Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de muncaPrestatii si servicii pentru reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca

Asiguratii au dreptul la prestatii medicale pentru reabilitarea starii de sanatate si recuperarea capacitatii de munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (art. 21 din Legea nr. 346/2 002

Asiguratorul are obligatia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate pana cand se realizeaza:restabilirea starii de sanatate sau ameliorarea deficientelor de sanatate survenite in urma unui risc asigurat;

prevenirea diminuarii ori a pierderii capacitatii de munca si a necesitatii de ingrijire permanenta.

Asiguratii au urmatoarele drepturi:

a) beneficiaza de tratament medical, corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza: asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti; tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic; servicii medicale in spitale sau in unitati sanitare cu personalitate juridica specializate pentru boli profesionale; tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate; servicii de chirurgie reparatorie; cure balneoclimaterice (art. 23 alin. 1 din Legea nr. 346/2 002)

b) au acces la programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului, in functie de natura si de diagnosticul bolii (art. 25 alin. 1 din Legea nr. 346/2 002).

Programul individual de recuperare poate include tratament balnear, in functie de tipul bolii.

Art. 5 alin. 6 din Legea nr. 487/2006 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 stabileste ca, in cursul unui an calendaristic, se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihna aceluiasi beneficiar. Biletele de tratament balnear se distribuie asiguratilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si pensionarilor de catre casele teritoriale de pensii.

Dispozitiile referitoare la reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca prin programul individual de recuperare si, posibil, prin tratament balnear, cuprinse in art. 19 lit. a coroborat cu art. 25 din Legea nr. 346/2 002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, au fost modificate si completate prin prevederile art. 18, art. 21 si art. 22 alin. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precizandu-se ca, in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia si de tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.

Conform art. 21 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005, asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca pe baza biletului de trimitere, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Alin. 2 al aceluiasi articol dispune ca tratamentul balnear si de recuperare a capacitatii de munca se desfasoara in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare intocmit de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale, in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape.

In functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15 - 21 de zile si se stabileste de medicul curant (art. 21 alin. 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005).

Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza in unitati sanitare specializate aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

Dupa fiecare etapa prevazuta in programul individual de recuperare, asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. In functie de rezultatele acesteia, medicul expert al asigurarilor sociale poate propune medicului curant actualizarea programului individual de recuperare sau, dupa caz, recomanda reluarea activitatii profesionale ori propune pensionarea de invaliditate (art. 21 alin. 5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005

Plata indemnizatiilor nu se cuvine pentru perioadele in care asiguratul, din motive imputabile lui, nu isi indeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare (art. 21 alin. 6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005