Reglementarea activitatii de expertiza contabila in perioada postdecembrista referatReglementarea activitatii de expertiza contabila in perioada postdecembrista

Prabusirea regimului comunist si revenirea societatii romanesti la un sistem social democratic, transformarile majore care au urmat momentului istoric decembrie 1989 au influentat statutul profesiei contabile si implicit activitatea de expertiza contabila. Evolutiile din mediul economic, social si politic au potentat renasterea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, organism profesional, care a reprezentat din anul 1921 pana in anul 1951 profesiunea contabila romaneasca.

Organizarea activitatii de expertiza contabila judiciara a continuat pentru o perioada relativ scurta sub o reglementare comuna cu cea a expertizei tehnice judiciare, respectiv Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabila si expertiza tehnica, cu modificarile ulterioare. In ianuarie 1990 a fost legalizata de judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, Asociatia generala a expertilor tehnici si contabili din Romania, al carui principal obiectiv l-a constituit asigurarea autonomiei si independentei activitatii de expertiza.

Deschiderea societatii romanesti catre acumularile externe ale profesiei a facut posibila asimilarea influentelor generate de experientele Europei de Vest, in ceea ce priveste reglementarea acesteia. Pe acest fond a aparut necesitatea implementarii unor principii noi, si anume principiile unei profesii liberale, independente in care etica si deontologia profesionala sa ocupe un rol important in functionarea economiei de piata, in formarea si dezvoltarea profesionistului contabil, adaptat permanent conditiilor economice si sociale aflate intr-o continua schimbare.

In aceasta perioada s-a constituit un Comitet de initiativa, format din personalitati ale profesiei contabile, care si-a propus un proiect ambitios, constand in reorganizarea asociatiei si implicit a profesiei contabile. Prin modificarea inregistrarii din anul 1990 a Asociatiei generale a expertilor tehnici si contabili din Romania, sub efectul Sentintei civile nr. 33/12 octombrie 1991, au luat practic fiinta doua Corpuri independente: Corpul expertilor contabili si Corpul expertilor tehnici, avand gestiuni si conduceri distincte.

Comitetul de initiativa, pe baza unui proces-verbal, a unei platforme-program si a unui Statut, a supus aprobarii in prima Adunare generala a Corpului din data de 9 mai 1992 reinfiintarea vechii asociatii a contabililor autorizati si expertilor contabili din Romania constituita in anul 1921, care detinea deja un renume european, constituind de fapt modelul pentru Ordinul Expertilor Contabili din Franta inf iintat in anul 1945. In Adunarea generala a Expertilor Contabili din Romania din 9 mai 1992 s-a hotarat sa se reorganizeze Corpul ca persoana juridica proprie si cu un statut adaptat la proiectul de lege depus la Parlament conform art. 41 din Legea contabilitatii.

Activitatea Comitetului de initiativa a fost deosebit de intensa, prezentand in prima Adunare generala a Corpului rezultatele cele mai semnificative si anume organizarea a 30 de filiale judetene ale Corpului; prin intermediul celor 30 de filiale se procedase la mobilizarea expertilor pentru instruire, orientarea spre economia de piata a preocuparilor profesionale, cunoasterea unor noutati din activitatea unor organizatii similare occidentale.

La prima Adunare generala din data de 9 mai 1992 se pun bazele deschiderii Corpului catre Europa, imputernicindu-se Comitetul de conducere sa depuna toate eforturile pentru ca Asociatia sa devina membra a Asociatiei Europene a Expertilor Contabili, precum si colaborarea cu organisme asemanatoare din Franta. De asemenea, in randul membrilor Corpului sunt primiti ca membrii onorifici trei experti straini membrii ai Ordinului Expertilor Contabili din Franta.

Existenta Corpului a fost recunoscuta prin Hotararea Guvernului nr. 575/1992, cu privire la experimentarea noului sistem de contabilitate si constituirea Colegiului consultativ, in a carui componenta Corpul era prevazut cu un vicepresedinte si cinci membri.

Importanta a fost pentru orientarea actiunilor Corpului si scrisoarea nr. 150.626/1992 semnata de Directorul contabilitatii, prin care s-a avizat organizarea Asociatiei profesionale a expertilor contabili din Romania, care sa sprijine crearea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in baza legii si sa elaboreze lucrarile prevazute de acest act normativ si anume:

- Regulamentul privind modul de organizare si desfasurare a examenelor pentru atribuirea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat;

- Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati.

Profesia era amintita in trei legi principale si anume: Legea nr. 31/1990 privind societatile

comerciale, Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii, Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, dar nomenclatoarele de functii nu prevedeau profesia de expert contabil si contabil autorizat si nici nu erau limitate niste atributii, drepturi si indatoriri in aceste acte normative.

Astfel s-a propus sa intre in vigoare legea Corpului de Contabili Autorizati si Experti Contabili din anul 1924, care nu a fost aprobata expres in niciun act normativ; legea ca atare nu s-a aprobat, dar s-a nascut legea expertizei contabile si a contabililor autorizati, care a dat ca atributii pe langa cele referitoare la gestionarea profesiei si principalele preocupari in pregatirea unor specialiati ca: cenzori, fiscalisti, experti pentru litigii intre societati comerciale, evaluatori etc.

O preocupare de prim ordin la acea data a fost asigurarea unor sedii pentru activitatea de

expertiza contabila, in Bucuresti si in judetele tarii; Corpul Central functiona provizoriu la Casa

Presei.

Pana la 1 ianuarie 1993 Corpul nu a avut salariati.

Nevoia de organizare a Corpului a impus ca de la 1 ianuarie 1993 sa se angajeze un organ

executiv numit care sa preia conducerea tehnico-administrativa, ceea ce s-a infaptuit.

Reorganizarile facute incepand din trimestrul IV 1992 au adus o revigorare a Corpului si au creat conditii mai bune pentru a se apropia de atributiile pe care echipa de conducere se angajase sa le preia. Si realizarile au fost evidente dupa cum urmeaza: pentru initierea expertilor in tainele economiei de piata si instruirea acestora pentru a face fata unor activitati nepracticate pana atunci s-au intreprins urmatoarele masuri:

     ● S-a organizat mai intai un cerc de informare si de discutii pe teme profesionale, in care la

fiecare doua saptamani se prezentau referate pe probleme la ordinea zilei, legate de privatizare, evidenta contabila, evaluari de bunuri, de active etc. Asa-zisele mese rotunde au avut participanti

suficienti ti rezultate in dezbaterea ti insusirea informatiilor. Asemenea cercuri aveau loc si la filialele teritoriale.

     ● S-a simtit nevoia apoi de forme de perfectionare profesionala, care s-au desfasurat cu succes atat in Bucuresti, cat si in unele judete din tara: Brasov, Gorj, Dolj, Bacau, Prahova etc.

S-a inceput cu instructaje ale expertilor contabili existenti si ale candidatilor pentru calitatea de expert contabil.

     ● O alta actiune in cadrul activitatii de perfectionare profesionala (desfasurata in Bucuresti si in unele judete) cu caracter de continuitate a fost cursul de pregatire pentru viitorii contabili autorizati. Programul cursului cuprindea discipline inrudite, menite sa completeze sfera de cunostinte obligatorii pentru un contabil autorizat. Cursul era finalizat printr-un test de verificare a cunostintelor, folosind in special celor ce se vor prezenta la examenul de contabil autorizat tinut prima data dupa aparitia legii.

     ● In toamna anului 1991 Corpului i s-a solicitat din partea Agentiei Nationale pentru Privatizare sa organizeze un curs de formare a unor experti care sa obtina cunostinte in efectuarea de evaluari patrimoniale, reusind intr-un an de zile sa se scolarizeze aproximativ 12 serii de evaluatori, facandu-se mediatizarea faptului ca evaluarea de intreprinderi este o problema economica care in mod obligatoriu trebuie sa faca parte din sfera profesiei de expert contabil. Sub tutela Colegiului de contabilitate si cu sprijinul specialistilor din Ministerul Finantelor si a cadrelor didactice de la ASE s-au desfasurat o serie de cursuri pentru pregatirea formatorilor care urmau sa puna in aplicare noul sistem contabil cu standardele europene. Prima programa pentru aceste cursuri a fost urmatoarea: dupa punerea in aplicare a Legii nr. 31/1990 s-a inceput a se constitui societati de profil, fiind inscrise in Corp pentru a se putea folosi de avantajele acestui organism pentru pregatirea si disciplina expertilor contabili; primele societati infiintate au fost in Bucuresti, in Bacau, in Timisoara, precum si in alte judete. Un obiectiv de mare importanta pentru Corp a fost editarea unei reviste de specialitate. Greutatile au fost multe, dar au fost invinse pana la urma si s-a reusit catre sfarsitul anului 1992 sa fie scos un numar cu documentele de infiintare si reorganizare a Corpului, iar in anul 1993 sa se editeze primele trei numere ale revistei Corpului.

     Expertii contabili au intervenit in fel de fel de ocazii si au solutionat o multime de probleme de verificari de gestiuni, evidente contabile, indrumari fiscale, infiintari de societati comerciale, solutionari de litigii intre agenti economici etc. O actiune importanta a fost aceea a verificarii si certificarii bilanturilor. Era cunoscut faptul ca Legea nr. 82/1991 prevedea la art. 29 ca bilanturile contabile sunt supuse verificarii si certificarii de catre cenzori, contabili autorizati sau experti contabili, dupa caz, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor. Ministerul Finantelor a privit cu indiferenta aceasta prevedere si nu a stabilit inca condiiile prevazute de lege pentru operatiunea de verificare a bilanturilor la societatile cu capital privat.

In fata acestei situatii Corpul a luat initiativa de efectuare de asemenea verificari de catre expertii inscrisi in filialele teritoriale, in baza solicitarii agentilor economici, in interesul calitatii lucrarilor prezentate si a corectitudinii cifrelor. Se stimula si munca expertilor care se gaseau antrenati intr-o activitate utila si remunerata. La finele anului 1991 s-au antrenat in aceasta actiune putine judete, printre care Gorjul, cu o organizare corespunzatoare.

Pentru verificarea bilanturilor pe anul 1992 conducerea Corpului a emis o circulara prin care se recomanda aplicarea art. 29 din Legea contabilitatii. Au facut-o cu mult curaj filialele Gorj si Brasov si cu mai putina hotarare alte filiale datorita unei dispozitii interpretative a Directiei Contabilitatii din cadrul Ministerului Finantelor, care critica masura luata.

In primii trei ani de zile Corpul a invatat de la straini ca expertiza contabila este o activitate importanta care trebuie tratata ca atare. Legiferata deosebit in Franta, in Italia, in Anglia se respectau inca de atunci unele principii, unanim impartasite: libertatea profesiei, temeinica pregatire a expertilor, autonomia si raspunderea totala a fiecarui expert pentru activitatea depusa, iar deontologia profesiei era o conditie indispensabila a existentei activitatii in sine.

Inca din anul infiintarii, organismele internationale care ne-au vizitat tara si diverse firme si organizatii similare venite in Bucuresti au contactat Corpul oferind prilejul unor schimburi de informatii si demararea relatiilor de colaborare cu Corpul. S-a primit atunci la Corp o cantitate insemnata de materiale privind exercitarea profesiei; Un numar insemnat dintre experti au participat la cursurile de formatori in franceza, iar Corpul a fost solicitat sa realizeze si alte forme de colaborare cu Ordinul expertilor contabili din Franta. In relatiile cu strainii se aminteste si de firma 'Coopers' din Franta cu sucursala in Bucuresti, care a raspuns la mai multe invitatii ale Corpului cu importante informari asupra activitatii pe care o desfasoara in Romania, in special in domeniul evaluarilor. De asemenea, firma 'Segos', care a ajutat in initierea unor lectori pentru activitatea de evaluare si care a pus la dispozitie numeroase lucrari privind practica evaluarii de active si patrimonii.

Existenta Corpului a fost recunoscuta oficial prin acordarea personalitatii juridice a Corpului in data de 10 iulie 1992, potrivit hotararii judecatoresti nr. 22, purtand de atunci denumirea de 'Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania', care avea drept scop:

- apararea intereselor membrilor sai;

- realizarea unui aport substantial la initiative legislative in domeniul dat de activitate;

- organizarea de cursuri de specialitate, de schimburi de experienta in tara si in strainatate, pentru o cat mai buna aplicare si respectare a actelor normative in vigoare in perimetrul lor de activitate;

- sprijinirea celor care urmeaza diferite forme de invatamant tehnico-economic;

- acordarea de asistenta de specialitate agentilor economici, la cererea acestora, atat la infiintare, cat si pe parcursul activitatii lor, in conditiile legii;

- ridicarea prestigiului moral si profesional al celor care lucreaza in domeniile specifice Corpului.

Incepand cu data de 6 ianuarie 1993, pe baza unui Ghid unitar elaborat, se procedeaza la coordonarea si indrumarea organizarii primelor Adunari generale la filialele existente, precum si constituirea in toate judetele tarii a filialelor Corpului, in vederea organizarii primei Conferinte Nationale a CECCAR. De asemenea se emit primele Precizari privind inregistrarea si evidenta expertilor contabili.

Precizari privind inregistrarea si evidenta expertilor contabili Pana la aprobarea Legii si Regulamentului privind organizarea activitatii de expertiza contabila si de contabil autorizat, pentru inregistrarea si evidenta persoanelor fizice si morale ce desfasoara aceasta activitate, se vor avea in vedere urmatoarele precizari.

1.      Evidenta expertilor contabili si a persoanelor juridice ce desfasoara lucrari prevazute in Statutul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, conform articolului 5, se asigura de catre Biroul Permanent al Consiliului de conducere al filialei judetene, prin inscrierea in Registrul de evidenta al carui model a fost inaintat cu ocazia Adunarii generale;

2.      Pot efectua lucrari prevazute de statutul CECCAR numai acei experti contabili care s-au inscris in Registrul de evidenta constituit la nivelul filialei judetene;

3.      Inscrierea in Registrul de evidenta se face la cererea persoanelor fizice sau juridice, pe baza de documente;

4.      Persoanele care doresc in viitor sa obtina calitatea de contabil autorizat vor fi inscrise in liste separate ca stagiari, in scopul urmaririi diferitelor forme de perfectionare a pregatirii lor profesionale, precum si participarii la unele lucrari pe langa expertii contabili;

5.      Se percepe taxa de inscriere in Registrul de evidenta, care in anul 1993 este de:

           - 500 lei pentru persoane fizice;

           - 10.000 lei pentru persoane juridice.

      6.   Se percepe cotizatia pe anul in curs, pentru anul 1993 fiind de:

          - 1.200 lei pentru persoane fizice;

          - 30.000 lei pentru persoane juridice.

      7.  Dupa plata taxei de inscriere se face inscrierea in Registrul de evidenta, iar dupa plata cotizatiei se aplica stampila pe carnetul de expert contabil reprezentand viza pentru anul in curs. Pentru persoanele juridice se elibereaza un certificat de membru al filialei judetului CECCAR;

      8.  O copie din Registrul de evidenta a expertilor contabili se va inainta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, pe baza careia se va intocmi tabloul nation

al al expertilor contabili, ce va fi publicat in Monitorul Oficial pentru a fi utilizat de beneficiarii de expertize.

