Consideratii privind reforma finantelor publice referatConsideratii privind reforma finantelor publice

      In contextul general al reformei din Romania, finantele publice au suferit modificari semnificative, care sunt reflectate in acte normative, dupa cum urmeaza: Legea nr. 10/1991, privind finantele publice, care stabilea noul raport al finantelor publice cu bug etul public; Legea nr. 72/1996, privind finantele publice, unde sunt dezvoltate componentele bugetului publicS Legea nr. 500/2002, privind finantele publice, prin care a fost introdus conceptul de buget general consolidat.

      Reconstructia administratiei publice si a retelei sigurantei sociale a fost alt domeniu al reformei institutionale initiate la inceputul anilor 1990, care inca se desfasoara.

1 Rolul si importanta Ministerului Finantelor Publice

      Ministerul Finantelor Publice este institutia de maxima importanta, cu rol de sinteza in desfasurarea activitatii structurilor economice, financiare si fiscale din Romania si functioneaza pe baza Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, a Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si a Hotararii Guvernului nr. 1574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

      Rolul Ministerului Finantelor Publice este acela de constituire si gestionare generala a resurselor financiare publice printr-un complex de bugete: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetele fondurilor externe nerambursabile si bugetul trezoreriei statului si al altor institutii publice cu caracter autonom.

      Ministerul Finantelor Publice asigura incasarea in numerar si prin conturi a veniturilor stipulate de aceste bugete si efectueaza operatiunile de trezorerie privind imprumuturile guvernamentale.

      La determinarea cheltuielilor publice, Ministerul Finantelor Publice are in vedere politica financiara a statului, numarul de salariati, reteaua de institutii publice in functiune, cele care urmeaza a se infiinta, folosirea bazei tehnice existente cu maxima eficacitate.

3. Principiile generale ale contabilitatii pentru institutii publice

      Contabilitatea institutiilor publice este organizata in cadrul Ministerul Finantelor Publice si a departamentelor sale subordonate si include: operatiuni legate de realizarea si executarea bugetului de stat, a bugetelor locale, a bugetului asig

urarilor sociale de stat; constituirea si utilizarea mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala; administrarea datoriilor publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare in numele organismelor administratiei publice centrale.

      Contabilitatea bugetelor locale este organizata si gestionata la nivelul judetelor si municipiului Bucuresti, a primariilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, a oraselor si comunelor conform normativelor emise de Ministerul Finantelor Publice in vederea inregistrarii operatiunilor legate de:

·        veniturile colectate si platile in cadrul implementarii bugetelor locale si a fondurilor cu destinatie speciala constituite conform legii;

·        inregistrarea transferurilor din bugetul de stat si fondul de trezorerie constituit conform legii.

      Ministerul Finantelor Publice pregateste bilantul intregii economii nationale in fiecare an, dupa care este prezentat Guvernului in acelasi moment cu, contul general anual pentru implementarea bugetului de stat.

      Principiile generale ale contabilitatii pentru institutii publice sunt urmatoarele:

·        principiul universalitatii - veniturile si cheltuielile vor fi in totalitate incluse in buget, in sume brute;

·        principiul publicitatii - sistemul bugetar este deschis si transparent si este reali

     Ultimele referate adaugate
Adrian Suciu
   - Primara
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Opere romantice - autori si opere reprezentative Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescianScriitori romani