Diagnosticul financiar pe baza ratelor de rentabilitate referatDiagnosticul financiar pe baza ratelor de rentabilitate

 

 

 

La nivelul intreprinderii pot fi puse in evidenta mai multe rate de rentabilitate, de structura sau de rotatie. Ele se pot determina ca raport intre efecte si efort uri si pot fi exprimate in procente, in zile sau in marimi absolute.

Rata de rentabilitate are trei forme:Normal style='text-align:justify;mso-list:l2 level1 lfo2; tab-stops:list .5in'>Rata de reantabilitate comerciala
 • Rata de reantabilitate economica
 • Rata de reantabilitate financiara
 • Ratele de reantabilitate permit compararea perfomantelor industriale si comerciale ale firmelor.

  1. Rata de rentabilitate comerciala apreciaza randamentul diferitelor stadii ale activitatii intreprinderii la formarea rezultatelor; se determina ca raport intre diverse marje de acumulare baneasca si cifra de afaceri sau valoarea adaugata.

  Ratele de rentabilitate comerciala

  ·        rentabilitatea comerciala se determina ca raport intre marja comerciala si cifra de afaceri sau valoarea adaugata

  1. Rentabilitatea economica masoara eficienta mijloacelor financiare si materiale alocate activitatii intreprinderii. Se poate determina:

  unde EBIT reprezinta excedentul brut de exploatare inainte de deducerea cheltuielilor cu dobanda si a impozitului pe profit

  AE - reprezinta activul economic si se determina dupa formula urmatoare:

  unde in calculul NFR se iau in calcul atat activele de trezorerie, cat si pasivele de trezorerie.

  AE se poate calcula si dup formula:

  • se mai poate determina rata de rentabilitate economica luand in calcul excedentul brut de exploatare:

  -         deoarece in calculul EBE nu au fost luate in calcul amortizarile, aceasta rata are avantajul de a nu fi afectata de politica de amortizare practicata;

  • in termeni reali rentabilitatea economica trebuie sa depaseasca rata inflatiei, deoarece intreprinderea trebuie sa isi mentina substanta economica, de aceea rata rentabilitatii economice trebuie sa depaseasca rata inflatiei, ea trebuie sa remunereze capitalul investit, cel putin la nivelul ratei medii de randament din economie (rata medie a dobanzii), dar sa acopere si riscul economic si financiar pe care si-i l-au asumat actionarii si creditorii:

  -         daca  Rata reala = Rata nominala (obtinuta din calcule) -

  -         daca  Rata reala =

  (Relatiile lui Fischer)

  • rentabilitatea economica trebuie sa permita intreprinderii reinnoirea si cresterea activitatii sale, intr-o perioada cat mai scurta, urmarind ca raportul intre EBE si activele imobilizate sa fie
  • reantabilitatea economica se poate determina si ca o rata a profitului net:

  -         in acest caz este o rata neta de impozit, fiind dependenta de strategia de finantare si gradul de indatorare al intreprinderii;

  • rentabilitatea economica se poate obtine prin doua strategii comerciale opuse:
  1. O politica de pretuti inalta, cu o marja bruta mare, dar cu o rotatie lenta a capitalului.
  2. O politica de pretuti joasa, cu o marja bruta scazuta, dar cu o rotatie accelerata a capitalului.

  • rentabilitatea economica se mai poate calcula dupa formula:

  -         daca descompunem renrabilitatea economica in doi factori vom evidentia: rata marjei nete de acumulare () si coeficientul de rotatie ();

  -         rentabilitatea economica poate fi influentata sau ameliorata prin:

  a)      cresterea ratei marjei nete care se va realiza prin cresterea vanzarilor si diminuarea cheltuielilor platibile;

  b)      cresterea coeficientului de rotatie a capitalului economic ce se realizeaza prin diminuarea investitiilor si optimizarea stocurilor si a creditului client.

  • rentabilitatea economica poate evidentia costul surselor de finantare, in acest caz putem determina o rentabilitate economica ca medie aritmetica ponderata a surselor de finantare:

  -         unde  reprezinta un cost al capitalului propriu si  reprezinta costul datoriilor. In cazul acestei formule se folosesc datele din anul de baza.

  • de asemenea rentabilitatea economica poate sa evidentieze productivitatea activelor economice, utilizandu-se rata marjei nete asupra valorii adaugate, randamentul imobilizarilor si coeficientul investitiilor.

  1. Ratele de rentabilitate financiare: masoara capacitatea intreprinderii de a degaja profitul net prin utilizarea capitalului propriu. Rentabilitatea financiara reflecta scopul final al activitatii economice, deoarce evidentiaza remunerarea  actionarilor prin dividende si prin cresterea rezervelor. Rentabilitatea financiara trebuie sa evidentieze rentabilitatea factorului munca corelat cu structura investitiilor si cu randamentul investitiilor:

  -  reprezinta efectul de levier;

  -  reprezinta levierul si  reprezinta bratul levierului.

  Nota:  si  sunt nete de impozit pe profit (au fost impozitate)

  • daca >  atunci indatorarea are efecte pozitive asupra activitatii intreprinderii, deoarece  va creste cu fiecare procent de crestere al indatorarii. In acest caz efectul de levier imbraca forma efectului "parghie de indatorare";
  • daca <  atunci cresterea indatorarii va avea un efect negativ asupra , deoarece cu fiecare procent al indatorarii  se va diminua cu diferenta dintre  si . In acest caz efectul de levier se numeste efect "de maciuca".

