PIETE DE CAPITAL SI BURSE DE VALORI - TEST GRILA

PIETE DE CAPITAL SI BURSE DE VALORI - TEST GRILA

1. Dupa modul in care se procura si se tranzactioneaza banii exista:

1) Piata permanenta;

2) Piata de datorie;

3) Piata de titluri de valoare.

4) Piata de negociere;

5) Piata lichida.a. 1+4+5;    d. 2+3;

b. 1+2+3;    e. nici un raspuns nu este valabil;

c. 1+2+3+4+5;

2. Prin masivul capital financiar, pietele financiare internationale produc:

1)Efectul de structura;

2)Efectul dobanzii;

3)Efectul de lichiditate;

4)Efectul de faliment.

5)Efectul inflationist;

a. 1+2+3+4;                                 d. 2+3+4;

b. 1+2+3; e. 1+4.

c. 1+3+4;

3. 11. Dupa valorile mobiliare care constituie suportul indicelui exista:

1)Indici bursieri pentru actiuni;

2)Indici bursieri pentru ratingul de bursa;

3)Indici bursieri pentru obligatiuni;

4)Indici ai volatilitatii;

5)Indici pentru titlurile emise de fondurile mutuale si de alte institutii

de acest fel.

a. 1+2+3+4+5;               d. 2+3+4+5;

b. 1+2+3;    e. 2+4+5.

c. 1+3+4+5;

4. Dupa intervalul de timp in care sunt calculati exista:

1)Indici calculati in timp real;

2)Indici calculati la sfarsitul sesiunii de tranzactionare;

3)Indici recalculati dupa incheierea sesiunii de tranzactionare;

4)Indici calculati pe piata bursiera;

5)Indici bursieri calculati aleator.

a. 1+2+3+4;                    d. 1+2;

b. 3+4;                            e. 1+3+4.

c. 2+3+4;

5. . In functie de modul de calcul aferent indic ilor pentru actiuni exista:

1)Indici bursieri pentru actiuni;

2)Indici bursieri pentru obligatiuni;

3)Indici pentru titlurile emise de fondurile deschise de investitii si de alte institutii de acest fel;

4)Indici din prima generatie;

5)Indici din generatia a doua.

a. 1+2;               d. 3+4;

b. 1+3;                            e. 4+5.

c. 2+3;

6. In cazul indicelui Dow-Jones Euro STOXX, calculat pentru Europa, o noua tara este luata in calcul daca

sunt indeplinite cumulativ, urmatoarele criterii:

1)Tranzactiile cu actiuniderulate la bursa de valori a tarii respective sunt desfasurate in mod

continuu (piata continua);

2)Sunt date publicitatii cursurile actiunilor care se coteaza pe piata respectiva , atat in ceea ce

priveste cursurile curente, care trebuie puse la dispozitia publicului (DJ STOXX fiind calculat in timp real,

la fiecare 15 secunde), cat si ceea ce priveste cursurile istorice, folosite in scopuri statistice si

pentru efectuarea de analize privind evolutia actiunilor si a indicelui;

3)Tarile care fac parte din spatiul "spatiul euro", respectiv au adoptat moneda unica

europeana;

4)Este asigurata transparenta de informatie in ceea ce priveste rapoartele financiare

anuale, indicatorii financiari si alte date referitoare la companiile componente;

5)PIB/locuitor nu este mai mic decat jumatate din PIB-ul celei mai dezvoltate tari europene.

a. 1+2+3+4; d. 1+3+4;

b. 1+2+3;                        e. 1+2+4+5.

c. 2+3+4;

7. Dintre evenimentele principale de mai jos, care genereaza ajustari ale formulei de calcul al indicelui se enumera, exhaustiv:

1)Acordari de dividende;

2)Cresteri de capital;

3)Reduceri de capital;

4)Conversii de actiuni preferentiale in actiuni comune;

5)Modificari in valoarea nominala a titlurilor de valoare din componenta indicelui

a. 1+2+3+4+5; d. 2+3+4;

b. 1+4+5;    e. 1+3+4+5.

c. 1+2+3;

8. Nu este indice din generatia a doua:

a. Topix;     d. CAC-40

b. S&P 500;                                 e. DAX.

c. Dow-Jones;

9. Nu este indice general al pietei:

a. NASDAQ-100;                        d. CAC-40;

b. FT-SE Actuaries 100;            e. DAX.

c. Dow-Jones;

10. Etapele constructiei unui indice bursier sunt:

1)Selectarea domeniilor de activitate pe care urmeaza sa le reprezinte indicele;

2)Selectarea actiunilor ce intra in portofelul indicelui;

3)Atribuirea unei anumite importante fiecarei actiuni;

4)Alegerea datei de referinta;

5)Calculul indicelui bursier.

a. 1+2+3+4+5;               d. 1+3+5;

b. 1+2+3+4;                                 e. 2+3+4.

c. 2+3+4+5;

11. Atribuirea importantei actiunilor se face prin:

1)Ponderi egale;

2)Ponderarea cu sensibilitatea actiunilor;

3)Ponderarea cu capitalizarea bursiera;

4)Fara atribuirea de ponderi;

5)Ponderarea cu numerele consecutive ale sirului lui Fibonacci.

a. 1+2+3+4+5;               d. 1+3+4;

b. 1+3+5;    e. 1+2+3+4.

c. 2+3+4+5;

12. Criteriile utilizate la determinarea unor indici sunt:

1)Actiunile sa fie cotate la prima categorie a pietei bursiere respective;

2)Actiunile sa fie emise de firme puternice si stabile;

3)Actiunile sa reprezinte cat mai bine piata bursiera respectiva sau sectorul

respectiv;

4)Lichiditatea actiunilor;

5)Capitalizarea bursiera a actiunilor.

a. 1+2+3+4+5; d. 2+3+4+5;

b. 1+3+5;    e. 2+4+5

c. 1+2+3+5;

13. Nu sunt un criteriu in functie de care se stabileste componenta indicilor bursieri:

a. Conditiile privind domeniul de activitate al emitentului;

b. Conditiile privind capitalizarea bursiera;

c. Conditiile privind cotarea la prima categorie a pietei respective;

d. Conditiile privind lichiditatea actiunilor;

e. Conditiile privind apartenenta sau nu la o anumita tara a emitentului.

14. Nu reprezinta un eveniment principal care sa necesite ajustarea formulei de calcul al indicilor bursieri:

a. Acordarea de dividende;    

b. Cresteri de capital;

c. Reduceri de capital;

d. Schimbari in structura actionariatului unui emitent;

e. Adaugiri sau stergeri de firme in / din portofoliul indicelui.

15. Printre instrumentele financiare ale pietei de capital nu se enumera:

a. Valori mobiliare;

b. Instrumente financiare derivate;

c. Instrumente financiare, altele decat

valorile mobliare;

d. Contracte de report;

e. Contracte ipotecare.

16. Instrumentele tipice emise pe pietele de datorie cu venituri fixe sunt cunoscute sub denumirea de:

1) obligatiuni (bonds);

2) actiuni;

3) certificate (notes);

4) certificate de investitii;

5) actiuni privilegiate.

a. 1+3+5;    d. 2+4+5;

b. 1+3; e. 4+5.

c. 1+2+3+4+5;

17. Instrumentele emise pe piata titlurilor de valoare sunt denumite:

a. actiuni (stocks sau shares); d. titluri de stat;

b. obligatiuni (bonds);                            e. certificate de trezorerie

c. certificate (notes);

18. Valorile primare sau titlurile financiare, in sens restrans, sunt destinate:

a. tranzactiilor cu derivate;            d. cresterii capitalului propriu;

b. cumpararii de certificate de trezorerie;      e. emiterii titlurilor de stat,

c. stingerii instrumentelor de datorie;

19. Piata eficienta este piata in care pretul constituie un semnal fiabil pentru alocarea resurselor si care se formeaza astfel incat:

a. sa egalizeze randamentul marginal pentru toate alocarile de fonduri.

b. sa egalizeze cererea de titluri cu oferta;

c. pe piata sa fie echilibru;

e. sa nu depaseasca valoarea nominala.

d. sa nu prezinte oscilatii neasteptate;

20. Pentru ce au fost create bursele cele mai vechi?a. Pentru transferul de titluri de valoare;

b. Pentru negocierea marfurilor;

c. Pentru dezvoltarea comertului mondial;

d. Pentru largirea comertului cu titluri de valoare;

e. Pentru furnizarea de lichiditati autoritatilor statale.

21. Tranzactionarea actiunilor de capital s-a intensificat sub influenta:

a. Industrializarii;

b. Expansiunii coloniale;

c. Campaniilor militare;

d. Necesitatii finantarii statului;

e. Intensificarii activitatilor comerciale

22. Riscul unei actiuni reprezinta:

a. producerea unor evenimente, care pot duce la pierderea avantajelor pe care

detinerea actiunilor le asigura posesorilor.

b. masura incertitudinii bondurilor e. volatilitatea titlului.

c. procentul pierderii virtuale;

d. profitul neincasat ca urmare a producerii unor evenimente neasteptate;

23. Principalele surse de risc intalnite pe pietele financiare sunt:

1)Mediul economic general;

2)Mediul extern al firmei;

3)Mediul economic international;

4)Inflatia;

5)Somajul.

a. 1+2+3+4+5;                             d. 1+3+4+5;

b. 2+3+4+5;             e. 4+5.

c. 1+2+3+4;

24. Rata de rentabilitate ceruta de investitor se compune din:

1)Rata rentabilitatii fara risc;

2)Rata rentabilitatii in conditii de risc;

3)Prima de risc;

4)Marja+profit;

5)Profitul asteptat.

a. 1+2+3+4+5;                             d. 3+4;

b. 1+3; e. 1+3+5.

c. 1+4+5;

25. Care dintre indicatorii de mai jos nu sunt indicatori de evaluare a actiunilor?:

1) Valoarea nominala;

2) Valoarea patrimoniala;

3) Valoarea de rentabilitate;

4) Valoarea de piata a certificatelor (notes):

5) Evaluarea financiara.

a. 1+2+3+4+5;                             d. 4;

b. 3+5;                      e. 5;

c. 2;

26. Nu face parte din caracteristicile obligatiunilor:

1) Reprezinta o fractiune dintr-un imprumut;

2) Confera detinatorului dreptul la vot;

3) Detinatorul are calitatea de creditor (in raport cu emitentul);

4) Asigura un venit fix, sub forma de cupon;

5) Durata de viata este limitata (pana la scadenta obligatiunii).

a. 1+3+4;                  d. 4+5;

b. 2; e. 1+3.

c. 1+2;

27. Statul poate emite urmatoarele tipuri de obligatiuni:

1)Rente perpetue;

2)Obligatiuni participative;

3)Obligatiuni amortizabile sau rambursabile;

4)Obligatiuni asimilate trezoreriei;

5)Obligatiuni indexate.

a. 1+3+4+5; d. 2+3+4;

b. 1+2+3+4;             e. 2+3

c. 2+3+4+5;

28. Din punctul de vedere al maturitatii si al clauzelor specificate in prospectul de emisiune exista:

1)Obligatiuni cu o singura scadenta;

2)Obligatiuni ce contin clauze si dau dreptul emitentului sa rascumpere integral sau partial obligatiunile anterior datei scadentei;

3)Obligatiuni care contin clauze si permit investitorului sa vanda emitentului obligatiunile detinute, la anumite date prestabilite;

4)Emisiuni de obligatiuni care cuprind pachete de obligatiuni cu maturitati diferite;

5)Obligatiuni municipale sau corporatiste.

a. 1+2+3+4+5; d. 3+4+5;

b. 2+3+4+5;             e. 1+2+3+5

c. 1+2+3+4;

29. Dupa modul in care se procura si se tranzactioneaza banii, pietele de capital se grupeaza astfel:

1) piete de datorie;

2) piete de negociere;

3) piete permanente;

4) piete de titluri de valoare;

5) piete organizate.

a. 1+3;        d. 4+5;

b. 3+4+5;                 e. 2+3+4.

c. 1+4;

30. Nu reprezinta un eveniment principal care sa necesite ajustarea formulei de calcul al indicilor bursieri:

a. acordarea de dividende;      d. schimbari in structura actionariatului unui emitent;

b. cresteri de capital;                e. adaugari sau stergeri de firme in/din portofoliul indicelui.

c. reduceri de capital;

31. Nu este un criteriu in functie de care se stabileste componenta indicilor bursieri:

a. conditii privind domeniul de activitate al emitentului;

b. conditii privind capitalizarea bursiera;

c. conditii privind cotarea la prima categorie a pietei respective;

d. conditii privind lichiditatea actiunilor;

e. conditii privind apartenenta sau nu la o anumita tara a emitentului.

32. Dupa valorile mobiliare in raport cu care se construieste indicele exista:

1) indici bursieri pentru actiuni;

2) indici bursieri pentru obligatiuni;

3) indici pentru titlurile emise de fondurile deschise de investitii si alte institutii de acest fel;

4) indici bursieri pentru titlurile de stat;

5) indici bursieri in lant

a. 1+2+3+4;             d. 1+2+3;

b. 1+2+3+4+5;        e. 1+2+4.

c. 1+2+3+5;

33. Activitatea financiar -monetara internationala cuprinde:

1) actiuni de evaluare

2) actiuni de repartitie

3) actiuni de credit

4) actiuni de plata

5) actiuni de lobby

a. 1+2+3+4+5          d. 2+3+5

b. 1+5                       e. 1+2+3+4

c. 2+3+4+5

34. Pietele financiare internationale cuprind:

1) ansamblul pietelor financiare ale tarilor care aproba emisiuni de titluri financiare straine

2) tranzactii cu titluri financiare straine

3) piata eurocapitalului

4) piata ipotecara

5) piata imobiliara

a. 1+2+3            d. 1+2+3+4+5

b. 2+3+4+5              e. 3

c. 4+5

35. Sfera de cuprindere a finantelor internationale contine:

1) Pietele financiare internationale;

2) Bancile internationale;

3) Finantele intreprinderilor internationale;

4) Finantele bugetare ale celor mai importante tari dezvoltate;

5) Investitiile internationale de portofoliu.

a. 2+3+4                   d. 1+2+3+5

b. 1+4                       e. 3+4

c. 1+2+4+5

36. Care sunt componentele cvadrublei explozii din deceniile 1980 si 1990 prin care care au trecut structurile financiare si bancare din lume?

1) Componenta juridica;

2) Componenta politica;

3) Componenta geografica;

4) Componenta structurala;

5) Componenta tehnica.

a. 1+3+4+5       d. 1+2+4+5

b. 1+2+3+4              e. 2+3+4

c. 2+3+4+5

37. Studiul tendintelor in comportamentul pietelor financiare se face cu ajutorul unor teorii. Enumerati toate teoriile utilizate in comportamentul pietelor financiare dintre teoriile de mai jos.

1)Teoria unei piete a hazardului;

2)Teoria scolii "fundamentaliste";

3)Analiza tehnica si cartografica;

4)Teoria "rationalitatii mimate"

5)Teoria alocarilor.

a. 1+3+5                   d. 1+2+3

b. 1+2+4                   e. 1+2+3+4

c. 1+2

38. Piata de capital este definita ca:

1) Piata pe care se realizeaza tranzactii pe termen scurt cu valori mobiliare;

2) Piata pe care se realizeaza tranzactii pe termen mediu si lung cu valori mobiliare

specifice;

3) Piata pe care se tranzactioneaza pe termen mediu si lung valori imobiliare .

4) Piata pe care nu se negociaza noile emisiuni de valori mobiliare.5) Piata pe care se tranzactioneaza bunuri si servicii precum si fonduri de investitii.

a. 1              d. 4

b. 2              e. 5

c. 3

39. Activele aduc venituri ca:

1) Profit;

2) Renta;

3) Chirii;

4) Dobanzi;

5) Dividende.

a. 1+4+5     d. 4+5

b. 1+2+4+5                                  e. 2+4+5

c. 1+2+3+4+5

40. Functii economice ale pietelor de capital sunt:

1) Concentrarea ofertei si cererii de capital;

2) Emisiunea si vanzarea pentru prima data de titluri financiare ale emitentilor sau

debitorilor catre posesorii de capitaluri financiare care doresc sa cumpere valori mobiliare;

3) Transferarea riscului inclus in investitiile companiilor;

4) Reprezinta barometrul economiei tarilor;

5) Negocierea de valori mobiliare, cu conditia ca acestea sa fie vandute si transformate in

lichiditati de primii lor posesori si mai inainte de scadenta;

a. 1+2+5     d. 1+3+4

b. 2+5         e. 1+2+3+4

c. 2+3+4

41. Conform criteriului "tipuri de titluri" exista:

1) piata de actiuni

2) piata de obligatiuni

3) piata titlurilor de stat

4) piata rasdaq

5) piata bursiera

a. 1+2+3+4+5                              d. 1+2+3

b. 4+5         e. 1+2

c. 3+4+5

42. Conform criteriului "locul tranzactionarii" exista:

1) piata organizata

2) piata "Over -The -Counter"

3) piata primara

4) piata futures

5) piata de licitatie

a. 1+2   d. 2+3+4+5

b. 1+2+3+4+5                e. 2+3

c. 3+4+5

43. Conform criteriului "dinamica si riscul tranzactiilor" exista urmatoarele tipuri de piete:

1. piata la vedere

2. piata anticipata (forward)

3. piata "futures"

4. piata de optiune (options)

5. Piata organizata

a. 1+5          d. 1+2+3+4+5

b. 3+4+5     e. 5

c. 1+2+3+4

44. Conform criteriului " intensitatea zilnica a tranzactiilor" exista:

1. piata de datorie

2. piata permanenta

3. piata financiara

4. piata de apel

5. piata titlurilor de valoare

a. 1+2+3     d. 4+5

b. 1+3+5                         e. 3+4+5

c. 2+4

45. Emitenti de valori mobiliare sunt:

1) Statul;

2) Intreprinzatorii particulari;

3) Societatile comerciale sau corporatiile;

4) Organismele colective de plasament in valori mobiliare;

5) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

a. 1+2+3+4+5                              d. 1+3

b. 1+2+4+5                                  e. 1+3+5

c. 2+3

46. Nu sunt conditii pentru infiintarea unei societati detinute public:

1) Detinerea unui capital social minim de 1 miliard de lei;

2) Minimum 100 de actionari;

3) Detinerea actului de infiintare;

4) Minimum 50 de angajati;

5) Distribuirea de actiuni.

a. 4+5          d. 1+3+5

b. 1+2+3+5 e. 1+3+4

c. 1+2+4

47. Deschiderea unei societati se poate face:

1) Printr-o oferta publica primara initiala de vanzare de valori mobiliare sau prin subscrptie publica;

2) Printr-o oferta publica secundara de valori mobiliare;

3) De catre un actionar care detine mai mult de 10% din capitalul social al emitentului si

care doreste sa-si vanda actiunile printr-o oferta publica secundara initiala de vanzare de actiuni;

4) Prin lansarea unui pachet de actiuni la Bursa de Valori;

5) Prin inscrierea in Registrul Roman al Actionarilor contra unei taxe prestabilite.

a. 1+3+5     d. 1+2+3+4+5

b. 1+3+4     e. 2+3+4

c. 1+3

48. Cotarea si tranzactionarea valorilor mobiliare la BVB prezinta urmatoarele avantaje:

1) cresterea lichiditatilor valorilor mobiliare;

2) cresterea rapiditatii efectuarii transferului dreptului de proprietate;

3) atragerea continua de rezerve banesti de pe piata de capital;

4) cresterea prestigiului societatii;

5) scaderea inflatiei

a. 1+5          d. 1+2+3+4

b. 1+2+3     e. 5

c. 1+2+3+4+5

49. Cotarea si tranzactionarea valorilor mobiliare la BVB prezinta urmatoarele avantaje:

1. cresterea interesului mass-media si al publicului fata de societate;

2. cresterea cursului actiunilor

3. aparitia unei valori recunoscute pe piata, care poate constitui un reper pentru creditorii

societatii emitente, pentru creditorii detinatorilor de valori mobiliare si pentru cazul unor fuziuni de societati comerciale;

4. marirea alternativelor de finantare;

5. cointeresarea angajatilor prin distribuirea de actiuni;

a. 1+2+3+4+5                              d. 1+3+4+5

b. 1+3+5     e. 2

c. 2+4

50. Pentru a efectua servicii de investitii financiare, societatile de servicii de investitii financiare, persoane juridice romane, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1) Sa aiba minimum 5 angajati specializati in domeniu in urma promovarii unui curs de

specializare la o institutie agreata de C.N.V.M.;

2) Sa aiba ca obiect de activitate exclusiv prestarea de servicii de investitii financiare;

3) Sa presteze servicii de investitii financiare numai pentru persoane fizice si juridice

romane;

4) Sa aiba un capital minim social subscris si integral varsat, stabilit in functie de tipul

serviciilor de investitii financiare prestate, cu obligatia mentinerii unui minim de capital net;

5) Sa solicite comisioane in limita a 2-8% din valoarea serviciilor de investitii financiare

prestate.

a. 1+2+3+4+5          d. 2+4+5

b. 2+4 e. 2+3+4

c. 1+2+4

51. Functiile indeplinite de societatile de servicii de investitii financiare sunt:

1) Genereaza un mecanism de atragere a capitalului prin punerea in legatura a celor care au bani (investitori) cu cei care au nevoie de bani (emitenti, societati comerciale, guverne;

2) Genereaza un mecanism al preturilor pentru evaluarea investitiilor;

3) Contribuie la functionarea Bursei de Valori;

4) Genereaza pentru investitori un mecanism de transformare a investitiilor in lichiditati;

5) Participa la proliferarea produselor pietei.

a. 1+2+4+5 d. 2+3+4+5

b. 1+3+4+5              e. 1+2+3+4+5

c. 1+2+3+4

52. Serviciile de investitii financiare prestate de SSIF-uri pot fi:

1) Servicii principale;

2) Servicii conexe;

3) De audit intern;

4) De decontare si compensare;

5) De consultanta privind infiintarea societatilor comerciale.

a. 3+4                       d. 1+2+3

b. 5                            e. 1+2+3+4

c. 1+2

53. Din lista de mai jos investitori sunt:

1) persoane fizice

2) persoane juridice

3) persoane fizice si sau juridice care detin capital monetar si care investesc in produse specifice

pietei de valori mobiliare si care isi asuma riscurile acestei investitii

4) CNVM

5) Bursa electronica Rasdaq (BER)

a. 1+2                       d. 4+5

b. 1+2+3+4+5                              e. 1+2+3

c. 3+4+5

54. Principalele reguli care asigura succesul unui program de investitii sunt:

1) Sa cumperi cand ploua si sa vinzi cand canta viorile;2) Nu puneti niciodata toate ouale intr-un singur cos;

3) Nu investiti niciodata in ceva decat daca intelegeti bine cum functioneaza acest ceva;

4) Nu investiti niciodata in ceva pe care nu il puteti urmari periodic;

5) Diversificati portofoliul pentru a determinarea riscului.

a. 1+3+5                   d. 1+2+3+4+5

b. 2+3+5                   e. 1+2+4+5

c. 2+3+4

55. Persoana fizica, care, in nume propriu sau in calitate de angajat al unei persoane juridice solicita autorizarea de catre C.N.V.M., in vederea desfasurarii activitatilor de consultanta de plasament in valori mobiliare, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulativ:

1) sa aiba studii superioare universitare;

2) sa aiba experienta de minimum 3 ani in domeniile economic, financiar, bancar, juridic si al afacerilor;

3) sa faca dovada urmarii unor cursuri in domeniul pietelor de capital;

4) sa nu fi fost condamnata penal sau sanctionata contraventional pentru fapte care il fac

incompatibil, potrivit legii, cu functii de gestionare sau administrare a societatilor comerciale;

5) sa promoveze testul vizand cunoasterea legislatiei privind valorile mobiliare si bursele de valori, sustinut la C.N.V.M.

a. 1+2                       d. 4

b. 1+2+3+4+5 e. 1+4+5

c. 2+4

56. Nu intra in domeniul de activitate al consultantului de plasament in valori mobiliare:

a. Analiza caracteristicilor valorilor mobiliare, la cererea clientului;

b. Activitati de analiza a caracteristicilor pietei valorilor mobiliare intr-o anumita perioada, la cererea clientului;

c. Analiza eficientei investitiilor intr-o anumita valoare mobiliara, la cererea

clientului;

d. Cumpararea de valori mobiliare solicitate, la cererea clientului;

e. Inaintarea de recomandari cu privire la dobandirea sau instrainarea unor valori mobiliar

57.Instrumentele financiare emise pe piata de capital pot fi:

1) actiuni

2) bilete la ordin

3) obligatiuni

4) cambii

5) contracte futures

a. 2+4                       d. 1+3+5

b. 1+2+3                   e. 5

c. 1+2+3+4+5

58. Instrumentele tipice emise pe pietele de datorie cu venituri fixe sunt cunoscute sub denumirea de:

1) actiuni; 2) obligatiuni; 3) certificate; 4) contracte futures; 5) produse derivate;

a. 1+2+3                   d. 4+5

b. 1+2+3+4              e. 3+4

c. 2+3

59. Actiunile confera detinatorilor lor (actionari) cumulativ urmatoarele drepturi:

1) dreptul la vot; 2) dreptul la informare; 3) dreptul la dividende; 4) dreptul asupra activelor

a. 1+2                       d. 1+2+3+4+5

b. 1+3 e. 3+5

c. 1+4+5

60. Pe pietele financiare sursele de risc sunt

1) mediul economic general; 2) inflatia; 3) mediul extern al firmei; 4) mediul economic international;

5) indicii bursieri

a. 1+2+3+4+5          d. 4+5

b. 1+5                       e. 5

c. 1+2+3+4

61. Valorile mobiliare nu se caracterizeaza prin:

a. Caracter monetar;

b. Formalism;

c. Literalitate;

d. Caracter autonom;

e. Caracter negociabil.

62. Obligatiunilor convertibile le sunt specifici urmatorii indicatori:

1) indicele BET; 2) pretul de conversie; 3) indicele de inflatie; 4) coeficientul de conversie; 5) prima de conversie

a. 2+4+5 d. 1+4+5

b. 1+3                       e. 3+5

c. 1+2+363. Cumulativ euroobligatiunile pot fi:

1) ordinare sau clasice. 2) euroobligatiuni convertibile: 3) euroobligatiuni cu warant.

a. 1                            d. 1+2+3

b. 1+2                       e. 3

c. 1+3

64. Organele de conducere ale bursei sunt:

1) comitetul bursei;

2) comisiile speciale;

3) directorul general

4) directorii generali adjuncti;

5) departamentul juridic.

a. 1+2+3+4 d. 1+3+4+5

b. 1+2+3+4+5                              e. 3+5

c. 1+3+4

65. Nu fac parte din clasificarea burselor dupa obiectul tranzactiilor:

a. bursele de marfuri                              d. bursele valutare sau de devize

b. bursele de schimb e. bursele complementare comertului international.

c. bursele de valori

66. Diferentele dintre bursa de valori si sistemul bancar privesc:

1) misiunea si functiile indeplinite;

2) beneficiarii;

3) caracteristicile care confera specificitatea fiecarei entitati;

4) indicatorii de evaluare a performantelor economico-financiare;

5) continutul managementului.

a. 1+2+3+4              d. 1+2+3+5

b. 1+3+4+5       e. 1+2+3+4+5

c. 1+2+4+5

67. Obiectivele urmarite de Bursa de Valori Bucuresti sunt:

1) realizarea unei piete eficiente, cu reguli corecte;

2) mobilizarea, atragerea si alocarea eficienta a resurselor financiare;

3) realizarea unei piete atractive si compatibila cu standardele europene;

4) crearea unui mediu de dezvoltare si initiativa antreprenoriala;

5) factor de influenta asupra evolutiilor economice si institutionale.

a. 1+2+3+4+5 d. 2+3+4+5

b. 1+2+3+5 e. 1+2+4+5

c. 1+2+3

68. Caracteristicile care stau la baza succesului corporatiilor sunt:

1) raspunderea limitata a investitorilor;

2) liberul transfer al sigurantei investitorului;

3) ocrotirea investitorilor minoritari;

4) personalitate juridica;

5) management centralizat.

a. 1+2+3 d. 1+2+5

b. 2+3+4+5              e. 1+2+4

c. 1+2+4+5

69. Elementele componente ale unui sistem de plati sunt:

1) institutiile care furnizeaza servicii de plati;

2) diversele forme de creante transferate;

3) metodele si mijloacele de transfer al acestor creante;

4) societatile de servicii de investitii financiare;

5) relatiile contractuale dintre partile implicate.

a. 1+2+3+4+5          d. 1+2+3+5

b. 1+4+5                   e. 1+4

c. 4+5

70. Etapele unei tranzactii cu valori mobiliare sunt:

1) incheierea tranzactiei;

2) evidentierea tranzactii in contabilitate;

3) compensarea tranzactiei;

4) transferul valorilor mobiliare;

5) decontarea tranzactiei.

a. 1+2+4                   d. 1+4+5

b. 1+3+5 e. 1+2+3+4

c. 1+2+3+5

71. Preturile de piata sunt relevante in functie de eficienta pietei bursiere, adica de:

1) lichiditatea bursei;

2) ciclul de decontare;

3) transparenta bursei;

4) echilibrul cerere-oferta;

5) securitatea bursei.

a. 1+2+4                   d. 1+2+3+4+5

b. 1+2+5                   e. 1+3+5

c. 1+4+5

72. Durata de viata a titlurilor financiare, determina, in clasificarea de tip anglo-saxon, cele doua componente ale pietei financiare pe care se manifesta liber cererea si oferta:

1. piata monetara - piata pe care se tranzactioneaza titlurile cu o perioada de viata mai mica de un an.

2. piata de capital - pe aceasta piata, intalnim titluri cu scadenta mai mare de un an.

3. piata ipotecara

4. piata muncii

5. piata bunurilor si serviciilor

a. 1+3                       d. 1+2+3+4

b. 1+2 e. 1+2+3+4+5

c. 1+2+3


raspunsuri corecte si super verifivicate  25 D 28C 38-2 46A 52C 55B 57 D 59 D 62A 66B 67A 68 C

Copyright © Contact | Trimite referat