DREPTUL AFACERILOR teste grila

DREPTUL AFACERILOR

Teste grila

De la data deschiderii procedurii insolvenNei, toate acNiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanNelor asupra debitorului sau bunurilor sale:

b) se suspenda de drept;

ConsimNamantul parNilor trebuie sa fie:

a) liber si neafectat de vicii;

Cererea de inregistrare se soluNioneaza de judecatorul delegat

a) in 5 zile;

. In cazul constituirii societaNii pe acNiuni prin subscripNie publica, cei interesaNi trebuie  sa verse capitalul subscris astfel: a
b) 50 % la subscriere si restul in cel mult 12 luni;

. Contractul de vanzare – cumparare comerciala este un contract:

a) comutativ si consensual;

c) translativ de proprietate.

. Procedura insolventei se aplica:

a) societaNilor comerciale;

d) societaNilor agricole.

. Potrivit prevederilor legale operatiunile comerciale ilicite se sanctioneaza:

c) contravenNional.

Sunt auxiliari dependenNi ai comercianNilor:

b) supusii comercianNilor;

. Contractul de societate este un contract:

a) plurilateral;

. Sunt forme juridice ale societaNilor comerciale:

c) societatea cu raspundere limitata

. CondiNii de validitate a societaNilor comerciale:

a) condiNii de fond si de forma;

. Obiectul contractului trebuie sa fie:

c) determinat, licit, posibil si moral.

. Cererea de inregistrare se solutioneaza de judecatorul delegat in:

b) in 5 zile de la inregistrare;

La societatea cu raspundere limitata capitalul social este divizat in:

b) parti sociale;

Potrivit regulilor derogatorii de la regimul actelor juridice civile, in raporturile comerciale retractul litigios:

b) este interzis;


. Potrivit OG 26/2000 asociatiile si fundatiile, care nu au calitatea de comerciant:

c) pot participa la constituirea unor societati comerciale

. Pentru activitati comerciale ilicite, comerciantii pot fi sanctionati:

b) penal;

Sunt auxiliari independenti ai comerciantilor:

c) mijlocitorii.

. Potrivit regulilor derogatorii de la regimul actelor juridice civile, in obligatiile comerciale judecatorul:

b) nu poate acorda termen de gratie;

. Pentru evidentierea operatiunilor comerciale si a intregii activitati, comerciantii  trebuie sa aiba registre:

b) registrul jurnal;

c) registrul inventar.

. Sunt auxiliari dependenti ai comerciantilor:

b) comisii pentru negot si supusii comerciantilor;

Contractul de societate este un contract:

b) comutativ si plurilateral;

c) consensual si cu titlu oneros.

. Fondul de comert cuprinde, bunuri corporale:

c) materiile prime.

. Contractul de societate este un contract:

b) comutativ;

. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:

c) societatea pe actiuni.

. Pentru validitatea contractului de societate sunt necesare urmatoarele conditii:

c) conditii de fond.

. Capacitatea de a contracta este:

a) conditie de fond;

. Contractul de societate cuprinde:

a) 7 clauze;

Capitalul social al societatii pe actiuni trebuie sa fie minim:

c) 50 de milioane.

. biletul la ordin este un titlu de valoare emis de:

b) debitor in favoarea creditorului;

. Procedura insolvabilitatii se aplica de:

a) Garda Financiara;

c) Judecatorul-sindic.

. Creditorul este persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat in mod expres sa ii fie inregistrata creanta:

a) in tabelul definitiv de creante;

c) in tabelul definitiv consolidat de creante;

. Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept:

c) la dat la care se dispune inceperea falimentului.

. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:b) societatea in comandita pe actiuni;

. Conditiile de validitate al contractului de societate:

c) conditii de fond.

. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei este creditorul a carei creanta este:

b) certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile;

. Judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului aflat in insolventa sa fie suportata de membrii organului de conducere daca acestia:

a) au tinut o contabilitate fictiva;

c) au facut acte de comert in interes personal sub acoperirea persoanei juridice.

. Contractul de mandat este un contract:

c) cu titlu oneros.

. Procedura insolventei se aplica de:

c) lichidator.

