Analiza cash-flow-urilor referat

Analiza cash-flow-urilor

 

Variatia disponibilitatilor banesti stabilita prin analiza dinamica a fluxului de trezorerie reflecta modificarea soldului trezoreriei, indicator relevant pentru actionari si creditori.

Trezoreria permite aprecierea performantelor intreprinderiii, cu un rol strategic privind modul de formare si utilizare. Degajarea trezoreriei sau a cash-flow-urilor ne da informatii despre: pozitia strategica a intreprinderii in raport cu produsele sale sau cu pietele de desfacere, cu concurentii actuali si potentiali, cu contrangerile existente.
tyle='text-align:justify;text-indent:.5in'>La nivelul firmei, in cursul unui exercitiu, cash-flow-ul disponibil este rezultatul diferentei incasari-plati generate de toata activitatea firmei.

Cash-flow-ul disponibil provine din:

·        operatiuni de gestiune (exploatare, financiare, extraordinare);

·        operatiuni de capital (investitii, dezinvestitii, finantare).

Cash-flow-ul disponibil poate fi analizat dupa:

a.       origine: cash-flow-ul disponibil reflecta surplusul disponibilitatilor banesti, generat de operatiuni de gestiune dupa finantarea cresterii economice.

 

unde:         

 crestere economica

b.      destinatie: are doua componente

·        pentru creditori:           

·        pentru actioari: 

Daca  cash-flow-ul disponibil este pozitiv atunci firma are o activitate eficienta, dispune de lichiditati si nu se pune problema insolvabilitatii.

Dupa origine cash-flow-ul disponibil indica posibilitatea de acoperire a cresterii economice si posibilitatea de remunerare pentru capitalul propriu si cel imprumutat.

Daca in timp marimea cash-flow-ul disponibil este pozitiva si crescatoare, firma va avea posibilitatea sa isi finanteze investitiile (strategice si de exploatare) pe baza trezoreriei degajate din activitatea de exploatare si va reusi sa ramburseze o parte din credite fara sa apeleze la noi resurse externe.

Daca  cash-flow-ul disponibil este negativ atunci firma devine vulnerabila pentru ca nu  isi poate finanta activitatea pe baza trezoreriei firmei si nu va avea posibilitatea sa-si remunereze actionarii si creditorii, astfel ca firma va incerca sa atraga noi fonduri externe de la creditori si actionari.

Se poate determina si un cash-flow de exploatare:

Nota:la detrminarea NFR vor fi luate in calcul toate elementele de activ circulant si ale datoriilor de exploatare, adica si activele de trezorerie si pasivele de trezorerie.

Cash-flow-ul de exploatare este rezultatu trezoreriei generate sau consumate de activitatea de exploatare pentru ca ea e privita in sens larg. Astfel sunt luate in considerare nu numai fluxurile aferente activitatii de exploatare ci si cele generate de operatiile financiare (cu exceptia cheltuielilor cu dobanda si impozitul pe profit) si fluxurile aferente activitatii extraordinare.

Cash-flow-ul de exploatare ofera informatii referitoare la performanta firmei concretizata printr-un excedent de lichiditate sau informatii referitoare la vulnerabilitatea ei in absenta unei trezorerii disponibile. In acest caz, operatiile de exploatare, in loc sa degajeze trezoreria utilizeaza sau consuma trezoreria. In acasta situatie firma nu va mai avea capacitatea  de a face fata nivelului de finantare si nu mai are posibiliatetea de a-si autofinanta activitatea, cresterea economica, si nu va putea rambursa dobanda, ratele scadente, nu va putea plati dividende si impozite.

Pe termen lung este o situatie grava, consecinta unei rentabilitati economice insuficiente sau poate fi rezultatul unei politici nejustificative in domeniul finantarii activitatii firmei.

Analiza se poate realiza si in functie de sectorul din care face parte firma, pentru un sector caracterizat printr-o crestere economica cant. realizarea de investitii poate antrena un cash-flow negativ. Cu toate acestea investitiile vor trebui realizate.

Daca intreprinderea face parte dintr-un sector cu un grad de imobilizari ridicat, din cash-flow vor fi finantate cu precadere investitiile de rennoire. Daca firma face investitii strategice pentru cresterea economica, ea va miza pe obtinerea unei rentabilitati economice mari, ceea ce poate duce la atragerea unor surse de finantare externe (credite bancare) – situatie favorabila daca se inregistreaza un efect de parghie de indatorare, ceea ce reduce riscul economic, financiar, de faliment.

Exemplu: Dterminati cash-flow-ul de exploatare si analizati cash-flow-ul disponibil dupa origine si destinatie. Interpretati rezultatele.

Bilant:

·        Imobilizari= 760                                 Imobilizari = 680

·        Active circulante = 200                       Active circulante = 700

·        Capital propriu = 430             Capital propriu = 520

·        Datorii financiare = 500                      Datorii financiare = 750

·        Datorii de exploatare = 30      Datorii de exploatare = 110

Contul de profit si pierdere:

·        vanzare marfuri = 640

·        productia vanduta = 1200

·        consumuri terti = 920

·        cheltuieli cu personalul = 400

·        cheltuieli cu dobanda = 100

·        cheltuieli cu amortizarile = 200

·        impozit pe profit = 25%

EBIT = 640 + 1200 – 920 -400 -200 = 320

Profit brut = 320 – 100 = 220

Impozit pe profit = 55

                      
ECoduri.com - Coduri postale - adresa, caen, cor
Politica de confidentialitateCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani