ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR referat
ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR


1.1.CONCEPTII MODERNE ASUPRA CONTROLULUI FINANCIAR
Determinat de necesitatea fondurilor banesti ale statului si ale celorlalte entitati publice, in toate statele este instituit un control care se exercita in scopul formarii si intrebuintarii conforme a fondurilor banesti de interes public.

Potrivit scopului sau,controlul financiar este o activitate de verificare a respectarii si aplicarii conforme a normelor dreptului financiar desfasurata cu finalitatea restabilirii legalitatii formarii si intrebuintarii fondurilor banesti de interes public si,implicit,cu finalitatea stabilirii raspunderii judiciare si aplicarii coercitiilor legale in cazurile de incalcare a normelor dreptului financiar. Datorita acestui continut, activitatea de control financiar nu se confunda cu activitatea financiara de formare si intrebuintare a fondurilor banesti de interes public asupra carora se exercita si se efectueaza actele si operatiunile de control financiar. In concordanta cu acestea,reglementarile juridice privind activitatea financiara si controlul financiar sunt si ele distincte .

Actele si operatiunile de control financiar,caracterizate in general,constau in verificari documentare si faptice,consemnari scrise ale constatarilor,formulari de aprecieri si concluzii,precum si decizii ale actiunilor si eventual ale coercitiilor necesare pentru restabilirea conformitatii activitatii financiare a subiectelor de drept controlate. Aceste verificari, consemnari si decizii se regasesc cu deosebiri inerente in procedurile de control financiar desfasurate,fie preventiv,fie concomitent,fie posterior,asupra actelor si operatiunilor financiare ce alcatuiesc activitatea financiara supusa controlului financiar .

Activitatea de control financiar, potrivit necesitatii ei practice, este desfasurata de persoane si organe investite prin lege cu atributii de control sau de verificare a respectarii si aplicarii conforme a dreptului financiar. In aceasta ordine de idei, actele si operatiunile de control financiar pot fi savarsite numai de catre organele si persoanele legal imputernicite, ele sunt acte si operatiuni autoritare efectuate in interes public si, in consecinta, obligatorii pentru toate subiectele de drept vizate.

Conform continutului activitatii de control financiar si necesitatii de exercitare a acestui control asupra activitatii financiare a tuturor organelor de stat,institutiilor si unitatilor economice cu capital de stat atat centrale,cat si locale,organele de control financiar sunt organizate intr-o anumita ierarhie si investite cu atributii de control in domeniul bugetar ori numai fiscal,general ori numai local .

Datorita relatiei speciale dintre contabilitatea publica si activitatea de stat,controlul financiar este extins si asupra evidentei contabile a tuturor acestor organe,institutii si firme.

Potrivit acestor necesitati generale,controlul financiar este organizat insa cu anumite particularitati,unele traditionale,in state contemporane.

Dintre conceptiile de organizare moderna a controlului financiar poate fi considerata cu apreciere referentiala organizarea aplicata in Franta si alte state europene cu particularitatea si denumirea de control al executiei bugetare de stat. Formele principale ale acestui control sunt intern si control extern,cel intern cu caracter administrativ,iar cel extern in formele jurisdictional si parlamentar .

Controlul intern este denumit administrativ si are acest caracter datorita faptului ca este exercitat in cadrul administratiei finantelor publice,prin personal de specialitate al inspectiei generale a finantelor ce functioneaza in structura Ministerului Finantelor. Aceasta inspectie exercita controlul realizarii veniturilor bugetare si publice,al angajarii si ordonantarii cheltuielilor bugetare si din fondurile banesti ale institutiilor si a altor autoritati publice,precum si controlul contabilitatii bugetare si a altor colectivitati publice.

Controlul extern jurisdictional este rezervat Curtilor de Conturi si de disciplina bugetara si financiara, urmand procesul verificarii conturilor de executie sau bilanturilor contabile ale organelor de stat centrale si locale, ale institutiilor publice, firmelor de interes public si autoritatilor locale .

Controlul parlamentar este exercitat conform prerogativelor parlamentelor de a controla activitatea executiva de stat,din care face parte si administratia finantelor publice si executia bugetelor anuale de stat. Acest control se exercita prin aprobarea fiecarui buget de stat,a conturilor de executie a acestor bugete, precum si in cursul exercitiilor bugetare prin dezbaterea datelor curente de executie bugetara cerute guvernului de catre parlament.

In statul nostru,organizarea actuala a controlului financiar a fost decisa in contextul introducerii structurii finantelor publice asemanatoare celei consacrate in statele contemporane cu economie liber-capitalista si regim politic parlamentar direct. Astfel, prin Legea finantelor publice s-a statuat ca asupra modului de constituire,repartizare si utilizare a resurselor financiare publice,precum si asupra modului de pastrare si intrebuintare a mijloacelor materiale si banesti ale sectorului public se exercita controlul de catre organele legal abilitate .

Mai explicit decat Legea finantelor publice,legea speciala privind organizarea si functionarea controlului financiar prevede, ca acest control se exercita asupra administrarii si utilizarii mijloacelor financiare ale organelor si institutiilor de stat si totodata verifica respectarea reglementarilor financiar-contabile de catre regiile autonome,societati comerciale si alti agenti economici,in legatura cu indeplinirea obligatiilor acestora fata de stat .

Referitor la formele controlului financiar,in prezent,in statul nostru,din ansamblul dispozitiilor legii speciale si al celorlalte acte normative in vigoare rezulta ca formele principale ale acestui control sunt:

controlul financiar propriu, preventiv si de gestiune, organizat de ministere si alte organe centrale de stat, prefecturi si regii autonome ,

controlul financiar de stat exercitat de Directia generala a controlului financiar si Garda financiara ,

controlul financiar preventiv si ulterior exercitat de Curtea de Conturi.

Fiecare dintre aceste forme principale cuprinde acte si operatiuni de control financiar si gestionar asemanatoare prin scopul lor si sub anumite aspecte tehnic-practice,determinate de necesitatile actuale de control financiar din statul nostru[8].
1.2.NECESITATEA CONTROLULUI FINANCIAR


Controlul fiscal este un concept juridic si consta in puterea recunoscuta administratiei fiscale de a repara omisiunile, insuficientele sau erorile de impozitare comise de catre contribuabili. Aceasta putere a statului isi are izvorul in Constitutie - statul are dreptul de a controla pe contribuabili pentru ca acestia sa nu fraudeze impozitul. Acest drept al statului intra,adesea,in coliziune cu dreptul fundamental la libertate al cetatenilor si pune,intre altele,problema posibilelor incalcari a unor drepturi fundamentale si a fragilului echilibru dintre drepturile statului si puterile sale,pe de o parte si obligatiile contribuabililor si drepturile lor fundamentale, pe de alta parte .

Aparent,interesele statului si interesele indivizilor nu ar trebui sa se afle niciodata in conflict, dar realitatea contrazice, uneori chiar violent, aparenta, astfel ca perfectiunea in starea de echilibru de care amintim ramane doar la stadiu de deziderat. Dar, parafrazand pe Francis Querol, putem spune ca daca echilibrul nu este perfect, el trebuie sa fie acceptabil.

Evaluarea eficacitatii unui stat,potrivit aceluiasi F.Querol, - depinde mai intai de predispozitia sa de a face sa intre produsul impozitelor in casieriile publice si,in consecinta,sa vegheze ca cetatenii sa nu-si eludeze onorabilelor lor obligatii fiscale. Pentru aceasta,s-a dotat cu un anume instrument -controlul fiscal, este instrumentul care asigura suprematia suveranitatii fiscale a statului.

Prin control,in general, se intelege analiza permanenta sau periodica a unei activitati sau a unei situatii pentru a urmari mersul ei si pentru a lua masuri de imbunatatire. Controlul este complexul de mijloace,metode si institutii coordonate de natura a preveni abaterile si a stabili raspunderile pentru prejudiciile cauzate. Cat priveste controlul financiar,acesta presupune a examina daca economia financiara a statului se desfasoara in conformitate cu cerintele legale ale activitatii bugetare si fiscale si are ca obiectiv depistarea erorilor,lipsurilor,deficientelor,in scopul remedierii si evitarii lor in viitor. Controlul financiar este activitatea prin care se evita actele pagubitoare bunei administratii sau prin care se asigura descoperirea lor cu rapiditate si siguranta .

Bugetul public,este un act de mare importanta pentru economia financiara a statului,pentru buna functionare a statului si institutiilor sale,pentru bunastarea cetatenilor si a colectivitatilor,iar baza acestor bugete o reprezinta taxele si impozitele platite de catre contribuabili. Determinarea veniturilor de realizat si cheltuielilor publice de facut,care reprezinta esenta activitatii financiare a statului,a activitatii sale bugetare,se face prin consensul natiunii,prin votul pe care,reprezentantii acesteia il dau cu ocazia adoptarii bugetelor. Chemata sa contribuie la constituirea fondurilor banesti ale statului,natiunea,prin reprezentantii ei,autorizeaza realizarea veniturilor si folosirea banilor publici,autorizeaza,in alte cuvinte,constituirea fondurilor publice - care se face,in principal,pe seama contributiei cetatenilor - si efectuarea cheltuielilor necesare pentru satisfacerea nevoilor considerate de interes general.

Votand veniturile si cheltuielile statului,natiunea exercita un drept de suprematie financiara. Votul dat de natiune pentru realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor este insa doar primul act de suprematie,al doilea fiind acela al controlului,care nu este doar un drept,este si o obligatie. Acest din urma act,controlul,consta in verificarea actelor si faptelor de gestiune ale guvernului si administratiei,a respectarii vointei natiunii exprimata in legea bugetara,a verificarii executarii bugetului intocmai cum a fost votat,a realizarii veniturilor in limitele si cu respectarea normelor prevazute de legile fiscale si a efectuarii cheltuielilor,cu spirit de economie,in scopurile pentru care natiunea a consimtit sa contribuie la satisfacerea lor .

Contribuabilii,adica aceia pe seama carora se constituie fondurile publice,sunt nu doar interesati ci si indreptatiti sa stie unde merg banii publici si cum sunt cheltuiti. Ei sunt, de asemenea, indreptatiti, sa stie daca produsul impozitelor, taxelor si contributiilor pe care ei le-au autorizat si le platesc, a fost integral aplicat la nevoile determinate de reprezentantii sai si ca nu a fost aplicat decat la aceste nevoi. De aceea, bugetul public insusi, ne apare nu doar ca un act de planificare, ca un instrument cu ajutorul caruia natiunea, prin reprezentantii ei, participa la gospodaria publica, ci si ca un instrument care permite si face posibil controlul finantelor publice. Fara buget, controlul ar fi impiedicat in misiunea lui de a stabili situatia generala a finantelor publice si a patrimoniului public, iar natiunea nu ar putea controla politica financiara a guvernului, care este una din cele mai importante parti a programului de guvernare .

Controlul finantelor publice sau controlul financiar,care este parte componenta a controlului economic,are ca obiectiv cunoasterea modului cum sunt obtinute si administrate mijloacele materiale si financiare de catre societatile comerciale cu capital de stat,de catre regiile statului si institutiile publice,modul de realizare si cheltuire a banilor publici,asigurarea echilibrului financiar,realizarea eficientei economico-financiare si dezvoltarea economiei nationale. Controlul financiar este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale care se efectueaza inaintea, in timpul si dupa efectuarea acestora. El este un mijloc de prevenire a savarsirii de acte contrare legii, de identificare a deficientelor, de stabilire a masurilor necesare pentru restabilirea legalitatii.

Controlul financiar reprezinta si o componenta importanta a activitatii de

conducere si rolul controlului financiar nu se limiteaza doar la constarea unor eventuale erori sau abuzuri, el manifestandu-se si ca un instrument de indrumare, orientare si corectare a actiunilor diverselor organe si structuri de conducere si de control .

Controlul financiar este insa cu atat mai necesar cu cat economia financiara a statului,in care nu doar nevoile si cheltuielile sunt publice,ci si veniturile se realizeaza pe seama efortului tuturor cetatenilor,acestia sunt indreptatiti sa cunoasca modul in care sunt folositi banii publici,chiar daca acesti bani sunt prelevati de la contribuabili publici prin masuri de autoritate. Nu poate exista ordine in finantele publice daca intrebuintarea banilor publici nu este controlata de cei care ii furnizeaza .

Controlul financiar este practic in toate societatile, in toate statele moderne,dar necesitatea lui este mai evidenta in statele aflate in tranzitie,cum este si Romania,in care exista o tentatie sporita de a trage foloase de pe urma statului si chiar de a frauda patrimoniul public. Necesitatea controlului este evidenta atat in vremuri de normalitate ,dar mai ales in vremuri de criza .De altfel, multe crize cunoscute in istoria finantelor publice se datoreaza dezordinii, lipsei de control sau controlului rau organizat.

Pe de alta parte este de remarcat faptul ca reformele economice ori alte evenimente exceptionale cer statelor moderne cu tendinte de amplificare a rolului lor sume de bani tot mai mari, pe care nu le pot procura numai prin mijloacele ordinare - impozite, taxele si contributiile cetatenilor - ,astfel ca statele sunt nevoite sa recurga la imprumuturi, inclusiv la imprumuturi straine.

Ori, pentru ca institutiile sau cetatenii straini sa acorde sprijinul lor,sub forma de credite,acestia le vor conditiona si de cunoasterea starii finantelor publice,de modul in care este organizat si realizat controlul acestora si daca acesta asigura suficienta incredere, daca sumele imprumutate sunt destinate acoperirii unor nevoi reale si vor fi folosite conform destinatiei,pentru punerea in valoare a bunurilor nationale,sporirea productiei si a veniturilor statului imprumutat, spre a fi pe deplin asigurati de rambursarea in conditiile convenite a creditelor acordate[14].

La randul lor,agentii economici,care reprezinta o pondere insemnata intre contribuabili,atat in privinta numarului lor cat si a sumelor cu care contribuie la bugetele publice,sunt interesati sa cunoasca conditiile economice si financiare in raport cu cerintele pietei in care isi desfasoara activitatea, sa cunoasca situatia patrimoniului propriu,capacitatea societatilor de a genera profit sau pierderi,starea de solventa sau de faliment a societatii lor ori a celor cu care intra in relatii contractuale,etc.

De aceea, paralel cu activitatea, in continua dezvoltare a statului, dar si a mijloacelor de fraudare, trebuie sa se dezvolte si activitatile de control, in toate formele de manifestare a acestuia si tinand seama de realitatile, de nevoile si de moravurile societatii.

Complexitatea activitatii financiare a statului, unita cu importanta ei necontestata in statele moderne, a condus la instituirea unor multiple forme de control. Economia financiara a statului este supusa astazi controlului politic - parlamentar - ,controlului de specialitate - administrativ, economic si financiar- si controlului jurisdictional.

Din ansamblul formelor institutionalizate de control, cel de specialitate - administrativ si financiar - este cel mai complex, cu accente de birocratie care pot ingreuna activitatea agentilor economici, motiv pentru care au fost prevazute mecanisme specifice prin care sunt urmarite, cercetate si reglate actiunea diferitelor organe ale sistemului financiar, pentru ca aceasta actiune sa fie nu doar conforma cu exigentele stabilite prin lege ci si cu interesele lor legale ale celor controlati.

Diversitatea activitatilor agentilor economici si a institutiilor publice , determina si diversitatea si continutul controlului. In formele de manifestare si in continut,controlul financiar este diferit,functie de calitatea persoanei controlate. Exista, de asemenea, diferente in privinta controlului financiar si din punctul de vedere al persoanelor si institutiilor care efectueaza controlul si a persoanelor supuse controlului.

In toate cazurile si in toate formele de manifestare,controlul trebuie exercitat inopinat si periodic,in scop preventiv si respectiv,de catre functionari impartiali si pregatiti. Impartialitatea inseamna constiinta dreapta si independenta absoluta fata de persoana controlata. Dar controlul financiar nu isi poate atinge scopul final daca concluziile ce decurg sunt neglijate,ori daca nu sunt cercetate si cauzele deficientelor constatate si nu sunt luate masuri pentru inlaturarea lor si de reparare a pagubelor.


.


1.3.PROCEDURILE CONTROLULUI FINANCIAR


Reglementarea juridica a acestui control a fost introdusa in contextul perfectionarii moderne a controlului financiar din statul nostru,prin dispozitiile legii de specialitate care prevad ca ministerele,departamentele,alte organe centrale de stat,prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti,precum si regiile autonome sunt obligate sa asigure organizarea si functionarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor si a controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu.

Din aceste dispozitii legale si din normele de aplicare a lor, sub aspect organic rezulta ca nu au fost instituite doua forme distincte ale controlului financiar propriu la ministere, prefecturi si alte organe si regii autonome, care sunt:.controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune.


a. Controlul financiar preventiv


Dupa cum demonstreaza denumirea lui,controlul financiar preventiv,este reglementat in statul nostru,ca si in toate statele moderne,cu menirea prioritara de a interveni operativ si de a opri actele si operatiunile financiare neconforme si intre acestea,preponderent,aprobarea si ordonantarea cheltuielilor bugetare.

Avand in vedere menirea prin excelenta preventiva,acest control este reglementat in unele state ca forma distincta de control financiar,iar in alte state ca o componenta a controlului financiar administrativ curent exercitat asupra angajarii cheltuielilor bugetare.

Independent de intitularea si de reglementarea distincta ori in cadrul altor forme principale de control al executiei bugetului de stat,controlul financiar preventiv se exercita de catre persoane specializate incredintate in acest scop si urmarindu-se o procedura anumita de verificare si viza,ori refuz de viza a documentelor din care rezulta drepturi si obligatii banesti in executarea bugetara ori in cadrul constituirii si imbunatatirii unor fonduri banesti speciale.

Referitor la sfera de exercitare a controlului financiar preventiv, din dispozitiile citate din legea de specialitate si din normele de aplicare a acestor dispozitii ar rezulta ca acest capitol este organizat si se exercita .la ministere, prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, precum si la regiile autonome..

Intinderea sferei de exercitare a acestui capitol trebuie apreciata si prin prisma dispozitiilor Legii finantelor publice,care prevede ca ,,orice cheltuiala din bugetul de stat se poate aproba de catre ordonatorul de credite si efectua numai daca in prealabil a fost avizata,potrivit legii,de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane insarcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv''.

Mai mult decat atat,trebuie recunoscuta necesitatea controlului financiar preventiv,extins asupra exercitarii bugetului asigurarilor sociale de stat,a bugetelor tuturor unitatilor administrativ-teritoriale,precum si a bugetelor institutiilor publice,regiilor autonome si celorlalte unitati cu capital de stat.

In ceea ce priveste persoanele indrituite sa exercite controlul financiar preventiv, pe langa calitatea de conducatori ai compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu pregatirea si experienta necesara, normele de organizare prevad ca nu pot fi imputernicite cu atributii de control financiar persoanele aflate in curs de urmarire penala, de judecata sau care au fost condamnate, chiar daca au fost gratiate, pentru faptele de abuz in serviciu, fals, uz de fals, inselaciune, dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care s-au cauzat daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. Persoanele care au beneficiat de amnistie, ca si cele carora li s-a suspendat conditionat executarea unei pedepse prevazute de Codul penal nu pot fi imputernicite sa exercite controlul financiar timp de 2 ani de la aplicarea amnistiei ori de la expirarea termenului de incercare.

Procedura controlului financiar preventiv se desfasoara incepand cu prezentarea spre verificare a documentelor sau inscrisurilor privind actele si operatiunile supuse acestui control.

Sunt supuse controlului financiar preventiv,in general,documente sau inscrisuri privind drepturi si obligatii patrimoniale ale organelor,institutiilor etc. ,in cauza, in faza de angajare si de plata,in raporturi cu orice persoane juridice sau fizice .

In mod obligatoriu,sunt supuse acestui control financiar urmatoarele operatiuni.:

-incheierea contractelor cu parteneri interni si externi.

- incasarile si platile in lei si valuta de orice natura,efectuate in numerar si prin operatiuni bancare,in relatii cu persoane juridice si fizice.

-modificarea repartizarii pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare.

-deschiderile, repartizarile si virarile de credite bugetare,inclusiv finantarea cheltuielilor de capital.

-trecerea pe cheltuieli si alte operatiuni care atrag diminuarea profitului sau capitalului social.

-gajarea, incheierea sau concesionarea bunurilor,ca si a subunitatilor sau unitatilor componente.

Aceasta specificare legala a operatiunilor supuse controlului financiar preventiv,obligativitatea supunerii lor spre verificare si faptul ca aceste operatiuni intervin obisnuit in gestionarea baneasca nu numai a ministerelor,prefecturilor si regiilor autonome,ci si a institutiilor publice,firmelor si altor unitati economice cu capital de stat sustine exercitarea acestui control financiar extins si asupra executiei bugetului asigurarilor sociale de stat,a executiei bugetelor locale si a operatiunilor de acest fel intervenite inerent in gestiunea acestor institutii, firme, etc.

Pe langa aceste operatiuni expres prevazute,conducatorii organelor si unitatilor pot stabili si alte operatiuni care se supun controlului financiar preventiv,in functie de specificul activitatii si de structura organizatorica a firmelor,etc.

Concomitent cu specificarea operatiunilor supuse controlului, conducerile ministerelor, ale celorlalte organe de stat, regiile autonome stabilesc documentele sau inscrisurile privind operatiunile supuse acestui control, care se exercita prin verificarea cuprinsului acestor documente.

Documentele privind operatiile supuse controlului se prezinta conducatorului compartimentului financiar-contabil sau celorlalte persoane incredintate sa exercite acest control semnate de conducatorul organului sau unitatii si insotite, in raport cu natura lor,de acte justificative din care sa rezulte necesitatea si utilitatea operatiunilor pentru care s-au intocmit. In acest sens contractele trebuie in prealabil verificate si avizate de consilierul juridic al unitatii, care raspunde de conformitatea juridica a contractelor,dupa cum conducatorii unitatilor si ai altor compartimente care au semnat inscrisurile sau documentele supuse controlului raspund de conformitatea si utilitatea operatiunilor respective in tot timpul,chiar si dupa verificarea de control financiar preventiv,pana la pronuntarea descarcarii de gestiune.

Controlul financiar preventiv se exercita prin verificarea inscrisurilor sau documentelor privind actele si operatiunile supuse acestui control pe baza unor criterii legale .

Criteriile verificarilor de control financiar preventiv pot fi si ele diferite, multiple ori restranse. In acest sens sunt specificabile criteriile de conformitate sau legalitate, necesitate sau oportunitate, ca si de rentabilitate sau economicitate. Din acest punct de vedere, reglementarea juridica a controlului financiar prealabil din Franta prevede ca acest control se exercita ..exclusiv asupra regularitatii cheltuielii, fara a se cerceta oportunitatea ei, iar in ipoteza in care controlul financiar are rezerve despre oportunitatea sau alte criterii de apreciere a cheltuielii, acorda viza de control ,,cu observatiuni ce se comunica ministerului de finante''in cazurile cheltuielilor ce se efectueaza din bugetele ministerelor si ale altor organe centrale de stat.

Normele privind exercitarea controlului financiar instituite si in vigoare in prezent in statul nostru prevad criteriile de legalitate si eficienta, intelegandu-se deci ca sunt de importanta certa atat conformitatea,cat si eficienta economico-financiara a actelor si operatiunilor supuse controlului.

In urma verificarilor efectuate pe baza acestor criterii, in functie de constatari se acorda viza de control preventiv,ori se refuza aceasta viza.

Viza de control financiar preventiv se inscrie pe documentul privind operatiunea supusa acestui control daca se constata legalitatea si eficienta.

Refuzul vizei de control financiar preventiv trebuie sa fie temeinic justificat,iar documentele referitoare la operatiuni neavizate nu pot fi inregistrate in contabilitate,refuzul nejustificat al vizei de control financiar preventiv fiind calificat contraventie in materie.

In situatia refuzului vizei de control preventiv,reglementarea din statul nostru,asemanator reglementarilor juridice de specialitate din alte state contemporane,acorda conducatorilor unitatilor sau organelor in cauza posibilitatea de a dispune,pe propria raspundere,efectuarea operatiunilor respective,urmand ca despre aceste cazuri sa fie incunostintate organele controlului financiar de stat si consiliile de administratie ale unitatilor sau organelor in cauza .

Pentru a se garanta desfasurarea autoritara a producerii controlului financiar preventiv, au fost calificate contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele,:

-intocmirea si prezentarea spre control financiar preventiv a unor documente in care sunt consemnate operatiuni fara baza reala sau date nereale,

-acordarea vizei de control financiar preventiv pe documentele care privesc operatiuni prin care se incalca reglementarile in vigoare,

-refuzul nejustificat al vizei de control financiar preventiv pentru operatiuni legale,

-inregistrarea in contabilitate a documentelor supuse controlului financiar preventiv fara ca acestea sa poarte viza de control a persoanelor in drept sau aprobarea organelor competente,

-nesesizarea organelor competente de catre contabilul-sef in cazurile de refuz al vizei de control financiar preventiv.

Constatarea si sanctionarea acestor contraventii sunt de competenta organelor controlului financiar de stat ale Ministerului Finantelor.Ca exceptie, intocmirea si prezentarea spre control a unor documente privind operatiuni nelegale sau cuprinzand date nereale,precum si inregistrarea in contabilitate a unor documente fara viza de control sau fara aprobarea organelor competente se pot constata si sanctiona de catre contabilii-sefi ai organelor sau unitatilor in cauza.


b. Controlul financiar de gestiune


Conform dispozitiilor legii privind controlul financiar care au instituit ,,controlul financiar de gestiune'', normele emise de Ministerul Finantelor privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar propriu la ministere, departamente, alte organe de stat si regii autonome, aprobate de guvern, cuprind reglementarea de specialitate detaliata a acestui control.

Sub aspect organizatoric, controlul financiar de gestiune se exercita de catre un compartiment distinct, subordonat direct fata de conducatorii ministerelor, departamentelor, ai celorlalte organe centrale de stat, prefecturilor, Primariei municipiului Bucuresti si regiilor autonome.

Compartimentele de control financiar de gestiune cuprind functiuni a caror indeplinire pretinde studii economico-financiare superioare sau medii.

Obiectivul principal al controlului financiar de gestiune este de a verifica respectarea normelor juridice privitoare la:-existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor si valorilor de orice fel detinute cu orice titlu,

-utilizarea valorilor materiale de orice fel,declasarea si casarea de bunuri,

-efectuarea, in numerar sau prin cont bancar, a incasarilor si platilor, in lei sau valuta de orice natura,inclusiv a salariilor si retinerilor din acestea,

-intocmirea si calculatia documentelor de evidenta primara,tehnic-operativa si contabila.

Cu aceste obiective,care se pot completa in raport cu specificul organelor,institutiilor sau altor unitati beneficiare,compartimentele controlului gestionar sunt obligate sa programeze si sa efectueze controlul fiecarei gestiuni de valori materiale si banesti cel putin o data pe an,iar asupra gestiunilor cu volum redus cel mult la doi ani.

Conducatorul compartimentului de control gestionar este obligat sa urmareasca indeplinirea programului de control,sa intocmeasca evidenta actiunilor de control efectuate,a rezultatelor controalelor - plusuri in gestiune,pagube materiale constatate,sanctiuni aplicate, etc.- si sa informeze conducerea unitatii despre rezultate,propunand cele necesare pentru gestionarea conforma a patrimoniului propriu.

Procesele-verbale de constatare sunt necesare indeosebi in cazurile de contraventii, abateri, pagube si presupune infractiuni. In cuprinsul acestora, pe baza propriilor verificari,se precizeaza persoanele vinovate,faptele sau omisiunile constatate,dispozitiile legale incalcate, consecintele economice, financiare si patrimoniale, precum si actiunile decise si pornite in cursul controlului, impreuna cu cele necesare in continuare pentru recuperarea pagubelor constatate,pentru sanctionarea contraventionala sau disciplinara ori pentru pornirea anchetei penale si a judecatii de catre instantele penale.

Concomitent,actele principale de control financiar se inregistreaza oficial la conducerea unitatii in cauza si de la data inregistrarii, in cel mult 30 de zile,conducerile unitatilor respective sunt obligate,pe propria raspundere, sa ia masurile necesare de remediere a deficientelor,de sanctionare,de recuperare a pagubelor etc.
1.4.ACTELE DE CONTROL FINANCIAR


Rezultatele actiunii de control financiar sunt consemnate in urmatoarele acte de control:

a. proces verbal de control,

b. proces verbal de constatare a contraventiilor,

c. nota de prezentare a procesului verbal de control,

d. nota de expunere a concluziilor controlului.

a. Procesul verbal de control - se intocmeste pe capitole,prezentate in succesiune cronologica, corespunzatoare obiectivelor controlate.

In partea introductiva a procesului verbal de control se mentioneaza. data si locul unde s-a incheiat. numele si prenumele celui care il incheie. termenul legal si declaratia in baza caruia s-a efectuat controlul, denumirea unitatii controlate, perioada la care se refera controlul, cu precizarea datei ultimului control, perioada in care s-a efectuat controlul .

Cu privire la deficientele constatate,procesul verbal de control cuprinde,pentru fiecare deficienta,urmatoarele elemente: obiectul controlului, constatarea, actele si operatiile controlate,din care s-a desprins constatarea, cauzele si consecintele economice si financiare ale acestora, actele normative incalcate, numele, prenumele si functia persoanelor raspunzatoare sau care au aprobat ori dispus efectuarea actelor sau operatiilor cu consecinte ilegale, beneficiarii unor plati necuvenite, eventualele obiectii sau argumente ale persoanelor controlat: punctul de vedere al echipei de control,argumentat cu taxele legale,documente si date, masuri luate de conducerea unitatii controlate, termenele de luare a masurilor si persoanelor raspunzatoare de aplicarea acestora.

In procesul verbal de control se consemneaza numai constatarile proprii ale echipei de control, bazate pe date si fapte precise, prezentate clar, concis si documentat. In procesul verbal nu se consemneaza opiniile personale ale membrilor echipei de control si nici deficientele ori faptele negative, pentru care au fost luate masuri legale, inainte de inceperea controlului.

Pe langa procesul verbal de control,mai pot fi intocmite procese verbale separate,in situatiile in care se constata abateri,atrag raspunderea juridica-patrimoniala, administrativa sau penala. In aceste procese verbale se consemneaza faptele constatate,urmand a fi sesizate,in termenele legale,organele competente .

Procesele verbale,pentru faptele care atrag raspunderea juridica,sunt semnate de echipa de control,de persoanele vinovate si eventualii asistenti,in prezenta carora s-au facut constatarile.

Faptele pentru care s-au intocmit procese verbale vor fi mentionate in procesul verbal de control,cu precizarea ca a fost incheiat si un act de control distinct.

La procesele verbale de control se anexeaza, pentru confirmarea faptelor consemnate, urmatoarele documente: note de constatare, note explicative, tabele, situatii, documente ale operatiunilor economice, financiare, contabile, sesizarile primite de la persoanele fizice sau juridice, declaratiile persoanelor controlate, angajamentul de plata, pentru acoperirea prejudiciilor etc.

Printre documentele ce se anexeaza procesului verbal de control, cele mai importante sunt, notele de constatare si notele explicative.

Notele de constatare- reprezinta actele constatatoare,pentru situatiile in care reconstituirea ulterioara nu este intotdeauna posibila. De asemenea, notele de constatare sunt utilizate si in cazurile cand sa fie luate masuri imediate,pentru blocarea sau inlaturarea, de catre cei in drept,a unor fapte sau a consecintelor acestora,pentru intreruperea prescriptiei,realizarea in termen a dreptului la actiune,evitarea decaderii dreptului la actiune,trecerea la executarea silita, etc .

Notele explicative- se intocmesc in cazurile in care se constata abateri sau fraude, care atrag raspunderea juridica, emiterea deciziei de imputare, declansarea procesului verbal, etc.Aceste note se intocmesc sub forma de raspunsuri la intrebarile formulate de echipa de control. In functie de raspunsurile date, in notele explicative, se pot definitiva unele obiective ale controlului financiar, daca, din raspunsuri, rezulta elementele noi, controlul se va extinde, inscriindu-se in procesul verbal de control, constatarile suplimentare. Daca unele constatari sunt infirmate, prin raspunsurile date de nota explicativa, echipa de control va reexamina actele si operatiunile care stau la baza lor.

b. Procesul verbal de contraventie - se incheie de echipa de control in cazurile cand se constata incalcarea actelor normative cu privire la disciplina financiara, de catre personalul din unitatea controlata.

Constituie contraventie la normele legale privind disciplina financiara,faptele savarsite cu vinovatie,de salariati,in legatura cu: executarea actelor si operatiunilor financiare, realizarea veniturilor statului, circulatia monetara si creditul bancar, evidenta contabila si controlul financiar etc. Aceste fapte sanctioneaza cu amenda contraventionala.

Contraventiile la normele legale privind disciplina financiara se constata si se sanctioneaza, de catre urmatoarele persoane: personalul cu atributii de control,inspectie si reviziei din Ministerul Finantelor, banci,revizori de gestiune, precum si persoane asimilate acestora.

c. Nota de prezentare a procesului verbal de control - reprezinta un raport al echipei de control, cu concluzii si propuneri referitoare la faptele si abaterile constatate .

In nota de prezentare sunt examinate intamplarile formulate de persoanele controlate, impotriva unor constatari din procesul verbal de control si prezentarea motivelor pentru care nu s-a putut tine seama de acestea: sunt explicate eventualele contradictii dintre datele cuprinse in procesul verbal si notele explicative luate de la cei gasiti vinovati, sunt indicate unele probleme sau aspecte care necesita sa fie controlate in continuare, dificultatile intampinate in exercitarea controlului, aspectele pozitive constatate la unitatea controlata,care ar putea fi extinse si la alte unitati etc.

In partea finala a notei de prezentare,echipa de control face propuneri pentru completarea sau modificarea masurilor stabilite de conducerea unitatii controlate,in vederea inlaturarii lipsurilor si deficientelor constatate in timpul controlului. Aceste propuneri sunt concretizate cu privire la: aplicarea sanctiunilor disciplinare, stabilirea raspunderii patrimoniale, administrative sau penale, comunicari care urmeaza sa fie facute altor unitati etc.

d. Nota de expunere a concluziilor - se intocmeste in situatia in care,ca urmare a actiunii de control,nu s-a constatat nici o deficienta,abateri sau fapte ilegale. In nota de expunere a concluziilor, sunt consemnate obiectivele urmarite,actele si operatiunile verificate,compartimentele controlate etc.

Actul de control trebuie,in mod obligatoriu,sa fie semnat de intreprinzator. In cazul in care acesta are obiectiuni la cele consemnate,intreprinzatorul semneaza actul de control cu mentiunea ca are observatii,obiectii sau precizari fata de cele controlate. Acest lucru se realizeaza in scris,in mod distinct,de regula pana la incheierea controlului. Organul de control are obligatia sa anexeze la actul de control obiectiunile intreprinzatorului si sa-si exprime punctul de vedere in legatura cu acestea.

Intreprinzatorul care refuza sa permita organelor de control sa-si exercite atributiunile risca sa i se suspende autorizatia de functionare. In cazul in care se constata indicii privind existenta unor abateri grave,in contextul necesitatii conservarii probelor necesare stabilirii adevarului,se poate dispune sigilarea unitatii si dependintelor acesteia,total sau partial. Trebuie mentionat ca recuperarea sigiliilor reprezinta fapta penala.

Subliniem ca toate aceste proceduri sunt menite sa creeze conditiile necesare stabilirii cat mai exacte a adevarului in fiecare caz in parte. Noua lege a Controlului financiar creeaza cadrul pentru delimitarea si precizarea drepturilor si obligatiilor,atat ale organelor de control cat si ale persoanelor fizice si juridice supuse controlului,inclusiv raspunderea acestora .

Valoarea actelor de control este determinata de valoarea actiunii de control,de pregatirea si competenta cu care echipele de control au reusit sa realizeze posibilitatile de perfectionare a muncii,de crestere a eficientei activitatii la unitatile controlate. Valoarea acestor acte este determinata si de modul cum echipele de control stiu sa fundamenteze constatarile si sa valorifice rezultatele controlului,de obiectivitatea cu care prezinta faptele si de utilitatea si eficienta masurilor luate sau propuse pentru remedierea deficientelor.

Actionand in spiritul deontologiei profesionale,cu obiectivitatea si principialitate,controlul financiar va fi in masura sa asigure aflarea adevarului, stabilirea nepartinitoare a raspunderilor, va impiedica tragerea la raspundere a unor persoane nevinovate.

De felul in care este organizat si exercitat controlul financiar,de competenta profesionala si etica a membrilor echipelor de control,depinde rolul educativ al controlului,caracterul sau eficient si real.

1.5.FUNCTIILE CONTROLULUI FINANCIAR


Indiferent de modul de organizare si exercitare si de institutia care il exercita, prin rolul si obiectivele pe care le urmareste, controlul financiar indeplineste mai multe functii, intre care:.

-functia de evaluare,

-functia preventiva,

-functia de documentare,

-functia recuperatorie,

-functia educativa.

a. Functia de evaluare.

Controlul presupune indeplinirea unor operatiuni de estimare a situatiei existente la un moment dat,a rezultatelor obtinute de persoana controlata si a indeplinirii obligatiilor la sfarsitul unei perioade,a modului de desfasurare a activitatii in conditii de normalitate,legalitate si eficienta. Cu alte cuvinte, comparand situatia de fapt cu starea de drept,controlul determina realizarile si lipsurile activitatii institutiei controlate. Prin prisma acestei functii,controlul trebuie sa determine dificultatile,abaterile,cauzele care conduc la rezultate negative si sa ofere o apreciere completa,reala,exacta si concreta a activitatii controlate.

b.Functia preventiva a controlului.

Se realizeaza prin masurile luate de organele de control in vederea evitarii si eliminarii unor erori si fraude inainte de a se produce efectele negative ale acestora,prin identificarea si anihilarea cauzelor care le genereaza sau le favorizeaza. Controlul financiar are sarcina de a opri actele si operatiunile care nu sunt legale,de a urmari oportunitatea,necesitatea si economicitatea cheltuielilor si actiunilor intreprinse de cei controlati. Controlul are,de asemenea, rolul de a orienta cheltuielile,atentia si actiunile spre obiective majore si intr-o ordine rationala,care sa previna si sa inlature risipa de efort uman si mijloace materiale si sa asigure eficienta economica a cheltuielilor.

c. Functia de documentare

Asigura cunoasterea cantitativa si calitativa a problemelor ce fac obiectul dezvoltarii economico-sociale, controlul participand nemijlocit la actul de conducere,furnizand date si informatii pentru fundamentarea deciziilor economico-financiare.

d.Functia recuperatorie sau represiva.

Consta in descoperirea si recuperarea pagubelor si luarea de masuri fata de cei vinovati de producerea acestora. Masurile reparatorii si de constrangere se iau fie de organele de control direct, fie la propunerea acestora de catre organul ierarhic superior sau justitie.

e.Functia educativa a controlului.

Deriva din caracterul formativ si din atitudinea de valorificarea si generalizarea experientei pozitive. Prin aceasta functie, controlul ajuta la ridicarea nivelului de pregatire a cadrelor, la rezolvarea de catre agentii executivi in conditii satisfacatoare a sarcinilor ce le revin.

Obiectul controlului financiar il formeaza actele si operatiunile emise sau infaptuite de agentii economici, institutiile publice, precum si de alti participanti la viata economico-financiara a statului.

In timpul controlului,echipele de control trebuie sa urmareasca daca actele si operatiunile care fac obiectul examinarii indeplinesc conditiile de legalitate,operativitate,eficienta,economicitate si realitate.


IORDAN NICOLA,Autonomie locala sau centralism-privire critica

asupra legislatiei,articol aparut in lucrarea Reformele administrative si

juridice in perspectiva integrarii europene,pag.283-293.


DAN DROSU SAGUNA,Drept financiar si fiscal,Editura Oscar Print,Bucuresti,

1997,pag.165.


IORDAN NICOLA,Managementul serviciilor publice locale,Editura All

Beck,Bucuresti,2003, pag.45-48.


EMIL BALAN,Drept financiar,editia a-III-a,Editura All Beck,Bucuresti,

2004,pag.284 ,

Idem, pag.253-254.

FLAVIA GHENCEA,Descentralizarea si deconcentrarea administrativa-

Principii de organizare a administratiei publice locale,articol aparut in

lucrarea Reformele administrative si judiciare in perspectiva integrarii

europene,Sectia pentru stiinte juridice si administrative,Caietul Stiintific

nr.6/2004,Institutul de Stiinte Administrative ,'Paul Negulescu'',

pag,271-282,


DOINA PETICA ROMAN,op.,cit.,pag.219-224.DAIANA MAURA VESMAS,Consideratii privind notiunea si regimul

juridic al serviciului public european,articol aparut in lucrareaReformele

administrative si juridice in perspectiva integrarii europene,pag.459-493.AVA VASILE,Prestarea serviciilor publice prin agenti privati,Editura

All Beck,Bucuresti,2003, pag.36-40.


VERGINIA VEDINAS,Drept administrativ,Editura Universul Juridic,

Editia a II-a,Bucuresti,2006, pag.24-26.


IORDAN NICOLA,Autonomie locala sau centralism-privire critica

asupra legislatiei,articol aparut in lucrarea Reformele administrative si

juridice in perspectiva integrarii europene,pag.283-293.


DAN DROSU SAGUNA,op.,cit.,pag.321-332.        IOAN SANTAI,Drept administrativ si stiinta administratiei,Editura

Risoprint,Cluj-Napoca,2002, pag.196-198.


FLORIN COMAN KUND,Consideratii privind referendumul local in

Romania,in Revista de drept public,nr.3/2004,pag.38-56

EMIL BALAN,Drept financiar,editia a -III-a,Editura All Beck,Bucuresti,2004,

pag.152-154.


RADU BUFAN,Drept fiscal al afacerilor,Editura Brumar ,Timisoara,2003, Pag.35-41.


TATIANA MOSTEANU si colectiv,Finante Publice,Editura Universitara,

Bucuresti,pag.62-71.


CRISTINA ONET,Dreptul finantelor publice.Partea generala,Editura Lumina Lex,

Bucuresti,2005,pag.285-287.VALENTIN PRISACARU,Teoria generala a dreptului,Editura Lumina

Lex,Bucuresti,2000, pag.56-58.

DOINA PETICA ROMAN,Dreptul finantelor publice,Casa de Editura si

Presa Tribuna,Sibiu,2004,pag.94-98.


VALENTIN PRISACARU,Teoria generala a dreptului,Editura Lumina

Lex,Bucuresti,2000, pag.54-56.

IOAN GLIGA,Drept financiar,Editie ingrijita de MIRCEA STEFAN MINEA,

Editura Humanitas,Bucuresti,1998,pag.132-136.
Copyright © Contact | Trimite referat