Moduri generale de dobandire a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale reglementate de Codul civilModuri generale de dobandire a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale reglementate de Codul civil


Moduri generale de dobandire a dreptului de proprietate

Accesiunea imobiliara naturala consta in unirea sau incorporarea a doua bunuri, dintre care cel putin bunul principal este imobil, avand proprietari diferiti.Accesiunea pamanturilor create de apeeste acea forma de accesiune ce ia nastere in urmatoarele cazuri reglementate de lege: aluviunea, avulsiunea, insulele si prundisurile.

Enumerati felurile accesiiunii

Accesiunea imobiliara naturala:

Aluviunea Aluviunile sunt definite de art. 495 C. civ. ca fiind „cresterile de pamant ce se fac succesiv si pe nesimtite la malurile raurilor si fluviilor”.

Accesiunea imobiliara naturala:

Avulsiunea consta in ruperea brusca a unei bucati de pamant dintr-o proprietate si alipirea ei de apa curgatoare la alta proprietate riverana (art. 498 C. civ.).

In situatia in care bucata de teren smulsa apartine domeniului public, nu va putea opera accesiunea imobiliara naturala intrucat actiunea in revendicare a imobilelor ce fac parte din domeniul public este imprescriptibila, astfel incat titularul va putea s a-si revendice oricand bucata de pamant.

Accesiunea imobiliara naturala:

Insulele si prundisurile

Art. 499-501 C. civ. reglementeaza situatia insulelor si prundisurilor formate de cursurile de apa. Ele sunt o forma a accesiunii imobiliare naturale constand in intinderile de uscat rezultate din retragerea apelor, raurilor neplutitoare si nenavigabile

Accesiunea imobiliara naturala:

Accesiunea animalelor

Potrivit art. 503 C. civ., „orice animale sau zburatoare salbatice care trec in cuprinsul nostru se fac ale noastre, pe cat timp raman la noi, afara numai daca asemenea trecere s-a ocazionat prin fraude sau prin artificii”.

Accesiunea artificiala

1.Accesiunea constructiilor si plantatiilor facute de un proprietar pe terenul sau cu materialele altuia. Art. 493 C. civ. prevede ca proprietarul terenului devine prin accesiune si proprietar al constructiei sau plantatiei ce le-a edificat cu acele materiale straine, iar proprietarul materialelor nu are dreptul sa le revendice sau sa le ridice.

2.Accesiunea constructiilor si plantatiilor facute de o persoana cu materialele sale pe un teren proprietatea altuia. Art. 494 C. civ. prevede ca „daca constructiile si plantatiile au fost facute de o a treia persoana cu materialele ei, proprietarul terenului are dreptul de a le tine pentru dansul sau de a indatora pe acea persoana sa le ridice”

Speta rezolvata

In anul 2008, datorita cresterii debitului raului X, acesta a provocat, ruperea brusca a unei mari bucati de pamant proprietatea lui A, bucata de pamant care s-a alipit la terenul proprietatea lui B.

Ce fel de actiune trebuie sa formuleze A si in ce termen?

Termenul de revendicare imobiliara in cazul avulsiunii este de un an de la momentul alipirii art.498 C.Civil.Moduri generale de dobandire a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale reglementate de Codul civil. Traditiunea.Ocupatiunea.Hotararea judecatoreascaTraditiunea. Ea constituie un alt mod de dobandire a proprietatii.Prin traditiune (art.644 C.civ.) intelegem remiterea, predarea materiala a unui bun.

Traditiunea mai poate opera si in cazul titlurilor de valoare la purtator(obligatiunile C.E.C.).

Obiectul traditiunii il poate forma numai bunurile corporale, nu si cele imobile.

Ocupatiunea

Definitie: este un mod de dobandire a proprietatii care consta in luarea in posesie a unui bun care nu apartine cuiva, a unui bun fara stapan.

Comoara sau tezaurul (juridic termenii sunt sinonimi)

In definitia data de Codul civil comoara este orice lucru ascuns sau ingropat, pe care nimeni nu poate justifica ca este proprietar si care este descoperit printr-un efect al hazardului.

Hotararea judecatoreasca

Hotararea judecatoreasca constituie un mod de dobandire a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale numai atunci cand ea are un caracter constitutiv sau atributiv de drepturi.Ex.:hotararea judecatoreasca care tine loc de act autentic in cazul in care s-a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare(suplinirea consimtamantului), sau hotararea prin care se dispune exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Speta rezolvata

A, mostenitorul lui B, este titularul dreptului de proprietate asupra unui autoturism marca XXXX, dar care nu a mai fost folosit de circa 2 ani.Autoturismul respectiv este parcat din aceea perioada pe domeniul public, dar in fata casei defunctei.In aceeasi perioada cand lui A i s-a constat calitatea de mostenitor, autoritatile locale au ridicat acest autoturism pe motiv ca ar fi abandonat.

Ce fel de actiune trebuie sa formuleze A si in acest sens?

Regimul juridic al acestor bunuri este reglementat de Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale. Vehicolul abandonat este acela care se afla pe domeniul public sau privat al Statului de cel putin un an, al carui proprietar sau detinator legal este cunoscut, dar exista indicii temeinice de renuntare din partea unuia dintre acestia asupra exercitarii drepturilor sale de proprietar.

Actiune in revendicarea bunurilor mobile., dupa ce a adresat o cerere de restituire a autovehicolului administratiei publice locale in temeiul legii 421/2002.


Moduri de dobandire a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale


Uzucapiunea posibil subiect)

Ca mod de dobandire a proprietatii, uzucapiunea se intemeiaza pe faptul posesiei pe perioada de timp ceruta de lege a imobilului, astfel ca in absenta posesiei unui imobil nu se poate vorbi de dobandirea dreptului de proprietate prin acest mod.

Prescriptia achizitiva sau uzucapiunea a fost definita ca un mijloc de a dobandi proprietatea unui lucru prin posesiunea acestuia in timpul fixat de lege.

Uzucapiunea da nastere dreptului de proprietate ori a unui alt drept real asupra unui bun imobil, prin posedarea lui de catre una sau mai multe persoane, in conditiile si termenele prevazute de lege.

Felurile uzucapiunii posibil subiect)

In sistemul Codului civil, uzucapiunea este de doua feluri, respectiv:

A) uzucapiunea de 30 ani

B) uzucapiunea de 10-20 ani

A)Uzucapiunea de 30 ani. Pentru ca dreptul de proprietate sau alt drept real sa fie dobandit prin uzucapiunea de 30 de ani, potrivit art. 1890 C. civ., este necesara indeplinirea a doua conditii:

-sa existe o posesie utila;

-posesia sa fi fost exercitata timp de 30 ani, fiind irelevant daca uzucapantul a fost de buna sau rea-credinta.

B)Uzucapiunea de 10-20 de ani(art.1895-1899 C.civ.).-Dispozitiile art.1895 C.civ. evoca faptul ca o persoana de buna credinta care printr-o justa clauza a castigat un nemiscator determinat, va ‚prescrie’ proprietatea acelui bun prin 10 ani, cu conditia ca proprietarul adevarat sa locuiasca in raza teritoriala a tribunalului unde se afla acel nemiscator detrminat si prin 20 de ani daca locuieste afara din acea raza teritoriala.

Conditiile acestei uzucapiuni sunt:

-posesia sa se intemeieze pe un just titlu;

-posesia sa fie de buna credinta;

Posesia sa se intemeieze pe un just titlu Art.1897 C.civ. stabileste ca prin just titlu intelegem orice act juridic translativ de proprietate precum vanzarea-cumpararea, donatia, schimbul, etc.

Caracterele juridice pe care trebuie sa le prezinte justul titlu sunt urmatoarele:

a)Translativ de proprietate. Mai precis, prin titlu trebuie inteles actul juridic(negotium) care are ca efect transferul dreptului de proprietate posesorului in cazul in care acesta ar fi incheiat actul cu adevaratul proprietar dar el este lipsit de acest efect pentru ca a fost incheiat cu un neproprietar, in alte cuvinte fiind vorba despre un titlu translativ viciat;

b)Titlul sa provina de la un non domino.Titlul trebuie sa provina de la o alta persoana decat adevaratul proprietar, adica de la un neproprietar.

c)Titlul presupune un raport intre un autor si un avand cauza. Potrivit acestei trasaturi se presupune ca numai dobanditorii cu titlu particular, ai unui bun determinat, pot beneficia de prescriptia prescurtata, desigur ca avandul cauza cu titlu universal va putea continua prescriptia inceputa de autorul sau;

d)Titlul sa existe si sa fie valabil.Justul titlu trebuie sa existe in realitate.Atunci cand el exista doar in imaginatia posesorului, el constituie titlu putativ si nu este suficient.Totodata titlul trebuie sa fie valabil, deoarece titlul nul nu poate servi pentru uzucapiune de 10-20 de ani.Transcrierea in registrul de publicitate imobiliara nu este obligatorie insa pentru a fi opozabil revendicantului justului titlu trebuie sa fi dobandit data certa.

Nu pot constitui just titlu:

-conventiile de locatiune, comodat, etc.;

-conventiile de imparteala care au un caracter declarativ de drepturi;

-hotararile judecatoresti declarative de drepturi;

-certificatul de mostenitor care nu constituie titlu de proprietate ci declara doar calitatea de mostenitor si intinderea drepturilor succesorale.

Posesia trebuie sa fie de buna credinta.Prin buna credinta in aceasta materie intelegem credinta gresita a posesorului ca a dobandit bunul imobil de la adevaratul proprietar, ca el stapaneste bunul cu convingerea ca o face in calitate de titular al dreptului de proprietate.Buna credinta este prezumata de lege(art.1899 alin.2 C.civ.) ceea ce inseamna ca revendicantul poate dovedi reaua credinta a posesorului prin orice mijloc de proba.

Speta rezolvata

Prin Decizia nr. din 1972 s-a atribuit in folosinta vesnica lui A un teren de constructie in suprafata de 250 mp in temeiul Legii 9/1968 privind dezvoltarea constructiilor de locuinte, in jud. Brasov. In anul 1973 se incheie un contract de v/c sub semnatura privata, inte A si B, prin care B devenea proprietar al constructiei si terenului in schimbul sumei de 135.000 lei. De la aceasta data, B a posedat in mod continuu si neintrerupt imobilul. In anul 2006, a solicitat printr-o actiune in constatare a uzucapiunii pentru a se putea intabula in Cartea funciara.

Avand in vedere conditiile prevazute de lege pentru obtinerea dreptului de proprietate prin uzucapiune, ce solutie considerati ca va pronunta instanta?

Dar daca constructia a format obiectul unui contract de v/c autentic in anul 1973 prin care era cedata si folosinta vesnica asupra terenului, ce drept real se naste in persoana lui B ?

Daca in contractul de v-c sub semnatura privata, B devenea proprietar aparent de buna credinta al terenului, posedand util si neviciat imobilul si terenul,continuu si neintrerupt, poate invoca uzucapiunea scurta de 10-20 de ani, cat si cea lunga de 30 de ani-hotarare favorabila care va constitui titlu de proprietate ducand la intabulare. Daca actul este autentic, cu drept de folosinta vesnica, B obtine uzufructul asupra terenului aferent , ca dezmembramant al dreptului de proprietate, se poate dobandi prin uzucapiune asemeni posesiei aparente, dar nu ca detentor precar. Dar de regula dreptul de uzufruct este incesibil in sensul ca el nu poate fi transmis, cesionat, vandut, lasat mostenire caci acest drept e conferit pana la decesul persoanei A, pentru a-si construi o locuinta pe acest teren, oricum ulterior s-a dat printr-o lege terenul de sub bloc in proprietate coindiviza fortata, in cazul in care ar fi un contract de concesiune persoana A cat si B ar deveni detentori precari asupra terenului, deci niciodata proprietari.


Moduri de dobandire a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale


Uzucapunea in sistemul noilor carti funciare

Uzucapiunea tabulara a fost reglementata de art.27 din Legea nr.115/1938 care prevedea ca in cazul in care s-au inscris in cartea funciara-fara cauza legitima(titlu nevalabil)-drepturi reale care pot fi dobandite prin uzucapiune, ele puteau ramane valabil dobandite daca titularul dreptului le-a posedat cu buna credinta, potrivit legii, timp de 10 ani.

