Formele controlului financiar referatFormele controlului financiar

     Organizarea controlului executarii bugetelor publice si a indeplinirii obligatiilor fiscale a variat si variaza care dupa orientarea si organizarea politica a statelor si este conforma acestor orientari.Dar in toate statele democratice,bazate pe separatia puterilor,controlul executarii bugetelor publice este incredintat celor trei puteri - legislative,executive si judecatoresti,adica acele organe, care isi impart functiile de a legifera,a executa legile si a judeca.


ht:150%;mso-ansi-language:EN-US'>     Formele de control,nominalizate mai sus,fac parte din controlul pe care statul il realizeaza , prin mecanismele sale,asupra activitatilor pe care diverse componente ale sale le indeplinesc.

     Controlul financiar se realizeaza prin multiple forme care se imbina,se completeaza reciproc si alcatuiesc impreuna un ,,system integrat'',general si cu,, character unitary'' asupra tuturor domeniilor si sectoarelor de activitate economico-sociala.mai multe criterii.

     Formele de control utilizate in practica pot fi clasificate dupa mai multe criterii :

     a.Dupa momentul in care se efectueaza controlul financiar poate fi :

      -preventiv,

      -concomitent,

      -ulterior.

     Controlul preventiv - este un control specializat,care presupune verificarea si analiza activitatilor financiare sub aspectul legalitatii,oportunitatii,necesitatii actelor si operatiunilor,a utilizarii cu eficienta a fondurilor materiale si banesti precum si pentru asigurarea integritatii acestora.

     Prin acest control se previne incalcarea legilor in utilizarea banului public inaintea  angajarii cheltuielilor,menirea lui fiind de a evita platile nelegale,ineficiente sau neoportune.Controlul preventive se exercita de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil al institutiei care efectueaza cheltuiala sau de alte personae imputernicite de catre conducatorul unitatii.

     Sunt supuse controlului financiar preventiv documentele si operatiunile ce se refera la drepturi si obligatii patrimoniale ale unitatii in faza de angajare si de plata in raport cu           alte personae juridice si  fizice.

     Documentele care nu au fost supuse controlului preventiv  si nu au fost vizate nu pot fi inregistrate in contabilitate.

     Controlul concomitent - se exercita in timpul desfasurarii proceselor economice si financiare,simultan cu efectuarea actelor si operatiunilor legate de aceste activitati,cu scopul de a interveni pentru corectarea sau diminuarea,eliminarea deficientelor si ilegalitatilor.

     El urmareste cunoasterea operativa a modului in care se indeplinesc sarcinile si se gestioneaza patrimonial public si se desfasoara in timp intr-un moment in care se pot inca inlatura deficientele constatate si elimina efectele negative care s-ar putea produce[1].

     Controlul concomitent se exercita din interiorul unitatii,iar rezultatele sunt consemnate intr-un registru de control.

     Controlul ulterior - se exercita asupra actelor si operatiunile economico-financiare dupa ce acestea au fost executate.Acest control se exercita atat prin organele proprii,cat si de organe specializate,prin actiuni periodice.

     Aceasta forma de control contribuie la identificarea,mobilizarea si formarea resurselor interne din economie,verifica legalitatea,oportunitatea si eficienta activitatilor,reface integritatea patrimoniului lezat prin erori si frauda si sanctioneaza persoanele vinovate de prejudicii aduse avutului public.

     b.Dupa sfera de activitate si organul care efectueaza controlul,acesta poate fi intern si extern.

     Controlul intern - se realizeaza de catre organele proprii si pe baza dispozitiilor conducatorului unitatii sau a legii.

     Controlul extern - se realizeaza de catre organe specializate de control,atat pe baza documentelor interne ale institutiei controlate cat si pe baza documentelor detinute de terti.

     c.Controlul  mai poate fi permanent sau periodic,total sau partial.

     Poate fi de asemenea grupat pe diverse sectoare ale activitatii si anume controlul de magazine,de documente,etc.

     Controlul poate fi impartit si dupa organele care il exercita in control financiar ierarhic,control de gestiune sau control de executie[2].

     De asemenea controlul financiar se poate imparti si dupa modul de concretizare in urmatoarele forme.control direct,control indirect,control de drept sau control de fapt.

  

  Principalele forme de control financiar organizate in tara noastra sunt:

     -controlul intern,

     -controlul financiar preventiv - propriu si delegat,

     -auditul public intern,

     -controlul financiar de stat,

     -inspectia fiscala - controlul fiscal,

     -controlul financiar,

     Exercitat de catre Curtea de Conturi.[1]        IOAN GLIGA,Drept financiar public,Editura All Beck,Bucuresti,1006,pag.328-341.

              

[2]        DAN DROSU SAGUNA,Tratat de drept financiar si fiscal,Editura All Beck,

                 Bucuresti,2001,pag.75-86.

              


ECoduri.com - Coduri postale - adresa, caen, cor

Politica de confidentialitateCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani