Analiza indicatorilor de echilibru financiar referatAnaliza indicatorilor de echilibru financiar

 

 

Forma bilantului lista:


A. Active imobilizate (necorporale, corporale, financiare)

B. Active ciculante (numite si active curente)


eft:.25in;text-align:justify'>C. Cheltuieli inregistrate in avans (drepturi asupra unor terti)

D. Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mica de un an (pe termen scurt, curente, temporale)

E. Active circulante (curente) nete sau Datorii curente nete: B+C-D-I

F. Total activ - Datorii curente = Capitaluri permanente

G. Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (datorii sau obligatii)

I. Venituri inregistrate in avans

J. Capitaluri si rezerve

Indicatorii:

1.      Situatia neta:  adica capitalul propriu

SN = Active totale - Datorii totale

·        daca SN este pozitiv si crescator, acesta va evidentia o situatie financiara la nivelul intreprinderii, reflectand o gestiune economi ca sanatoasa, fiind consecinta reinvestirii unei parti din profitul net si a altor elemente de acumulare baneasca; aceasta inseamna ca valoarea firmei creste;

·        daca SN este negativ firma se poate afla intr-o situatie de prefaliment, datorita incheierii cu pierderi a exercitilor anterioare si acoperirii pierderilor prin  utilizarea in totalitate a capitalurilor proprii, partea  ramasa neacoperita ramanand in sarcina creditorilor, ca urmare a asumarii riscurilor de insolvabilitate;

·        daca SN = 0 este o situatie de echilibru perfect intre datorii si active (nu se poate realiza in practica, deoarece ar insemna ca nu mai exista capital propriu).

2.      Fondul de rulment:

FR = Active circulante (curente)  - Datorii pe termen scurt

                                          (nevoi temporale)          (resurse temporale)

FR = Capital permanent      -     Active imobilizate

                                          (resurse permanente)    (nevoi permanente)

Din punct de vedere al structurii capitalului permanent, fondul de rulment are 2 componente:

Fr propriu = Capital propriu - Active imobilizate

FR imprumutat (strain) = FR - Fr propriu

  1. Nevoia de fond de rulment:

NFR = Active circulante (exclusiv activele de trezorerie) - Datorii pe termen scurt (exclusiv pasivele de trezorerie)

Active de trezorerie: disponibilitati, valori mobiliare de plasament (clasa 5)

Pasive de trezorerie: credite (linii de finantare deschise), soldurile creditoare al conturilor la banci

  1. Trezoreria neta:

TN = FR - NFR

sau  TN = Active de trezorerie - Pasive de trezorerie

- tipuri de credite pe termen scurt: credite bancare (?), credite de afacturare, scontare de efecte de comert, avalizare, leasing;


ECoduri.com - Coduri postale - adresa, caen, cor

Politica de confidentialitateCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani