ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA referatASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA

INTRODUCERE

Asigurarile de raspundere civila sunt generate de efecte ale normelor de drept civil. In acest context persoanele fizice si juridice, care prin activitatea lor specifica de productie, livrari de bunuri, prin folosirea mijloacelor de productie, a mijloacelor de transport etc., au produs prejudicii tertelor persoane, sunt obligate la plata despagubirilor cuvenite. Cum asemenea prejudicii sunt frecvente iar acoperirea lor este une ori dificila, s-a impus solutia acoperirii lor prin asigurare, deci prin intermediul asigurarilor de raspundere civila.

PREZENTAREA TEMEI

1 Continutul, trasaturile si rolul asigurarii de raspundere civila


e: 10.0pt;font-weight:normal'>

Asigurarea de raspundere civila are ca obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terte persoane, in conditiile in care asiguratul este raspunzator din punct de vedere legal.

Raspunderea civila legala reprezinta temeiul in baza caruia o persoana poate actiona in instanta o alta persoana sau organizatie, care se presupune a fi vinovata de producerea unor pagube, prin nerespectarea legislatiei in vigoare.

Raspunderea civila presupune indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

·        savarsirea de catre asigurat a unei fapte ilicite;

·        dovada existentei unui prejudiciu;

·        existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita a asiguratului si prejudiciul adus tertei persoane si constatarea culpei asiguratului care a savarsit fapta ilicita;

·        culpa asiguratului poate fi constatata.

In sens traditional raspunderea civila se poate delimita in :

a. raspundere contractuala, in care caz obligatia de a repara prejudiciul isi are izvorul intr-un contract;

b. raspundere delictuala, in care caz obligatia de a repara prejudiciul isi are izvorul intr-o fapta ilicita

Distinctia cu privire la raspunderea civila nu reflecta o dualitate a raspunderii civile, ci doar unele diferentieri de ordin juridic. In fapt, raspunderea este unitara, intrucat sunt intrunite aceleasi elemente structurale si anume:

a)      fapta prejudiciabila sau faptul generator de paguba;

b)      prejudiciul produs, susceptibil de reparare;

c)      raportul de cauzalitate intre fapta si prejudiciu;

d)      culpa debitorului.

Raspunderea contractuala este speciala, intinderea obligatiei este stabilita in contractul incheiat intre parti. Legea permite marirea sau restrangerea cuantumului despagubirilor prin prevederea unor sanctiuni cum sunt clauzele penale, clauzele de limitare a raspunderii debitorului.

Raspunderea delictuala reprezinta regula in materie de raspundere civila, ea este "generala si de drept comun" intrucat are in vedere repararea prejudiciului produs printr-o fapta ilicita, generat in afara unor legaturi preexistente intre victima sau pagubit si autor, prin nesocotirea obligatiei generale de a nu pagubi pe altul.

In raspunderea delictuala se impune repararea atat a daunelor previzibile cat si a celor imprevizibile in momentul savarsirii faptei ilicite. Dimpotriva, in raspunderea contractuala debitorul, ca autor al pagubelor, raspunde pentru daunele previzibile, in timp ce pentru cele imprevizibile raspunde doar in ipoteza in care a actionat cu intentie.

Culpa stabilita opereaza in mod diferit in functie de caracterul raspunderii. Astfel, debitorul contractual care nu executa obligatia care ii revine ori o executa necorespunzator este prezumat in culpa. Aceasta prezumtie poate fi atacata doar atunci cand se dovedeste forta majora, caz fortuit, culpa creditorului sau fapta de neinlaturat a unui tert. In cazul raspunderii delictuale partea vatamata trebuie sa dovedeasca, de regula, culpa faptuitorului.

Analizate din punct de vedere al asigurarii, aceste elemente structurale ale raspunderii, permit a constata ca faptele generatoare de raspundere sunt faptele care stau la originea pagubei si de natura a angaja responsabilitatea asiguratului si acordarea garantiei de catre asigurator.

Asigurarile de raspundere civila se particularizeaza fata de celelalte ramuri de asigurare prin cateva trasaturi:

In primul rand, obiectul asigurarii de raspundere civila il constituie raspunderea fata de terti pentru pagubele, prejudiciile sau vatamarile produse acestora, prin fapta asiguratului ori prin "fapta" lucrului apartinand acestuia. In mod evident, raspunderea comporta o evaluare valorica in functie de prejudiciul creat.

In al doilea rand, daca in asigurarile de persoane si bunuri, culpa asiguratului in producerea riscului asigurat conduce la decaderea acestuia din dreptul de a fi despagubit, in asigurarea de raspundere civila, dimpotriva culpa asiguratului in producerea pagubei, este o conditie de baza pentru despagubirea tertilor pagubiti.

In al treilea rand, spre deosebire de asigurarile de persoane, in asigurarile de raspundere civila, beneficiarul este necunoscut, de drept si de fapt, in momentul asigurarii. Aceasta inseamna ca, in calitate de beneficiari ai asigurarii pot aparea numai terti (persoane fizice si juridice). Tertii pagubiti ori vatamati beneficiaza de efectele asigurarii, incasand de regula, de la societatea de asigurari despagubirea sau suma asigurata.

In al patrulea rand, spre deosebire de asigurarile de persoane si de bunuri, unde suma asigurata, respectiv despagubirea se poate plati o singura data sau in mai multe etape, fapt care conduce la diminuarea sumei asigurate in limitele careia se inscrie angajamentul societatii, in continuare, in asigurarile de raspundere civila situatia se rezolva altfel, respectiv suma asigurata ramane la acelasi nivel fara a se modifica pe toata durata asigurarii. Prin urmare despagubirea poate atinge nivelul maxim al sumei asigurate, la fiecare caz, indiferent de numarul acestora.

In al cincilea rand, pentru asigurarile de raspundere civila, specific este faptul ca suma asigurata pe care societatea de asigurari o plateste tertilor vatamati nu are o limita dinainte stabilita. Este cazul vatamarii corporale sau decesului unor persoane ca urmare a unor accidente generatoare de raspundere civila.

Rolul asigurarilor de raspundere civila se amplifica in raport cu procesul de dezvoltare economica si de urbanizare. Tocmai de aceea in multe tari s-a trecut la asigurarea prin efectul legii de raspundere civila

Riscurile asigurate

Prin incheierea contractului de asigurare se acopera despagubirile pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudiciul de care raspunde in fata legii si pentru cheltuielile de judecata la care este obligat in procesul civil.

In cazul in care prejudiciul este provocat cu intentie sau din neglijenta, societatea de asigurare nu va acorda despagubiri.

De asemenea, exista si alte riscuri, care, in principiu, nu sunt acoperite prin politele de asigurare de raspundere civila.

Suma asigurata

Aceasta se stabileste la valoarea stabilita de asigurat si agreata de societatea de asigurare, separat pentru deces, vatamari corporale sau pagube de bunuri.

In cazul persoanelor juridice, cuantumul acestei sume se determina in functie de cifra de afaceri anuala estimata la incheierea contractului.

In cazul persoanelor fizice se poate aplica una din urmatoarele metode:

·        metoda evaluarii averii personale prezente si viitoare,

·        metoda evaluarii averii personale prezente,

·        metoda determinarii sentintei judecatoresti maxime pentru vatamare corporala sau deces.

O caracteristica a asigurarilor de raspundere civila consta in stabilirea unei sume asigurate pe perioada si a unei sume asigurate pe eveniment.

Evenimentul desemneaza orice actiune sau fapta a asiguratului, care antreneaza raspunderea civila a acestuia si care este acoperita prin polita de asigurare.

Indiferent de valoarea prejudiciului generat de asigurat, societatea de asigurari nu va plati despagubiri mai mari decat valoarea sumei asigurate pe eveniment. De asemenea, indiferent de numarul evenimentelor produse in perioada asigurata, asiguratorul nu va acorda despagubiri mai mari decat suma asigurata pe perioada.

Ca o caracteristica generala a acestor tipuri de asigurari in ceea ce priveste suma asigurata, este aceea ca exista doua categorii de limite:

·        o limita de suma pe perioada asigurata si

·        o limita de suma pe fiecare eveniment produs in perioada de valabilitate a contractului.

Despagubirile acordate de fiecare dosar de dauna nu vor putea depasi suma maxima asigurata pe eveniment.

Limitele raspunderii asiguratorului sunt :

- limita de raspundere pentru fiecare eveniment, prevazuta in polita de asigurare, este maximul pe care-l va plati societatea de asigurare, cumulat pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate dintr-un eveniment si a cheltuielilor de judecata in legatura cu acestea ;

- limita de raspundere globala, prevazuta in polita de asigurare, este maximul pe care-l va plati societatea de asigurare, cumulat, pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate din toate evenimentele intamplate in perioada asigurata, precum si toate cheltuielile de judecata in legatura cu acestea.

Despagubirile care se platesc sunt:

In cazul vatamarilor corporale:

-     pentru deces, integral suma asigurata mentionata in polita de asigurare;

-     pentru invaliditati, suma rezultata din aplicarea gradului de invaliditate permanenta (stabilit pe baza de expertiza medicala) asupra sumei asigurate mentionate in polita de asigurare.

In cazul pagubelor produse la bunuri:

-         costul procurarii, reparatiei, refacerii ori restaurarii bunurilor avariate sau costul procurarii unui bun asemanator (din punct de vedere tehnic si al vechimii) celui avariat sau distrus, din care se scade, dupa caz, fransiza si/sau valoarea resturilor care se pot valorifica.

2 Produsele de asigurare de raspundere civila oferite pe piata romaneasca

1. Asigurarea de raspundere civila a producatorului

2. Asigurarea de raspundere civila a prestatorului de servicii:

3. Asigurarea de raspundere civila a proprietarului de spatii comerciale fata de chiriasii sai

4. Asigurarea de raspundere civila a societatii specializate de paza si securitate

5. Asigurarea de raspundere civila a unitatii turistice si hoteliere

6. Asigurarea de raspundere civila a societatii/unitatii de alimentatie publica

7. Asigurarea de raspundere civila a unitatii de service auto

8. Asigurarea de raspundere civila a salonului de igiena si frumusete

 Asigurarea de raspundere civila a chiriasului fata de proprietar

10. Asigurarea de raspundere civila a societatii de transport calatori si/sau turisti

11. Asigurarea de raspundere civila a societatii specializate in transportul de bani/valorii

12. Asigurarea de raspundere civila a agentului economic fata de proprii angajati

13. Asigurarea de raspundere civila profesionala a medicilor

14. Asigurarea de raspundere civila profesionala a farmacistilor

15. Asigurarea de raspundere civila profesionala a avocatilor

16. Asigurarea de raspundere civila profesionala a notarilor

17. Asigurarea de raspundere civila profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati

18. Asigurarea de raspundere civila profesionala a arhitectilor si inginerilor constructori

1 Asigurarea de raspundere civila profesionala a cadrelor didactice si pedagogice

20. Asigurarea de raspundere civila profesionala a medicilor veterinari

21. Asigurarea de raspundere civila profesionala a agentiilor de turism

22. Asigurarea de raspundere civila a operatorilor de arhiva electronica de garantii reale mobiliare

23. Asigurarea de raspundere civila  legala a proprietarilor de caini

24 Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto

Autoevaluare:

1 Daca pentru o asigurare civila, alta decat cea profesionala, cu o suma asigurata pentru pagube materiale pe eveniment de 11.000.000 lei se solicita o despagubire de 11.000.000 lei pentru pagube materiale, iar persoana pagubita avea incheiata si o asigurare de bunuri de 8.000.000 lei, cat va plati societatea de asigurare pentru asigurarea de raspundere civila legala?

2.Enumerati cateva situatii in care asigurarea de raspundere civila medicala nu ofera despagubiri.

Rezumatul acestei sectiuni:

Raspunderea civila presupune indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

·        savarsirea de catre asigurat a unei fapte ilicite;

·        dovada existentei unui prejudiciu;

·        existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita a asiguratului si prejudiciul adus tertei persoane si constatarea culpei asiguratului care a savarsit fapta ilicita;

·        culpa asiguratului poate fi constatata.

Referate propuse:

Referatul numarul 1. Asigurarea  obligatorie de raspundere civila auto

Referatul numarul 2. Asigurarea de raspundere civila profesionala

Probleme propuse spre rezolvare:

1. Sumele asigurate in cazul asigurarii pentru raspundere civila, in general, se determina separat pentru:

a)      deces / vatamari corporale / pagube materiale;

b)      fiecare persoana prejudiciata / perioada;

c)      eveniment / perioada;

d)      deces, vatamari corporale, pagube materiale / persoana / perioada;

e)      deces, vatamari corporale, pagube materiale / persoana / eveniment / perioada.

2.  Detinatorul unui autovehicul incheie o asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente, cu doua societati de asigurare - A si B.

            Ca urmare a producerii unui accident se stabileste, de catre instanta de judecata, in sarcina detinatorului autovehiculului plata unor despagubiri pentru raspundere civila in suma de 13.000.000 lei. Care este contributia asiguratorilor pentru acoperirea despagubirilor ?

            Bibliografie:

1. Bente, C., Economia asigurarilor, Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2002

2. Bente, C., Managementul asigurarilor in Romania, Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2003

3. Bente, C., Bente C., Culegere de aplicatii practice si teste grila la asigurari , Editura Universitatii din Oradea, Oradea,  2003

4.Cistelecan, L., Cistelecan, Rodica, Asigurari comerciale, Editura Dimitrie Cantemir, Tg. Mures, 1997.

5.Ciurel, Violeta, Asigurari si reasigurari. Abordari teoretice si practici internationale, Editura All Beck, Bucuresti, 2000 


ECoduri.com - Coduri postale - adresa, caen, cor

Politica de confidentialitateCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani