Organizarea activitatii financiar-monetare in Romania referatOrganizarea activitatii financiar-monetare in Romania

Activitatile Romaniei de comert exterior, cele sportive si culturale, precum si cele politice, pe plan international, solicita organizarea si desfasurarea unei activitati financiare si monetare internationale de catre un aparat specializat, format din institutii financiare, bancare si economice.

Principalele institutii cu atributii financiar-monetare pe plan intern, cum ar fi Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, bancile comerciale, societatile de asigurare, au si atributii in privinta legaturilor financiar‑monetare pe plan extern.

1) Ministerul Economiei si Finantelor, organ specializat al Guvernului, are si atributii in domeniul financiar-monetar international, el trebuind sa asigure aplicarea in practica a intregii politici financiar-monetare a tarii. In cadrul acestui Minister functioneaza o directie generala de specialitate care urmareste coordonarea tuturor activitatilor ce pot avea implicatii financiar-monetare internationale. Astfel, prin d irectia sa monetara, Ministerul Economiei si Finantelor are urmatoarele atributii:

· aplica politica financiar-monetara pe plan international;

· colaboreaza cu institutiile financiar-bancare din tara si din strainatate;

· propune Guvernului unele reglementari cu privire la circulatia monetar-valutara si la efectuarea unor operatiuni financiar-monetare care pot avea implicatii pentru economia Romaniei;

· urmareste, impreuna cu bancile, intocmirea balantei de plati externe si realizarea indicatorilor cuprinsi in aceasta;

· pregateste, in mod periodic, informari si dari de seama privind activitatea financiar-monetara a tarii;

· reprezinta Romania in cadrul Fondului Monetar International, participand direct la realizarea politicii financiar-monetare a tarii, precum si la incheierea si garantarea acordurilor financiar-monetare externe.

2) Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.), ca banca centrala a statului, pe langa multele atributii pe care le are pe plan intern si extern, are un rol deosebit si in domeniul relatiilor financiar-monetare internationale. Astfel, Banca Nationala a Romaniei stabileste si conduce politica monetara a statului, avand urmatoarele obiective:

· reglementarea regimului monetar si a pietei monetare din tara, in scopul protejarii monedei nationale;

· emiterea de reglementari cu privire la operatiunile cu aur si devize;

· stabilirea cursului oficial al leului;

· pastrarea si administrarea rezervei internationale a statului, ceea ce permite bancii sa efectueze interventii pe piata monetara;

· intocmirea balantei de plati externe, precum si a balantei creantelor si angajamentelor externe;

· efectuarea de operatiuni financiar-monetare cu bancile comerciale si cu alte institutii de credit;

· reprezentarea Romaniei in relatiile financiar-monetare internationale;

· participarea la incheierea si realizarea acordurilor financiar-monetare internationale;

· garantarea fluxurilor monetare si financiare internationale ale Romaniei etc.

Prin activitatile pe care le desfasoara, societatile comerciale pot intra in legatura cu alte societati comerciale din tara sau din strainatate. Urmare a derularii diferitelor tranzactii, finalitatea acestora se materializeaza prin decontare, care poate fi realizata in lei sau in devize.

Pentru derularea de operatiuni ce implica decontarea in devize, este foarte importat ca societatile comerciale sa cunoasca:

· reglementarile cu privire la operatiunile monetare;

· modalitatea de obtinere  a autorizatiei de a efectua operatiuni valutare;

· competentele si atributiile organelor care supravegheaza si controleaza modul de derulare a operatiunilor valutare, respectiv Banca Nationala a Romaniei prin sucursalele sale teritoriale.

Toate operatiunile monetare de pe teritoriul Romaniei sunt supuse normelor legale emise de Banca Nationala a Romaniei. Drept urmare, in baza prevederilor Legii nr.312 din 28 iunie 2004, Banca Nationala a Romaniei emite reglementarile privind controlul tuturor tranzactiilor monetare pe teritoriul Romaniei.

In acest sens, pentru societatile comerciale care efectueaza operatiuni supuse regulamentului valutar, o importanta deosebita o reprezinta urmatoarele Norme emise de Banca Nationala a Romaniei:

Norma nr.6 din 4 iunie 2007abroga Norma Bancii Nationale a Romaniei nr.8/1995 privind nivelul pozitiilor valutare ale sucursalelor din Romania ale societatilor bancare, persoane juridice straine, pentru tranzactiile valuta contra lei efectuate pe piata valutara interbancara, cu modificarile ulterioare  (M.O.nr.414/20.06.2007).

Norma nr.9 din 29 iunie 2007 modifica Norma Bancii Nationale a Romaniei nr.13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutara interbancara si Norma Bancii Nationale a Romaniei nr.15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei
(M.O.nr.463/10.07.2006).

Norma nr.13 din 14 septembrie 2007, modifica si completeaza Norma Bancii Nationale a Romaniei nr.4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar (M.O.nr.654/25.09.2007)privind efectuarea platilor externe pentru importurile de marfuri, executarea de lucrari si prestari de servicii;

Norma nr.5 din 1.04.2005privind autorizarea operatiunilor valutare. Normele stabilesc categoriile de operatiuni supuse autorizarii; operatiunile cu instrumente financiare tranzactionabile in mod curent pe piata monetara; operatiunile in conturi curente si in conturi de depozit in valuta si in moneda nationala (leu) deschise de rezidenti in strainatate la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora  (M.O.nr.297/08.04.2005).

Norma nr.4 din 1.04.2005privind functionarea pietei valutare interbancare. Potrivit normelor, piata valutara interbancara este piata pe care se efectueaza tranzactii monetare de catre intermediari, precum si de Banca Nationala a Romaniei  (M.O.nr.297/08.04.2005).

In privinta operatiunilor valutare intre rezidenti si nerezidenti, acestea se pot efectua doar prin conturi deschise in Romania la societati bancare autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze operatiuni de acest gen.

Din punct de vedere valutar sunt considerati rezidenti in Romania[1]:

a) persoane juridice:

persoanele juridice romane, indiferent de forma lor de organizare, inregistrate in Romania;

sucursalele, filialele, reprezentantele, agentiile si birourile firmelor straine, inregistrate in Romania;

ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale Romaniei in strainatate;

sucursalele, filialele, reprezentantele, agentiile si birourile firmelor romanesti care desfasoara activitati in strainatate si nu sunt inregistrate acolo ca persoane juridice.

b) persoane fizice:

persoanele fizice, cetateni romani, care au domiciliul in Roma

nia;

persoanele fizice, cetateni straini, si persoanele fara cetatenie, dar care au drept de sedere in Romania;

persoanele fizice, cetateni romani, cu domiciliu in strainatate, al caror timp de sedere in Romania depaseste in total 183 de zile pe parcursul unui an calendaristic.

Nerezidenti  sunt considerati:

a) persoane juridice:

· persoanele juridice cu sediul in strainatate, care nu sunt inregistrate in Romania;

· reprezentantele firmelor straine care opereaza si sunt inregistrate in Romania;

· misiunile diplomatice, consulare, ale altor state in Romania, organizatii internationale ce functioneaza in Romania, precum si personalul lor strain;

b) persoane fizice:

· persoane fizice, cetateni straini, care lucreaza in cadrul ambasadelor, consulatelor si reprezentantele altor tari in Romania;

· persoane fizice, cetateni straini, si persoanele fara cetatenie, cu domiciliul in strainatate, si care se afla in Romania pentru o perioada mai mica de 183 de zile, in total, pe parcursul unui an calendaristic;

· persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul in strainatate, si care se afla in Romania pentru o perioada mai mica de 183 de zile, in total, pe parcursul unui an calendaristic.

Pe teritoriul Romaniei sunt permise transferurile monetare intre persoanele juridice rezidente, transferuri ce decurg din contractele incheiate intre parti, aferente operatiunilor de prestari de servicii sau executarii de lucrari in strainatate, respectiv intre titularul contractului extern si prestatorul de servicii sau de lucrari realizate in strainatate, ori exportatorul marfurilor, in vederea executarii acestora.

Pentru a putea efectua operatiuni valutare, persoanele juridice rezidente trebuie sa obtina in prealabil autorizarea din partea Bancii Nationale a Romaniei.

Demersul pentru obtinerea acestei autorizatii consta in completarea si depunerea la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care isi au sediul persoanele juridice rezidente a unei cereri-tip, insotita de documente care sa justifice operatiunile monetare (de exemplu, contracte ferme cu partenerii de export/import, contracte de colaborare in domeniul serviciilor, pentru anumite perioade, etc.) In cererea-tip trebuie sa fie mentionata si limita plafonului de casa.

Sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care isi au sediul persoanele juridice rezidente trebuie sa analizeze, in termen de sapte zile, documentatia solicitantului si sa verifice in ce conditii se vor efectua operatiunile monetare.

In urma acestei analize, sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care isi au sediul persoanele juridice rezidente va intocmi un referat pe care, impreuna cu un exemplar al dosarului, il trimite la Oficiul Control Devize al Bancii Nationale a Romaniei.

Dupa analizarea dosarului, Oficiul Control Devize al Bancii Nationale a Romaniei transmite la sucursala judeteana in cauza autorizatia, cu acceptarea sau modificarea plafonului de casa propus, sau comunica respingerea cererii de a putea efectua operatiuni monetare, precum si motivul acestei respingeri.

