ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR (auto CASCO) referatASIGURAREA AUTOVEHICULELOR (auto CASCO)

INTRODUCERE

Cresterea intr-un ritm rapid a numarului de autovehicule de toate tipurile care circula pe drumurile publice a facut ca asigurarea autovehiculelor sa capete un interes general.

PREZENTAREA TEMEI

1 Elementele asigurarii

Obiectul asigurarii:

Autovehiculele ce sunt inmatriculate conform dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice, respectiv:</p>

-         autovehicule pentru transportul terestru de persoane;

-         autovehicule pentru transportul de bunuri;

-         autovehicule speciale pentru gospodarirea comunala;

-         tramvaiele sau alte mijloace de transport pe cale;

-         remorci auto trase de un vehicul asigurat.

Riscurile asigurate:

Autovehiculele sunt asigurate pentru riscurile la care sunt supuse atat timp cat circula, cat si in timpul asigurarii ca:

-         accidente (ciocniri, izbiri, caderi, derapari);

-         incendiu, trasnet, explozie;

-         calamitati naturale;

-         furt.

La asigurarea autovehiculului pentru pagubele de furt sunt cuprinse:

-         furtul autovehiculului, al unor componente sau piese;

-         pagube produse ca urmare a furtului, tentativei de furt al unor componente sau piese, sau al unor bunuri din autovehicule;

-         pagube produse incaperii in care se afla autovehiculul ca urmare a furtului prin efractie sau a tentativei de furt.

Se mai acorda despagubiri pentru:

-         cheltuieli pentru transportul autovehiculelor la atelierul de reparatii cel mai apropiat sau la locul de adapost cel mai apropiat;

-         pagube produse autovehiculelor cu ocazia masurilor luate in timpul producerii riscului asigurat, pentru salvarea autovehiculului sau a constructiilor unde se afla acesta;

-         cheltuielile facute cu ocazia limitarii pagubelor.

Mecanismul asigurarii:

Asigurarea se incheie la solicitarea posesorului autovehiculului in baza declaratiei de asigurare si, respectiv, a contractului de asigurare.

Perioada de asigurare este de 1 an sau 6 luni, iar pentru detinatorii de autovehicule aflate temporar in Romania poate fi mai mica, dar minim 1 luna. Asigurarea se considera incheiata odata cu emiterea de societatea de asigurare a contractului de asigurare si incasarea primei de asigurare, fiind valabila pentru autovehiculul specificat in contract.

Suma asigurata:

Asigurarea se face la suma declarata de asigurat, dar care nu trebuie sa depaseasca valoarea autovehiculului la momentul incheierii contractului.

Valoarea la data asigurarii se determina:

-         la autovehiculele romanesti - din pretul de comercializare se scade uzura;

-         la autovehiculele straine - din valoarea in valuta ce se transforma in lei se scade uzura.

Primele de asigurare:

Sunt anuale, fiind stabilite, dupa caz, in suma fixa pe tipuri si marci de autoturisme sau sub forma unor cote tarifare, la 100 de lei suma asigurata.

In tariful de prime se cuprind primele de asigurare anuale, in suma absoluta, diferentiata pe 12 grupe tarifare, in functie de capacitatea cilindrica a motorului: grupa minima - 750 cm3; grupa maxima 6000 cm3.

Pentru autoturismele folosite ca taximetre sau in scolile de conducere auto, primele de asigurare se majoreaza.

Pentru autoturismele autostationare si, inclusiv remorcile tractate dupa autovehicule se pot incheia, de asemeni, asigurari cu prima de asigurare integrala sau cu prima de asigurare redusa cu 15%, 20%, 30%, fata de cea prevazuta in tariful de prima. Aici si despagubirile se micsoreaza corespunzator reducerii primei de asigurare.

Primele de asigurare stabilite in cadrul societatilor de asigurare pot fi reduse si in ipoteza aplicarii "clauzei bonus". Mai precis, in cazul in care asigurarea se reinnoieste in urmatorii ani fara ca asiguratul sa fi beneficiat de despagubirile respective, prima se micsoreaza: cu 15% (in primul an), 25% (in anul 2), 35% (in al 3-lea an), 45% (in anul si in urmatorii ani).

            Astfel, daca o persoana fizica doreste sa isi asigure autovehiculul aflat in proprietatea sa, pentru riscurile de furt si avarii accidentale, pentru o suma asigurata de 4000 U.M., pe o perioada de 1 an, cota de prima tarifara anuala este de 2%.

            Dupa zece luni de la incheierea asigurarii autovehiculul este implicat intr-un accident. In urma efectuarii inspectiei de dauna s-a constatat ca este necesara efectuarea unor cheltuieli cu piesele  2.000 U.M. si manopera: 500 U.M. De asemenea, asiguratul a cheltuit 50 U.M pentru tractarea autovehiculului pana la cel mai apropiat atelier de reparatii[1].

Din documentatia prezentata de asigurat a rezultat ca valoarea de nou la momentul producerii accidentului este de 60.000 U.M, iar uzura este de 20%.

Stiind ca prima de asigurare se plateste integral in momentul semnarii contractului de asigurare putem calcula prima de asigurare anuala: prin inmultirea sumei asigurate cu cota de prima:

PA = 4000 U.M x 2% = 900 U.M.

            Valoarea reala a autovehiculului in momentul producerii accidentului este data de diferenta dintre valoarea de nou a autovehiculului la acea data si valoarea uzurii:

VR = 60.000 U.M. - 20% x 60.000.U.M. = 48.000 U.M.

            Cuantumul pagubei se obtine prin insumarea urmatoarelor elemente:

  • pretul pieselor ce trebuie inlocuite: 2.000 U.M;
  • manopera: 500 U.M;
  • cheltuieli cu tractarea autovehiculului pana la cel mai apropiat atelier de reparatii: 50 U.M.

            Cuantumul pagubei = 2.000  + 500 lei +50 = 2.550 U.M

            Deoarece valoarea autovehiculului in momentul accidentului este mai mare decat suma asigurata, inseamna ca despagubirea cuvenita asiguratului va fi mai mica decat cuantumul pagubei, fiind proportionala cu raportul dintre suma asigurata si valoarea autovehiculului la momentul producerii accidentului.

Despagubirea = 2.550 U.M x = 2390,625 U.M.

            Asigurarea va continua pentru o suma egala cu diferenta dintre suma asigurata initiala si despagubirea acordata, adica:  4000 U.M. -2390,625 U.M. = 42.609,375 U.M.

2 Raspunderea asiguratorului

Raspunderea societatii de asigurari incepe dupa 24 de ore de la exprimarea zilei in care s-a incheiat contractul si s-a achitat prima de asigurare si inceteaza la ora 24 a ultimei zile din perioada de asigurare.

Despagubirea:

Nu poate depasi suma asigurata, cuantumul pagubei si nici valoarea autovehiculului in momentul producerii riscului asigurat.

Daca suma asigurata este mai mare decat valoarea autovehiculului in momentul producerii riscului, despagubirea va fi egala cu cuantumul pagubei.

Daca suma asigurata este mai mica decat valoarea autovehiculului in momentul producerii riscului, despagubirea va fi calculata, reducandu-se cuantumul pagubei corespunzator raportului dintre suma asigurata si valoarea autovehiculului la data producerii riscului asigurat.

Nu se acorda despagubiri pentru:

-         pagube produse prin intrebuintare, functionare, uzare, defecte de fabricatie;

-         pagubele produse partilor componente de rezerva (preluate, huse, etc);

-         cheltuielile facute pentru transformarea sau imbunatatirea autovehiculului in comparatie cu starea dinaintea producerii evenimentului asigurat;

-         cheltuielile facute pentru repararea unor avarii necuprinse in asigurare;

-         pagube indirecte:

·        reducerea valorii autovehiculelor dupa reparatii;

·        pagube produse in legatura cu utilizarea autovehiculului la concursuri sau antrenamente;

·        pagube provocate cu intentie de asigurare.

