Aplicatii privind situatia economico-financiara a entitatiiAplicatii privind situatia economico-financiara a entitatiiManagerul societatii comerciale Mailbox, producator al unor cutii postale doreste sa-si structureze averea de care dispune ca persoana juridica, din punct de vedere contabil. Astfel, el va intelege situatiile financiare intocmite de expertul sau contabil la sfarsitul exercitiului financiar N.

La sfarsitul exercitiului financiar N acest intreprinzator dispune de:Un teren avansat la constituirea societatii in valoare de 30.000 lei;

O masina pentru taierea materialului lemnos in valoare de 3.500 lei cumparat la sfarsitul exercitiului;

Material lemnos neconsumat in valoare de 2.000 lei;

Balamale si incuietori in valoare de 250 lei.

De asemenea, se cunosc urmatoarele date:

La constituirea societatii a varsat 4.250 lei intr-un cont de disponibil la AMRO Bank;

A contractat un credit pe termen lung de 7.000 lei din care, la sfarsitul exercitiului, a ramas nerambursata suma de 5.750 lei.

Prezentati care este patrimoniul entitatii  la sfarsitul exercitiului.Situatia patrimoniului SC Mailbox

ACTIV

PASIV

ELEMENTE

SUME

ELEMENTE

SUME

Active imobilizate


Capitaluri proprii


Teren

30.000

Capital social (30.000+4.250)

34.250

Masina pentru taierea materialului lemnos

3.500Active circulante
Material lemnos neconsumat

2.000Balamale si incuietori

250

Datorii


Cont de disponibil la AMRO Bank

4.250

Credit pe termen lung

5.750

TOTAL ACTIV

40.000

TOTAL PASIV

40.000


Reserved: 2
Societatea comerciala VERO specializata in prelucrarea primara a lemnului dispune de urmatoarele elemente la sfarsitul exercitiului financiar N:

-lei-

1

Utilaj pentru taierea lemnului

1.500

2

Avans platit catre furnizorul Y

1.600

3

Titluri de participare detinute la societatea Alfa

1.000

4

Titluri de plasament la societatea Artima

1.800

5

Autocamion utilizat pentru transportarea bustenilor

22.000

6

Busteni

1.700

7

Cherestea

3.650

8

Rezerve legale

1.500

9

Imprumuturi bancare pe termen lung

12.600

10

Rezultat reportat

1.700

11

Asigurari sociale de plata

3.200

12

Asigurari auto platite in avans

1.100

13

Cheltuieli de constituire

1.400

14

Chirii incasate in avans

1.200

15

Abonamente achitate ce vor fi onorate in exercitiul urmator

1.300

16

Datorii fata de furnizori

11.000

17.

Capital social subscris varsat

4.600

18.

Prime de capital

1.250


Sa se intocmeasca Situatia patrimoniului societatii comerciale VERO  dupa modelul prezentat mai jos:

-lei-

Situatia patrimoniului SC VERO

ACTIV

PASIV

ELEMENTE

SUME

ELEMENTE

SUME

I. Active imobilizate

25.900

I. Capitaluri proprii

9.050

Imobilizari necorporale

1.400

Capital social subscris varsat

4.600

Cheltuieli de constituire

1.400

Rezerve legale

1.500

Imobilizari corporale

23.500

Rezultat reportat

1.700

Utilaj pentru taierea lemnului

1.500

Prime de capital

1.250

Autocamion utilizat pentru transportarea bustenilor

22.000Imobilizari financiare

1.000Titluri de participare detinute la Alfa

1.000

II. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0

II. Active circulante

8.750

III. Datorii

26.800

Stocuri

5.350

>1 an

12.600

Busteni

1.700

Imprumuturi bancare pe termen lung

12.600

Cherestea

3.650

< 1an

14.200

Creante

1.600

Asigurari sociale de plata

3.200

Avans platit catre furnizorul Y

1.600

Datorii fata de furnizori

11.000

Investitii financiare pe termen scurt

1.800Titluri de plasament la Artima

1.800Casa si conturi la banci

0III. Cheltuieli in avans

2.400

IV. Venituri in avans

1.200

Asigurari auto platite in avans

1.100

Chirii incasate in avans

1.200

Abonamente achitate ce vor fi onorate in exercitiul urmator

1.300TOTAL ACTIV

37.050

TOTAL PASIV

37.050Reserved: 3Societatea comerciala ARTIMA specializata in realizarea de obiecte din fier forjat pentru decoratiuni interioare si exterioare dispune de urmatoarele elemente la finele exercitiului financiar N:


- lei-

1.

Concesiuni

10.000

2.

Titluri de participare la o societate din grup

8.500

3.

Capital social

150.000

4.

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

63.000

5.

Disponibil in cont la Amro Bank

17.530

6.

Furnizori

27.800

7.

Acreditiv deschis la Amro Bank pentru SC Ellis

4.300

8.

Avansuri de trezorerie acordate

7.120

9.

Furnizori debitori

3.600

10.

Tabla

7.700

11.

Clienti

5.000

12.

Obiecte decorative pentru casa si gradina

7.590

13.

Creditori diversi

5.500

14.

Brevete

6.300

15.

Cheltuieli constatate in avans

15.000

16.

Mini- van Fiat

103.000

17.

Cheltuieli de inmatriculare la Registrul Comertului

15.000

18.

Terenuri

89.000

19.

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

15.200

20.

Obligatiuni emise si rascumparate

3.600

21.

Strunguri

75.000

22

Subventii primite

7.300

23.

Impozite si taxe

1.630

24.

Cuie

5.000

25.

Bilete de tratament

1.690

26.

Rezultate pozitive din exercitiile precedente

89.600

27.

Timbre fiscale si postale

2.000

28.

Dividende de plata

3.600

29.

Credite pe termen lung primite

11.000

30.

Diferente din reevaluare

12.300


Sa se intocmeasca Situatia patrimoniului societatii comerciale ARTIMA dupa modelul prezentat mai jos:


- lei-

Situatia patrimoniului SC ARTIMA

ACTIV

PASIV

ELEMENTE

SUME

ELEMENTE

SUME

I. Active imobilizate

306.800

I. Capitaluri proprii

251.900

Imobilizari necorporale

31.300

Capital social

150.000

Cheltuieli de inmatriculare

15.000

Rezerve din reevaluare

12.300

Concesiuni

10.000

Rezultat reportat (Rezultate pozitive din exercitiile precedente)

89.600

Brevete

6.300Imobilizari corporale

267.000Terenuri

89.000Mini- van Fiat

103.000Strunguri

75.000Imobilizari financiare

8.500Titluri de participare la o societate din grup

8.500II. Active circulante

65.130

II. Provizioane

15.200

Stocuri

20.290

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

15.200

Tabla

7.700Cuie

5.000Obiecte decorative

7.590Creante

8.600Clienti

5.000

III. Datorii

112.530

Furnizori debitori

3.600

>1 an

74.000

Investitii financiare pe termen scurt

3.600

Credite pe termen lung primite

11.000

Obligatiuni emise si rascumparate

3.600

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

63.000

Casa si conturi la banci

32.640

< 1an

38.530

Disponibil in cont la Amro Bank

17.530

Dividende de plata

3.600

Acreditiv deschis pentru SC Ellis SRL

4.300

Creditori diversi

5.500

Avansuri de trezorerie acordate

7.120

Furnizori

27.800

Bilete de tratament

1.690

Impozite si taxe

1.630

Timbre fiscale si postale

2.000III. Cheltuieli in avans

15.000

IV. Venituri in avans

7.300

Cheltuieli constatate in avans

15.000

Subventii primite

7.300

TOTAL ACTIV

386.930

TOTAL PASIV

386.930Reserved: 4

Societatea comerciala VERO a inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar N urmatoarele cheltuieli si venituri:


-lei-

1

Cheltuieli cu salariile personalului entitatii

1.400

2

Cheltuieli privind dobanzile

350

3

Cheltuieli privind deprecierea activelor imobilizate

500

4

Cheltuieli cu asigurarile sociale

600

5

Cheltuieli cu materialele auxiliare

700

6

Cheltuieli privind diferentele de curs valutar

570

7

Cheltuieli cu materiile prime

2.000

8

Cheltuieli cu serviciile prestate de terti

1.500

9

Venituri din vanzarea produselor finite

6.000

10

Venituri din investitii financiare pe termen scurt

1.370

11

Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare

2.200

12

Venituri din dividende

130

13

Venituri din productia stocata

1.300


Sa se intocmeasca Situatia rezultatului exercitiului dupa forma simplificata prezentata mai jos si sa se stabileasca valoarea rezultatului curent si cea a rezultatului exercitiului (netinand cont de influenta impozitului pe profit):


Situatia rezultatului exercitiului

venituri

cheltuieli

ELEMENTE

SUME

ELEMENTE

SUME

I. Venituri din exploatare

7.300

I. Cheltuieli din exploatare

6.700

Venituri din vanzarea produselor finite

6.000

Cheltuieli cu materiile prime

2.000

Venituri din productia stocata

1.300

Cheltuieli cu materialele auxiliare

700Cheltuieli cu serviciile prestate de terti

1.500Cheltuieli cu salariile personalului entitatii

1.400Cheltuieli cu asigurarile sociale

600Cheltuieli privind deprecierea activelor imobilizate

500

II. Venituri financiare

1.500

II. Cheltuieli financiare

920

Venituri din investitii financiare pe termen scurt

1.370

Cheltuieli privind dobanzile

350

Venituri din dividende

130

Cheltuieli privind diferentele de curs valutar

570

III. Venituri extraordinare

2.200

III. Cheltuieli extraordinare

0

Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare

2.200TOTAL venituri

11.000

TOTAL cheltuieli

7.620


Determinarea rezultatului curent si a rezultatului exercitiului:


Rezultatul din exploatare= 7.300-6.700=600

Rezultatul financiar= 1.500-920=580

Rezultatul extraordinar=2.200-0=2.200

Rezultatul curent= 600+580=1.180

Rezultatul exercitiului= 1.180+2.200=3.380

sau

Rezultatul exercitiului= v-ch= 11.000-7.620=3.380Reserved: 5


Societatea comerciala MARKETA a inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar N urmatoarele cheltuieli si venituri:


1

Cheltuieli cu amenzi si penalitati

1.000

2

Venituri din chirii

2.300

3

Venituri din provizioane

1.200

4

Cheltuieli privind ambalajele

600

5

Venituri din vanzarea marfurilor

3.000

6

Cheltuieli privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare

350

7

Venituri din despagubiri

450

8

Cheltuieli privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

260

9

Pierderi din creante

690

10

Venituri din subventii pentru investitii

1.300

11

Venituri din prestari de servicii de transport

1.980

12

Cheltuieli de reclama si publicitate

640

13

Venituri din exproprierea unei cladiri ce apartine patrimoniului cultural national

3.000

14

Cheltuieli cu primele de asigurare

700

15

Cheltuieli privind piesele de schimb

530

16

Venituri din sconturile obtinute

120

17

Castiguri din investitii financiare pe termen scurt

145

18

Cheltuieli privind energia si apa

1.100

19

Cheltuieli cauzate de un incendiu la sediul firmei

1.600

20

Cheltuieli cu materiile prime

6.700

21

Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului

1.400


Sa se intocmeasca Situatia rezultatului exercitiului dupa forma simplificata prezentata mai jos si sa se stabileasca valoarea rezultatului curent si cea a rezultatului exercitiului (netinand cont de influenta impozitului pe profit):Situatia rezultatului exercitiului

venituri

cheltuieli

ELEMENTE

SUME

ELEMENTE

SUME

I. Venituri din exploatare

10.230

I. Cheltuieli din exploatare

11.960

Venituri din vanzarea marfurilor

3.000

Cheltuieli cu materiile prime

6.700

Venituri din prestari de servicii de transport

1.980

Cheltuieli privind piesele de schimb

530

Venituri din chirii

2.300

Cheltuieli privind ambalajele

600

Venituri din provizioane

1.200

Cheltuieli cu amenzi si penalitati

1.000

Venituri din despagubiri

450

Cheltuieli de reclama si publicitate

640

Venituri din subventii pentru investitii

1.300

Cheltuieli cu primele de asigurare

700Cheltuieli privind energia si apa

1.100Pierderi din creante

690

II. Venituri financiare

1.665

II. Cheltuieli financiare

610

Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului

1.400

Cheltuieli privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare

350

Castiguri din investitii financiare pe termen scurt

145

Cheltuieli privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

260

Venituri din sconturile obtinute

120III. Venituri extraordinare

3.000

III. Cheltuieli extraordinare

1.600

Venituri din exproprierea unei cladiri ce apartine patrimoniului cultural national

3.000

Cheltuieli cauzate de un incendiu la sediul firmei

1.600

TOTAL venituri

14.895

TOTAL cheltuieli

14.170


Determinarea rezultatului curent si a rezultatului exercitiului:


Rezultatul din exploatare= 10.230-11.960= - 1.730

Rezultatul financiar= 1.665-610=1.055

Rezultatul extraordinar=3.000-1.600=1.400

Rezultatul curent= -1.730+1.055= - 675

Rezultatul exercitiului= -675+1.400=725


Sau


Rezultatul exercitiului= v-ch= 14.895-14.170=725


Reserved: 6Actionarii societatii comerciale ROYAL doresc sa cunoasca situatia neta a acesteia la sfarsitul exercitiului N, in conditiile in care si-ar insusi sub forma de dividende 30% din rezultatul exercitiului analizat. Situatia ROYAL la sfarsitul exercitiului N este urmatoarea:

-lei-

Imobilizari necorporale

38.500

Creante clienti

11.846

Capital social

45.500

Stocuri de materii prime

148.127

Rezerve

177.994

Rezultatul exercitiului

15.750

Disponibilitati banesti in conturi curente

28.234

Stocuri de produse finite

66.763

Imobilizari corporale

123.690

Datorii la furnizori

57.015

Credite bancare pe termen lung

68.950

Datorii fiscale si sociale

51.951


De asemenea, intocmiti situatia patrimoniului entitatii la sfarsitul exercitiului N inainte de acordarea dividendelor:Situatia patrimoniului SC ROYAL

ACTIV

PASIV

ELEMENTE

SUME

ELEMENTE

SUME

Imobilizari necorporale

38.500

Capital social

45.500

Imobilizari corporale

123.690

Rezerve

177.994

Stocuri de produse finite

66.763

Rezultatul exercitiului

15.750

Stocuri de materii prime

148.127

Credite bancare pe termen lung

68.950

Creante clienti

11.846

Datorii la furnizori

57.015

Disponibilitati banesti in conturi curente

28.234

Datorii fiscale si sociale

51.951

TOTAL ACTIV

417.160

TOTAL PASIV

417.160Determinarea situatiei nete:


Total activ=417.160

Dividende=30% x 15.750=4.725

Total datorii=177.916

SN=ANC (activ net contabil)= ΣCp - Div. de plata=239.244-4.725=234.519


Sau


SN=ANC= Total activ- total datorii- div. de plata=234.519


Reserved: 7Activitatea societatii comerciale ALFA LUX a fost analizata pe parcursul a doua exercitii financiare, N-1 si N, iar situatia sa patrimoniala se prezinta, partial, astfel:


Elemente patrimoniale

31.12. N-1

31.12. N

Active imobilizate

60.500

55.000

Active circulante

35.200

52.250

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

12.100

12.100

Datorii

50.600

44.000


De asemenea, in cursul exercitiului N, s-au realizat urmatoarele venituri si cheltuieli:

Venituri din exploatare

197.452

Venituri financiare

25.300

Cheltuieli din exploatare

123.755

Cheltuieli financiare

64.347

Cheltuieli extraordinare

16.500


Sa se determine prin cele doua variante cunoscute rezultatul exercitiului N+1

Rezultatul= Variatia capitalurilor proprii

Rez.= Δ(TA-TD)=(TA-TD)N-(TA-TD)N-1=51.150-33.000=18.150

Rez=V-Ch=222.752-204.602=18.150Studiu individual1. Managerul societatii GELATO (care comercializeaza inghetata) cunoaste elementele materiale ale patrimoniului entitatii, dar nu stie care sunt pasivele sale la sfarsitul exercitiului N.

Asadar, acesta stie ca, la sfarsitul exercitiului N, poseda:

un autoturism Opel, aflat in proprietatea entitatii, care a fost adus ca aport la infiintare de catre unul dintre cei trei asociati, in valoare de 20.000 lei;

un dulap frigorific, cumparat dintr-un credit pe termen scurt, in valoare de 3.000 lei;

inghetata nevanduta la sfarsitul exercitiului N, de tip Summer cool, in valoare 500 lei;

numerar in casierie 200 lei;

disponibilitati la banca, conform extrasului de cont, 10.000 lei.


Stiind ca ceilalti doi asociati au avut un aport la capitalul social de 5.350 lei fiecare, depus in contul de disponibil la banca, sa se stabileasca activul si pasivul patrimonial de care dispune entitatea la sfarsitul exercitiului N.Situatia patrimoniului SC GELATO

ACTIV

PASIV

ELEMENTE

SUME

ELEMENTE

SUME

Autoturism Opel

20.000

Capital social

(20.000+5.350x2)

30.700

Dulap frigorific

3.000Inghetata in stoc

500Numerar in casierie

200Disponibilitati la banca

10.000

Credit pe termen scurt

3.000

TOTAL ACTIV

33.700

TOTAL PASIV

33.7002. Societatea comerciala CONFECTA are la sfarsitul exercitiului N urmatoarele elemente patrimoniale:

-lei-

Active imobilizate

18.090

Datorii la furnizori

25.628

Stocuri

27.347

Creante

11.034

Capitalul social

4.950

Alte datorii

17.518

Disponibilitati banesti

80.068

Datorii financiare

4.140

Rezerve

84.303


Sa se calculeze situatia neta prin cele doua metode cunoscute si sa se intocmeasca situatia patrimoniului.Situatia patrimoniului SC CONFECTA

ACTIV

PASIV

ELEMENTE

SUME

ELEMENTE

SUME

Active imobilizate

18.090

Capitalul social

4.950Rezerve

84.303

Stocuri

27.347

Datorii financiare

4.140

Creante

11.034

Datorii la furnizori

25.628

Disponibilitati banesti

80.068

Alte datorii

17.518

TOTAL ACTIV

136.539

TOTAL PASIV

136.539


Determinarea situatiei nete:


ANC=TA-TD

ANC=136.539-47.286=89.253

ANC=Cp=4.950+84.303=89.2533. In cadrul societatii comerciale MDFLASH, unul dintre actionari doreste sa cunoasca rezultatul exercitiului si ca atare studiaza documentele si datele furnizate de expertul contabil. Din situatia capitalurilor proprii acesta concluzioneaza ca, pentru exercitiul financiar N, rezultatul este de 110.800 lei. Pe de alta parte, situatia veniturilor si cheltuielilor releva un rezultat de 74.800 lei.


Unde este greseala?


Situatia capitalurilor proprii este urmatoarea:


Capitaluri proprii

31.12.N-1

31.12.N

Capitalul social

24.000

52.000

Prime legate de capital


4.000

Rezerve

17.600

37.600

Rezultatul reportat


10.400

Rezultatul exercitiului

30.400

74.800

Total

72.000

178.800


Rez.= ∆Cp-∆C de provenienta externa (Cs, prime)=(178.800-72.000)-[(52.000-24.000)+(4.000-0)]=106.800-32.000=74.800

Rez.=V-Ch= 74.800


In concluzie, greseala este a actionarului deoarece cele doua metode de determinare a rezultatului exercitiului au relevat aceeasi suma.