Autorizatia emisa de Oficiul Control Devize al Bancii Nationale a Romaniei cuprinde, pe langa temeiul legal al autorizarii, si datele de identificare ale societatii autorizate, specificand pentru ce fel de operatiuni monetare s-a acordat autorizatia (de exemplu, pentru incasari, plati etc.), modul de desfasurare a decontarilor (de exemplu: prin cont bancar, prin casierie etc.), si ce anume reprezinta contravaloarea (de exemplu: prestari externe de transport, exporturi, importuri etc.)

3) Sistemul bancilor comerciale reprezinta aparatul operativ prin intermediul caruia se realizeaza miscarea internationala de fonduri si a sumelor de bani rezultate din activitati comerciale, de repartitie si de transferuri. Bancile comerciale au fost autorizate sa efectueze operatiuni cu valuta, scop pentru care a fost creat un sistem complex de legaturi interbancare, pe plan international, cu bancile corespondente, inclusiv sub forma unor legaturi informationale - prin intermediul Societatii de Telecomunicatii Financiare Interbancare Internationale (Society for Wordlwide Interbank Financial Telecomunication - SWIFT).

Sigla SWIFT reprezinta sigla unei societati pe actiuni cu scop nelucrativ, avand ca actionari principali banci din S.U.A., Canada si din Europa. Sediul Societatii de Telecomunicatii Financiare Interbancare Internationale (SWIFT), infiintata la data de 3 mai a anului 1973, se afla la Bruxelles. Aceasta societate si‑a propus imbunatatirea sistemelor de plati internationale, prin introducerea de programe informatizate. Reteaua SWIFT, devenita operationala cu incepere de pe data de 9 mai 1977, a cunoscut o extindere foarte rapida, aria sa de cuprindere incluzand in prezent aproape intregul mapamond, cu exceptia catorva tari din Africa.

In prezent, SWIFT functioneaza sub forma unor retele private de teletransmisie, retele care sunt inchiriate acelor administratii care detin monopolul telecomunicatiilor. Reteaua SWIFT se bazeaza pe utilizarea unor ordinatoare care permit transmiterea mesajelor bancare si a ordinelor de transfer. Reteaua internationala cuprinde patru ordinatoare gigant, denumite "centre de comutare", amplasate in Europa la Bruxelles, Amsterdam, iar in S.U.A., la Culpeper. Aceste patru ordinatoare gigant comunica cu ordinatoarele mai mici amplasate in cadrul centrelor nationale, care, la randul lor, comunica prin retea cu terminalele amplasate la bancile participante la sistem.

Gama de operatiuni ce se pot derula prin intermediul retelei SWIFT este destul de mare, cuprinzand o gama larga de servicii, de exemplu:

·       transferuri de valute;

·       operatiuni de portofoliu;

·       confirmari de tranzactii;

·       operatiuni de schimb monetar;

·       deschideri de acreditive documentare;

·       transmiteri de ordine de plata;

·       vanzari de titluri;

·       mesaje cu privire la avizele de credit;

·       mesaje continand extrase de cont etc.

Romania a fost conectata, incepand cu anul 1992, la reteaua SWIFT, numarul institutiilor financiare romanesti membre ale retelei fiind, la finele anului 1997, de 36. Majoritatea mesajelor (circa 80%) transmise din Romania prin intermediul retelei SWIFT au fost cele referitoare la ordine de plata.

4) Societatile de asigurare desfasoara, la randul lor, activitati financiar-monetare internationale, cu ocazia derularii de operatiuni de asigurare pentru nerezidenti si a participarii la operatiuni de reasigurare, la marile societati de asigurare din strainatate.

Aparatul financiar-monetar international trebuie completat si cu departamentele, serviciile si birourile specializate in operatiuni cu valuta (de exemplu: evaluari, plati, transferuri, acorduri etc.) care functioneaza in cadrul unor ministere, firme, institutii.

Amploarea activitatilor financiar-monetare internationale a determinat o extindere a locurilor de munca specializate in activitati cu valuta, acestea putand fi regasite, tot mai mult, inclusiv la nivel de firma. Nivelul cantitativ al activitatilor financiar-monetare internationale este in crestere, aceasta crestere fiind reflectata de valoarea rulajului balantei de plati externe din fiecare an, de volumul schimburilor valutare de la casele de schimb, de afluxul de informatii specializate privind acest domeniu, care apar zilnic in mass‑media etc.[1] Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romaniei in temeiul Legii nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si al Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara.Ultimele referate adaugate
Adrian Suciu
   - Primara
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Opere romantice - autori si opere reprezentative Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescianScriitori romani