Indemnizatia de somaj - Persoane care beneficiaza de indemnizatia de somaj - Conditii pentru nasterea dreptului la indemnizatia de somajIndemnizatia de somaj - Persoane care beneficiaza de indemnizatia de somaj - Conditii pentru nasterea dreptului la indemnizatia de somajNotiuneIndemnizatia de somaj reprezinta o compensatie partial 9; a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si nu s-au putut incadra in munca.

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor la cerere, pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.


Persoane care beneficiaza de indemnizatia de somaj

Potrivit art. 17 alin. 1, in vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii prevazuti la art. 16 lit. a, adica cei care nu au un loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare, sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:

a) le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;

   b) le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

   c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

   d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;

   e) le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

   f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata[1] ce li

s-ar fi cuvenit potrivit legii;

   g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;

h) le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii

   j) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;

   k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.

Potrivit art. 17 alin. 2, au dreptul la indemnizatia de somaj si persoane asimilate somerilor, respectiv cele care nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar daca indeplinesc urmatoarele conditii:

   a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

   b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

   c) sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.


Persoane care nu beneficiaza de indemnizatia de somaj

A Conform art. 42 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Art. 44 lit. d prevede ca in caz de refuz  nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu intervine incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor.

   B). Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.


Conditii pentru nasterea dreptului la indemnizatia de somaj

A). Conditii care trebuie indeplinite de catre someri:

Potrivit art. 34 alin. 1, somerii prevazuti la art. 17 alin. 1 beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

   b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

   c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

   d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevazuta la alin. 1 lit. a, nu se iau in calcul:

   a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile;

   b) perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. 1 lit. g (adica cei care au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca

   c) perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. 1 lit. h (adica cei carora le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii);

   d) perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare in munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. 1 lit. j (adica cei pentru care reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora).

Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, angajatorii au platit contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.

Drepturile cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.

Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.


   B). Conditii care trebuie indeplinite de catre persoanele asimilate somerilor:

Potrivit art. 34 alin. 3, persoanele asimilate somerilor beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;

   b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

   c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.

Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadei de asigurare realizata inainte de suspendare cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii.


Cuantumul indemnizatiei de somaj

Conform art. 39 alin. 2, indemnizatia de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a) 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata,  pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b) suma prevazuta la lit. a la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

Conform alin. 3 al aceluiasi articol, cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la art. 39 alin. 2 lit. b, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

In ceea ce priveste persoanele asimilate somerilor, indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, neimpozabila, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare.

Indemnizatia de somaj se plateste titularului ori mandatarului acestuia stabilit prin procura speciala (art. 125 din Legea nr. 76/2002).

Cererile pentru acordarea indemnizatiei de somaj precum si toate actele procedurale in legatura cu stabilirea acestui drept sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.

Indemnizatia de somaj se reactualizeaza ori de cate ori se modifica salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.


Obligatiile persoanelor care beneficiaza de indemnizatia de somaj

   Art. 41 alin. 1 din Legea nr. 76/2002 stabileste ca persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

   a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

   b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;

   c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;

   d) sa caute activ un loc de munca.

De asemenea, si angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati. Aceasta obligatie revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.


Suspendarea platii indemnizatiei de somaj

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc, in conditiile prevazute de art. 45 alin. 1, dupa cum urmeaza:

a) la data la care nu si-a indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

 b) pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;

   c) la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;

   d) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

   e) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

f) la data pensionarii pentru invaliditate;

   g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

   h) pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

   i) pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

Repunerea in plata, dupa suspendarea pentru neindeplinirea obligatiei de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.

Repunerea in plata, dupa suspendarea in celelalte cazuri se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare.


Incetarea platii indemnizatiei de somaj

Art. 44 dispune ca incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:

a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

   b) la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

  c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

   d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

   e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

   f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

   g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

   h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni ;

   j) in cazul decesului beneficiarului;

   k) la expirarea termenelor de 60 de zile calendaristice, respectiv 30 de zile calendaristice prevazute pentru depunerea cererii in vederea reluarii platii indemnizatiei de somaj, dupa suspendare;

   l) la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. 1 si la art. 40 alin. 1, respectiv la expirarea perioadelor pentru care se acorda indemnizatia de somaj;

   m) la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul persoanelor asimilate somerilor, prevazute la art. 17 alin. 2 lit. a si b[2], respectiv in cazul absolventilor institutiilor de invatamant in varsta de minimum 16 ani si absolventilor scolilor speciale pentru persoanele cu handicap.


Recuperarea sumelor platite fara temei legal

   Sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create in conditiile legii se recupereaza de la persoanele care le-au primit in mod necuvenit, pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii (art. 47 alin. 1

Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatie de somaj se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal.

Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc.
[1] Potrivit pct. 30 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 144/2005, in cuprinsul legii, sintagmele 'salariul de baza minim brut pe tara' si 'salariul minim brut pe tara' se inlocuiesc cu sintagma 'salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata', iar sintagma 'venituri mai mici decat indemnizatia de somaj' se inlocuieste cu sintagma 'venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata'.[2] Aceasta litera a fost declarata neconstitutionala prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 217/2003, publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 425 din 17iunie 2003.

In motivarea exceptiei, Curtea Constitutionala a explicat ca, de altfel, aceasta dispozitie apare ca fiind potrivnica si scopului declarat al Legii nr. 76/2002, care prevede, in art. 3 lit. b si e ca are drept obiectiv 'incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca' si 'stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca', iar in cap. V, denumit 'Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca', se stabileste ca formarea si perfectionarea profesionala reprezinta una dintre prioritatile politicii de combatere a somajului.