. Atributiunile lichidatorului in cazul producerii insolventei:

c) urmarire incasari creantelor din averea debitorului.

. Bunurile din patrimonial debitorului instrainate de administratorul / lichidatorul societatii:

b) sunt dobandite de cumparator libere de orice sarcini;

. Potrivit codului comercial intreprinderile sunt:

a) cumpararea si vanzarea comerciala;

b) intreprinderile de asigurari;

c) transport de persoane sau lucruri pe apa sau uscat.

. Dobandeste calitatea de comerciant persoana care:

b) savarseste fapte de comert ca profesiune;

. Restrictiile pentru exercitarea activitatii comerciale sunt:

a) minoritatea persoanei;  b) incompatibilitatile; c) interdictiile.

. Sunt bunuri mobile in cadrul fondului de comert:

b) materiile prime;

. Contractul de societate este un contract:

b) comutativ si consensual;


. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:

a) societatea in comandita simpla;

c) societatea in comandita pe actiuni.

. Faptele de comert potrivit doctrinei pot fi:

c) mixte.

Categorii de comercianti, potrivit legii Romane:

a) societatile comerciale;

Pentru a putea fi comerciant o persoana trebuie sa aiba:

c) capacitatea de a contracta.

. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:

c) societatea in comandita pe actiuni.

. Conditiile pentru validitatea contractului de societate:

b) de fond;

. Consimtamantul partilor este conditie:

a) de fond;

Contractul de societate cuprinde:

c) 7 clauze.

. In cazul societatii pe actiuni trebuie sa fie minimum:

b) 5 asociati;

Cambia este un titlu de valoare, emis de:

a) creditor asupra unui debitor;

. Procedura insolvabilitatii se aplica de:

a) instanNele de judecata;

. AtribuNiile lichidatorului in cazul procedurii insolventei:

c) valorifica bunurile societatii.

Judecatorul-sindic va comunica debitorului cererea de deschidere a procedurii insolventei:

a) in termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorului indreptatit sa solicite deschiderea procedurii;

Contractul de societate este un contract:

c) plurilateral si consensual.

. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:

a) societatea pe actiuni;

Conditii de validitate a contractului de societate:

c) conditii de forma si de fond.

Capacitatea de a contracta este determinata:

b) si de varsta partilor;

c) si de varsta si de starea sanatatii mintale.

. Cererea de inregistrare a societatii se solutioneaza de judecatorul delegat:c) in termen de 5 zile.

. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:

c) de instanta de judecata.

. Datoriile comerciale lichide si platile in bani produc dobanda:

c) din ziua cand devin exigibile.

. Procedura insolventei se aplica:

b) societatilor cooperatiste;

d) grupurilor de interes economic.

. Creditorul este persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat in mod expres sa ii fie inregistrata creanta:

b) in tabelul definitiv de creante;

c) in tabelul definitiv consolidate de creante;

. Actiunea de atragere a raspunderii organelor de conducere pentru pasivul societatii se prescrie in termen de:

b) 3 ani de la data la care a fost cunoscuta persoana care a cauzat aparitia insolventei, dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotararii de deschidere a procedurii;

. Potrivit doctrinei in materie comerciala faptele de comert pot fi:

a) obiective;

c) mixte.

. Operatiunile de interpunere in schimb sau circulatie:

c) operatiunile de banca si schimb.

Incetarea calitatii de comerciant a persoanei fizice se face:

c) prin incetarea exercitarii faptelor de comert.

. Fondul de comert cuprinde:

a) bunuri corporale;

. Contractul de societate este un contract:

a) cu titlu oneros;

. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:

c) societatea pe actiuni.

. Conditiile pentru validitatea contractului de societate:

c) de forma.

. Obiectul contractului este o conditie:

b) de fond;

Potrivit regulilor derogatorii de la regimul actelor juridice civile:

b) in obligatiile comerciale judecatorul nu poate acorda termen de gratie;

. Organizatiile cooperatiste dobandesc calitatea de comerciant:

b) prin inregistrarea la registrul comertului;

Pentru neplata datoriilor comerciale lichide si a platilor in bani, debitorul este obligat:

a) sa plateasca dobanzi si penalitati;

. Procedura insolventei se aplica:

a) organizatiilor cooperatiste;

. Sunt reguli speciale, derogatorii de la regimul actelor civile, care actioneaza in domeniul afacerilor:

b) datoriile comerciale in bani produc dobanda de drept din ziua cand devin exigibile;

c) codebitorii sunt prezumati ca s-au obligat solidar .

. Regiile autonome dobandesc calitatea de comerciant:

b) prin decizia organului autoritatii administrative;

. Constituie obligatii profesionale ale comerciantilor:

b) publicarea prin registrul comertului;

. Constituie bunuri incorporale in fondul de comert:

c) regimul creantelor si datoriilor.

. Contractul de societate este un contract:

b) comutativ;

Faptele de comert subiectiv sunt operatiuni comerciale:

c) cumpararea de produse pentru consum propriu.

. Persoanele juridice dobandesc statutul de comerciant:

b) din momentul in care exista oficial;

. Limitele desfasurarii activitatilor comerciale:

a) respectarea drepturilor consumatorului;

b) exercitarea comertului in limitele concurentei loiale

Constituie bunuri corporale in fondul de comert:

b) masinile si utilajele;

. Principalele atributiuni ale judecatorului sindic:

b) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii;

c) desemnarea lichidatorului;Administratorul judiciar poate introduce actiune pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorului:

a) in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolventei

. Conditiile de validitate ale contractului de societate:

c) de fond.

. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:

) societatea in nume colectiv cu raspundere limitata;

b) societate pe actiuni;

c) societate in comandita simpla.

. Contractul de comision este un contract:

c) consensual.

. Procedura insolventei se aplica de :

a) instanta de judecata;

Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere  pentru a fi supus procedurii insolventei in termen de:

b) 30 zile de la aparitia starii de insolventa;

. Executarea silita impotriva organului de conducere care a cauzat starea de insolventa a societatii se efectueaza de catre:

c) executorul judecatoresc.

. Contractul de societate este un contract:

a) comutativ si plurilateral;

. Sunt forme juridice ale societatilor comerciale:

c) societatea in comandita pe actiuni.

. Conditiile de validitate ale contractului de societate:

c) conditii de forma.

Capacitatea de a contracta este determinata de:

a) de varsta;

. Cererea de inregistrare a societatii de depune la:

c) biroul unic.

. Asociatii fondatori pot beneficia de un procent de cel mult 6 % din beneficial net pe o perioada de:

b) 5 ani de la infiintarea societatii;

. Conditiile pentru validitatea contracului de societate:

c) de forma si de fond.

. Cauza contractului este o conditie:

a) de fond;

. La clauzele privind identificarea societatii comerciale viitoare se scriu:

c) emblema societatii.

. Societatea in comandita pe actiuni trebuie sa aiba:

c) cel puNin 5 asociati de 2 categorii.

. Vanzatorul este obligat sa-i garanteze cumparatorului bunul contra evictiunii, ceea ce inseamna:

b) pierderea dreptului de proprietate totala sau partiala;

. Procedura insolvabilitatii se aplica de:

b) administratorul judiciar;

. Societatea cu raspundere limitata poate avea:

b) cel mult 50 asociati;

Termenul de semnale a viciilor bunului cumparat catre vanzator este de:

c) 2 zile.

. Procedura insolvabilitatii se aplica de:

b) Lichidator;

Debitorul aflat in stare de insolventa are obligatia sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus procedurii insolventei, in termen de:

c) 30 zile de le aparitia starii de insolventa

Insolventa este prezumata ca vadita atunci cand:

b) debitorul, dupa 30 zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori;

. Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata potrivit procedurii  insolventei de:

c) lichidator sub controlul judecatorului sindic;

. Planul de reorganizare judiciara a societatii va fi confirmat de catre:

b) judecatorul sindic;

. Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata in cadrul procedurii insolventei de:

c) lichidator sub controlul judecatorului – sindic.

. De la data deschiderii procedurii insolventei, toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale:

b) se suspenda de drept;

. La clauzele privind caracterisiticile societatii se trec:

c) durata societatii.
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani