Publicitatea imobiliaraPublicitatea imobiliara


Definitie: Prin publicitate imobiliara se intelege totalitatea mijloacelor juridice prin care se evinetiaza situatia materiala si juridica a imobilelor in mod public pentru a se ocroti cicuitului lor civil. (posibil subiect)

Prin publicitatea imobiliara se realizeaza atat securitatea juridica statica, prin aceea ca atesta existenta drepturilor imobiliare ale pers fiz si juridice, cat si securitatea juridica dinamica, prin faptul ca ea confera celor interesati date certe cu privire la situatia juridica a imobilelor.Noile carti funciare

Publicitatea imobiliara se realizeaza prin carti funciare la temelia carora se vor constitui documentele cadastrale ale localitatilor.

Prin cadastrul general se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, el este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica. Componentele sale sunt: parcela, constructia si proprietarul. In intelesul legii prin imobil se intelege parcela de teren cu sau fara constructii.

Cartile funciare

Partea I cuprinde descrierea imobilelor si este formata din:

a) numarul de ordine si cel cadastral al fiecarui imobil;

b) suprafata terenului, categoria de folosinta si, dupa caz, constructiile;

c) amplasamentul si vecinatatile;

d) valoarea impozabila.

Partea a-II-a se refera la inscrierile privind dreptul de proprietate, astfel:

a) numele proprietarului;

b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;

c) stramutarile proprietatii;

d) servitutile constituite in favoarea imobilului;

e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;

f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau in partea a-II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute.

Partea a III-a cuprinde inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini:

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, servitutiile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de trei ani;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;

c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;

d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.

Registrul cadastral de publicitate imobiliara

Publicitatea imobiliara se realizeaza prin inscrierea in cartile funciare a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi localitate.Cartile funciare alcatuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliara al unei anumite localitati si se tin de catre Biroul de carte funciara.

Alaturi de registrul cadastral si strans legat de acesta exista urmatoarele documente de evidenta:

a) un registru special de intrare;

b) planul de identificare a imobilelor;

c) repertoriul imobilelor care indica numarul cadastral al parcelelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise;

d) indexul alfabetic al proprietarilor;

e) o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor si faptelor juridice supuse inscrierii.

Corpul de proprietate

Legea prevede ca unul sau mai multe imobile alipite de pe teritoriul unei localitati, apartinand aceluiasi proprietar, formeaza corpul de proprietate care se inscrie in cartea funciara.

Alipirile au loc atunci cand mai multe parcele se unesc intr-un singur corp sau daca la un corp de proprietate de adauga o noua parcela ori atunci cand se mareste suprafata unei parcele.

Dezlipirile se realizeaza prin despartirea unei parcele de un corp sau micsorarea intinderii unei parcele.

Alipirile si dezlipirile se vor evidentia in cartea funciara prin transcrieri si reinscrieri.

Principiile noilor carti funciare

Principiul relativitatii potrivit caruia inscrierile in cartea funciara se pot face, de regula, numai cu consimtamatul titularului;

Principiul fortei probante a inscrierilor drepturilor reale.Aceasta putere doveditoare a cartilor funciare instituie doua prezumtii:

1) daca in cartea funciara s-a inscris un drept real in folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul ei exista;

2)daca un drept s-a radiat se prezuma ca nu exista;

Principiul legalitatii care are doua aspecte:legalitatea formala si legalitatea materiala.

Inscrierile in cartea funciara

Dupa obiectul lor, acestea sunt in numar de trei: intabularea, inscrierea provizorie si notarea.

Intabularea are ca obiect inscrierea drepturilor reale.Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile tertilor fara inscriere in cartea funciara daca provin din succesiune, accesiune, vanzare silita si uzucapiune insa ele nu vor putea fi transmise de titularul lor decat dupa inscrierea in cartea funciara (art.28).

Inscrierea provizorie. Ea se face in cazul dobandirii unor drepturi imobiliare afectate de conditie suspensiva sau daca hotararea judecatoreasca pe care se intemeiaza nu este definitiva si irevocabila(art.31).

Notarea este aceea inscriere care priveste faptele, drepturile personale ori raporturile juridice in legatura cu imobilele intabulate.

In cartile funciare pot fi notate drepturile de creanta sau alte raporturi juridice, actiunea in prestatie tabulara introdusa in legatura cu imobilul, actiunea in rectificare a inscrierilor in cartea funciara, acte si fapte juridice referitoare la situatia juridica personala a titularului dreptului inscris, etc.

Speta rezolvata

Societatea Z, a efectuat lucrari de consolidare la imobilului intabulat proprietatea lui X, urmand ca acesta sa-i achite suma de 20 000 lei.Dupa finalizarea acestor lucrari, X refuza sa plateasca suma reprezentand contravaloarea acelor lucrari, mai mult decat atat, societatea Z are informatii ca acesta ar dori sa instraineze acel imobil. 

Avand in vedere aceste conditii societatea X promoveaza o actiune de chemare in judecata impotriva lui X, si accesoriu acesteia, tot la instanta de judecata inregistreaza o alta actiune cu obiect aplicarea unui sechestru asigurator asupra acelui bun.

Data fiind urgenta acestei situatii, ce mai poate face societatea Z?

Poata sa ceara executarea silita  prin vanzarea imobilului


Speta noastra: X si Y sot si sotie proprietari ai unui imobil……ea gaseste iala schimbata si nu a mai putut intra in locuinta…..

Viciile posesiei

Speta de la zi: cu avulsiuni cu alunecari de teren