ASIGURAREA CLADIRILOR CONSTRUCTIILOR, ECHIPAMENTELOR SI A ALTOR BUNURI referat

ASIGURAREA CLADIRILOR CONSTRUCTIILOR, ECHIPAMENTELOR SI A ALTOR BUNURI

INTRODUCERE

In cazul asigurarii de bunuri, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului sau beneficiarului desemnat o despagubire. Asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. In cazul in care a fost desemnat un beneficiar al asigurarii incheiate, aceasta conditie trebuie indeplinita de acel beneficiar.

PREZENTAREA TEMEI    

            O r
egula generala in asigurarile de bunuri este ca interesul patrimonial sa existe atat in momentul incheierii asigurarii, cat si in momentul producerii riscului asigurat.

            Pot fi asigurate:

            abunuri apartinand persoanelor fizice si juridice;

abunuri primite in folosinta sau aflate la acestea spre pastrare, reparare, prelucrare, curatenie, vopsire, vanzare sau pentru a fi expuse in cadrul muzeelor sau expozitiilor;

abunuri care fac obiectul unor contracte de inchiriere sau locatie de gestiune.

Bunurile se asigura pentru sumele declarate de asigurat si care nu trebuie sa depaseasca valoarea lor la data asigurarii, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea. Prin valoarea bunurilor la data asigurarii se intelege:

ala mijloacele fixe si obiectele de inventar - valoarea din nou a acestora (pretul de inlocuire), din care s-a scazut uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a bunurilor respective;

ala materiile prime, materiale, produse finite, marfuri si altele asemanatoare - pretul de cost al acestora;

ala obiectele de muzeu sau de expozitie, precum si la lucrarile de arta pe sticla, din sticla ori pe placi de marmura - sumele corespunzatoare valorii lor de circulatie.

Asigurarea se incheie pe o perioada de un an, iar la cerere si pe perioade mai scurte, in baza declaratiei de asigurare semnate de asigurat.

Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chir daca exista un inceput de dovada scrisa.

Asiguratul este obligat sa intretina bunurile asigurate in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate.

In conditiile de asigurare poate fi stipulata o clauza potrivit careia asiguratul ramane propriul sau asigurator pentru o suma determinata care nu se despagubeste de catre asigurator.

In cazul in care contractul s-a incheiat pentru o valoare inferioara valorii bunului, despagubirea cuvenita se poate reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in contract si valoarea bunului, in conformitate cu principiul raspunderii proportionale.

La asigurarile de bunuri exista o clasificare a riscurilor in:

ariscuri civile - asociate cladirilor ce servesc ca locuinte si birouri si bunurilor aflate in acestea;

 ariscuri comerciale si industriale - asociate cladirilor ce servesc ca unitati de productie si comercializare a bunurilor aflate in acestea.

Daca asiguratul a incheiat mai multe contracte de asigurare pentru acelasi risc, iar totalul despagubirilor depaseste valoarea pagubei, asiguratorul datoreaza numai o parte a despagubirii, si anume, aceea care rezulta din repartizarea proportionala a despagubirilor datorate de catre toti asiguratorii. Se urmareste astfel, ca despagubirea platita asiguratului de catre toti asiguratorii sa nu depaseasca valoarea pagubei.   

1. Asigurarea cladirilor, altor constructii si a continutului acestora, pentru riscul de incendiu si alte calamitati

            Fac obiectul acestei asigurari urmatoarele bunuri:

            acladirile si alte constructii care servesc drept locuinte, birouri, magazine restaurante, bufete, depozite de marfuri, ateliere, teatre, cinematografe, cluburi, muzee, expozitii, dependinte (aici sunt incluse si instalatiile fixe de incalzire, electrice sanitare, ascensoare etc) cladirile in curs de constructie, imprejmuirile etc.

amasinile, utilajele instalatiile, motoarele, uneltele inventarul gospodaresc si alte mijloace fixe;

aobiectele de inventar;

amarfurile, materiile prime si auxiliare, materialele,  semifabricatele, produsele finite si alte mijloace circulante materiale.

Asiguratorul acorda despagubiri in caz de pagube la bunurile asigurate, produse de urmatoarele riscuri: incendiu, trasnet, explozie (chiar daca acestea doua din urma nu au fost urmate de incendiu), ploaie torentiala (inclusiv efectele indirecte ale acesteia), grindina, inundatie, furtuna, uragan, cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren, greutatea startului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada si caderea pe cladiri sau alte constructii a unor corpuri.

Pentru fiecare din aceste riscuri exista in contract o serie de detalieri asupra carora nu ne vom opri in acest capitol.

Primele datorate de asigurati la acest tip de asigurare se diferentiaza astfel:

ape tipuri de localitati, adica municipii si orase, inclusiv localitatile componente ale acestora, si respectiv comune;

ape grupuri de bunuri, adica in functie de felul bunurilor cuprinse in grupa ( de exemplu: locuinte, birouri, dependinte, cladiri in curs de constructie, magazine si depozite de marfuri, institutii culturale etc);

adupa cum bunurile reprezinta cladiri, alte constructii(inclusiv instalatiile fixe aferente ) sau continutul acestora (mijloace fixe si mijloace circulante materiale).

Pentru platforme industriale, combinate si alte obiective de interes ridicat, acceptarea contractarii asigurarii se face pe baza inspectiei de risc, care va cuprinde: unitatea pentru care se solicita asigurarea si obiectul activitatii acesteia, suma pentru care se solicita asigurarea, diverse investigatii si constatari, aprecieri asupra riscului si propuneri. 

            Astfel,  presupunand ca un imobil in valoare de 100.000.000 lei care este asigurat facultativ pentru suma de 90.000.000 lei.  a fost afectat de un incendiu puternic, paguba ridicandu-se la suma de 25.000.0000 lei.

            Putem calcula indemnizatia de asigurare prin procedeul raspunderii proportionale[1]; in acest caz despagubirea de asigurare se stabileste in aceeasi proportie fata de paguba, in care se afla suma asigurata fata de valoarea bunului asigurat:

, de unde:  D = P x , deci  D = 25.000.000 lei x 22.500.000 lei

            Daca asiguratorul ar fi aplicat in acordarea despagubirii principiul primului risc, atunci:

                                                             D=P≤ Sa    =>  D =25.000.000 lei

            Daca asiguratorul ar fi aplicat in acordarea despagubirii principiul raspunderii limitate, cu o fransiza deductibila de 10% din suma asigurata , atunci:

fr = 10% · 90.000.000 = 9.000.000 lei

D = P- fr = 25.000.000 - 9.000.000 = 16.000.000 lei

                                         

2. Asigurarea masinilor, utilajelor si a instalatiilor pentru cazuri de avarii accidentale

Obiectul asigurarii il constituie masinile, utilajele si instalatiile aflate in incinta unitatilor asigurate sau la domiciliul asiguratului.

Riscul asigurat:

aruperi sau deformari in timpul functionarii, ciocniri sau izbiri cu alte corpuri, explozie, lipsa apei in cazane sau recipiente, efectul unor substante chimice, actiunea curentului electric, scurt-circuit, supra tensiune, supra intensitate, inductie, trasnet, cutremur de pamant, furtuna, uragan, ploaie torentiala, inghet sau depunere de gheata, prabusire sau alunecare de teren, revarsare de apa ca urmare a spargerii conductelor sau ventilelor, grindina, caderea pe masini, utilaje sau instalatii a unor corpuri, greutatea startului de zapada sau de gheata si avalanse de zapada;

adefecte de constructie, de materiale, de turnare sau de montare.

Nu se acorda despagubiri in nici unul din urmatoarele cazuri:

 adaca pagubele s-au produs din culpa asiguratului, a unui membru al familiei acestuia, sau a unui membru a conducerii unitatii asigurate ori a unui prepus al asiguratului;

adaca pagubele s-au produs in mod lent si numai prin uzura si intrebuintarea masinilor, utilajelor sau a instalatiilor (cum ar fi: coroziunea, depunerile lasate de apa etc);

apagubele produse de inundatii, incendiu,  prin furt, precum si cele prilejuite de masurile de stingere sau de daramare in timpul incendiului sau dupa producerea acestuia.

Sumele asigurate se stabilesc potrivit cererii asiguratului, separat pentru fiecare masina, utilaj sau instalatie.

 Autoevaluare:

1.Asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice este o polita de tip

buchet. Care sunt tipurile de asigurare pe care le cuprinde?

2.Care este obiectul asigurat in cazul asigurarii de furt si talharie pentru locuinte si birouri?

3.Care sunt riscurile excluse in cazul asigurarii de furt si talharie pentru riscuri comerciale si industriale?

Rezumatul acestei sectiuni:

=Obiectul asigurat:

            abunuri apartinand persoanelor fizice si juridice;

abunuri primite in folosinta sau aflate la acestea spre pastrare, reparare, prelucrare, curatenie, vopsire, vanzare sau pentru a fi expuse in cadrul muzeelor sau expozitiilor;

abunuri care fac obiectul unor contracte de inchiriere sau locatie de gestiune.

=Bunurile se asigura pentru sumele declarate de asigurat si care nu trebuie sa depaseasca valoarea lor la data asigurarii, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea.

Referate propuse:

       Referatul numarul 1: Asigurarea cladirilor, altor constructii si a continutului acestora, pentru riscul de incendiu si alte calamitati

       Referatul numarul 2: Asigurarea masinilor, utilajelor si a instalatiilor pentru cazuri de avarii accidentale

       Referatul numarul 3: Asigurarea lucrarilor de constructii montaj si a raspunderii asiguratorului

       Referatul numarul 4: Asigurarea bunurilor sau valorilor pentru cazurile de furt prin efractie sau prin acte de talharie;

Probleme propuse spre rezolvare:

1. Un imobil in valoare de 1.600.000.000 lei este asigurat, pe baza politiei de incendiu, pentru o suma de 1.100.000.000 lei. Cota de prima este de 1%. Proprietarul doreste asigurarea imobilului si impotriva riscului de cutremur. Pentru cuprinderea in asigurare a unui risc suplimentar, este necesara o majorare a cotei de prima cu 5%. Ca urmare a producerii unui cutremur, imobilul este avariat, daunele fiind evaluate la 300.000.000 lei.

            Sa se determine:

      a. prima de asigurare platita de asigurat;

            b.despagubirea primita de asigurat, in ipoteza aplicarii principiului primului risc.

2. Un apartament a carui valoare reala este de 1.100.000.000 lei, este asigurat pentru suma de 550.000.000 lei, impotriva riscului de incendiu. In urma producerii unui incendiu, apartamentul sufera pagube evaluate la 600.000.000 lei. Care va fi despagubirea platita asiguratului in varianta aplicarii principiului raspunderii proportionale si apoi in varianta aplicarii principiului primului risc.

Bibliografie:

1. Bente, C., Economia asigurarilor, Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2002

2. Bente, C., Managementul asigurarilor in Romania, Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2003

3. Bente, C., Bente C., Culegere de aplicatii practice si teste grila la asigurari , Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2003

Cistelecan, L., Cistelecan, Rodica, Asigurari comerciale, Editura Dimitrie Cantemir, Tg. Mures, 1997.

5.Ciurel, Violeta, Asigurari si reasigurari. Abordari teoretice si practici internationale, Editura All Beck, Bucuresti, 2000 

6.Constantinescu, D., A., Marinica, D., Ungureanu, Ana, Maria, Gradisteanu Daniela, Tratat de asigurari, Editura Semne 94, Bucuresti 1999.

7.Negoita, I., "Aplicatii practice in asigurari si reasigurari ", Editura Etape, Sibiu, 2001

8.Vacarel, I., Bercea, Fl., Asigurari si Reasigurari, Editura Expert, Bucuresti, 1998.[1] Bente, C., Bente C., Culegere de aplicatii practice si teste grila la asigurari , Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2003
ECoduri.com - Coduri postale - adresa, caen, cor
Politica de confidentialitateCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani