PROGRAM DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR SI FINANTARII ACTELOR DE TERORISM

PROGRAM DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR SI

FINANTARII ACTELOR DE TERORISMAIG Life Asigurari Romania S.A.


Martie 2009


PROGRAM DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR SI FINANTARII ACTELOR DE TERORISMAutor: Departamentul Juridic, Risc & Conformitate


Aplicabilitate: Prezentul program se aplica tuturor angajatilor AIG Life Asigurari Romania SA, agentilor, brokeriilor si intermediarilor.


Destinatari: Departamentele: Relatii cu Clientii, Financiar, Marketing (Agentie, MLA&Broker, FI, ADF), GMD, Accident & Health, Actuariat, Reasigurare, Audit Intern, Managementul Riscului, Resurse Umane, IT&MIS.


Resurse:

Ordinul nr. 24/2008 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pentru punerea in aplicare a Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor (abroga Normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.128/2005)

Legea nr. 656/2002 - pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 594/2008 - privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

Procedura ALICO privind Combaterea Spalarii Banilor, - va intreba Monica daca se poate furniza.


Persoanele responsabile cu aplicarea dispozitiilor Legii nr. 656/2005, notificate catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor:

Carmina Dragomir

Ciprian Ladunca

Costin Nedelcu


Persoanele responsabile cu aplicarea dispozitiilor Ordinului nr. 24/2008, notificate catre CSA sunt:

Carmina Dragomir

Costin Nedelcu

0bs: 1. a ramas sa verificam daca este posibila aceasta structura si care este formatul in care trebuie trimisa


Aceste persoane vor urma [a1] o pregatire specializata in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si au acces direct si permanent la conducerea operativa a AIG Life si la toate evidentele, intocmite in conformitate cu prevederile prezentei proceduri si ale legislatiei specifice

Orice modificare a persoanelor de mai sus va fi transmisa catre CSA in termen de 10 zile de la data modificarii


Prevederi procedurale:


v    Prin spalarea banilor se intelege practica de derulare a unor tranzactii financiare specifice, menite sa ascunda adevarata identitate, sursa sau destinatie a banilor, astfel incat sa creeze impresia ca fondurile provin din surse sau activitati legale.

v    Prin finantarea actelor de terorism se intelege punerea la dispozitia unei entitati teroriste a unor bunuri mobile sau imobile, cunoscand ca acestea sunt folosite pentru sprijinirea sau savarsirea actelor de terorism, precum si realizarea ori colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea de orice operatiuni financiar-bancare, in vederea finantarii actelor de terorism


Pentru identificarea si prevenirea actiunilor de spalare a banilor AIG Life trebuie sa aplice Masuri de Cunoastere a Clientilor (Know Your Customer)


Clasele de risc stabilite in cadrul AIG Life sunt urmatoarele:

Redus - indiferent de prima si tranzactii mai mici de 15000 iar masurile aplicate sunt: clienti vechi, masuri simplificate, clienti noi cu prima anuala peste 1000 euro, masuri standard

Standard- perosane expuse politic si incasari la nivel de polita, totale sau secvemntiale (colectii) mai mare de 15000 sau plati (catre beneficari) mai mari de 15k. Standard pentru tranzactii, suplimentare pentru expusi politic.

Crescut- OFAC.


Acestea sunt

I.        Masurile simplificate de cunoastere a clientilor se aplica in urmatoarele cazuri:


in cazul politelor de asigurare de viata, daca prima de asigurare sau ratele de plata anuale sunt mai mici decat sau egale cu echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare platita este mai mica decat sau egala cu echivalentul in lei al sumei de 2.500 euro

Daca ratele de prima periodice sau sumele de plata anuale sunt ori urmeaza sa fie majorate in asa fel incat sa depaseasca limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, in echivalent lei, se va cere identificarea clientilor, aplicandu-se masurile-standard de cunoastere

in cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;

in cazul monedei electronice definite potrivit legii, in situatiile si in conditiile prevazute de regulamentul la Legea 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare

in cazul in care clientul este o institutie de credit sau financiara, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori, dupa caz, o institutie de credit ori financiara dintr-un stat tert, care impune cerinte similare de prevenirea si combaterea a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism. In acest sens, AIG Life are obligatia sa le supravegheaze referitor la aplicarea acestora;

in alte cazuri si conditii, referitoare la clienti, operatiuni sau produse, care prezinta risc scazut in privinta spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism

in cazul in care beneficiarul produselor sau al operatiunilor aferente acestora nu poate fi o terta persoana, cu exceptia cazurilor de deces, invaliditate, varsta predeterminata sau a altor situatii similare;

in cazul in care produsele sau operatiunile aferente acestora permit investitii in active financiare sau creante, inclusiv asigurari de orice tip ori alte creante contingente, daca se indeplinesc urmatoarele criterii cumulative:

a) )beneficiile produsului sau ale operatiunilor aferente acestuia se materializeaza doar pe termen lung;

b) )produsul sau operatiunea aferenta acestuia nu poate fi utilizata drept garantie;

c) )pe parcursul relatiei contractuale nu pot fi facute plati anticipate, nu exista clauze de reziliere anticipata si nu se pot stinge anticipat obligatii contractuale.

societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata in unul sau mai multe state membre si societatile listate pe o piata din state terte si care sunt supuse unor cerinte de raportare si transparenta echivalente cu legislatia comunitara;

beneficiarii reali ai tranzactiilor derulate prin conturile colective administrate de notari si alte persoane care exercita profesii juridice liberale din state membre sau din state terte care impun cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului echivalente standardelor impuse de legea Romana, cu conditia ca, la cerere, administratorii respectivelor conturi colective sa furnizeze depozitarilor conturilor informatii privind identitatea beneficiarilor reali;

autoritatile publice nationale;

clientii care prezinta un risc scazut din perspectiva spalarii banilor sau a finantarii terorismului si care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

a)     sunt autoritati sau organisme publice investite cu respectivele competente in baza legislatiei comunitare;

b)     identitatea acestora este disponibila public, transparenta si certa;

c)     activitatea si evidentele contabile ale acestora sunt transparente;

d)d) respectivul client este raspunzator in fata unei institutii comunitare sau a unei autoritati a unui stat membru ori activitatea clientului este supusa controlului prin proceduri de verificare adecvate.


Masurile simplificate de cunoastere a clientelei constau in detinerea de informatii suficiente despre clienti si in sa monitorizeareaze permanenta a activitatiiea acestora pentru a stabili ca acestia se incadreaza in categoria pentru care este prevazuta aceasta derogare nu este o derogare de la norma. Norma da o derogare dar noi intocmim procedura pe baza ei.

Propunere: Masurile simplificate de cunoastere a clientelei constau in detinerea de informatii suficiente despre clienti si se aplica portofoliului existent


Ca si la masuri standard, trebuie sa le mentionam: nume si prenume, cnp, varsta, sex


Masurile simplificate de cunoastere a clientului sunt:

1.     Pentru persoane fizice:

nume, prenume

sex

casatorit/necasatorit

data nasterii

varsta

CNP

Nationalitate

Telefon, fax, e-mail

Adresa domiciliului

Ocupatia


2.     Pentru persoane juridice:

Denumirea societatii

CUIII.      Masurile standard de cunoastere a clientilor se aplica in urmatoarele situatii:


Tuturor clientilor noi, la stabilirea unei relatii de afaceri, cu exceptia prevederilor art.13 alin 2 - nu e egal cu "tuturor clientilor noi"? vezi mai jos

atunci cand, la nivel de polita, se efectueaza tranzactii ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent daca tranzactia se realizeaza printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni, suspectate de a avea o legatura intre ele;

bazandu-ne pe faptul ca noi nu avem parghii de identificare a platitorului, propun sa specificam cumva ca ne raportam la polita.

cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, indiferent de valoarea operatiunii ori de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientului;

daca exista indoieli privind veridicitatea sau adecvarea informatiilor de identificare deja detinute despre client; in cazul in care exista suspiciuni ca un client nu actioneaza in nume propriu sau exista certitudine ca actioneaza in numele altei persoane, entitatile trebuie sa aplice masurile-standard de cunoastere a clientului, pentru a obtine informatii cu privire la adevarata identitate a persoanei in interesul ori in numele careia actioneaza clientul

cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, persoana fizica sau juridica obligata sa stabileasca identitatea clientilorAIG Life va proceda la identificarea de indata a acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima indicata anterior nu este cam impersonala?

[a2] tuturor clientilor noi

AIG Life nu va deschide si opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator. In acest sens, AIG Life va aplica cat mai curand posibil masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor titularilor si beneficiarilor conturilor si carnetelor de economii anonime existente. La ce ne referim?


AIG Life are obligatia de a determina, verifica si inregistra identitatea clientului si a beneficiarului real inainte de a initia oricare relatie de afaceri sau de efectuarea tranzactii in numele clientului/beneficiarului real[1] noi nu avem "beneficiari reali"mai mult, am stabilit ca pt beneficiari aplicam la plata, la momentul tranzactiei. In procedura cred ca ar trebui sa regasiom aceasta mentiune


AIG Life va revizui informatiile referitoare la identitatea clientului, in momentul in care apar suspiciuni asupra acestuia, in cursul relatiei de afaceri


Toate masurile-standard de identificare a clientului sunt aplicate atat la sediile secundare - avem sedii secundare? cat si la sediile principale si secundare ale agentilor de asigurare persoane juridice.


identificarea, daca este cazul, a beneficiarului real si verificarea pe baza de risc a identitatii acestuia, astfel incat informatiile detinute sa fie satisfacatoare Informatiile solicitate pentru identificarea beneficiarului sunt: Nume, prenume, CNP, relatia cu persoana propusa spre asigurare.si sa permita, inclusiv, intelegerea structurii de proprietate si de control a clientului entitate juridica,


obtinerea de informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri, scopul cred ca este mereu acelasi: coverage. Nu cred ca poate fi altul sau ca trebuie sa obtinem info, mai ales ca noi avem obiect unic de activitate


Monitorizarea continua a relatiei de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzactiilor incheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura ca aceste tranzactii corespund informatiilor detinute despre client, profilul sau de risc si profilul activitatii, inclusiv, dupa caz, despre sursa fondurilor??? cum, si prin asigurarea actualizarii documentelor, datelor si informatiilor detinute


Cand masurile prevazute mai sus nu pot fi aplicate si AIG Life este in incapacitatea de a realiza identificarea clientului conform prezentei proceduri, AIG Life are obligatia sa nu initieze operatiuni, sa nu realizeze tranzactii ori sa interzica orice operatiune cu acesta sau, dupa caz, sa inceteze relatia de afaceri si sa raporteze acest lucru Oficiului si CSA.

Astfel AIG Life va putea refuza derularea de operatiuni in cazul in care are suspiciuni ca un client poate fi implicat in operatiuni de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism

Intrebare: avem baza legala sa nu mai facem afaceri cu acel client. Cum, procedam? Rascumparam?


AIG Life va verifica si actualiza sau completa, la nivel de polita, dupa caz, datele privind identitatea clientului, daca este necesar, pentru orice tranzactie care implica o suma reprezentand echivalentul in lei a minimum 15.000 euro, indiferent daca tranzactia este efectuata printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni, legate intre ele.

De indata ce exista o informatie ca printr-o operatiune se urmareste spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, se va proceda la identificarea si raportarea clientilor, chiar daca valoarea operatiunii este mai mica decat 15.000 euro.


verificarea identitatii beneficiarului unei polite de asigurare de viata se va face ori de cate ori acesta este schimbat pe durata de derulare a contractului de asigurare La ce ne referim. Noi am stabilit ca ne cunoastem beneficiarul la momentul platii, la aparitia relatiei cu el. Si cred ca trebuie sa precizam asta explicit.


cerintele de identificare a clientului nu se impun, daca plata se va face prin debitarea unui cont deschis in numele clientului la o institutie de credit sau financiara din Romania, dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat tert, care are in vigoare cerinte de identificare a clientilor similare cu cele din legislatia romana, cerintele de identificare a clientului nu se impun.Masurile-standard de cunoastere a clientelei sunt:


identificarea clientului si verificarea identitatii acestuia pe baza de documente si, dupa caz, de informatii obtinute din surse de incredere independente. Datele de identificare a clientilor vor cuprinde urmatoarele elemente obtinute sub semnatura


1.     in cazul persoanelor fizice

a) numele si prenumele complet al clientului si orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim);

b) locul si data nasterii;

c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine;

d) numarul si seria documentului de identitate;

e) data eliberarii documentului de identitate si entitatea care l-a emis;

f) domiciliul stabil/resedinta (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, codul postal, tara);

g) cetatenia, nationalitatea si tara de origine;

h) calitatea de rezident/nerezident;

i) telefon/fax;

j) scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea;

k) denumirea si locul desfasurarii activitatii/ocupatia;

l) functia publica detinuta, daca este cazul;

m) numele beneficiarului real, daca este cazul.

O copie a documentului de identificare al clientului va fi pastrata de catre AIG Life, cu agentul de asigurare avand obligatia de a verifica informatiile primite de la client, pe baza documentelor primare obtinute de la acesta

Cred ca trebuie sa fim mai specifici: sa precizam ca solicitam copie ci si ceva

CAV verifica informatiile upfront.


2.     in cazul persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica:

a) denumirea comerciala completa/denumirea din Registrul asociatiilor si fundatiilor;

b) forma si structura juridica;

c) numarul, seria si data certificatului de inregistrare/documentului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului sau la autoritati similare ori echivalente;

d) capitalul social subscris si varsat;

e) codul unic de inregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine;

f) institutia de credit si codul IBAN;

g) lista persoanelor cu drept de semnatura in cont, a administratorilor, a persoanelor cu functii de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului si specimenele de semnatura ale acestora;

h) adresa completa a sediului social/sediului central sau, dupa caz, a sucursalei;

i) structura actionariatului/asociatilor;

j) telefon, fax si, dupa caz, e-mail, adresa pagina de internet;

k) scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea;

l) numele/denumirea beneficiarului real.


Clientul, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, trebuie sa prezinte urmatoarele documente, iar entitatea va retine, dupa caz, copii certificate ale acestora:

a) actul constitutiv/contractul de societate si statutul;

b) imputernicirea pentru persoana care reprezinta clientul, daca aceasta nu este reprezentantul legal;

c) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (pentru societatile comerciale) sau autoritati similare din statul de origine si documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile ce tin de identificarea clientului;

d) o declaratie semnata de catre reprezentantii legali cu privire la activitatea desfasurata de client si la functionarea legala a acestuia.


AIG Life va identifica persoanele fizice care intentioneaza sa actioneze in numele clientului, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, potrivit politicilor si procedurilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, si vor analiza documentele in baza carora persoanele sunt mandatate sa actioneze in numele persoanei juridice sau entitatii fara personalitate juridica


AIG Life poate utiliza, in scopul aplicarii masurilor-standard de cunoastere a clientelei, informatiile referitoare la client obtinute de la terte parti, astfel incat sa obtina toate informatiile care ar fi fost obtinute in cadrul procedurilor directe de identificare chiar daca respectivele informatii se obtin pe baza unor documente a caror forma difera de cea folosita la nivel intern.

Copii ale documentelor pe baza carora s-au realizat determinarea si verificarea identitatii clientului si, dupa caz, a beneficiarului real vor fi transmise de terta parte imediat la cererea AIG Life

AIG life are responsabilitatea ultima pentru indeplinirea tuturor masurilor-standard de cunoastere a clientului.


III.            Masuri suplimentare de cunoastere a clientilor sunt obligatorii, pe langa masurile standard de cunoastere a clientului, pe baza de risc, in toate situatiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism

La suplimentare, nopi stabilisem sa trecem doar persoanele expuse politic. Sa le cerem veniturile din care platesc polita si sursa. Si functia. Vom cere declaratie pe nproprie raspundere si vom solicita clientilor sa ne anunte cand intra in aceasta categorie - neavand parghii de identificare


Cred ca trebuie sa revizuim totusi. Noi coloram ce credem ca am putea paqstra.

AIG Life va lua drept indicii de anomalie pentru activitatea de asigurare unul sau mai multe dintre urmatoarele cazuri, fara a se limita la acestea:

a) cumpararea de polite de asigurare de viata care necesita plata unor prime mari si care par a fi contradictorii cu profilul economic al clientului sau cu capacitatea sa de a obtine venituri;

b) lata frecventa a unor prime in numerar ori in valuta pentru sume mari care par a fi contradictorii cu capacitatile financiare ale clientului sau cu activitatea sa;

[a3] c) plati frecvente de prime in numerar efectuate prin sume fractionate, care prin cumul ar depasi valorile minime;

d) numirea unor beneficiari pentru politele de asigurare de viata, astfel incat sumele prevazute a fi platite fiecaruia dintre ei si stabilite in baza contractului de asigurare, ca fractiuni din suma totala, sa depaseasca prin cumul valorile minime, in cazul in care relatia dintre asigurat si beneficiar nu justifica acest lucru;

e) semnarea unor polite de asigurare cu plata primelor folosind cecuri emise de terte parti, in special, unde nu exista vreo legatura aparenta intre terti si client;

f) semnarea de catre acelasi contractant a unor polite de asigurare de viata de acelasi tip, care au beneficiari diferiti;

[a4] g) schimbarea beneficiarului politei de asigurare in favoarea unor terte parti care nu apartin familiei asiguratului sau care nu au nicio legatura cu acesta, intr-o maniera justificata;

h) clientul refuza ori este retinut in furnizarea de informatii necesare pentru incheierea contractului de asigurare sau da informatii nereale;

i) clientul persoana juridica prezinta declaratii financiare care nu sunt intocmite de catre un contabil;

j) clientul prezinta documente de proprietate a bunului ce urmeaza a fi asigurat, care nu sunt conforme cu realitatea sau care prezinta urme de fals;

k) clientul refuza sa ii permita reprezentantului entitatii sa se convinga de existenta bunului care face obiectul contractului de asigurare;

l) clientul evita contactele directe cu angajatii sau colaboratorii entitatii, prin emiterea frecventa de mandate ori imputerniciri, intr-o maniera nejustificata;

m) clientul evita in mod repetat contactele directe cu entitatea, comunicarile avand loc prin fax sau prin alte mijloace;

n) deschiderea de catre client a unui numar mare de conturi la mai multe sucursale ale unei/unor institutii de credit si efectuarea de transferuri repetate ale unor sume semnificative de bani, cu care urmeaza a fi achitate primele de asigurare;

o) achitarea primelor de asigurare folosind conturile unei societati comerciale, care indica o activitate redusa si care nu ar justifica incheierea unor contracte de asigurare pentru sume semnificative;

p) solicitarea ca prima operatiune sa se realizeze prin intermediul unui cont deschis in numele clientului la o institutie de credit care nu este supusa unor cerinte echivalente privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.


Astfel, masurile suplimentare de cunoastere sunt obligatorii, cel putin in urmatoarele situatii:

in cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor Nu vedem situatia. De udne este? si cand se aplica? Pentru ca: la semnarea cererii, clientul este prezent. Ulterior, la platile secventiale, nu stim cine, cum, cand.

In aceasta situatie, se aplica una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:

a)     solicitarea de documente si informatii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului,

b)     intreprinderea de masuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau solicitarea de certificare din partea unei institutii de credit ori financiare supuse unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului,

c)     solicitarea ca prima operatiune sa se realizeze prin intermediul unui cont deschis in numele clientului la o institutie de credit supusa unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului

in cazul relatiilor de corespondent cu institutii de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau nu apartin Spatiului Economic European

in cazul tranzactiilor sau relatiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori intr-un stat tert.


Entitatile trebuie sa aplice masuri suplimentare de cunoastere a clientului si in alte cazuri decat cele prevazute mai sus, care, prin natura lor, prezinta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism


Referitor la tranzactiile ocazionale sau relatiile de afaceri cu persoanele expuse politic [2] AIG Life este obligata sa aplice urmatoarele masuri:

a)     sa identifice clientii/beneficiarii reali care se incadreaza in aceasta categorie si sa verifice listele PEP disponibile (PEP = persoane expuse politic),

b)     sa obtina aprobarea conducerii executive inainte de stabilirea unei relatii de afaceri cu un client din aceasta categorie (director operatiuni, director financiar si director general/director general adjunct) In cazul in care un client a fost acceptat iar, ulterior, a fost identificat ca facand parte din aceasta categorie de clienti, este, de asemenea, obligatorie aprobarea scrisa a conducerii pentru continuarea relatiilor de afaceri cu clientul respectiv

c)     sa adopte masuri corespunzatoare pentru a stabili sursa veniturilor si sursa fondurilor implicate in relatia de afaceri sau in tranzactia ocazionala,

d)     sa realizeze o supraveghere sporita, permanenta, a relatiei de afaceri

e)     functia publica detinuta

vrem sa cerem si functia detinuta.,

AIG Life va acorda prioritate monitorizarii operatiunilor efectuate de catre clientii din categoria cu risc ridicat - inca nu am definit riscul ridicat. Si noi aici avem doar teroristii.Astfel, se va avea in vedere:

a) tipul de client - persoana fizica/juridica sau entitate fara personalitate juridica;

b) tara de origine;

c) functia publica sau functia importanta detinuta;

d) tipul de activitate desfasurata de catre client;

e) sursa fondurilor clientului;

f) alti indicatori de risc.

De asemenea AIG Life va acorda o atentie sporita relatiilor de afaceri si tranzactiilor cu persoane din jurisdictii care nu beneficiaza de sisteme adecvate de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism. AIG Life va acorda o atentie deosebita tuturor tranzactiilor complexe, neobisnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obisnuite, inclusiv operatiunilor care nu par sa aiba un sens economic, comercial ori legal.

Circumstantele si scopul unor asemenea tranzactii vor fi examinate cat mai curand posibil de catre AIG Life, inclusiv pe baza unor documente suplimentare, solicitate clientului pentru justificarea tranzactiei.

Constatarile verificarilor efectuate vor sa fi consemnate in scris si vor fi disponibile pentru verificari efectuate ulterior sau pentru autoritatile competente si auditori, pentru o perioada de cel putin 5 ani.


v    Documentele prezentate de clientul persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica trebuie sa includa si traducerea legalizata in limba romana, in cazul in care documentele originale sunt intocmite in alta limba


v    AIG Life va pastra toate informatiile privind masurile de identificare a clientului, pentru o perioada de cel putin 5 ani, incepand cu data incetarii relatiei cu clientul.

AIG Life va pastra evidentele secundare sau operative si inregistrarile tuturor operatiunilor financiare efectuate de client, pentru o perioada de 5 ani ori chiar mai mult, la solicitarea Oficiului sau a altor autoritati, de la efectuarea fiecarei operatiuni, intr-o forma corespunzatoare, indiferent daca contractul de asigurare a incetat prin ajungere la termen sau prin producerea evenimentului asigurat ori a fost denuntat, reziliat sau anulat. Respectivele evidente trebuie sa fie suficiente pentru a permite o reconstituire a tranzactiei individuale, inclusiv suma si tipul valutei, pentru a furniza probe in justitie, daca este necesar

Astfel, AIG Life are proceduri interne si dispune de sisteme care sa le permita transmiterea prompta, la solicitarea Oficiului, respectiv la solicitarea CSA si/sau a organelor de urmarire penala, a informatiilor privind identitatea si natura relatiei pentru clientii specificati in solicitare, cu care sunt in relatii de afaceri sau cu care au avut o relatie de afaceri in ultimii 5 ani.


v    Anterior oferirii pentru prima data de servicii unui client nou, AIG Life are obligatia sa verifice, daca atat persoanele care incheie polite de asigurare, cat si beneficiarii acestor polite figureaza pe listele publicate cu persoane confirmate sau suspencte de terorism sau pe listele cu persoanele expuse politic (Lista OFAC SDN, lista PEP, lista persoanelor suspecte, prevazuta prin Hotararea Guvernului nr. 784/2004 pentru aprobarea Listei persoanelor fizice si persoanelor juridice suspecte de savarsirea sau de finantarea actelor de terorism si prin Hotararea Guvernului nr. 1.272/2005 pentru aprobarea listei persoanelor fizice si juridice suspecte de savarsirea sau finantarea actelor de terorism).


v    AIG Life va raporta in cel mult 10 zile lucratoare catre Oficiu si CSA operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima o reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele. Aceasta prevedere se aplica si transferurilor externe.


v    In cazul in care sunt suspiciuni ca o operatiune care urmeaza a fi efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, AIG Life va transmite in cel mult 24 de ore catre Oficiu si CSA un raport de tranzactii suspecte


vIn aceeasi timp, in cazul in care o tranzactie apare ca suspecta din punctul de vedere al spalarii de bani, un raport de Tranzactii Suspecte (SAR) trebuie completat si inaintat pana pe data de 25 a lunii, catre ALICO Home Office Compliance Group. Nu cred ca ii intereseaza. Mai mult, nu stiu daca avem voie sa declaram direct ca exoportam informatii. Sunteti siguri ca avem acceptul clientului.


v    In caz de tranzactie suspecta, sau al carei valoare depaseste limita de 15.000 Euro, angajatii sunt obligati sa informeze, de indata, Ofiterul Local de Conformitate si persoanele responsabile de aplicarea dispozitiilor Legii nr. 656/2002 si Ordinului 24/2008. In cazul in care, Ofiterul Local de Conformitate nu este disponibil, angajatii vor putea apela AIG Compliance Helpline: 1-877-AIG-2210 noi pe cei cu 15000 i-am incadrat la standard, nu?

[a5] 

vNeraportarea tranzactiilor suspencte, atrage raspunderea civila, disciplinara, penala, dupa caz. Suna


v    Administratorii/membrii consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului noi nu avem aceasta structura.reprezentantii si personalul entitatii au obligatia de a nu transmite, in afara conditiilor prevazute de lege, informatiile detinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism si de a nu avertiza clientii implicati sau terte persoane despre faptul ca o raportare privind o tranzactie suspecta ori informatii aferente acesteia au fost/vor fi inaintate catre Oficiu si CSA


v    AIG Life a stabilit o procedura de aprobare si incadrare in clase de risc a clientilor prin care sunt adoptate masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si, in acest scop, pe baza de risc, sa aplice masuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientului, care sa permita identificarea, daca este cazul, a beneficiarului realClasele de risc stabilite in cadrul AIG Life sunt urmatoarele:

Redus - indiferent de prima si tranzactii mai mici de 15000 iar masurile aplicate sunt: clienti vechi, masuri simplificate, clienti noi, masuri standard

Standard- perosane expuse politic si incasari la nivel de polita, totale sau secvemntiale (colectii) mai mare de 15000 sau plati (catre beneficari) mai mari de 15k. Standard pentru tranzactii, suplimentare pentru expusi politic.

Crescut- teroristi, ofac,.nu acceptam.AIG Life va clasifica clientii existenti pana la 30 iunie 2010 si ii va identifica / cunoaste corespunzator.


AIG Life prin monitorizarea tranzactiilor clientilor, in momentul in care apar suspiciuni asupra acestuia in cursul relatiei de afaceri, il va incadra intr-o alta clasa de risc.


AIG Life aplica procedura standard de cunoastere a clientului tuturor clientilor noi (art. 5 alin 5)


v    Prezenta procedura privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism se comunica atat personalului propriu si celui cu mandat.

In acest sens, instruirea personalului propriu si a celui cu mandate vor asigura ca persoanele:

a) sunt la curent cu legile, regulamentele, normele si procedurile privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;

b) au competenta necesara pentru a analiza adecvat tranzactiile in scopul identificarii activitatilor de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism;

c) cunosc in intregime cerintele de raportare.

Prin Procedura de verificare a instruirii personalului propriu si a celui cu mandat se va asigura existenta unor standarde ridicate pentru tot personalul propriu si, atunci cand este cazul, pentru persoanele fizice si/sau juridice mandatate sa actioneze in numele lor.


v    Aceste prevederi sunt aplicate atat la sediul principal cat si la sediile secundare.


v    Orice modificare a prevederilor de mai sus va fi transmisa catre CSA in termen de 10 zile de la data modificarii


Anexat acestui program sunt urmatoarele proceduri detaliate de desfasurare a activitatii:

1.       Procedura de clasificare a clientilor in clase de risc (conf Art. 5, alin 3)

2.       Procedura de acceptare a clientilor (conf Art 5, alin 7)

3.       Procedura de verificare a instruirii personalului propriu si a celui cu mandat (conf Art 8)

4.       Procedura de verificare OFAC, Legislatie statutara si PEP in cadrul departamenului de UW

5.       Procedura de verificare OFAC, Legislatie statutara si PEP in cadrul departamenului de POS

6.       De competat cu alte proceduri ce le vom trimiteAIG Life va revizui procedurile stabilite privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism ori de cate ori intervine o modificare a legislatiei specifice, precum si in functie de identificarea unor noi riscuri


Aprobat de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE prin Hotararea CA nr. ______ din data de ____________
[1] beneficiar real - orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie ori o operatiune.

Notiunea de «beneficiar real» va include cel putin:


a) in cazul societatilor comerciale:

1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;

2. persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;


b) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;

2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice.'

[2] Persoanele expuse politic sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii directi ai familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.

Persoanele fizice care exercita functii publice importante sunt:

a)     sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat,

b)     membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac,

c)     membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale,

d)     ambasadorii, insarcinatii cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate

e)     conducatorii institutiilor si autoritatilor publice,

f)       membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.

Membrii directi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt:

a)     sotul/sotia,

b)     copiii si sotii/sotiile acestora,

c)     parintii.

Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate ca:

a)     impreuna cu una dintre persoanele care exercita functii publice importante detin ori au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice ori au o relatie de afaceri stransa cu aceste personae,

b)     detin sau au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice infiintate in beneficiul uneia dintre persoanele care exercita functii publice importante.

Dupa implinirea unui termen de un an de la data la care persoana a incetat sa mai ocupe o functie publica importanta, AIG Life nu mai este tinuta sa considere persoana respectiva ca fiind expusa politic. [a1]Este suficient training-ul intern (AML) sau cunoasterea legislatiei in vigoare? Este necesar sa cerem colegelor din HR identificarea unor astfel de cursuri?

 [a2]A ramas san e mai gandim daca scoatem aceasta omentiune sau nu

 [a3]Cerem venit net la emitere si putem trece o obs in cere " Ma oblig sa instiintez in scris AIG Life daca pe durata contractului de asigurare se modifica informatiile furnizate mai sus"


 [a4]Nu putem face asta!

 [a5]Verifica Monica daca se poate furniza