In data de 22 mai 1993 are loc prima Conferinta Nationala a CECCAR desfasurata la Bucuresti, ordinea de zi a Conferintei Nationale a cuprins 5 puncte:

1. Raport asupra activitatii de expertiza contabila desfasurata pana in prezent in Romania.

2. Referate privind profesia de expert contabil si contabil autorizat, precum si organizarea activitatilor de expertiza contabila si a contabililor autorizati si aspecte deontologice ale profesiei.

3. Prezentarea in vederea aprobarii de catre Conferinta a documentelor privind activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

4. Dezbateri pe marginea materialelor prezentate.

5. Alegerea organelor superioare de conducere ale Corpului.

De asemenea, s-a aprobat primul Program de activitate al Corpului, Statutul si Codul deontologic al profesiei de expert contabil si contabil autorizat. La Conferinta s-au aprobat primele organigrame functionale la nivel central si teritorial ale Corpului.

Prima Conferinta Nationala a Corpului a trasat doua mari obiective principale ale CECCAR si anume:

1. Promovarea profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat in Romania, ca profesii libere in sprijinul agentilor economici in conformitate cu doctrina si standardele internationale;

2. Deschiderea unei noi viziuni spre o economie de piata libera, in care profesionistii contabili, reprezentand principalul partener pentru agentii economici, pot preveni fenomenele de incertitudine si risc pe baza informatiilor si analizelor financiar contabile pertinente realizate de expertii contabili si contabilii autorizati.

Dupa luna mai 1993 notiunea de 'Liber profesionist contabil' devenea un fenomen tot mai auzit in randul economistilor si persoanelor cu studii superioare, reprezentand startul pentru crearea si dezvoltarea profesiei contabile in Romania la standarde europene si internationale. De asemenea, CECCAR incepea sa devina un organism profesional bine inchegat, care isi asumase intreaga responsabilitate catre public, pentru promovarea politicii de reforma contabila in Romania ca parte integranta din programul de reforma economica al Guvernului roman ºi conform cu standardele internationale recomandate de Comunitatea Economica Europeana prin Directivele a IV-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a.

De la reaparitia profesiei de expert contabil, in anul 1994, si pana in prezent, evolutia acestei profesii a fost jalonata de aparitia unor acte normative care au reusit sa inscrie profesia in cerintele generale ale economiei romanesti si, in acelasi timp, sa o alinieze la cerintele si exigentele directivelor UE in domeniu. Principalele acte normative care au marcat evolutia expertizei contabile in tara noastra au fost:

-          O.G. nr. 65/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/1995;

-          O.G. nr. 89/1998, pentru modificarea O.G. nr. 65/1994;

-          Legea nr. 186/1999, privind aprobarea O.G. nr. 89/1998;

-         Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si contabil autorizat (Monitorul Oficial nr. 332/17.07.2000);

-         O.G. nr. 17/31.01.2007, pentru modificarea si completarea O.G. nr. 65/1994 (Monitorul Oficial nr. 84/02.02.2007).

In anul 1995, prin aparitia Ordonantei Guvernului nr. 65/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, Corpul Expertilor a dobandit personalitate juridica iar expertiza contabila a redevenit o profesie liberala. O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati prevede faptul ca ' expertii contabili si contabilii autorizati nu pot sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile unde sunt salariati si nici pentru cei cu care acestia sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta'.

Atat prin prevederile O.G. nr. 89/1998, cat si prin cele ale Legii nr. 186/1999, incompatibilitatile au fost definite printr-un ansamblu de 5 trepte logice ce trebuie respectate in vederea asigurarii caracterului liberal al acestei profesii dupa cum urmeaza:

-          treapta 1 - se interzice efectuarea de lucrari pentru agentii economici sau pentru institutii de la care expertii sunt salariati si pentru cei cu care angajatorii lor sunt in raporturi contractuale ori se afla in concurenta;

-          treapta 2 - se interzice efectuarea de lucrari pentru agentii economici in cazul in care expertii sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratilor;

-          treapta 3 - interdictia efectuarii de lucrari in situatia existentei unei stari de conflict de interese sau de incompatibilitate;

-          treapta 4 - interdictia exercitarii calitatii de expert contabil sau contabil autorizat pe durata in care desfasoara orice activitate salarizata in afara CECCAR sau activitate comerciala, cu exceptia activitatilor didactice, literare, publicistice, parlamentar, consilier local sau judetean, pe durata mandatului;

-          treapta 5 - activitatea de cenzor poate fi desfasurata de catre expertii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii si experienta in activitatea financiar-contabila de cel putin 5 ani, precum si de catre societatile comerciale membre ale CECCAR.

Exista inca greutati in liberalizarea deplina a profesiei, realitate ce a determinat monopolizarea pietei de efectuare a expertizelor contabile.

Principalele tendinte ce se manifesta in domeniul expertizei contabile sunt:

-          asigurarea accesului in profesie in conditii de egalitate, transparenta si deplina corectitudine;

-          organizarea riguroasa si eficienta a evidentei membrilor organizatiei profesionale;

-          perfectionarea profesionala continua a expertilor si contabililor autorizati;

-         asigurarea accesului deplin si transparent al tuturor expertilor contabili si a contabililor autorizati la indeplinirea lucrarilor presupuse de exercitarea profesiei;

-         publicarea activitatii profesionale desfasurate de catre fiecare membru al organizatiei profesionale, a lucrarilor executate, a calitatii lor si a veniturilor realizate.

Anul 2000 a fost vazut si considerat ca un an de incercari pentru multe tari si intreprinderi din lume, in sensul redefinirii obiectivelor si strategiilor, pentru a putea intra in cel de-al treilea mileniu cu o vointa si o dinamica modernizate, care sa raspunda miscarii de mondializare a economiilor. Am trecut de la perioada industriala la o perioada postindustriala de tranzitie, pentru a ajunge in era noilor tehnologii informatice si de comunicare. In fata importantei acestor schimbari care afecteaza toate sectoarele vietii omenesti, nicio natiune nu poate ramane fara reactie. In acest spirit, CECCAR nu se putea desolidariza de efortul colectiv si individual pe care fiecare dintre noi il realizeaza pentru a avea o tara puternica, capabila sa rivalizeze cu cele mai dezvoltate si un CECCAR in masura de a-si face auzita si recunoscuta vointa. O alta chestiune de rezolvat pentru Romania si CECCAR a fost legata de obligatiile ce decurg din angajamentele de integrare in Uniunea Europeana si NATO. Pentru a reusi, a fost nevoie de o munca considerabila, care a constat in integrarea legilor, normelor, regulilor, atitudinilor, misiunilor, obiectivelor etc.

In anul 2001, reforma contabilitatii, introducerea si generalizarea aplicarii standardelor internationale contabile au facut pasi inainte. Nu poate fi ascuns insa faptul ca adoptarea acestor standarde noi a fost franata de trei mari dificultati: legislatia fiscala care nu s-a armonizat cu cerintele directivelor Uniunii Europene, dispozitivele prudentiale privind rationamentul profesional si reglementarile juridice care difera de cele ale Uniunii Europene. Profesia contabila isi manifesta in continuare si in anul 2001 marele merit de a intelege bine raporturile dintre stat si operatorii economici, valorificand cu intelepciune si pasiune experienta dobandita in viata intreprinderilor. Preocuparile profesiei, eforturile profesionistilor au avut ca scop sa desluseasca acele cai legale care pot sa asigure supravietuirea intreprinderilor. Insa ritmul extrem de lent al procesului de privatizare, caracterul blocant al multor criterii de performanta si obiective structurale, cresterea datoriilor restante in economie au influentat si activitatea agentilor economici si a profesionistilor acesteia; indeciziile si incertitudinile din economie si societate au afectat starea profesiei contabile.

Anul 2001, considerat ca moment de referinta in redefinirea obiectivelor si strategiilor care sa asigure mai mult dinamism economiei si dezvoltarii sociale, nu a adus satisfactiile pe care le-a dorit profesia contabila din Romania. Nu au incetat conflictele de interese, s-au manifestat incompatibilitati si amatorisme, s-au continuat inconsecventele si contradictiile legislative. Au fost fenomene cu caracter social care au creat mediul propice pentru evaziune si coruptie, care au constituit cauze esentiale ale slabirii autoritatii institutiilor de stat. In ciuda oricaror declaratii oficiale, acest mediu amorf a indepartat zona profesiei de obiectivele ce si le-a propus economia de piata, integrarea europeana.

In cursul anului 2002 CECCAR a actualizat Programul National de Formare Profesionala

pe perioada 2002-2006 tinand seama de ultimele recomandari elaborate de Comitetul de educatie

al IFAC. Acest program - cadru s-a adresat expertilor contabili si contabililor autorizati membrii ai CECCAR si tuturor contabililor din economie pentru pregatirea profesionala continua, cat si pentru pregatirea initiala pentru toate persoanele absolvente ale examenului de acces la profesie, in curs de efectuare a stagiului.

Pe parcursul anului 2003 serviciile traditionale ale profesiei, care au creat si dezvoltat timp de generatii cultura contabila, incepeau sa fie privite cam peste umar, cu tenta de dispret, atentia indreptandu-se spre efemeridele falimentelor si nu spre entitatile noi, in formare, care solicita asistenta profesionala. O realizare remarcanta a CECCAR in 2003 a constituit-o elaborarea si publicarea pentru prima data in Romania a unor ghiduri profesionale pentru intelegerea si aplicarea fiecarui Standard International de Contabilitate in parte. Prin aceste ghiduri practice profesionale CECCAR a venit in sprijinul profesionistilor contabili, angajati sau liber-profesionisti si conducerilor de intreprinderi in intelegerea si aplicarea, in spiritul si litera lui, a fiecarui Standard International de Contabilitate (IAS/IFRS) in parte, facand in acest fel mai usoara aplicarea in cunostinta de cauza a reglementarilor armonizate cu directivele europene si cu IAS.

In anul 2004, Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) devenise cu certitudine organismul reprezentativ al profesiei contabile din Romania, autonom, neguvernamental, non-profit si de interes public. Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national, CECCAR era reprezentat la toate cele 42 de judete ale tarii, prin filiale teritoriale. CECCAR actiona, prin filialele sale, foarte hotarat pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara, pentru ca pietele de capital din Romania sa aiba o raportare de o inalta calitate si la un limbaj european. CECCAR a devenit de-a lungul timpului un institut solid, organizat dupa modelele europene, recunoscut ca fiind organizatia care detine si forta si capacitatea de a prelua si transpune in norme nationale, standardele internationale din domeniul profesiei contabile.

Anul 2005 a marcat pozitiv profesia contabila din Romania. Este evident faptul ca prin eforturile depuse de CECCAR pentru dezvoltarea profesiei, promovarea calitatii activitatilor desfasurate de contabili, transparenta si etica profesionala si nu in ultimul rand dezvoltarea profesionala continua a contabililor, se pun bazele unui concept fundamental: castigarea increderii publicului in raportarile financiare. Furnizorii de informatii contabile trebuie sa-si schimbe atitudinea fata de contabilitate, vazand in aceasta de fapt un instrument de protejare a patrimoniului, a afacerilor in primul rand; la randul lor, utilizatorii informatiilor contabile trebuie sa-si sporeasca exigenta in legatura cu fiabilitatea raportarilor financiare, sprijinindu-se tot mai mult pe opinia auditorilor independenti si pe expertiza. Tinand cont de faptul ca necesitatea indeplinirii conditiilor de aderare ale tarii la structurile europene presupune asimilarea, adaptarea, compatibilitatea si convergenta cu directivele europene si cu standardele internationale in domeniu, CECCAR s-a implicat activ si in anul 2005 pentru preluarea corecta si aplicarea specifica a standardelor si a normelor internationale in domeniu, asigurandu-se in toate cazurile convergenta necesara. Misiunea CECCAR este de a servi interesul public, de a intari profesia contabila din intreaga tara si de a contribui la dezvoltarea puternica a economiei nationale prin stabilirea si promovarea adeziunii la standarde profesionale de inalta calitate, convergente cu cele internationale si prin aducerea in prim plan a problemelor de interes general in care expertiza profesiei este importanta.

In vederea asigurarii unui nivel superior de profesionalism si calitate al serviciilor furnizate de expertii contabili si realizarii unei stabilitati crescute a expertilor contabili care efectueaza expertize judiciare, in executarea si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale mentionate anterior, CECCAR a elaborat Ghidul pentru aplicarea Standardului profesional privind Expertizele contabile.

Procedura privind intocmirea, actualizarea si comunicarea catre Ministerul Justitiei a Listelor expertilor contabili pe specializari este activa incepand cu anul 2008 si are rolul de a contribui la imbunatatirea modului de intocmire, actualizare si comunicare a listelor cuprinzand expertii contabili pe specializari, in vederea inregistrarii acestora in aplicatia informatica utilizata de Ministerul Justitiei Compartimentul de specialitate. Principalul obiectiv al acesteia este sprijinirea organelor beneficiare in aplicarea regulilor procedurale de numire a expertilor contabili judiciari si, respectiv, de efectuare a expertizelor contabile judiciare in conformitate cu prevederile codurilor de procedura civila si penala, a Standardului profesional privind Expertizele contabile, emis de CECCAR. Procedura stabileste pasii de urmat in vederea transmiterii Listelor catre Ministerul Justitiei.

In 10 aprilie 2009, a avut loc o intrunire la sediul filialei Braila, cu tema 'Activitatea de  expertiza contabila - dezbateri, cerinte etice, reglementari'. La acest eveniment au participat 18 membri, experti contabili cuprinsi in lista de specializari in activitatea de expertiza.
Problemele discutate au vizat desfasurarea, cerintele si prevederile legale in cadrul lucrarilor de expertiza contabila. S-a tras atentia asupra urmatoarele subiecte: prevederile Ordonantei de urgenta nr. 2/2000 la data de 24 martie 2009, aprobata prin Legea 37/2009, respectarea principiilor obligatorii in efectuarea lucrarilor de expertiza judiciara, respectarea termenelor de depunere a rapoartelor, colaborarea cu beneficiarii lucrarilor de expertiza pe parcursul misiunii.
Au fost reamintite prevederile Normei profesionale nr. 35, privitoare la expertizele contabile, aspecte referitoare la conditiile realizarii expertizelor, etice si deontologice.

In existenta sa de dupa Re­vo­lu­tia din decembrie 1989 CECCAR a cunoscut trei perioade in dez­vol­ta­re, si anume: 1990-1999 - pe­ri­oa­da renasterii si recunoasterii; 2000-2009 - perioada artiza­na­tu­lui si promovarii profesiei con­ta­bi­le; 2010-prezent- perioada ma­tu­ri­tatii si innobilarii. Toate cele trei perioade se personalizeaza si dau ex­presie unor reforme de esenta cul­turala si organizatorica in toate do­meniile profesiei contabile, fiind in­sotite de programe privind gesti­u­nea eficienta, consolidarea si dez­voltarea tuturor valorilor pro­fe­sio­na­le, materiale si spirituale pre­zen­te in arhitectura CECCAR.Ultimele referate adaugate
Adrian Suciu
   - Primara
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Opere romantice - autori si opere reprezentative Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescianScriitori romani