PROPRIETATILE CENTRULUI DE GREUTATEPROPRIETATILE CENTRULUI DE GREUTATE


1.      Daca sistemul de puncte materiale are un plan, o axa sau un centru de simetrie, centrul de masa se afla in acel p lan, pe acea axa sau in acel centru.

Presupunand ca sistemul admite planul Oxz ca plan de simetrie, oricarui punct Pi(xi, yi, zi) de masa mi ii corespunde un punct Pj(xi, -yi, zi) de aceasi masa mi. Cum , rezulta yC = 0, deci centrul de masa se afla in planul Oxz.Daca presupunem ca sistemul admite axa Oz, ca axa de simetrie, atunci unui punct Pi(xi, yi, zi) de masa mi ii corespunde totdeauna un punct Pj (-xi, -yi, zi) de aceasi masa mi. Cum , rezulta xC = 0, yC = 0, deci centrul de masa se afla pe axa Oz.

Considerand ca sistemul admite originea sistemului de referinta O, ca centru de simetrie, din conditiile de simetrie rezulta ca oricarui punct Pi(xi, yi, zi) de masa mi ii corespunde intotdeauna un punct Pj(-xi, -yi, -zi) de aceasi masa mi. Cum momentele statice, , rezulta , , ,deci centrul de masa se afla in polul O.

2       Daca un sistem de puncte materiale (S) se compune dintr-un numar de p subsisteme (S1), (S2), ., (Sp), de mase M1, M2,., Mp si vectori de pozitie ai centrelor de masa , centrul de masa al sistemului (S) se obtine considerand masele sistemelor componente Mi, concentrate in centrele de masa, Ci (i = 1, 2, ., p)

(3.7)

Pentru demonstratie se tine seama ca, in baza relatiei (3.4), vectorii de pozitie ai centrelor maselor au expresiile:

(3.8)

Intrucat

(3.9)

relatiile (3.8) pot fi scrise astfel:

(3.10)

Vectorul de pozitie  al centrului maselor sistemului (S) este:

3.     Daca un sistem de puncte materiale (S) poate fi considerat ca provenind dintr-un sistem (S1) din care s-a extras un sistem (S2) si daca se cunosc masele M1, M2 si centrele de masa definite de vectorii de pozitie , atunci centrul de masa al sistemului (S) se poate obtine considerand ca masele M1 si M2 s-ar concentra in centrele de masa C1 si C2.

Vectorul de pozitie al centrului de masa C, al sistemului (S) are expresia:

(3.11)

Referitor la sistemele (S1) si (S2) putem scrie conform (3.9) si (3.10):

;

Pentru intreg sistemul se obtine:

Observatie. Proprietatile centrului de masa prezentate pentru sisteme de puncte materiale sunt valabile si in cazul sistemelor de corpuri omogene.