  Pe baza acestor relatii putem evidentia si efectul fiscalitatii asupra . Astfel daca intreprinderea este profitabila fiscalitatea (impozitul pe profit) va atenua efectul de levier. Daca intreprinderea este neprofitabila, fiscalitatea nu influenteaza . In cazul unei intreprinderi indatorate  poate fi mai mare decat , pe cand in cazul unei intreprinderi se poate ajunge la relatia =. De aceea cresterea  se poate obtine prin cresterea indatorarii. In cazul societatilor pe actiuni trebuie sa cunoastem doi indicatori, care au importanta pentru actionarii majoritari sau minoritari:

  -  &n  bsp;      pentru firmele cotate la bursa se poate determina randamentul bursier al actiunilor; pentru a masura reactia bursiera se poate determina coeficientul de capitalizare bursiera: , unde CB este cursul bursier al unei actiuni. Acest indicator masoara de cate ori investitorii sunt dispusi sa cumpere profitul per actiune, permitand comparatii ale firmelor ce-si desfasoara activitatea in acelasi sector. Cu cat REP (indicator extern) este mai mare cu atat exista posibilitatea de crestere economica;

  -         pe langa PER se mai poate determina profitul per actiune: .

  Exemplu: Pornind de la urmatoarele elemente determinati  ca raport si ca medie aritmetica ponderata,  si evidentiati efectul de levier; comparati rata inflatiei de 20% cu  si cu . Comentati corelatia dintre  si rata inflatiei.

  Din contul de profit si pierdere se cunosc urmatoarele date:

  ·         vanzari de marfuri:                                                  8422

  ·        productia vanduta:                                                  150186

  ·        cumparari de materii prime:                                     108140

  ·        alte cumparari si cheltuieli externe:               19084

  ·        cheltuieli de personal:                                                          14200

  ·        amortizari de exploatare:                                         2184

  ·        venituri din cesiunea elementelor de activ:    1722

  ·        cumparari de marfuri:                                                          7332

  ·        dobanzi platite:                                                                    2908

  ·        venituri financiare:                                                   58

  ·        impozit pe profit: se calculeaza cu o cota de 10%.

  Din bilant se cunosc urmatoarele date:

  ·        Activ imobilizat:                                                      25940

  ·        Stocuri:                                                                               30004

  ·        Clienti:                                                                                6494

  ·        Capitaluri proprii:                                                    20616

  ·        Dividende datorate:                                                 400

  ·        Datorii pe termen scurt:                                           31784

  ·        Imprumuturi pe termen lung:                                                9638.

  MC      = venituri din vanzarea marfurilor - costul de cumparare al marfurilor

              = 8422 - 7332

  = 1090

  PE        = 105186

  VA       = MC + PE - consumuri externe (de la terti)

              = 1090 + 150186 - 108140 - 19084

              = 24052

  EBE     = VA - cheltuieli de personal

              = 24052 - 14200

              = 9852

  RE       = EBE + alte venituri de exploatare - alte cheltuieli de exploatare

              = 9852 + 1722 - 2184

              = 9390

  RF       = venituri financiare - cheltuieli financiare

              = 58 - 2908

              = - 2850

  RC       = RE  RF

              = 9390 - 2850

              = 6540 (rezultatul brut)

  Impozit pe profit           =          6540*10%       = 654

  PN       = RC - Impozit pe profit

              = 6540 - 654

              = 5886

  EBIT    = venituri  totale - cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu dobanda si cu impozitul pe                

                profit

              = 8422 + 150186 + 1722 +58 - 7332 - 108140 - 14200 - 19084 - 2184

              = 9448

  NFR    = 30004 + 6494 - 400 - 31784

              = 4314

  AE       = Imbilizari + NFR                               sau       AE       = K + K

              = 25940 + 4314                                                           = 20616 + 9638

              = 30254                                                                       = 30254

        =

       =

       =

    <   efectul de levier este efecet "de maciuca" si indatorarea are efect negativ asupra valorii intreprinderii deoarece  se diminueaza pe masura ce creste gradul de indatorare.

  Rata reala a rentabilitatii economice =

  si Rata reala a rentabilitatii financiare =

   in termeni reali firma obtine un profit redus care nu ii este sufucient pentru a-si achita datoriile si pentru a se dezvolta.


  ECoduri.com - Coduri postale - adresa, caen, cor

  Politica de confidentialitate  Copyright © Contact | Trimite referat


  Ultimele referate adaugate
  Mihai Beniuc
     - Mihai beniuc - „poezii"
  Mihai Eminescu Mihai Eminescu
     - Mihai eminescu - student la berlin
  Mircea Eliade Mircea Eliade
     - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
  Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
     - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
  Emil Girlenu Emil Girlenu
     - Dragoste de viata de Jack London
  Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
     - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
  Mircea Eliade Mircea Eliade
     - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
  Mihai Eminescu Mihai Eminescu
     - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
  George Calinescu George Calinescu
     - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
  Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
     - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu  Scriitori romani