Piata valutara in Romania referat
Piata valutara in Romania

Crearea unei piete valutare in Romania a devenit posibila abia dupa decembrie 1989, aceasta fiind initial o piata interbancara, functionand pe baza mecanismelor licitatiei, prin care s‑a urmarit stabilirea unui raport real de schimb intre leul romanesc si dolarul american, iar prin intermediul acestui curs, a unui raport real de schimb fata de cursul celorlalte valute – de schimb, convertibile si neconvertibile.Dupa data de 5 august 1991 au fost infiintate casele de schimb valutar, unde persoanele fizice au posibilitatea sa faca operatiuni de schimb valutar, in conditii ceva mai limitative privind cumpararea de valuta, dar mai permisive pentru vanzarea acesteia.

Mecanismul pietei de licitatie, care avea ca obiect central formarea cursului de schimb prin metoda fixing‑ului la Banca Nationala, prezenta o serie de dezavantaje:

bancile actionau doar in contul clientilor (ca brokeri), neavand un rol activ in definirea cursului de echilibru;

cursul era fix, fiind valabil pentru 24 de ore;

se stabilea doar un curs spot (la vedere);

clientii bancilor nu aveau posibilitatea alegerii dintre mai multe cursuri de schimb pe acela care era mai avantajos pentru ei.

Pentru eliminarea acestor inconveniente, la data de 1 august 1994 a intrat in functiune piata valutara interbancara, care, impreuna cu piata valutara pentru persoanele fizice, formata din casele de schimb valutar, alcatuiesc cele doua segmente ale pietei valutare din Romania.

Piata valutara interbancara este o piata continua, in cadrul careia se efectueaza vanzari si cumparari de valute pe baza monedei nationale, la cursuri de schimb determinate de piata. Clientii (agentii economici) adreseaza cererea lor de vanzare‑cumparare de valuta bancilor economice autorizate. Pe baza acestor cereri de vanzare‑cumparare, bancile respective vor oferi un pret de vanzare (pretul cerut, sau „ask”), la care clientii pot cumpara de la banca sau un pret de vanzare a valutei (pretul oferit, sau „bid”), la care clientii pot vinde bancii valuta.


Principiile de operare pe aceasta piata sunt urmatoarele:

concentrarea la bancile comerciale autorizate a ordinelor de vanzare‑cumparare de valuta;

obligatia bancilor de a „face piata” (in limba engleza: „market maker”), oferind la solicitarea clientilor lor (agenti comerciali), preturi de vanzare si, respectiv, de cumparare a valutelor;

extinderea sferei operatiunilor efectuate, adica posibilitatea de a efectua, alaturi de operatiunile la vedere (spot), si operatiuni la termen (forward).

La aceasta piata participa si Banca Nationala a Romaniei, care are urmatoarele obligatii in organizarea si functionarea pietei valutare interbancare:

reglementarea si supravegherea pietei valutare;

autorizarea intermediarilor de a opera pe aceasta piata si supravegherea lor;

participarea in mod nemijlocit pe piata valutara, in scopul punerii in aplicare a politicii valutare si protejarii monedei nationale;

publicarea zilnica a cursului de referinta a leului, in raport cu monedele straine.

In ceea ce‑i priveste pe intermediarii care opereaza pe piata valutara din Romania, Regulamentul valutar emis de Banca Nationala a Romaniei prevede ca acestia sa fie, in prealabil, autorizati de B.N.R., acordarea acestei autorizatii fiind conditionata de indeplinirea unor conditii specifice calitatii de broker sau dealer. Aceste conditii minime, care trebuie sa fie indeplinite pentru participarea pe piata valutara ca intermediari autorizati, sunt urmatoarele

a)      existenta unui capital social adecvat;

b)      existenta unei autorizatii de functionare (nu poate fi autorizata participarea pe piata valutara a intermediarilor fata de care a fost initiata procedura legala de reorganizare si lichidare judiciara);

c)      existenta unei structuri organizatorice distincte si a unui spatiu specific, adecvat pentru activitatea de intermediere valutara;

d)      existenta unor norme proprii care sa reglementeze:

‑ procedurile de lucru cu clientii;

‑ relatiile cu alti intermediari;

‑ competentele si limitele valorice pana la care se poate manifesta fiecare arbitrajist, precum si limitele de lucru cu ceilalti intermediari autorizati;

‑ penalitatile convenite in relatia cu clientii, precum si cu alti intermediari autorizati, in cazul nerespectarii termenelor de decontare a tranzactiilor;

‑ sistemul de evidenta contabila a operatiunilor valutare;

e)      desemnarea personalului implicat in activitatea de schimb valutar;

f)        existenta unor relatii de corespondent, stabilite prin conturi deschise in strainatate;

g)      existenta unui sistem operational specific.

In prezent, piata valutara interbancara din Romania prezinta urmatoarele caracteristici:

in calitate de intermediari opereaza doar bancile comerciale si casele de schimb valutar, bancile comerciale ocupand locul principal;

principalele operatiuni efectuate pe aceasta piata sunt cele la vedere (spot) si cele la termen (forward); in ceea ce priveste cursurile spot (la vedere), acesta se prezinta sub trei forme:

cursul afisat, care este un curs indicativ al bancii si care ramane, in principiu, neschimbat in cursul unei zile;

cursul cotat, care este un curs efectiv (cel la care banca incheie tranzactiile) si care fluctueaza pe tot parcursul zilei;

‑ cursul de referinta, care se stabileste de Banca Nationala a Romaniei la sfarsitul programului zilnic de lucru si care reprezinta media ponderata a cursurilor zilei respective din sistemul bancar.

intermediarii erau solicitati sa coteze si sa afiseze in permanenta, in timpul orelor de functionare a pietei valutare interbancare, cursurile de schimb pentru cel putin sase valute: USD, GBP, DEM, FRF, CHF, ITL

metoda de cotare practicata este cea directa;

pentru cotatiile la termen sunt stabilite cursuri pentru cel putin trei scadente: o luna, trei luni si sase luni;

marja dintre cursurile de vanzare si cele de cumparare se stabileste liber, pe piata valutara interbancara;

intermediarii autorizati sa participe pe piata valutara interbancara au obligatia sa coteze, atat pentru clientii lor, cat si pentru intermediari autorizati, cursuri ferme sau informative, la solicitarea acestora. Cotatia ferma reprezinta, in esenta, un pret care angajeaza in mod neconditionat banca. In situatia in care cotatia ferma este acceptata de un client, tranzactia se considera a fi incheiata si se executa neconditionat.

Bancile pot efectua si operatiuni de schimb valutar la un curs limitat, care nu este altceva decat un curs limita pana la care un client poate solicita efectuarea unei operatiuni. De exemplu, intelesul termenului „limitat” este urmatorul:

in cazul unui ordin de vanzare: „vindeti cu cel putin…”

in cazul unui ordin de cumparare: „cumparati cu cel mult…”

In cazul ordinelor la curs limitat, clientii bancilor trebuie sa specifice pentru ce perioada de timp sunt valabile aceste ordine (adica numarul de zile).

Operatiunile de vanzare‑cumparare de valute sunt efectuate de banci atat in contul lor, pentru mentinerea sau constituirea unei anumite structuri a propriilor depozite in valuta, cat si in contul clientilor – persoane juridice.DISPOZITIE/DECLARATIE DE PLATA EXTERNA (DPE)

Se va completa de catre banca

 

Referinta bancara

1. Ordonator                CUI

Denumire/Nume si prenume __________ ______ ____ ____________ CNP


Cod CAEN ______________ Localitate _____ _______ ______ _______ Strada _____ _______ ______ _____________ Nr. _______


Telefon _____ _______ ______ __________ Fax __________ ______ ____ ______ E-mail __________________­___


Banca ordonatorului

Denumire __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________


Sucursala/Agentia/… __________ ______ ____ ___________________ Cod_____ _______ ______ _____________


Suma ordonata sau platita

__________ ______ ____ _________________ Valuta __________________

(in cifre)    (in litere)

din care, incasari pe tipuri de tranzactii:

Nr. crt.

Valoare tranzactie

(in cifre)

Cod

tranzactie

Descrierea tranzactiei pentru care se dispune/efectueaza plata

Data livrarii

Nr. din registrul datoriei externe

In cazul in care numarul de randuri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.

4. INSTRUCTIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND PLATA

spot

SWIFT/TELEGRAFIC

numerar

cec

incasso

urgent

Confirmare a instructiunii telefonice/electronice


ordin de plata

acreditiv
Nr. _____ _______ ______ ____________

Documente:


Plata se ordona din:

Cont nr.


contracte


facturi


DVI


Anexa continand lista altor documente necesare efectuarii platii

Comisioane si speze:    OUR  BEN   SHA

5. BANCA BENEFICIARULUI

Denumire__________ ______ ____ _________

Adresa __________ ______ ____ ___________


Tara __________ ______ ____ _____________


7. Tara partenerului din contractul extern _______________

6. Beneficiar

Nr. Cont __________ ______ ____ __________

Denumire/Nume __________ ______ ____ ___

Adresa __________ ______ ____ ___________Tara __________ ______ ____ _____________


Mesaj pentru beneficiar


8. Informatiile completate pe acest formular sunt reale si complete

Semnatura autorizata a

Ordonatorului __________ ______ ____ _____

Data ____________________ Stampila ordonatorului9. SE COMPLETEAZA DE CATRE BANCA ORDONATORULUI

Dispozitia de plata a fost executata.

Data valutei __________ ______ ____ ___

Data __________________ Semnatura si Stampila lucratorului bancar

*) Optional se completeaza de catre banca
Instructiuni pentru completare


Formularul DISPOZITIE/DECLARATIE DE PLATA EXTERNA (DPE) se utilizeaza dupa caz, pentru ordonarea unei plati, respectiv pentru declararea unei plati efectuate in cadrul uni acreditiv.

DPE se completeaza lizibil, manual cu majuscule sau computerizat, in doua exemplare (un exemplar pentru banca si un exemplar pentru client). Datele din formular se utilizeaza pentru elaborarea balantei de plati.


Caseta 1. La „cod CAEN” se completeaza codul CAEN al activitatii principale din certificatul de inregistrare al persoanei juridice.


Caseta 3. Atat suma ordonata cat si cea platita in cadrul unui acreditiv se defalca pe tranzactii, completandu-se pentru fiecare tranzactie, valoarea si, dupa caz, data livrarii si/sau numarul din Registrul datoriei externe (publice sau private). Suma poate face obiectul mai multor facturi, contracte etc. catre acelasi beneficiar.


Data livrarii se va completa numai in cazul importurilor de bunuri.


Exemple de tranzactii pentru care se dispune sau s-a efectuat plata:

Importuri de bunuri (avansuri, plati la livrare, plati dupa livrare);

Transport de bunuri sau persoane pe modalitati de transport: transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau aerian;

Constructii si antreprenoriat in Romania sau strainatate;

Investitii directe in capitalul social al unei firme din strainatate (participare la capitalul social de 10% sau mai mult);

Lichidarea investitiilor nerezidentilor;

Donatii, mosteniri sau alte transferuri contraprestatie;

Comisioane aferente creditelor de la nerezidenti;

Avans leasing financiar;

Dobanzi aferente creditelor de la nerezidenti;

Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezidenti. Se va inscrie termenul (pana la un an inclusiv sau peste un an) si tipul creditului (credit financiar sau credit comercial, leasing financiar s.a.);

Dividende;

Dobanzi aferente valorilor mobiliare (obligatiuni si altele) emise de rezidenti;

Credite acordate nerezidentilor. Se va specifica termenul (pana la un an inclusiv sau peste un an) si tipul creditului acordat (credit financiar). Se va completa „credit investitie directa” daca intre creditor si debitor exista o relatie de investitie directa (detinerea de 10% si peste din capitalul social);

Achizitionarea de valori mobiliare emise de nerezidenti, specifice pietei de capital (cumpararea de actiuni reprezentand pana la 10% din capitalul social, obligatiuni sau alte titluri de credit cu scadenta initiala, de regula, mai mare de un an) sau ale pietei monetare (efecte de comert, instrumente derivate, titluri de stat, precum si orice alte valori mobiliare cu scadente initiale, de regula mai mici de un an);

Rascumparari de valori mobiliare romanesti, instrumente ale pietei de capital sau ale pietei monetare.Caseta 7. Se completeaza in cazul in care tara partenerului din contractul extern difera de tara beneficiarului platii.

Nota: Datele completate pe acest formular sunt confidentiale, conform prevederilor legale in vigoare.Denumire/Nume client…………………………..Adresa/Sediul……………………………………


Tel/Telex………………………………………


Persoane de contact……………………………


CUI/CNP………………………………………


Nerezident *


ACCEPTAT / RESPINS (motivul ……………


la CURSUL COTAT FERM si acceptat de client de ………………… lei/  ……………..……….

sau la CURSUL LIMITAT solicitat de client de ………………..…… lei/ …….…………………

EXECUTAT LA CURSUL de ……………..lei/ ………………….


Semnatura autorizata           Semnatura clientului

L.S. L.S.


Se completeaza de intermediar la sediul acestuia in prezenta clientului.


ORDIN DE CUMPARARE VALUTA LA VEDERE / LA TERMEN

Valabil pana la data de…………………………….

Catre………………………………………………..

CUMPARATI suma de ………………./……………………… cu data valutei de…………..

(cifre) (litere)

Echivalentul in lei il veti recupera din contul nostru de disponibil nr……………………………

deschis la …………………………………………………………………………………………Suma in valuta cumparata o veti vira cu aceeasi data de valuta (sus mentionata) in contul nostru nr …………………………….. deschis la ………………………………………………………..

Anexam urmatoarele documente care probeaza natura operatiunilor valutare:


2. Scopul cumpararii de valuta este:

Operatiune valutara curenta;

Operatiune valutara de capital reprezentand:

 Investitie directa;

 Credit si imprumut financiar;

 Credit legat de comertul international in care participa un rezident;

 Operatiune cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital;

 Operatiune cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara;

 Operatiune cu unitati ale organismelor de plasament colectiv;

 Alta operatiune valutara de capital.

Alta operatiune valutara.


Declaram ca suntem de acord ca sumele in valuta cumparate in baza prezentului ordin si neutilizate in termen de 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenelor de plata conform destinatiei initiale sau pentru alte operatiuni valutare curente sau de capital sa fie rascumparate de institutia de credit prin care se executa prezentul ordin, la cursul de schimb al tranzactiei initiale de cumparare.

……………………………

Data intocmirii Semnatura autorizata


L.S.

Observatii:

Se marcheaza casutele, dupa caz.

Punctul 2 se completeaza numai de catre persoanele fizice rezidente.

Punctul 1 si 2 nu se completeaza de catre persoanele fizice rezidente.

Prevederile pct 3 nu se aplica persoanelor fizice rezidente, persoanelor juridice rezidente prevazute la art. 13 lit. b3) si nerezidentilor persoane fizice, persoanelor juridice si alte entitati.* Nerezident din punct de vedere valutar conform art. 2 pct. 2.3 din Regulament.

Denumire/Nume client…………………………..Adresa/Sediul……………………………………


Tel/Telex………………………………………


Persoane de contact……………………………


CUI/CNP………………………………………


Nerezident *


ACCEPTAT / RESPINS (motivul ……………


la CURSUL COTAT FERM si acceptat de client de ………………… lei/  ……………..……….

sau la CURSUL LIMITAT solicitat de client de ………………..…… lei/ …….…………………

EXECUTAT LA CURSUL de ……………..lei/ ………………….


Semnatura autorizata           Semnatura clientului

L.S. L.S.


Se completeaza de intermediar la sediul acestuia in prezenta clientului.


ORDIN DE VANZARE VALUTA LA VEDERE / LA TERMEN

Valabil pana la data de…………………………….Catre………………………………………………..

VINDETI suma de ……………………./……………………….. din contul nostru nr.…………

(cifre) (litere)

deschis la ………………………………………. cu data valutei de …………………………….Contravaloarea in lei se va vira cu aceeasi data a valutei in contul nostru in lei nr .…………….

deschis la …………………………………………………………………………………………

scopul vanzarii de valuta este: …………………………………………………………………

………………………….. ………………………………..

Data intocmirii Semnatura autorizata

L.S.Observatii:

Se marcheaza casutele, dupa caz.

Scopul vanzarii de valuta se completeaza numai de catre nerezidenti, persoane fizice, juridice si alte entitati.* Nerezident din punct de vedere valutar conform art. 2 pct. 2.3 din Regulament.

DECLARATIE DE INCASARE EXTERNA (DIE)

Se va completa de catre banca

 

Referinta bancara

1. Beneficiar                                                                                                                  CUI

Denumire/Nume si prenume __________ ______ ____ ____________ CNP


Cod CAEN ______________ Localitate _____ _______ ______ _______ Strada _____ _______ ______ _____________ Nr. _______


Telefon _____ _______ ______ __________ Fax __________ ______ ____ ______ E-mail __________________­___


2.Banca beneficiarului

Denumire __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________


Sucursala/Agentia/… __________ ______ ____ ___________________ Cod_____ _______ ______ _____________


3. Suma incasata

__________ ______ ____ _________________ Valuta __________________

(in cifre)                                                         (in litere)

din care, incasari pe tipuri de tranzactii:

Nr. crt.

Valoare tranzactie

(in cifre)

Cod

tranzactie

Descrierea tranzactiei pentru care se dispune/efectueaza plata

Data livrarii

Nr. din registrul datoriei externeIn cazul in care numarul de randuri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.


Tara ordonatorului platii5. Tara partenerului din contractul extern


6. Informatiile completate pe acest formular sunt reale si complete


Semnatura autorizata a

Beneficiarului __________ ______ ____ _____


Data ____________________ Stampila beneficiarului7. SE COMPLETEAZA DE CATRE BANCA BENEFICIARULUI


Data valutei __________ ______ ____ ___


Data __________________ Semnatura si Stampila lucratorului bancar

*) Optional se completeaza de catre banca
Instructiuni pentru completare


Formularul DISPOZITIE/DECLARATIE DE INCASARE INTERNA (DIE) se completeaza lizibil, manual cu majuscule sau computerizat, in doua exemplare (un exemplar pentru banca si un exemplar pentru client). Datele din formular se utilizeaza pentru elaborarea balantei de plati.


Caseta 1. La „cod CAEN” se completeaza codul CAEN al activitatii principale din certificatul de inregistrare al persoanei juridice.


Caseta 3. Suma incasata se defalca pe tranzactii, completandu-se pentru fiecare tranzactie, valoarea si, dupa caz, data livrarii si/sau numarul din Registrul datoriei externe (publice sau private). Suma poate face obiectul mai multor facturi, contracte etc. catre acelasi beneficiar.


Data livrarii se va completa numai in cazul importurilor de bunuri.


Exemple de tranzactii pentru care se dispune sau s-a efectuat plata:

Export de bunuri (avansuri, plati la livrare, plati dupa livrare);

Transport de bunuri sau persoane pe modalitati de transport: transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau aerian;

Constructii si antreprenoriat in Romania sau strainatate;

Servicii turistice oferite rezidentilor: cazare, masa etc.;

Servicii juridice, de consultanta, de reclama, de cercetare etc.;

Investitii directe in capitalul social al unei firme din strainatate (participare la capitalul social de 10% sau mai mult);

Lichidarea investitiilor nerezidentilor;

Donatii, mosteniri sau alte transferuri contraprestatie;

Comisioane aferente creditelor de la nerezidenti;

Dobanzi aferente creditelor de la nerezidenti;

Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezidenti. Se va inscrie termenul (pana la un an inclusiv sau peste un an) si tipul creditului (credit financiar sau credit comercial, leasing financiar s.a.);

Dividende;

Dobanzi aferente valorilor mobiliare (obligatiuni si altele) emise de rezidenti;

Credite acordate nerezidentilor. Se va specifica termenul (pana la un an inclusiv sau peste un an) si tipul creditului acordat (credit financiar). Se va completa „credit investitie directa” daca intre creditor si debitor exista o relatie de investitie directa (detinerea de 10% si peste din capitalul social);

Achizitionarea de valori mobiliare emise de nerezidenti, specifice pietei de capital (cumpararea de actiuni reprezentand pana la 10% din capitalul social, obligatiuni sau alte titluri de credit cu scadenta initiala, de regula, mai mare de un an) sau ale pietei monetare (efecte de comert, instrumente derivate, titluri de stat, precum si orice alte valori mobiliare cu scadente initiale, de regula mai mici de un an);

Vanzari de valori mobiliare emise de nerezidenti, instrumente ale pietei de capital sau ale pietei monetare.Caseta 6. Se completeaza in cazul in care tara partenerului din contractul extern difera de tara ordonatorului platii.


Nota: Datele completate pe acest formular sunt confidentiale, conform prevederilor legale in vigoare.Reglementari valutare ale Bancii Nationale a Romaniei. Norme privind functionarea pietei valutare – N. R.V. 1.

Dolarul S.U.A., lira sterlina, marca germana, francul francez, francul elvetian si lira (lireta) italiana. Prin adoptarea monedei unice europene, marca germana, francul francez si lira (lireta) italiana au fost inlocuite cu euro (€)Copyright © Contact | Trimite referat