Analiza rezultatelor intreprinderii referat

Analiza rezultatelor intreprinderii

            Se realizeaza pe baza elementelor cuprinse in contul de profit si pierdere, grupate pe doua mari categorii (venituri si cheltuieli). Atat cheltuielile, cat si veniturile sunt clasificate in:

-         cheltuieli si venituri de exploatareans MS";mso-fareast-font-family:"Comic Sans MS"; mso-bidi-font-family:"Comic Sans MS"'>-         cheltuieli si venituri financiare

-         cheltuieli si venituri extraord inare.

            Pe baza elementelor din contul de profit si pierdere se pot calcula sodurile intermediare de gestiune.

Marja comerciala (MC): caracterizeaza intreprinderile cu activitate de comert, valoarea obtinuta fiind influentata de politica de vanzare promovata de firma in cauza.

MC = venituri din vanzarea marfurilor - costurile de cumparare (obtinere) a marfurilor respective

Productia exercitiului (PE):

PE = productia vanduta (cifra de afaceri - CA)  productia stocata  productia de imobilizari

Valoarea adaugata (VA):

VA = MC + PE - consumul extern (de la terti)

·        valoarea adaugata are importanta deoarece prin agregarea la nivel macro se obtine produsul inter brut (PIB);

·        ea reprezinta un criteriu pentru aprecierea aportului specific al intreprinderii la formarea productiei;

·        este un indicator mai sintetic decat cifra de afaceri si productia obtinuta;

·        este un criteriu de apreciere a cresterii valorii intreprinderii, deoarece evidentieaza evaluarea cresterii reale prin luarea in calcul a ratei inflatiei sau a deflatorului;

·        valoarea adaugata masoara gradul de integrare al intreprinderii, tinandu-se seama de raportul ;

·        ea evidentiaza structura exploatarii prin utilizarea ratelor de repartizare a valoii adaugate, astfel raportand fiecare element (remunerarea fiecarui participant) la valoarea adaugata vom obtine modalitatea de distribuire a veniturilor globale catre participantii la activitate;

·        reflecta gradul de utilizare a factorilor de productie, deoarece se poate constata ca pentru acelasi nivel al valorii adaugate, cu o structura de exploatare identica, utilizarea factorilor de productie este diferita;

·        astfel se poate evidentia randamentul echipamentelor de lucru ca raport intre  sau se poate evidentia intensitatea  capitalistica : ; cu cat randamentul muncii va fi mai mare, cu atat intensitatea capitalistica va fi mai puternica, iar randamentul imobilizarii va fi mai mare.

Excedentul brut de exploatare (EBE) :

EBE = VA + Subventii de exploatare - Cheltuieli de personal- Impozite, taxe, varsaminte asimilate

-         este o masura a performantelor economice inregistrate de intreprindere, deoarece poate fi utilizata in cadrul rentabilitatii economice;

-         este un indicator independent de politica financiara, de politica de dividende, de politica de finantare, de elemente extraordinare;

-        indicatorul este o resursa importanta pentru intreprindere, deoarece poate fi privit ca o resursa potentiala de trezorerie, respectiv un cash-flow potential de exploatare.

Rezultatul exploatarii (RE) :

RE = EBE + alte venituri de exploatare - alte cheltuieli de exploatare

Rezultatul financiar (RF) :

RF = venituri financiare - cheltuieli financiare

Rezultatul curent (RC) :

RC = RE  RF

Rezultatul brut (RB) :

RB = RC  Rezultatul extraordinar

Rezultatul net (RN) :

RN = RB - Impozitul pe profit

Pe baza soldurilor intermediare de gestiune vom evidentia capacitatea de autofinantare (CAF). Pentru determinarea capacitatii de autofinantare se vor utiliza doua metode:

1.                Metoda degresiva : evidentiaza calcularea CAF ca diferenta intre veniturile incasabile si cheltuielile platibile.

 

 

EBE

+ alte venituri de exploatare (fara venituri din reluarea provizioanelor de exploatare, fara veniturile din cedarea/cesiunea activelor, fara venituri din repartizarea subventiilor de exploatare)

- alte cheltuieli de exploatare (fara amortizari si provizioane constituite, fara valoarea neta contabila a elementelor de activ cedate)

+ venituri financiare (fara venituri din utilizarea provizioanelor financiare)

- cheltuieli financiare (fara cheltuieli pentru constituirea provizioanelor financiare)

+ venituri extraordinare

- cheltuieli extraordinare

- impozit pe profit

= CAF

2.                Metoda aditiva: eidentiaza elementele contabile care nu genereaza fluxuri monetare, in acest caz se porneste de le rezultatul net la care vor fi adaugate toate cheltuielile neplatibile sau calculate si se vor scadea veniturile calculate.

 

RN

+ amortizari si provizioane constituite

+ valoarea net contabila a elementelor de activ cedate

- venituri din utilizarea provizioanelor

- venituri din cesiunea/cedarea activelor

- venituri din repartizarea subventiilor de exploatare

= CAF

Capacitatea de autofinantare dupa repartizarea dividendelor poarta denumirea de autofinantare gloobala.

AG = CAF - dividendelor distriuite

  1. autofinantare de mentinere: include sursele din care urmeaza sa se realizeze in viitor cheltuieli pentru mentinerea potentialului productiv a nivelului atins de intreprindere prin reinnoirea mijloacelor de productie si acoperirea riscurilor de exploatare. Sursele incluse sunt: amortizarea si provizioanele
  2. autofinantare neta: este acea parte din autofinantarea bruta care se formeaza pe seama surselor proprii peste necesarul cerut de refacerea capitalurilor investite.
ECoduri.com - Coduri postale - adresa, caen, cor
Politica de confidentialitateCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani