ASIGURAREA RISCURILOR FINANCIARE SI POLITICE referat
ASIGURAREA RISCURILOR FINANCIARE SI POLITICE

INTRODUCEREAcest tip de asigurare face parte din sfera asigurarilor generale, fiind generata de cadrul relatiilor economice si financiare care se deruleaza intre agentii economici pe plan intern si, cu deosebire, pe plan international, de abilitatea debitorului de a face fata sau nu obligatiilor sale la scadenta convenita in raport cu creanta creditorului.

PREZENTAREA TEMEI


Riscurile financiare si politice pot fi structurate in:

riscuri comerciale;

riscuri generate de forta majora si provocate de calamitati naturale;

riscuri politice;

riscuri valutare.


1. Riscurile comerciale se pot manifesta atat in tranzactiile interne, cat si in cele internationale, si constau in deteriorarea sistemului financiar al cumparatorului astfel incat acesta ajunge in starea de imposibilitate de plata a sumei datorate la scadenta. Uneori, neonorarea obligatiilor de plata poate constitui rea credinta din partea cumparatorului.

2. Riscurile generate de forta majora si provocate de calamitati naturale sunt, in general, imprevizibile si se manifesta prin fenomene naturale sau cauzate de o forta majora care pun cumparatorul in imposibilitate de plata fata de furnizor (cutremur, inundatii).

3. Riscurile politice constau in evenimentele social-politice, independente de vointa si solvabilitatea cump aratorului, care il impiedica sa-si onoreze obligatiile de plata fata de furnizor (razboi, greve).

Sunt situatii cand impotriva tarii importatorului sunt instituite masuri cu caracter politic de catre terte tari, cum este cazul embargo-ului.

Riscurile politice pot constituite si de diverse masuri luate de autoritatile publice ale statului in care se afla partenerul, concretizate in efecte ca:

restrangerea importurilor,

limitarea transferului valutar,

sechestrarea sau rechizitionarea unor bunuri apartinand agentului economic asigurat, s.a.

Tot in aceasta categorie se incadreaza si cazul neonorarii platii la termen de catre importatorii publici.

4. Riscurile valutare se manifesta in cazul unor tranzactii comerciale internationale. Pentru aceasta, in contract se prevede posibilitatea platii in alta valuta decat cea luata in vedere la incheierea contractului, deoarece se poate modifica raportul de schimb pe parcursul perioadei dintre momentul incheierii contractului si momentul platii.

Acest tip de riscuri are mai multe forme:

riscul de schimb valutar;

riscul cresterii costurilor de fabricatie al marfurilor contractate datorita inflatiei;

riscul fluctuatiei ratei dobanzii (dobanda are tendinta de majorare, iar acest lucru este in dezavantajul importatorului, creditorului).

In practica s-au instituit doua forme de asigurare specifice riscurilor de import-export:

1.asigurarea riscurilor financiare;

2.asigurarea riscurilor politice.

1 Asigurarea riscurilor financiare


Asigurarea riscurilor financiare este o forma de asigurare complexa, putand avea un camp de manifestare si pe plan intern, dar, in deosebi, se manifesta pe plan international.

In sistemul asigurarilor pentru riscurile financiare se disting:

a.      asigurarea creditelor, respectiv:

a.1. asigurarea creditelor interne;

a.2. asigurarea creditelor de export;

a.3. asigurarea ratelor la credite;

a.4. asigurarea creditelor pentru investitii;

b.      asigurarea de garantii (de cautiune);

c.       asigurarea de fidelitate.


a. In cadrul acestor asigurari, un loc deosebit il ocupa asigurarea creditelor care au drept scop protejarea comerciantilor si producatorilor impotriva daunelor financiare generate de insolvabilitatea cump aratorilor.

Primele incercari de asigurare a creditelor s-au facut in Franta, in 1850, dar prima societate de asigurari specializata, care a procedat la preluarea riscurilor respective, a fost American Credit Indemnity Company - 1893.

Asigurarea de credite este specifica economiei de piata care presupune existenta unui sistem de credite dezvoltat.

In tara noastra s-a practicat, inainte de 1989, numai asigurarea de credite de export, dar, in procesul de tranzitie, asigurarea de credite s-a amplificat.


a.1. Asigurarea de credite interne

Aceasta se impune in conditiile unei piete concurentiale, constituind un instrument care faciliteaza protectia vanzatorului fata de riscul de insolvabilitate al debitorului, dar si protectia bancii care a acordat creditul.

Asigurarea de credite se refera la riscurile potentiale in toate etapele procesului de productie si de distributie.

Polita emisa variaza in functie de legislatia si de uzantele din fiecare tara, putandu-se utiliza intr-o tranzactie individuala sau intr-un flux de afaceri continuu.

O alternativa este polita speciala, care asigura un numar de tranzactii, cu unul sau mai multi cumparatori, stabilite pe o perioada de 12 luni.

O alta alternativa este polita generala pe cifra de afaceri, pe credit, prin care se asigura toate afacerile realizate pe o perioada de timp (de regula 12 luni). Pentru emiterea unei astfel de polite, societatea de asigurari face investigatii in privinta agentului economic cu privire la:

volumul afacerilor in anul anterior;

volumul creditelor anterioare;

structura si bonitatea cumparatorilor;

volumul creditelor furnizor;

volumul tranzactiilor estimate pe perioada de asigurare.

Polita de asigurare de credite interne nu acopera integral paguba prin intermediul despagubirilor. Asiguratul suporta pana la 20 - 25 % din pierdere, practicandu-se sistemul despagubirilor limitate prin fransiza.

Suma asigurata o poate constitui, dupa caz:

cifra de afaceri a asiguratului in perioada de referinta;

volumul tranzactiilor cu partenerii nominalizati.

In practica tarii noastre, asigurarea de credite interne este redusa.


a.2. Asigurarea de credite externe

Contractul de export are ca obiect: livrarea de marfuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii, cesiunea de licente si brevete de inventii in favoarea unor cumparatori sau beneficiari straini.

Intrucat, cel mai adesea, partile contractante convin, prin contract, asupra unui decalaj intre momentul livrarii si momentul platii, furnizorul acorda cumparatorului extern un credit comercial si, deci, furnizorul isi asuma atat riscul exportatorului pe credit, cat si efectele de trezorerie ale operatiilor de export cu plata la termen.

Acest fapt implica blocarea resurselor financiare ale furnizorului o perioada de timp, iar deblocarea impune apelul la credite bancare.

Asigurarea creditelor bancare se coreleaza cu mecanismul formelor pe care le imbraca creditele la export:

n    credit - furnizor;

n    credit - cumparator;

n    credit - ajutoare din resurse publice.

Asigurarea creditelor de export acopera o multitudine de riscuri care, privite prin prisma momentului in care se pot produce, sunt grupate in:

n    riscuri premergatoare semnarii contractului;

n    riscurile ulterioare semnarii contractului.

Concurenta tot mai puternica pe plan international determina agentii economici sa lanseze oferte ferme, valabile o anumita perioada de timp.

Modificarea conditiilor economice, in perioada de valabilitate a ofertei (pret, dobanda, curs valutar), poate genera, pentru exportatori, in cazul incheierii unor contracte comerciale, o serie de pierderi care nu pot fi recuperate de la importatori.

In perioada premergatoare semnarii contractului, ofertantul este obligat sa depuna o cautiune in favoarea cumparatorului, care sa-i garanteze acestuia ca ofertantul va incheia contractul, in conditiile prevazute in oferta.

In faza ulterioara incheierii contractului, pot interveni o serie de riscuri:

n    specifice intervalului dintre momentul semnarii contractului si livrarea bunurilor;

n    specifice intervalului dintre momentul livrarii bunurilor si incasarii contravalorii acestora.

Contractul de asigurare pentru credite la export intra in vigoare, in cazul asigurarii creantelor rezultate din vanzari de bunuri, la data la care s-a efectuat prima livrare de bunuri si drepturile asupra acestora au trecut asupra cumparatorului extern, iar in cazul asigurarii creantelor rezultate din prestari de servicii, la data la care a inceput prestarea.

Raspunderea asiguratorului inceteaza la data ultimei scadente a creditului acordat, daca acesta a fost complet rambursat, in conditiile nerambursarii creditului ca urmare a producerii unor riscuri excluse de asigurare, o data cu plata despagubirilor de catre asigurator si in cazul denuntarii sau rezilierii contractului de asigurare.

Cele mai uzuale excluderi ale unui astfel de tip de polita se refera la:

reclamatii pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii necorespunzatoare;

penalitati sau orice alte pierderi in legatura cu nerespectarea obligatiilor contractuale;

amenzi de orice fel;

pierderi din diferente de curs valutar;

pierderi rezultate ca urmare a producerii unor riscuri politice;

pierderi provocate de razboi civil, revolutie;

pierderi provocate de calamitati naturale.

Suma asigurata la un asemenea tip de polita nu poate depasi valoarea din factura externa. In general, suma asigurata se exprima in valuta in care s-a incheiat contractul comercial.

Fransiza se situeaza, in practica, intre 10 - 50 %, procent stabilit in functie de:

n    bonitatea si solvabilitatea cumparatorului;

n    ramura economica;

n    tara in care se face exportul;

n    perioada de creditare.

Prima de asigurare se stabileste pe baza cotatiei de prima determinata de asigurator in functie de criteriile enumerate.

In general, prima se achita anticipat si integral, pe intreaga perioada de valabilitate a contractului. La asigurarile incheiate pe perioade mai mari de 1 an, prima poate fi achitata si in rate anuale.

Plata despagubirilor se face in baza unor documente care sa ateste insolvabilitatea debitorului sau neindeplinirea obligatiilor contractuale din cauze comerciale.

Situatiile cele mai frecvente se refera la:

depasirea perioadei de asteptare prin neplata prelungita;

initierea procedurii de faliment.

Constatarea si evaluarea daunelor se efectueaza de asigurator sau de experti desemnati de acesta.

Pentru stabilirea despagubirilor, din valoarea daunei se scad:

platile efectuate de debitori pana la producerea riscului asigurat;

sumele obtinute din valorificarea garantiilor;

eventualele prime de asigurare datorate de asigurat pana la sfarsitul perioadei de asigurare;

fransiza stabilita prin contractul de asigurare.


a3. Asigurarea ratelor la credite

Aceasta forma de asigurare are ca obiect pretul marfurilor vandute cu plata in rate, pe diferite perioade de timp.

Asiguratul este producatorul sau vanzatorul bunului respectiv, care, de altfel isi retine o cota-parte din pret in coasigurare.

Asigurarea se incheie pe cifra globala de afaceri privind vanzarea unor marfuri in rate. Drept garantie se constituie titlul de proprietate retinut pana la achitarea totala a marfurilor vandute cu plata in rate.

La producerea cazului asigurat, paguba nu se despagubeste pana la scadenta si nu in momentul insolvabilitatii asiguratului, ca urmare a riscului de neachitare a ratelor scadente la credit.

a.4. Asigurarea creditelor de investitii

Aceasta serveste detinatorului ei la asigurarea contului sau de debitor pe termen mediu si lung.

Polita cea mai uzuala este polita generala pe cifra de afaceri (tranzactiile individuale se utilizeaza mai rar).

Acest tip de asigurare se foloseste atat la asigurarea exporturilor de bunuri, cat si a celor de capital (sub forma de imprumuturi sau investitii de capital).

Aceasta directie a cunoscut o dezvoltare importanta in asigurarea tranzactiilor de leasing. In multe state, aceasta forma de garantare cade in sarcina unor organisme guvernamentale.


b. Asigurarea de garantii (de cautiune)

Aceasta este o alta forma de asigurare prin care asiguratorul garanteaza ca debitorul isi va indeplini obligatiile contractuale pe care le are fata de creditor.

Cautiunea reprezinta un serviciu similar celui oferit de banci. Cele mai utilizate forme se refera la:

garantii pentru licitatii;

garantii de restituire a avansului;

garantii pentru asigurarea serviciului de intretinere;

garantii pentru vama;

garantii pentru indeplinirea diverselor obligatii fata de organismele oficiale.


Garantiile pentru licitatii - se garanteaza faptul ca, in cazul in care castiga licitatia, debitorul va semna contractul si va furniza garantia, respectiv cautiunea de buna executie a contractului.

Daca debitorul nu va semna contractul sau daca nu va aduce cautiunea, castigatorul licitatiei va fi urmatorul ofertant, iar asiguratorul va plati diferenta dintre valoarea licitata de debitorul asigurat si al doilea ofertant.

Garantiile de restituire a avansului - in situatia in care creditorul prefinanteaza debitorul prin plata unui avans. Astfel, se garanteaza rambursarea sumei platite cu anticipatie, printr-o cautiune a carei valoare descreste proportional cu valoarea lucrarilor executate.

Garantia de buna executare a contractului presupune emiterea unei polite de cautiune prin care sa fie garantata indeplinirea, la termen, a contractului.Riscul valutar

Acesta apare ca urmare a faptului ca, in relatiile dintre asigurat si asigurator, se utilizeaza 2 monede: moneda nationala a exportatorului si o alta moneda in care a fost incheiat contractul comercial extern.

Cursul de schimb poate fluctua de la o zi la alta si, astfel, in schimbul valutar pot aparea influente financiare care avantajeaza sau dezavantajeaza pe asigurat.

Pentru a se proteja de eventualele consecinte nefavorabile, asiguratul poate solicita asiguratorului inserarea in contractul de asigurare a unor clauze de schimb valutar, in baza carora societatea de asigurari preia riscul asupra sa.

Riscul valutar poate fi acoperit prin asigurare numai in conditiile in care perioada asigurabila solicitata este de cel putin 2 ani.

Riscurile valutare, decurgand din tranzactiile pe termen scurt, pot fi protejate de bancile comerciale prin contracte de schimb la termen.

Astfel, sa presupunem urmatoarea situatie:

Un exportator german solicita incheierea unui contract de asigurare a riscului valutar pentru patru creante semestriale in valoare de 5.000 USD, fiecare la un curs garantat de 1USD = 1,70 EUR .

Contractul de asigurare prevede, de asemenea, o fransiza deductibila de 5%. La data scadenta a primului decont semestrial, prima rata de 5.000 USD incasata de asigurat de la debitorul sau a fost vanduta la cursul de 1,65 EUR pentru 1 USD.

La scadenta celei de-a doua rate semestriale, cursul de schimb a fost stabilit la valoarea de 1USD=1,45EUR.

In ziua platii celei de-a treia rate la credit, in valoare de 5.000 USD, de catre debitor, cursul de schimb a fost stabilit la 1USD = 1,70 EUR.

La scadenta ultimei rate la credit, cursul de schimb a fost stabilit la valoarea de 1USD = 1,80 EUR.


Pierderea inregistrata de exportator ca urmare a modificarii cursului de schimb este de 250 euro.

Aceasta pierdere nu va fi insa acoperita de asigurator deoarece este inferioara fransizei de 425 euro, stabilita prin contract.

La scadenta celei de-a doua rate semestriale, cursul de schimb a fost stabilit la valoarea de 1USD=1,45EUR. Suma incasata de asigurat in euro a fost de 7.250.

In ziua platii celei de-a treia rate la credit, in valoare de 5.000 USD, de catre debitor, cursul de schimb a fost stabilit la 1USD = 1,70 EUR. Suma incasata de asigurat a fost de 8.500 euro, egala practic cu valoarea stabilita in momentul incheierii contractului de asigurare.

La scadenta ultimei rate la credit, cursul de schimb a fost stabilit la valoarea de 1USD = 1,80 EUR. Suma incasata de exportator prin vanzarea celor 5.000 USD a fost de 9.000 euro. Asiguratul a realizat astfel un castig suplimentar de 500 euro, rezultat din diferenta favorabila de curs.

Intrucat pierderea totala se incadreaza in limita fransizei stabilite prin contractul de asigurare, aceasta va fi suportata de asigurat.

Schematic, evolutia contractului de asigurare poate fi prezentata ca in tabelul urmator:


Nr. crt

Situatia pietei la data scadenta a creditului

Rezultatul schimbului valutar pentru asigurat

Fransiza

Suma de plata/ de incasat de catre asigurator


La momentul incasarii primului decont semestrial, cursul de schimb a fost de 1USD = 1,650 EUR
-250 EUR425 EURLa scadenta celui de-al doilea decont semestrial, cursul de schimb a fost de 1USD = 1,45 EUR-1250 EUR


425 EURSub total

-1500 EUR

850EUR

650 EUR


Cea de-a treia suma in valoare de 5.000 USD incasata de asigurat a fost vanduta la cursul de 1USD = 1,70 EUR
0425 EUR

Sub total-1500 EUR1275EUR

Teoretic asiguratorul are de platit 225 EUR. Practic va incasa diferenta de 425 EUR (650-225)


La scadenta ultimei rate semestriale in valoare de 5000USD, cursul de schimb a fost de 1USD = 1,80 EUR

500 EUR

425EURTotal

-1000 EUR

1700 EURc. Asigurarea de fidelitate

Aceasta este o forma de asigurare prin care se ofera protectie unei societati impotriva unor prejudicii datorate unor acte de necinste ale personalului sau.

Scopul asigurarii este de a proteja asiguratul impotriva unor daune care ar rezulta din increderea acordata diferitelor persoane care administreaza o parte din activitatea sa.

Polita de asigurare protejeaza societatea impotriva daunelor provocate de acte frauduloase sau de necinste ale personalului, indiferent daca acesta actioneaza singur sau impreuna cu alte persoane.

Societatea de asigurare plateste numai dauna propriu-zisa, nu si costurile suportate de asigurat pentru stabilirea pierderilor inregistrate.

Garantiile de fidelitate se emit pentru fiecare persoana in parte, pentru anumite posturi sau general, pentru toti angajatii unei societati.

2. Asigurarea riscurilor politice


Aceasta desemneaza acoperirea de care dispune o societate comerciala dintr-o tara pentru a-si sustine activitatea de export, concretizata in contracte de livrare si pentru sustinerea propriilor investitii in strainatate.

Riscurile politice cuprind o gama variata de evenimente:

nationalizarea investitiilor legata de expansiunea capitalului in tarile in curs de dezvoltare;

dificultati in transferul banilor din tara cumparatorului;

orice actiune a unor guverne straine care duce la dificultati in respectarea obligatiilor contractuale;

razboi, razboi civil, revolutie, care impiedica realizarea obligatiilor contractuale;

riscurile privind cumparatorii publici;

retragerea sau reinnoirea licentelor de export sau impunerea unor restrictii la export;

pierderi rezultate din imposibilitatea de a institui procese legale in tara cumparatorului, ca urmare a lipsei sau a proastei functionari a sistemului legal si juridic din tara respectiva.

Autoevaluare

1.Ce intelegeti prin asigurarea de fidelitate?

2.Caror factori i se datoreaza riscul valutar?

3.Prezentati asigurarile de garantie(cautiune).

Rezumatul acestei sectiuni

In sistemul asigurarilor pentru riscurile financiare se disting:

a.asigurarea creditelor, respectiv:

a.1. asigurarea creditelor interne;

a.2. asigurarea creditelor de export;

a.3. asigurarea ratelor la credite;

a.4. asigurarea creditelor pentru investitii;

b.asigurarea de garantii (de cautiune);

c.asigurarea de fidelitate.

Referate propuseReferatul numarul 1:Asigurarea riscurilor politice

Referatul numarul 2: Asigurarea de credite interne

Referatul numarul 3: Asigurarea de credite externe


Probleme propuse spre rezolvare


1. Asigurarea creditelor interne reprezinta un instrument financiar care protejeaza:


a)      beneficiarul de credit;

b)      creditorul;

c)      statul;

d)      partenerii de afaceri ai debitorului;

e)      creditorul si partenerii de afaceri ai debitorului.


2. O caracteristica comuna tuturor tipurilor de asigurari de credite este aceea ca:


a)      acopera pierderea in proportie de 100%;

b)      protejeaza interesele asiguratului legate de afacerile desfasurate pe teritoriul propriului stat;

c)      se incheie pe o perioada de 12 luni;

d)      nu acopera niciodata pierderea in proportie de 100%, asiguratul fiind obligat sa suporte pana la 20 -25 % din pierdere;

e)      se incheie pe perioada de valabilitate a contractului de credit.


Precizati raspunsul corect.


Un exportator englez incheie un contract de asigurare pentru a-si proteja trei creante semestriale in valoare de cate 3000 USD fiecare, la un curs garantat de 1USD = 0,500 GBP. Fransiza stabilita prin contract este de 3%.

La scadenta primei creante semestriale, cursul de schimb a fost stabilit la valoarea de 1USD = 0,495 GBP.

La data scadenta a celui de-al doilea decont semestrial cursul de schimb era de 1USD = 0,465 GBP.

La scadenta ultimului decont semestrial, cursul de schimb a fost de 1 USD = 0,460 GBP.

Se cere sa se prezinte modul in care asiguratul va fi despagubit de catre asigurator in acest caz.


Bibliografie

1. Bente, C., Economia asigurarilor, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 2002

2. Bente, C., Asigurarea creditului. Aspecte teoretice si practici internationale, note de curs, Oradea, 2006

3. Bente, C., Bente C., Culegere de aplicatii practice si teste grila la asigurari , Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 2003

4.Cistelecan, L., Cistelecan, Rodica, Asigurari comerciale, Editura Dimitrie Cantemir, Tg. Mures, 1997.

5.Ciurel, Violeta, Asigurari si reasigurari. Abordari teoretice si practici internationale, Editura All Beck, Bucuresti, 2000

Constantinescu, D., A., Marinica, D., Ungureanu, Ana, Maria, Gradisteanu Daniela, Tratat de asigurari, Editura Semne 94, Bucuresti 1999.

7.Negoita, I., "Aplicatii practice in asigurari si reasigurari ", Editura Etape, Sibiu, 2001

8.Vacarel, I., Bercea, Fl., Asigurari si Reasigurari, Editura Expert, Bucuresti, 1998.
Bente, C., Asigurarea creditului. Aspecte teoretice si practici internationale, note de curs, Oradea,  2006
Copyright © Contact | Trimite referat