Nu se acorda despagubiri daca:

-         autovehiculul nu avea certificat de inmatriculare valabil;

-         asiguratul a condus autovehiculul si a produs accident sub influenta bauturilor alcoolice;

-         autovehiculul, in momentul producerii accidentului, era condus de o persoana fara permis de conducere valabil.

 Autoevaluare:

1.Precizati care este momentul inceperii raspunderii asiguratorului in cazul asigurarii autovehiculelor

2.Poate depasi suma asigurata, cuantumul pagubei in cazul asigurarii autovehiculelor? Dar valoarea autovehiculului in momentul producerii riscului?

3.Enumerati cateva cazuri in care nu se acorda despagubiri in cazul asigurarii autovehiculelor

Rezumatul acestei sectiuni:

=Obiectul asigurarii:

Autovehiculele ce sunt inmatriculate conform dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice, respectiv:

-         autovehicule pentru transportul terestru de persoane;

-         autovehicule pentru transportul de bunuri;

-         autovehicule speciale pentru gospodarirea comunala;

-         tramvaiele sau alte mijloace de transport pe cale;

-         remorci auto trase de un vehicul asigurat.

=Riscurile asigurate:

Autovehiculele sunt asigurate pentru riscurile la care sunt supuse atat timp cat circula, cat si in timpul asigurarii ca:

-         accidente (ciocniri, izbiri, caderi, derapari);

-         incendiu, trasnet, explozie;

-         calamitati naturale;

-         furt.

Referate propuse:

Referatul numarul 1: Asigurarea autovehiculelor

Referatul numarul 2:  Importanta acordarii clauzei "bonus" in cazul asigurarii autovehiculelor

Probleme propuse spre rezolvare:

1. O persoana isi asigura autoturismul printr-o polita de avarii si furt, pentru o suma asigurata de 400.000.000 lei, cu o cota de prima tarifara de 2%. In urma unui furt prin efractie, din autoturismul asigurat sunt furate urmatoarele bunuri: un radiocasetofon, in valoare de 7.800.000 lei, aflat in dotarea masinii, un telefon mobil in valoare de 900.000 lei si o haina de blana  in valoare de 9.800.000 lei. Cu ocazia comiterii furtului, masina a mai suferit pagube in valoare de 11.310.000 lei. La momentul producerii riscului asigurat, valoarea de nou a masinii era de 550.000.000 lei, cota de uzura fiind de 20%.

            Sa se calculeze:

a.prima de asigurare;

b.despagubirea cuvenita asiguratului.

            2. O persoana isi asigura autoturismul pentru suma de 340.000.000 lei printr-o polita de avarii, pentru o perioada de 1 an. Dupa opt luni, in urma coliziunii cu un alt autovehicul, autoturismul este avariat in totalitate. La momentul producerii accidentului valoarea de nou a autovehiculului este de 400.000.000 lei, iar uzura 20%.

            Stiind ca asigurarea prevede o fransiza deductibila de 5% din suma asigurata sa se determine:

a.       cuantumul daunei;

b.      despagubirea cuvenita asiguratului.

Bibliografie:

1. Bente, C., Economia asigurarilor, Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2002

2. Bente, C., Managementul asigurarilor in Romania, Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2003

3. Bente, C., Bente C., Culegere de aplicatii practice si teste grila la asigurari , Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2003

4.Cistelecan, L., Cistelecan, Rodica, Asigurari comerciale, Editura Dimitrie Cantemir, Tg. Mures, 1997.

Ciurel, Violeta, Asigurari si reasigurari. Abordari teoretice si practici internationale, Editura All Beck, Bucuresti, 2000 

6.Constantinescu, D., A., Marinica, D., Ungureanu, Ana, Maria, Gradisteanu Daniela, Tratat de asigurari, Editura Semne 94, Bucuresti 1999.

7.Negoita, I., "Aplicatii practice in asigurari si reasigurari ", Editura Etape, Sibiu, 2001

8.Vacarel, I., Bercea, Fl., Asigurari si Reasigurari, Editura Expert, Bucuresti, 1998[1] Bente, C., Bente C., Culegere de aplicatii practice si teste grila la asigurari , Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2003


ECoduri.com - Coduri postale - adresa, caen, cor

Politica de confidentialitateCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani