

Domenii Majore de Interventie

Operatiuni Indicative

Dezvoltarea sistemelor commune de management pentru protectia mediului

Imbunatatirea conditiilor de protejare a naturii si de conservare a mediului din regiunea transfrontaliera

Imbunatatirea nivelului de constientizare a publicului in ceea ce priveste managementul si protejarea mediului

Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de interventie in caz de urgenta

Prevenirea comuna a riscurilor naturale si tehnologice

Activitati comune de avertizare si raspuns la situatii de urgenta

Anexa 3 Domeniile de interventie pentru Axele prioritare 3 si 4


Axa prioritara 3: Dezvoltare economica si sociala – Dezvoltarea economica si coeziunea sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei

Domenii Majore de Interventie

Operatiuni Indicative

Sprijnirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale


Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii de afaceri si promovarea cooperarii

Relationarea generala in vederea promovarii investitiilor straine si a unei identitati si imagini regionale pozitive

Promovarea retelelor turistice transfrontaliere si diversificarea serviciilor turistice transfrontaliere existente

Promovarea cooperarii intre universitati, institute de cercetare si mediul de afaceri, in domeniul cercetarii si dezvoltarii, precum si in cel al inovatiei

Marketingul si promovarea in comun a produselor transfrontaliere

3.2 Cooperarea in domeniul dezvoltarii resurselor umane – dezvoltarea in comun a aptitudinilor si cunostintelor

Sprijinirea schimburilor transfrontaliere de informatii privind oportunitatile de angajare

Dezvoltarea serviciilor transfrontalierede instruire pentru angajare, in stransa corelare cu nevoile integrate ale pietei muncii

Dezvoltarea legaturilor si a schimburilor transfrontaliere dintre centrele de educatie/instruire

3.3 Cooperarea “People-to-people”

Sprijinirea dezvoltarii societatii civile si a comunitatilor locale

Imbunatatirea guvernarii locale

Intensificarea schimburilor in domeniile: educatiei, culturii, sanatatii, tineretului si sportului

Axa prioritara 4: Asistenta tehnica

4.1 Sprijinirea implementarii si a managementul general al programului

Asigurarea functionarii organismelor de management ale Programului

Finantarea studiilor aditionale si a expertizei externe

4.2 Sprijinirea activitatilor de comunicare si informare privind programul

 • Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate privind Programul
 • Sprijinirea potentialilor aplicanti/beneficiari ai programului
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu

Scriitori romani