PROIECT Economia si Administrarea Afacerilor Agroalimentare - Analiza cifrei de afaceri la SC LOSSANS Romania SRL referat
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

Facultatea de Eonomie Agroalimentara si a MediuluiMaster Economia si Administrarea Afacerilor AgroalimentarePROIECT

Analiza cifrei de afaceri  la SC LOSSANS Romania SRL


Analiza cifrei de afaceri  la SC LOSSANS Romania SRL

Notiuni privind analiza economico-financiara

Analiza , ca metoda generala de studiere a fenomenelor din natura si societate, presupune descompunerea unui fenomen in elementele sale componente pentru a fi studiate in mod amanuntit. Notiunea de analiza provine de la cuvantul grecesc analysis si necesita studierea fenomenelor din natura si societate pornind de la particu lar la general, de la concret la abstract si de la aparenta la esenta.

Prin folosirea analizei se pot cunoate factorii ce influeneaza asupra unor fenomene, legaturile de cauzalitate dintre aceste fenomene si factorii de influenta, precum si legitatile ce stau la baza aparitiei si evolutiei fenomenelor din natura si societate. Fiind o metoda generala de studiere a fenomenelor din natura si societate , analiza se utilizeaza in toate domeniile stiinei ca : matematica, fizica, chimie, biologie, economie.

In procesul studierii fenomenelor din natura si societate, analiza este insotita de sinteza. Notiunea provine de la cuvntul grecesc synthesis care presupune reunirea tuturor elementelor componenete ale unui fenomen intr-un tot unitar. In acest fel, aplicarea sintezei permite adancirea procesului cunoasterii de la abstract la concret si de la general la particular.

Analiza economica, se ocupa cu studierea fenomenelor si proceselor economice. De asemenea, ea se utilizeaza si pentru studierea altor fenomene sau activitati cu caracter tehnic, organizatoric, social sau administrativ, din punct de vedere economic. Acest lucru presupune studierea acestor activitati prin prisma raportului dintre consumul de resurse sau efortul depus in aceste domenii si rezultatele sau efectele obinute in urma activitatii desfasurate.

Analiza economica asigura cunoaterea factorilor si a cauzelor care determina modificarea anumitor fenomene sau rezultate economico-financiare , ceea ce permite identificarea factorilor cu influenta pozitiva sau negativa , precum si luarea unor msuri corespunzatoare pentru reglarea si optimizarea rezultatelor economico-financiare.

In urma analizei economice se pot cunoaste legaturile de cauzalitate dintre fenomenele studiate, modificarile intervenite in marimea acestor fenomene in timp ai spatiu, precum si factorii ce provoaca anumite dereglari sau perturbatii in diferite domenii de activitate atat la nivel microeconomic, cat si macroeconomic. Informatiile sau concluziile rezultate din procesul de analiza se pot utiliza pentru fundamentarea si elaborarea deciziilor cu caracter tactic sau strategic, in vederea reglarii activitatii studiate, a imbunatatirii utilizarii resurselor materiale, umane, financiare si a cresterii eficientei economice in diferite sectoare sau ramuri de activitate.

Obiectul analizei economico-financiare il constituie studierea fenomenelor si proceselor economice care au loc la nivelul intreprinderilor, ceea ce presupune urmarirea modului de realizare a obiectivelor stabilite pe o anumita perioada de timp, a factorilor si cauzelor ce influenteaza aceste rezultate, precum si stabilirea masurilor necesare pentru imbunatatirea rezultatelor economico-financiare in viitor. Rezulta ca analiza economico-financiara reprezinta un important mijloc de diagnoza si reglare a activitatii unei firme, ceea ce permite imbunatatirea modului de utilizare a resurselor acesteia si de optimizare a rezultatelor obtinute pe o anumita perioada de timp:luna , trimestru, semestru, an.

 Realizarea practica a functiilor analizei economico-financiare necesita utilizarea unui ansamblu de metode specifice din punct de vedere al continutului si sferei de aplicabilitate.

a) Metoda comparatiei indicatorilor economico-financiari in profil static, dinamic si teritorial.

b) Metoda gruparilor

c) Metoda marimilor relative

d) Metoda marimilor medii


e) Metoda divizarii rezultatelor

f) Metoda balantiera

g) Metode de analiza a influentei factorilor

Analiza indicatorilor complecsi prin prisma factorilor care au determinat o anumita modificare a acestora se poate realiza pe baza unor expresii absolute sau relative.

Metodele cele mai utilizate pentru calculul determinarilor enuntate sunt:

-Metoda substituirilor succesive sau in lant;

-Metoda separarii actiunii izolate a fiecarui factor cu repartizare proportionala a interactiunii factorilor sau metoda cresterilor proportionale;

-Metoda ponderilor logaritmice (Fisher);

-Metoda cresterilor finite (Lagrange).

- Metoda ponderilor medii (Edgeworth)

h) Metoda indicilor statistici

i) Metode statistico-matematice de analiza a corelatiilor

j) Metode de analiza grafica

Paleta metodelor folosite de analiza economico-financiara cuprinde si alte metode cu aplicare mai mult sau mai putin particularizate la anumite aspecte de detaliu ale activitatii si care pot da o consistenta sporita concluziilor finale, cum ar fi: "Metoda lanturilor Markov" - pentru analiza si proiectia structurii indicatorilor a caror marime poate fi divizata pe subactivitati componente sau pe tipuri de produse; procedeele care se bazeaza pe calculul si interpretarea indicatorilor: coeficientul de variatie, energia informationala sau entropia informationala - pentru analiza ritmicitatii obtinerii unor rezultate economice; calculul si interpretarea coeficientilor de elasticitate - pentru analiza modificarii unor indicatori rezultativi in functie de modificarea altor indicatori care le determina comportamentul; metode ale programarii matematice - pentru fundamentarea unor niveluri optime.

Pentru analiza activitatii economico-financiare a unei firme este necesar sa se utilizeze un sistem de indicatori care sa reflecte in mod corect rezultatele obtinute, eforturile depuse, modul de utilizare a resurselor materiale, umane si financiare, precum si eficienta generala a activitatii desfasurate pe o anumita perioada de timp. Activitatea de productie si comercializare a unei firme, indiferent de marimea si profilul sau, reprezinta o functie sau o latura importanta a activitatii fiecarei firme, care se reflecta in performanele sau rezultatele economico-financiare obtinute. Unul din principalii indicatori valorici prin care se apreciaza volumul de productie sau activitate al unei firme este cifra de afaceri.

Prin cifra de afaceri se intelege totalitatea afacerilor realizate de intreprindere evaluate in preturi curente. In sens larg prin cifra de afaceri intelegem ansamblul incasarilor intreprinderii, sau ansamblul desfacerii unei intreprinderi in decursul unui an. In afara serviciilor, cifra de afaceri reflecta in mod corespunzator activitatea realizata de intreprindere, in timp ce in sfera productiei materiale acest indicator poate oferi o imagine deformata intrucat pe langa productia vanduta se include si productia stocata, respectiv productie imobilizata.

Cifra de afaceri este influentata de 2 categorii de factori:

-factori interni;

-factori externi.

In categoria factori interni intra gradul de cunoastere a nevoilor consumatorului, forta de vanzare, factori comerciali (gama sortimentala, politica de produs, calitatea produselor, amplasarea unitatilor de desfacere); factori tehnici (gradul de inzestrare tehnica, gradul de modernizare, gradul de uzura al mijloacelor fixe folosite), calitatea prestatiilor.

Factori externi

-concurenta;

-legislatia economico-financiara;

-evolutia caracteristicilor clientului

-cresterea sau scaderea veniturilor;

-modificarea comportamentului consumatorului;

-cresterea gradului de educatie. 


Etape ale analizei factoriale


1. Delimitarea obiectivului analizei: analiza factoriala a evolutiei cifrei de afaceri;

2. Alegerea modelului de analiza

3. Stabilirea ordinei de analiza a factorilor:

4. Cuantificarea (masurarea) influentei factorilor cu ajutorul metodelor cantitative de analiza (metode cantitative si calitative).Metodele cantitative se utilizeaza pt. masurarea matematica a influentelor factorilor.O prima metoda cantitativa = metoda balantiera care se aplica atunci cand intre elementele indicatoului analizat exista relatii de suma si/sau diferenta (+; -;); nu conteaza ordinea de analiza a elementelor.

Cifra de afaceri este intr-o relatie de interdependenta continua cu factorii economici principali (primari) de realizare a activitatii productive, de comercializare sau de prestare a serviciilor:

factorul uman (forta de munca)

factorii materiali constituiti din mijloacele fixe din dotare si resursele materiale si energetice consumate (activele circulante materiale consumate) iar acestia, la randul lor, se manifesta prin prisma unei componente de tip extensiv sau cantitativa de existenta sau de consum si una de natura intensiva sau calitativa de utilizare.
Capitolul II

Analiza factoriala a cifrei de afaceri la SC LOSSANS Romania SA


LOSSANS Romania S.R.L. a fost infiintata in anul 1999 si este situata in Ghimbav, judetul Brasov. Avand 700 angajati, firma produce o gama larga de furnir, placi aglomerate, placi furniruite, placi melaminate pentru mobila .

Pentru a realiza analiza factoriala pe care mi-am propus-o am utilizat o serie de indicatori care determina modificari in structura si dinamica cifrei de afaceri. Acestia au fost colectati din evidentele si registrele intreprinderii analizate pentru a fi analizati si a pune in evidenta scopul lucrarii


Tabel nr.1

NR

Indicatori

Simbol

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010


Cifra de afaceri

Productia marfa vanduta

Numar mediu  de salariati

Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe

Valoarea medie a mijloacelor fixe direct productive

Volumul fizic al productiei vandute


Pret unitar de vanzare

Productivitatea anuala a muncii

Gradul valorificare a productiei marfa fabricata

Gradul de inzestrare tehnica a muncii

Ponderea mijloacelor fixe direct productive

Randamentul mijloacelor fixe direct productive

Numarul mediu de ore lucrate de un salariat

Fondul total de timp de munca

Cifra de afaceri medie orara
Un obiectiv important al analizei cifrei de afaceri il constituie analiza factoriala a acesteia pe baza unor modele deterministe de tip multiplicativ sau produs intre factori

2.1 Model pentru determinarea cifrei de afaceri in functie de cantitate si pret

CA=

Unde

qv : cantitatea vanduta  pe unitate de produs ;

p: pretul mediu de vanzare pe produs;

Factori de influenta:

Influenta volumului productiei vandute:

 ΔCaΣqv = Σqv1 * p0 - Σqv0 * p0 = (Σqv1 - Σqv0) * p0

Influenta preturilor de vanzare:

 ΔCap = Σqv1 * p1 - Σqv1 * p0 = Σqv1 (p1 - p0)

 1. Pentru  a putea analiza acest model, am apelat mai intai la produsele care au fost vandute atat in anul 2008 cat si in anul 2009, apoi vom analiza productia vanduta in perioada 2009-2010

Produsul

Qv

pi

Placaj

Furnire

Brichetate

Spatare

Scaune

Altele

SumaDeterminarea variatiei cifrei de afaceri

15912181-9918623=5993558 lei

Aceasta influenta s-a datorat urmatorilor factori :

 • Modificarea volumului fizic al productiei vandute

=3222066,9 lei

 • Modificarea pretului unitar de vanzare

=2771490,9lei

Verificare :

=+=3222066,9+2771490,95993558lei

B Vom reprezenta din nou tabelul pentru anii 2009-2010

Tabel nr. 2       

Produsul

qv

pi

Placaj

Furnire

Brichetate

Spatare

Scaune

Altele

Suma

Determinarea variatiei cifrei de afaceri (2008-2009)

17983434-15912181=2071253 lei

Aceasta influenta s-a datorat urmatorilor factori :

 • Modificarea volumului fizic al productiei vandute

=630591,11lei

 • Modificarea pretului unitar de vanzare

=1440661,8 lei

Verificare :

=+=630591,11+1440661,82071253lei

2.2 Modelul multiplicativ

CA=    

A Perioada 2008-2009

 15912181-9918623=5993558  lei

Aceasta influenta s-a datorat urmatorilor factori :

 • Modificarea numarului mediu de salariati

=

 • Modificarea productivitatii medii a muncii:

 • Modificarea gradului de realizare al productiei fabricate:

=

Verificare :

=75907,824+5706514+211136,14

B .Aplicarea modelului in perioada 2009-2010

 17983434-15912181=2071253  lei

Aceasta influenta s-a datorat urmatorilor factori :

 • Modificarea numarului mediu de salariati

=

 • Modificarea productivitatii medii a muncii:

 • Modificarea gradului de realizare al productiei fabricate:

3.


Verificare :

     

=161136+2090792,8-180676,572071253

2.3 Modelul III

Acest model deriva din modelul precedent, si consta in desfasurarea raportului dintre productia fabricata si numarul mediu de salariati , in functie de valoarea mijloacelor fixe.


CA=


A. Aplicarea modelului in perioada 2008-2009

15912181-9918623=5993558  lei

Aceasta modificare s-a datorat urmatorilor factori:

 • Se modifica numarul mediu de salariati

 • Modificarea productivitatii muncii

Gradul de inzestrare tehnica a muncii

Ponderea mijloacelor fixe direct productive

 Randamentul mijloacelor fixe direct productive

 • Modificarea gradului de valorificare a productiei marfa fabricata.

Verificare

++5993558

-284452,21lei+lei5706514

B Aplicarea modelului in perioada 2009-2010

17983434-15912181=2071253  lei

Aceasta modificare s-a datorat urmatorilor factori:

 • Se modifica numarul mediu de salariati

 • Modificarea productivitatii muncii

    
Gradul de inzestrare tehnica a muncii

Ponderea mijloacelor fixe direct productive

Randamentul mijloacelor fixe direct productive     

 • Modificarea gradului de valorificare a productiei marfa fabricata.


Verificare

+2071253

++2090793


Modelul    IV

A Aplicarea modelului in perioada 2008-2009

CA=T*

15912181-9918623=5993558  lei

 • Modificarea fondului total de munca


  =908782.464 lei

Fondul total de munca


=75907.584 lei

Numarul mediu de ore lucrate de un salariat


=832874.88 lei

 • Modificarea cifrei de afaceri medii orara.


=5084882.4 lei

Verificare:

908782.464 lei+5084882.4 lei

∆Ns=∆t+∆Cah=75907,584 lei + 832874,88lei= 908782,464


B. Aplicarea modelului in perioada 2009-2010

19783434-15912181=2071253 lei

 • Modificarea fondului total de munca=264171,33 lei

Fondul total de munca


=161136,76 lei


Numarul mediu de ore lucrate de un salariat


=103034,56lei

 • Modificarea cifrei de afaceri medii orara.


=1806999,9lei

Verificare:

264171,33 lei+1806999,9 lei

∆Ns=∆t+∆Cah=161136,76lei + 103034,56ei=264171,32    

2.5.Interpretarea modelelor

Cifra de afaceri a SC  LOSSANS Romania S.R.L.. pentru 2009 a crescut fata de 2008 cu 5993558 lei . Aceasta modificare s-a datorat urmatorilor factori :

     -  modificarea volumului fizic al productiei vandute a crescut cu lei fata de nivelul programat.

     - modificarea pretului unitar de vanzare a crescut cu 58 lei ,ducand la o marire a cifrei de afaceri cu 2771490,9lei

     - numarului mediu de salariati, care a crescut fata de nivelul de baza cu 6

persoane ,influentand in mod pozitiv cifra de afaceri aceasta crescand cu lei, datorita acestei modificari;

    - productivitatea medie a muncii a influentat in mod  pozitiv cifra de afaceri ducand la o crestere a acesteia cu

   - gradul de valorificare a productiei fabricate a avut o influenta pozitiva asupra cifrei de afaceri conducand la o crestere a acesteia cu lei.

   - modificarea fondului total de munca cu  908782.464 lei a influentat pozitiv cifra de afaceri.

    - modificarea cifrei de afaceri medii orare in sensul cresterii cu 2,05752lei a influentat pozitiv cifra de afaceri, acesta din urma crescand cu 1806999,9lei

Cifra de afaceri a SC LOSSANS Romania S.R.L. pentru anul 2010 a crescut fata de 2009 cu lei. Aceasta modificare s-a datorat urmatorilor factori :

     -  modificarea volumului fizic al productiei vandute a crescut cu cifra de afaceri cu 630591,11lei fata de nivelul programat.

     - modificarea pretului unitar de vanzare a crescut cu 29 lei ,ducand la o marire a cifrei de afaceri cu 1440661,8 lei

     - numarului mediu de salariati, care a crescut fata de nivelul de baza cu 8

persoane ,influentand in mod pozitiv cifra de afaceri aceasta crescand cu

    - productivitatea medie a muncii a influentat in mod  pozitiv cifra de afaceri ducand la o crestere a acesteia cu

   - gradul de valorificare a productiei fabricate a avut o influenta negativa asupra cifrei de afaceri conducand la o scadere a acesteia cu

   - modificarea fondului total de munca cu 264171,33  lei a influentat pozitiv cifra de afaceri.

    - modificarea cifrei de afaceri medii orare in sensul cresterii cu 0,72115 lei a influentat pozitiv cifra de afaceri, acesta din urma crescand cu 1806999,9lei

Dupa cum putem si observa, S.C. LOSSANS Romania S.R.L. are o situatie destul de buna, per ansamblu favorabila, atat pentru anul 2009 fata de 2008, cat si pentru 2010 fata de anul sau de baza 2009.
Bibliografie

 1. Crecana Cornel, "Analiza economico-financiara : Industrie. Agricultura", Editura Economica, Bucuresti , 2006
 2. Ghic Gratiela, Analiza economico-financiara : abordari teoretice, studii de caz" , Editura Universitara. Bucuresti, 2006
 3. Iosif Gheorghe, "Analiza economico-financiara a firmei in domeniul agroalimentar" , Tribuna Economica, Bucuresti, 2000
 4. Robu Vasile, Valceanu Gheorghe, "Analiza economico-financiara", Editura Economica, Bucuresti, 2004Copyright © Contact | Trimite referat