MICROECONOMIE - MULTIPLE CHOICEMICROECONOMIE - MULTIPLE CHOICE
1. Obiectul economiei politice cuprinde:

2.   studiul bogatiei materiale;

3.   stiinta schimbului marfar

4.   viata economica abordata ca intreg

6.   relatiile economice ce se stabilesc intre oameni in procesele de productie, repartitie, schimb si consum.2.    Componentele stiintei economice sunt:

1. stiintele economice fundamentale (economia politica);

2. stiintele economice functionale (management, marketing, finante-banci, contabilitate, statistica, prognoza economica etc.);

3. stiinte teoretico-aplicative de ramura (in industrie, agricultura, comert, transporturi);

4. stiinte istorice economice si ale gandirii economice;

5. economia mondiala;

6. stiintele economice de granita


3. La nivel microeconomic, economia politica studiaza:

1. comportamentul individual al diferitilor agenti economici (gospodarii, firme, industrii);

4. relatiile dintre agentii economici in cadrul productiei, schimbului, distributiei si consumului de bunuri si servicii


4. Omul se prezinta ca fiinta tridimensionala: biologica, sociala si rationala. In functie de aceste trei dimensiuni, nevoile se grupeaza in:

1. nevoi naturale sau fiziologice (somatice);

2.   nevoi sociale (de grup);

3.   spiritual - psihologice (rationale);


5. In functie de gradul dezvoltarii economice si de nivelul de cultura si civilizatie, nevoile pot fi:

1.   de baza sau inferioare

3.   complexe sau superioare6. Nevoile reprezinta un sistem cu numeroase subsisteme componente, care se modifica in principal prin actiunea urmatoarelor legi :

1.   interactiunea trebuintelor;

2.   elasticitatea trebuintelor;

3.   substituirea trebuintelor;

4.   cresterea si diversificarea trebuintelor

7. Caracteristicile principale ale nevoilor sunt:

1.   au un caracter dinamic

2.   regenerabile;

3.   au un caracter complementar

5.   sunt concurente;


8.

Resursele economice reprezinta:           

d.

totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri materiale si servicii destinate satisfacerii nevoilor


9.

Raritatea resurselor exprima:                  

c.

limitele resurselor;


10.

Costul de oportunitate al unei alegeri reprezinta:                

d.

pretul (estimarea) celei mai bune alternative sacrificate (la care se renunta), atunci cand se face o alegere intre mai multe variante posibile, in alocarea resurselor;


11. Componentele sau actele fundamentale ale activitatii economice sunt:

1. productia;

2. circulatia;

3. distributia;

4. consumul


12. Structurile verticale ale activitatii economice sunt:

2.   microeconomia;

3.   mezoeconomia

4.   macroeconomia;

6.   mondoeconomia13. Intre metodele si procedeele folosite in stiinta economica, majoritatea specialistilor includ:

1.   inductia si deductia;

2.   abstractia;

3.   analiza si sinteza

5.   modelarea economico - matematica;

6.   metoda istorica;

7.   metoda logica;

8.   metoda statica si cea dinamica;

9.   experimentul14. Exista doua tipuri de tratare a activitatii economice:

1.   economia   pozitiva;

3.   economia normativa;


15. Principalele sisteme economice sunt:

1. economia naturala;

3. economia de schimb;

4. economia de piata;

5. economia concurentiala;

6. economia centralizata sau de comanda;

7. economia mixta.


16. Principalele trasaturi specifice economiei de piata sunt:

1. specializarea producatorilor, a agentilor economici in general;

2. autonomia, independenta agentilor economici;

4. productia de marfuri generalizata si mijlocirea schimbului de catre bani;

5. concurenta


17. Economia de piata moderna are ca trasaturi (caracteristici) principale:

1.   pluralismul formelor de proprietate;

2.   functionarea si dezvoltarea economiei au loc in conditiile in care piata indeplineste un deosebit rol in reglarea activitatii, a comportamentului agentilor economici, in alocarea si utilizarea resurselor;

3.   motivatia activitatii agentilor economici;

4.   concurenta;

5.   preturile se formeaza liber

7.   statul democratic se manifesta ca agent economic, actionand in directia corectarii imperfectiunilor pietei


18. Agentii economici sunt:

Alegeti varianta corecta

a.

indivizi sau grupuri de indivizi care participa la viata economica a societatii, indeplinind, in acest sens, anumite roluri si avand anumite comportamente economice.


19. In randul agentilor economici se includ:

1. intreprinderile;

2. gospodariile familiale (menajele);

3. administratiile publice;

4. administratiile private;

5. institutiile de credit si asigurari


20.

Fluxurile economice reprezinta:

b.

miscari permanente de bunuri materiale si servicii, de resurse economice, disponibilitati banesti etc., intre agentii participanti la tranzactii


21.

Fiecare tranzactie bilaterala sau de piata este formata din doua fluxuri:

2.   fluxuri de bunuri care pornesc de la producator si ajung la consumator;

4.   fluxuri monetare care pornesc de la consumator spre producator


22.

Banii au urmatoarele functii:

1.   mijloc de masurare a activitatii economice;

2.   mijloc de schimb;

3.   mijloc de plata;

4.   mijloc de rezerva de valoare


23. Cunoasterea pietei presupune luarea in considerare a componentelor ei fundamentale si anume:

1.   cererea;

3.   oferta;

4.   pretul;

6.   concurenta;


24. In sens stiintific, piata exprima ., dintre agentii economici, ce se desfasoara intr-un anumit spatiu, in cadrul carora se confrunta cererea cu oferta de marfuri, se formeaza preturile, au loc negocieri si acte de vanzare-cumparare, in conditii de concurenta.

a.

relatii economice dintre oameni;


25. O conditie esentiala de care depinde indeplinirea de catre piata a rolului sau o constituie:

c.

autonomia de decizie a agentilor economici, libertatea lor economica


26. Din punct de vedere al extinderii teritoriale, exista:

1.   piata locala;

3.   piata regionala;

4.   piata nationala;

piata mondiala.


27. Din punct de vedere al obiectului tranzactiei economice, de vanzare-cumparare, se disting:

1.   piata bunurilor de consum final

2.   piata factorilor de productie

4.   piata monetara

5.   piata financiara, inclusiv bursa


28. Din punct de vedere al desfasurarii concurentei, exista:

1.   piata cu concurenta perfecta sau pura;

4.   piata cu concurenta imperfecta;


29. Piata cu concurenta imperfecta este formata din:

1.   piata cu concurenta monopolistica;

2.   piata cu concurenta de tip oligopol;

3.   piata de tip monopol;

4.   piata de tip monopson sau oligopson


30.

Cererea de marfuri reprezinta:

a.

nevoile (trebuintele) de bunuri si servicii care se satisfac prin intermediul pietei, adica prin vanzare-cumparare;


31. Cererea poate fi:

1.   individuala;

3.   totala;

5.   agregata sau globala


32. Principalii factori de care depinde dinamica cererii sunt:

1)   nevoile;

4)   venitul;

5)   pretul.


33. In functie de elasticitatea cererii fata de pret, se disting mai multe tipuri de cerere, dupa cum urmeaza:

1.   cerere inelastica;

2.   cerere perfect inelastica

4.   cerere elastica;

5.   cerere perfect elastica;

6.   cerere cu elasticitate unitara


34. Legea cererii exprima .., in cadrul careia cererea evolueaza in sens invers fata de pret.

c.

relatia dintre cerere si pret


35. Coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in principiu, este , deoarece atunci cand pretul se mareste, cererea se diminueaza si raportul dintre doua semne diferite da semnul negativ.

b.

negativ;


36. Pretul bunului 'X' scade de la 40 de unitati monetare (Po) la 30 unitati monetare (P1), iar cererea la acest produs creste de la 400 de bucati (Co)  la 600 de bucati (C1).

Calculati coeficientul de elasticitate al cererii si alegeti raspunsul corect din variantele de mai jos:b.

+2;


37. Cererea perfect inelastica se reprezinta grafic:


fig. 4


d.

Fig.4;


38. Cererea perfect elastica se reprezinta grafic


fig 1

fig 2b.

Fig.2;


39. Cererea atipica exprima exceptiile de la legea cererii, adica situatiile in care:

c.

cererea de marfuri evolueaza in acelasi sens cu pretul: daca pretul creste, creste si cererea; daca pretul scade, scade si cererea


40. Comportamentul atipic al cererii se produce in mai multe situatii:

2.   efectul Giffen;

3.   efectul de anticipare din partea consumatorilor;

4.   efectul de venit nul;

5.   efectul de ostentatie si snobism;

6.   efectul de informare imperfecta;

7.   cand este vorba de bunuri importante care n-au substitutii (inlocuitori), marirea pretului lor, in general, nu atrage dupa sine o diminuare a cererii;


41. Oferta reprezinta:

b.

cantitatea de bunuri si servicii destinate vanzarii, pe piata, la un moment dat


42.

Oferta poate fi:

1.   individuala;

3.   totala

4.   agretata (globala


43. Factorii de care depinde oferta de marfuri sunt:

2.   evolutia cererii de bunuri si servicii;

3.   disponibilitatea factorilor de productie sau raritatea acestora, randamentul economic;

4.   costul de productie (costul marginal);

5.   pretul de vanzare al marfii;

6.   posibilitatea de stocare a bunurilor si costul stocarii

44. Legea ofertei exprima:

a.

relatia dintre oferta si pret, in cadrul careia oferta evolueaza in acelasi sens cu pretul;


45. In functie de modul in care oferta reactioneaza la modificarile de preturi, se disting mai multe feluri de oferta:

2.   oferta elastica;

3.   oferta cu elasticitatea unitara;

4.   oferta perfect elastica;

5.   oferta inelastica;

6.   oferta perfect inelastica sau perfect rigida


46.

Elasticitatea ofertei in raport cu pretul inseamna:

b.

reactia ofertei la modificarile de preturi


47. Coeficientul de elasticitate a ofertei (Eop) se calculeaza prin raportarea modificarii cantitatilor oferite (Q) la modificarea pretului de vanzare (P), cu una din expresiile de mai jos:


Alegeti varianta corectad.
48. Dupa dimensiunea lor (reflectata de numarul de personal, marimea capitalului social si a cifrei de afaceri), intreprinderile sunt:

2.   mari;

4.   mici

6.   mijlocii


49.

Bunurile libere sunt:                                   

d.

acele elemente care provin din natura, iar accesul la ele este liber;50.


Bunurile economice sunt:d.

acele elemente care sunt produse prin efortul omului, necesitand o prelucrare mai mult sau mai putin elaborata;


51.

Bunurile de consum (satisfactori) sunt:

a.

bunurile destinate consumului indivizilor


52.

Bunurile de productie (prodfactori) sunt:

b.

bunurile destinate producerii altor bunuri


53. Utilitatea reprezinta capacitatea unui bun de a satisface o nevoie-dorinta, capacitate data de ..........

e.

proprietatile, insusirile si caracteristicile bunului respective
54. Utilitatea economica reprezinta satisfactia pe care o resimte un individ ca urmare a .....

Alegeti varianta corecta  din expresiile de mai jos:


c.

consumului unei cantitati determinate dintr-un bun, in anumite conditii spatio-temporale.


55.

Ipotezele de baza ale teoriei utilitatii cardinale sunt:

1.   consumatorul este capabil sa masoare utilitatea printr-un numar;

2.   utilitatile individuale rezultate din consumul unor cantitati consecutive dintr-un bun nu sunt constante;

3.   consumatorul poate alege dintre bunuri, in functie de utilitatile acestora;


56. Optimul consumatorului propune o asemenea combinare de bunuri si servicii in consum care, la nivelul venitului de care dispune si al preturilor existente, sa-i asigure ..........b.

maximum de satisfactie


57.

Rata marginala reprezinta:                     

a.

sporul de utilitate totala furnizat de consumul unei unitati suplimentare dintr-un bun


58. Intreprinderea se defineste:


a.

ca o entitate activa a sistemului economic, de natura unei organizatii autonome, inzestrata cu resurse pe care le utilizeaza in scopul exercitarii, in mod stabil si structurat, a unei functii referitoare la productie, servicii, schimb etc.;


59. Munca este:

a.

o actiune constienta, specific umana, indreptata spre anumit scop, in cadrul careia sunt puse in miscare aptitudinile, experienta si cunostintele ce il definesc pe om, consumul de energie fizica si intelectuala


60.

Factorul natural constituie atat substanta si conditiile materiale primare ale:b.

productiei, cat si forta motrice virtuala, necesara pentru dezvoltarea productiei de bunuri materiale si servicii


61. Capitalul reprezinta:

a.

ansamblul bunurilor reproductibile, rezultate ale unei activitati anterioare, utilizate in producerea de bunuri materiale si servicii destinate realizarii ca marfuri pe piata in scopul obtinerii de profit;


62. Combinarea factorilor de productie reprezinta:b.

un mod specific de unire a factorilor de productie


63. Premisele combinarii factorilor de productie sunt:

2. caracterul limitat al factorilor supusi combinarii;

3. caracteristicile factorilor de productie si concordanta lor cu specificul activitatii;

4. conjunctura pietelor factorilor de productie


64. Randamentul se defineste ca :

a.

raport intre cantitatea de bogatie produsa si cantitatea de resurse absorbite in decursul producerii ei;


65. Societatile comerciale imbraca urmatoarele forme:

2. societatea in nume colectiv;

3. societatea in comandita simpla

5. societatea in comandita pe actiuni;

6. societatea pe actiuni;

7. societatea cu raspundere limitata;


66. Principalii factori de productie sunt:

3. munca;

4. natura (pamantul);

5. capitalul


67. Capitalul tehnic folosit in activitatea economica, denumit si capital fizic, productiv sau net, este constituit din doua mari componente:

1.   capitalul fix;

capitalul circulant


68. Productivitatea este influentata de:

1.   factorii naturali

3.   factorii tehnici;

4.   factorii economici;

5.   factorii sociali;

6.   factorii psihologici;

7.   factorii structurali;

8.   factorii ce decurg din gradul de integrare a economiei nationale in economia mondiala (tipurile de specializare tehnica si economica, capacitatea de performanta si competitivi-tatea produselor pe piata mondiala


69. Costul de productie reprezinta:

a.

in forma baneasca, totalitatea cheltuielilor efectuate si suportate de catre agentii economici pentru producerea si desfacerea de bunuri materiale si servicii;


70. Marimea costului poate fi calculata:

a) pe unitatea de produs;

b) pe intreaga productie omogena;

c) pe ansamblul productiei eterogene


71. Principalele tipuri de cost sunt:

a)   costul global;

b)   costul mediu;

c)   costul marginal


72.

Costul fix (CF) reflecta acele cheltuieli ale intreprinderii care, pe termen scurt, sunt independente de volumul productiei obtinute si cuprinde:

c.

amortizarea capitalului fix, chiriile, salariile personalului administrativ, cheltuielile de intretinere, iluminat, incalzit, dobanzi etc.;


73. Costul variabil (CV) exprima:


a.

acele cheltuieli ale intreprinderii care se modifica in functie de volumul productiei;


74. Costul total (CT) reprezinta:b.

suma costurilor fix si variabil;


75.

Costul mediu fix (CMF) reprezinta:

a.

costul fix pe unitatea de produs;


76.

Costul mediu total (CMT) exprima:        

a.

costul global total pe unitatea de produs;
77.

Costul marginal (Cmg) exprima:b.

sporul de cost total necesar pentru obtinerea unei unitati suplimentare de productie;


78.

Marimea costului este determinata de:

e.

totalitatea cheltuielilor efectuate pentru producerea si desfacerea de bunuri economice, la un moment dat.


79. Costul global reprezinta:

a.

ansamblul cheltuielilor necesare obtinerii unui volum de productie dat, dintr-un bun;


80. Costul mediu (CM) sau costul unitar exprima:

c.

costurile globale pe unitatea de produs


81. Factorii de care depinde evolutia costului mediu sunt:

1.   consumul de factori de productie pe unitatea de produs (consumul de resurse materiale si de forta de munca);

2.   nivelul productivitatii

4.   pretul factorilor de productie utilizati


82. Optimul producatorului constituie un criteriu de comportament, de conducere stiintifica, conform caruia producatorul urmareste ca, la un cost de productie total dat, sa ........., adica sa produca cat mai mult posibil (tinand seama de cererea existenta).

c.

maximizeze productia obtinuta;


83. Concurenta reprezinta:          b.

o confruntare deschisa intre agentii economici pentru realizarea unei pozitii cat mai avantajoase pe piata, corespunzatoare intereselor proprii;


84. Instrumentele luptei economice de concurenta sunt:

1.   reducerea costurilor bunurilor sub cele ale concurentilor;

2.   reducerea preturilor de vanzare;

3.   ridicarea calitatii bunurilor materiale si serviciilor;

4.   acordarea unor facilitati clientilor


85. Instrumentele luptei extraeconomice de concurenta sunt:

1.   furnizarea de informatii generate pentru toti clientii;

2.   sponsorizarea unor actiuni sociale de interes local si national;

3.   presiunile morale


86. Pretul este:                                

c.

expresia baneasca a valorii marfii, sau suma de bani care se plateste pentru a dobandi o unitate dintr-un bun economic


87. Concurenta este influentata de urmatorii factori:

1.   numarul si puterea economica a vanzatorilor si cumparatorilor in economia nationala, in una sau alta dintre ramuri;

2.   gradul de diferentiere a produselor;

3.   facilitatile sau limitarile posibilitatilor noilor producatori de a intra intr-o ramura sau alta;

4.   gradul de transparenta al pietei;

5.   mobilizarea sau rigiditatea preturilor;

6.   nivelul dezvoltarii economice;

7.   conjunctura politica interna si internationala;

8.   cultura economica a populatiei, a diferitilor agenti economici


88. Concurenta are urmatoarele efecte economice:

1.   stimuleaza progresul general prin emulatia si competitia pe care o tine intre agentii economici;

2.   duce la reducerea preturilor de vanzare, ea fiind potrivnica scumpetei;

3.   contribuie la egalizarea progresiva a veniturilor, a conditiilor de viata;

4.   pentru unii dintre agentii economici concurenta se transforma in contrariul ei;


89. Principalele tipuri de concurenta sunt:

1.   concurenta perfecta

3.   concurenta monopolista;

4.   concurenta imperfecta


90. Interventia statului pe piata concurentiala se face prin:

1.   masuri de elaborare a regulilor jocului, a normelor de drept pe baza carora se desfasoara activitatea economica in genere si concurenta;

2.   masuri de ordin juridic indreptate impotriva piedicilor care se aseaza in calea concurentei, a abuzului monopolului;

3.   masuri de limitare a excesului de concurenta


91. Factorii de care depinde pretul pe piata sunt:

1.   factori specifici cererii;

2.   factori specifici ofertei


92. Piata muncii, cuprinsa in ansamblul pietei nationale, indeplineste urmatoarele functii specifice:

1.   alocarea resurselor de munca, a fortei de munca pe ramuri, subramuri, domenii de activitate, zone geografice, meserii, in dependenta de volumul si structura cererii de munca existente, la un moment dat

2.   dezvoltarea tehnologica in productie;

3.   furnizeaza informatii cu privire la cererea si oferta de munca, la aparitia unui excedent sau deficit de oferta de munca, la nivelul salariului;

4.   institutiile pietei muncii estimeaza tendintele de evolutie a cererii si ofertei de munca pe termen mediu si lung;

5.   stimuleaza mobilitatea profesionala si teritoriala a fortei de munca cu ajutorul unor parghii economico-financiare;

6.   prin propriile mecanisme, asigura protectie economica si sociala somerilor, pe o perioada delimitata;


93. Piata muncii reprezinta ......... in functie de nivelul si oscilatiile salariului, pe baza carora are loc procesul de ocupare a populatiei active in marimea, structura si calitatea corespunzatoare exigentelor pietei.

e.

ansamblul relatiilor dintre cererea si oferta de resurse de munca.94. Cererea de munca este:

Alegeti varianta corecta.

a.

necesarul de munca din partea agentilor economici la un moment dat, care se satisface prin intermediul pietei muncii;


95. Oferta de munca este:

c.

acea parte a populatiei apte de munca ce doreste angajare salariala;


96.

Testul nr. 96

Factorii de care depinde cererea de munca sunt:

1.   nivelul salariului;

2.   costul marginal al muncii;

3.   dezvoltarea si aparitia de noi activitati;

4.   substituirea in anumite proportii a factorului munca la nivel de ramura, subramura sau pe ansamblul economiei cu factorul capital;

5.   starea economiei;

6.   conjunctura economica si sociala pe plan intern si international


97. Piata muncii se poate gasi in urmatoarele stari:

1.   de echilibru;

2.   de dezechilibru


98. Principalele structuri ale oferte de munca sunt:

1.   oferta de munca individuala;

2.   oferta de munca totala;


99. Salariul nominal brut reprezinta:

e.

salariul nominal in care este inclus impozitul


100. Cele mai frecvente forme de salarizare sunt:

1. in regie

3. in acord

4. in remiza sau cote procentuale


101. Salarizarea in regie  reprezinta :

d.

remunerarea salariatului dupa timpul lucrat;


102. Salarizare in acord consta in:

d.

remunerarea individului sau grupului in raport cu cantitatea de produse realizate, de numarul operatiilor executate etc.;


103. Salarizarea in acord se concretizeaza in urmatoarele forme:

1. in acord direct;

2. in acord progresiv

4. in acord global


104. Salarizarea in remiza sau cote procentuale presupune stabilirea venitului :     

Alegeti varianta corecta

a.

proportional cu nivelul de indeplinire a sarcinilor stabilite prin contract;


105. Prin profit se intelege:

Alegeti varianta corecta.

c.

partea ramasa din venitul total ce revine intreprinzatorului dupa ce s-au scazut toate cheltuielile aferente venitului respectiv


106. Dupa modul de determinare si realizare se delimiteaza urmatoarele forme de profit:

1. profit brut;

2. profit net;

3. profit normal, legitim sau justificat

5. profitul pur sau supraprofit;

6. profitul marginal

7.


107. Profitul brut este:

Alegeti varianta corecta

a.

reprezentat de partea ce ramane din venitul total dupa ce s-au scazut cheltuielile de productie;


108. Profitul net reprezinta:

e.

partea din profitul brut care ramane dupa ce au fost deduse dobanda la capitalul propriu al intreprinzatorului, salariul ca recompensa pentru activitatea sa, arenda si chiria pentru terenul si cladirea care ii apartin, impozitele si taxele ce se suporta direct din profit.ANS: E


109. Profitul normal, legitim sau justificat reprezinta:

d.

remunerarea serviciilor intreprinzatorului, recompensa pentru priceperea sa si raspunderea pe care si-o asuma, prima pentru risc si incertitudine


110. Profitul pur sau supraprofitul este:

a.

profitul generat de imprejurari deosebite, care nu au legatura cu activitatea intreprinzatorului, fiind denumit si profitul excedentar;


111. Profitul marginal reprezinta:

d.

profitul asigurat de productia marginala


112. Marimea profitului poate fi stabilita in suma absoluta ca:

b.

diferenta intre venitul total si costul de productie


113. Renta economica se poate prezenta sub urmatoarele forme:

1. renta funciara;

2. renta miniera;

3. renta de constructii;

4. renta de monopol;

5. renta de abilitate;

6. renta consumatorului;

7. renta producatorului;

8. renta conjuncturala;

9. renta de marca;


114. Renta economica rezulta din pretul ridicat la acele bunuri pentru care exista ........, iar oferta lor nu poate fi elasticizata prin urcarea pretului.

Alegeti varianta corecta  din expresiile de mai jos:


a.

cerere globala nesaturata;


115. Renta funciara este:

c.

un venit ce revine proprietarului funciar in virtutea dreptului de proprietate asupra terenului


116. Renta de monopol, venit excedentar incasat de ......... care dispun si folosesc factori de productie cu insusiri exceptionale, rari si nesubstituibili, de la utilizarea carora sunt exclusi ceilalti. Obtinerea efectiva este conditionata de existenta unei categorii de cumparatori dispusi sau constransi sa plateasca un pret ridicat.

a.

intreprinzatorii;


117. Renta de  abilitate reprezinta:

d.

venituri suplimentare ce se obtin ca urmare a aptitudinilor si calitatilor exceptionale pe care le are un individ


118. Renta consumatorului este un plus de venit rezultat din pretul mai ridicat, pe care ........ ar fi dispus sa-l plateasca, pentru a cumpara marfa dorita, fata de pretul platit in realitate, mai redus.

Alegeti varianta corecta  din cuvintele de mai jos:

b.

consumatorul;


119. Renta producatorului sau surplusul producatorului este:

e.

castigul suplimentar realizat de intreprinzatorii care pot sa-si vanda marfa la un pret superior celui pe care il estimasera anticipat.ANS: E


120. Renta conjuncturala, comerciala si industriala, este:


a.

renta legata de folosirea unor imprejurari favorabile, care permit obtinerea de castiguri suplimentare;


121. In economia contemporana, moderna, moneda cuprinde:                                    

a.

ansamblul mijloacelor de plata care pot fi utilizate direct pentru efectuarea tranzactiilor pe piata


122. Masa monetara consta din:

Alegeti varianta corecta.

a.

totalitatea instrumentelor de circulatie si de plata de care dispune economia unei tari, la un moment dat sau, in medie, intr-un orizont de timp (un trimestru, un an);


123. Piata monetara este:

c.

ansamblul tranzactiilor cu moneda, asa cum rezulta el din confruntarea cererii si ofertei;

124. Cererea de moneda depinde de:

b.

volumul operatiunilor, al tranzactiilor de bunuri si servicii intermediate efectiv de catre moneda si de viteza de rotatie a acesteia;


125. Oferta de moneda reprezinta:b.

cantitatea de moneda pusa la dispozitia agentilor economice si a altor utilizatori de moneda de catre sistemul bancar;


126. Bancile reprezinta:b.

institutii financiare care concentreaza mijloacele de plata si acorda credite


127. Principalele functii ale bancilor sunt:

1.   acordarea de imprumuturi solicitantilor;

2.   pastrarea elasticitatii mijloacelor de plata;

3.   primirea depunerilor pe care le fac clientii;

4.   ofera clientilor lor o foarte mare varietate de servicii;

5.   gestiunea platilor clientilor catre terti;

6.   selectionarea si sustinerea proiectelor de dezvoltare;


128. Dobanda reprezinta:               b.

suma de bani platita pentru dreptul de folosinta temporara a mijloacelor banesti imprumutate


129. Principalele forme de dobanda sunt:

1.   dobanda de pe piata monetara, aplicata in general creditelor pe termen scurt intervenite intre bancile comerciale, intre acestea si banca centrala;

2.   dobanda bancara de baza, pentru certificatele de depozit sau bonurile de trezorerie;

3.   dobanzile aplicate de banci si alte institutii financiare, pentru intreprinderi;

4.   dobanda de pe piata obligatiunilor, caracteristica plasamentelor pe termen lung;

5.   dobanda practicata de casele de economii sau banci pentru depozitele la vedere si la termen, pentru constructii de locuinte;


130. Politica monetara - componenta a politicii economice - poate fi definita ca o ........... asupra masei monetare si asupra activelor financiare in vederea orientarii economiei pe termen scurt sau mediu.

a.

actiune exercitata de autoritatile monetare (Banca Centrala, Trezoreria


131.


Titlurile de valoare sunt:

d.

inscrisuri, emise in baza unor legi, care dau posesorilor dreptul de a incasa, anual, un venit variabil sau fix;


132. Obligatiunile ipotecare sunt: 

d.

titluri de valoare, emise de banci (ipotecare si urbane), cu scopul acordarii de imprumuturi agentilor economici, care le garanteaza cu terenuri sau imobile


133. Titlurile de renta sunt:

b.

hartii de valoare, emise de stat, pentru a mobiliza la dispozitia sa sume de bani necesari acoperii unor cheltuieli;


134. Piata capitalului este:

a.

totalitatea tranzactiilor al carui obiect il constituie titlurile de valoare


135.


Piata primara, cuprinde:

c.

totalitatea tranzactiilor al caror obiect il reprezinta titlurile de valoare nou emise;


136. Valuta este:

a.

moneda nationala a unui stat, aflata in posesia unor persoane fizice si juridice straine;


137. Piata valutara reprezinta:


138. Casele de schimb efectueaza:                                 

Alegeti varianta corecta.

a.

numai operatiuni la vedere, denumite operatiuni la ghiseu, ori schimb manual


139. Deprecierea cursului valutar al unei monede nationale:                                   

c.

favorizeaza exportul si defavorizeaza importul tarii care a emis moneda respectiva;


140. Serviciul datoriei externe este reprezentat de:

d

transele anuale scadente ale imprumutului si dobanda anuala