ASIGURAREA BUNURILOR IN TRANSPORTURILE TERESTRE SI AERIENE referat

ASIGURAREA BUNURILOR IN TRANSPORTURILE TERESTRE SI AERIENE

INTRODUCERE

Asigurarea are rolul de a acoperi consecintele financiare ale unor evenimente nedorite de catre persoane sau organizatii, a caror cauza este riscul. Aceste riscuri sunt multiple, atat in cazul bunurilor transportate pe cai terestre, cat si a celor transportate cu mijloace de transport aerian.

PREZENTAREA TEMEI

1 Elementele asigurarii


-bidi-font-weight:normal'>Obiectul asigurarii:

Se asigura facultativ marfurile obisnuite ce fac obiectul transportului pe caile ferate, cu vehicule sau prin posta. In conditii speciale se asigura si marfurile perisabile, periculoase, bunurile de valoare mare (bani, documente, hartii de valoare, obiecte pretioase, colectii, tablouri si animale vii).

Riscurile asigurate:

Sunt acoperite urmatoarele riscuri:

-         incendiu, ploaie, trasnet, grindina, explozie, inundatii, furtuna, avalanse, etc;

-         accidente ale mijloacelor de transport - ciocniri, loviri, derapari, rasturnari;

-         acte de talharie - spargere, scurgere/risipire sau furt al bunurilor asigurate, ca urmare a accidentului mijloacelor de transport;

-         accidente in timpul incarcarii/descarcarii bunurilor.

Excluderi:

Nu se acorda despagubiri pentru:

-         pagube produse din cauza unor insusiri proprii bunurilor transportate;

-         pagube produse ca urmare a relei conservari, de catre asigurat, a bunurilor transportate ca urmare a ambalarii si transportului bunurilor in stare deteriorata;

-         pagube produse bunurilor transportate de: insecte, ger, caldura, etc;

-         pagube produse bunurilor transportate ca urmare a predarii spre expediere a unor bunuri excluse de la transport sub denumire falsa, inexacta, incompleta.

Suma asigurata:

La asigurearea de tip CARGO - suma poate fi formata din:

-         valoarea bunurilor potrivit facturii;

-         costul transportului si costul asigurarii daca acestea nu sunt incluse in valoarea facturii;

-         cheltuielile si taxele vamale;

supraasigurarea de 10% din valoarea bunurilor, doar daca nu s-a convenit altfel, pentru acoperirea acelor cheltuieli ce nu pot fi prevazute la incheierea asigurarii.

            Astfel, daca o societate comerciala incheie o asigurare cargo pentru marfa pe care doreste sa o transporte, constand in aparate electrocasnice in valoare de 460.000 U.M., costul transportului fiind de 2.500 U.M., iar taxele vamale reprezinta 7% din valoarea marfii.

            Suma asigurata este formata din: pretul marfii conform facturii, costul transportului, cheltuieli si taxe vamale si o supraasigurare de 10% din valoarea marfurilor.

SA = 460.000 U.M + 2.500 U.M. + 7% x 460.000 U.M + 10% x 460.000 U.M =540.700 U.M.

Prima de asigurare:  

Se determina prin inmultirea sumei asigurate cu cota de prima ce variaza in functie de felul transportului. Pentru protejarea bunurilor in timpul transportului terestru se pot incheia asigurari facultative de abonament (transportul  pe calea ferata, transportul cu vehicule, prin posta sau in transportul combinat).

Asigurarea se incheie fara termen pentru sumele maxime stabilite de asigurator pe un vagon de cale ferata, un autovehicul, un colet.

Daca la transport, valoarea bunurilor este mai mare decat cea prevazuta in asigurarea de abonament, pentru diferenta se poate incheia o asigurare suplimentara.

Raspunderea societatii de asigurare:

Incepe si inceteaza in mod diferentiat si specific. Ea incepe dupa intrarea in vigoare a asigurarii astfel:

·        la bunurile transportate pe calea ferata - din momentul primirii bunurilor de catre transportator, cu respectarea regulamentului de transport;

·        la bunurile transportate cu vehicule - din momentul incarcarii bunurilor in vehicule.

Raspunderea societatii de asigurari inceteaza, de asemenea, in mod diferentiat:

·        la bunurile transportate pe caile ferate - din momentul eliberarii bunurilor catre destinatar;

·        la bunurile transportate cu vehicule - din momentul descarcarii acestora din vehicule la destinatie.

Societatea de asigurari are dreptul sa verifice situatia reala a bunurilor transportate si sa efectueze, pe aceasta baza, regularizarea primelor de asigurare in functie de situatia reala.

 Autoevaluare:

1.Enumerati cateva dintre cazurile in care nu se acorda despagubiri in cazul asigurarilor de bunuri in transportuile terestre si aeriene

2.Precizati care este momentul inceperii raspunderii asiguratorului in cazul asigurarilor de bunuri transportate pe caile ferate.

Precizati care este momentul inceperii raspunderii asiguratorului in cazul

asigurarilor de bunuri transportate cu autovehicule.

Rezumatul acestei sectiuni:

=Se asigura facultativ marfurile obisnuite ce fac obiectul transportului pe caile ferate, cu vehicule sau prin posta. In conditii speciale se asigura si marfurile perisabile, periculoase, bunurile de valoare mare (bani, documente, hartii de valoare, obiecte pretioase, colectii, tablouri si animale vii).

=Sunt acoperite urmatoarele riscuri:

-         incendiu, ploaie, trasnet, grindina, explozie, inundatii, furtuna, avalanse, etc;

-         accidente ale mijloacelor de transport - ciocniri, loviri, derapari, rasturnari;

-         acte de talharie - spargere, scurgere/risipire sau furt al bunurilor asigurate, ca urmare a accidentului mijloacelor de transport;

-         accidente in timpul incarcarii/descarcarii bunurilor.

Referate propuse:

Referatul numarul 1: Asigurarea bunurilor in transporturile terestre

Referatul numarul 2: Asigurarea bunurilor in transporturile aeriene

Probleme propuse spre rezolvare:

Problema nr.1:

 In asigurarea bunurilor transportate cu vehicule, raspunderea asiguratorului:

            1.incepe din momentul incarcarii bunurilor in vehicule;

            2.inceteaza din momentul eliberarii bunurilor catre destinatar;

            incepe din momentul primirii bunurilor de catre transportator

            4.inceteaza din momentul primirii bunurilor de catre destinatar;

            5.inceteaza din momentul descarcarii bunurilor la destinatie.

        Problema nr.2 :

            O societate comerciala incheie o asigurare cargo pentru marfa pe care doreste sa o transporte din vama, la sediul firmei. Marfa transportata consta in aparate electrocasnice in valoare de 4.600.000.000 lei. Costul transportului este de 25.000.000 lei. Societatea comerciala a mai platit taxe vamale ce reprezinta 7% din valoarea marfii.       Cota de prima corespunzatoare este de 0,9%.

            Pe durata transportului, datorita poleiului, camionul a derapat si s-a rasturnat  (risc asigurat). In urma efectuarii inspectiei de dauna s-a constatat o paguba evaluata la 842.000.000 lei. Pentru masurile luate in vederea limitarii pagubei asiguratul a cheltuit 1.252.000 lei.

      In contractul de asigurare se prevede o fransiza deductibila de 10% din suma asigurata.

      Stiind ca atat nava cat si marfa au foat asigurate la intreaga lor valorare, se cere sa se determine:

a)      La ce suma se incheie asigurarea?

b)      Care este prima de asigurare platita de asigurat?

c)      Care este nivelul despagubirii primite de asigurat?

Bibliografie:

1. Bente, C., Economia asigurarilor, Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2002

2. Bente, C., Managementul asigurarilor in Romania, Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2003

 Bente, C., Bente C., Culegere de aplicatii practice si teste grila la asigurari , Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2003

4.Cistelecan, L., Cistelecan, Rodica, Asigurari comerciale, Editura Dimitrie Cantemir, Tg. Mures, 1997.

5.Ciurel, Violeta, Asigurari si reasigurari. Abordari teoretice si practici internationale, Editura All Beck, Bucuresti, 2000 

6.Constantinescu, D., A., Marinica, D., Ungureanu, Ana, Maria, Gradisteanu Daniela, Tratat de asigurari, Editura Semne 94, Bucuresti 1999.

7.Negoita, I., "Aplicatii practice in asigurari si reasigurari ", Editura Etape, Sibiu, 2001

8.Vacarel, I., Bercea, Fl., Asigurari si Reasigurari, Editura Expert, Bucuresti, 1998.ECoduri.com - Coduri postale - adresa, caen, cor

Politica de confidentialitateCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Adrian Suciu
   - Primara
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Opere romantice - autori si opere reprezentative Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescianScriitori romani