Aceasta uzucapiune se numea tabulara deoarece dreptul de proprietate sau un alt drept real care urma a fi dobandit era deja inscris in cartea funciara pe numele uzucapantului.

Uzucapiunea extratabulara

-Ea a fost reglementata de art.28 din Legea nr.115/1938.Acest text prevedea ca persoana care a posedat un bun imobil in conditiile legii timp de 20 de ani de la moartea titularului dreptului de proprietate care a fost inscris in cartea funciara, poate cere intabularea dreptului in favoarea sa. Purta denumirea de uzucapiune extratabulara deoarece uzucapantul, la inceperea posesiei, nu a fost intabulat in cartea funciara.

Pentru ca aceasta uzucapiune sa fie implinita trebuiau intrunite urmatoarele conditii:

-titularul dreptului intabulat in C.F. sa fie decedat;

-uzucapantul sa fi posedat imobilul timp de cel putin 20 de ani din momentul mortii proprietarului tabular;

-posesia sa fie utila fara deosebire ca posesorul este de buna credinta sau de rea credinta.

Jonctiunea posesiilor

Prin aceasta intelegem unirea posesiei uzucapantului cu intervalul de timp cat posesia a fost exercitata de catre autorul sau cu scopul de a dobandi dreptul de proprietate prin uzucapiune.

Pt a fi efectuata aceasta unire trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

- sa existe o posesie propriu-zisa;

- posesorul actual sa fi dobandit posesia bunului de la autorul sau pe baza unui raport juridic.

Calculul termenului de prescriptie

El se calculeaza pe zile, ziua fiind de 24 de ore. Ea incepe la miezul noptii si se termina la miezul noptii urmatoare. Ziua in care incepe prescriptia nu intra in calcul iar prescriptia se incheie la miezul noptii ultimei zile a termenului prevazut de lege.

Intreruperea si suspendarea cursului uzucapiunii

Intreruperea prescriptiei achizitive este susceptibila de doua diviziuni:civila si naturala.

-cand posesorul este si ramane lipsit mai mult de un an de posesia bunului indiferent cine este autorul deposedarii;

-cand bunul cu privire la care se exercita posesia este declarat imprescriptibil de lege.

Efectele uzucapiunii

Prin implinirea uzucapiunii se naste dreptul de proprietate al uzucapantului si concomitent se stinge dreptul de proprietate al fostului proprietar.Acest efect este unul retroactiv ceea ce inseamna ca uzucapantul devine proprietar din momentul in care a inceput sa curga termenul de prescriptie.

Speta rezolvata

In anul 1980, A dobandeste prin v-c de la B dreptul de proprietate asupra unei constructii si a unui teren aferent in suprafata de 600 mp in acte dar din masuratori acel lot avea 700 mp.

In anul 1995, A introduce o actiune in uzucapiune  pentru suprafata de 100 mp pe care a folosit-o in toata aceasta perioada si pentru care a platit toate taxele aferente folosintei acelui bun.

Avand in vedere conditiile prevazute de lege pentru obtinerea dreptului de proprietate prin uzucapiune, ce solutie considerati ca va pronunta instanta?

Daca terenul apartine domeniului public nu se poate aplica uzucapiunea.

Uzucapiunea extratabulara se aplica dupa o posesie utila, de buna credinta sau nu, neintrerupta timp de 20 de ani de la moartea titularului dreptului astfel: A nu indeplineste aceasta conditie. In aceasta situatie se aplica uzucapiunea scurta de 10-20 de ani, prevazuta de art.1895 C.Civil care statueaza.,,,cel ce castiga cu buna credinta si printr-o justa cauza un nemiscator determinat, va prescrie proprietatea acestuia prin10 ani, daca adevaratul proprietar locuieste in raza teritoriala a tribunalului unde se afla imobilul, si prin 20 de ani daca locuieste afara de acea raza teritoriala.” Tinand seama de aceste prevederi, instanta prin expertiza topografica , trebuie sa stabileasca domiciliul proprietarului acelui teren-diferenta.