Aplicații - Crearea unei prezentariAplica ii - Crearea unei prezentari

Creati o prezentare noua cu numele "exercițiu2"

In cadrul prezentarii introduceți un slide cu alinierea (layout) title only. In caseta de text introduceți numele vostru.

Mai introduceți un diapozitiv nou cu alinierea title, content and text. In titlu introduceti numele vostru, in secțiunea de content introduceti o miniatura (miniclip) cu unul din hobby-urile voastre, iar in sectiunea de text scrieti minim 3 idei, detalii sau informații utile despre hobby-ul ales.Introduceți al treilea diapozitiv cu alinierea  Title, Text and Clipart. Pentru complectarea diapozitivului veti proceda la fel ca și in cazul diapozitivului anterior.

Setarea prezentarii

Schimbați ordina diapozitivului (slide) 3  cu diapozitivul 2.

Aplicați un efect de  animație, de intrare, fly in titlului din primul diapozitiv.

Aplicați un efect de animație de accentuare (emphasis) spin.

Aplicați un efect de animație de accentuare (emphasis) brush on color si setati in care se va trasforma textul in rosu.

Pentru animația de tip spin setați gradul de rotire la 720o

Modificați tipul de animație fly in astfel incat animatia sa fie la nivel de cuvant, cu 50% intirziere intre cuvinte, si sa aplicați un sunet de aplauze

In diapozitivul numarul 2 introduceți o animație asupra inaginii. Animatia sa fie de tim Motion path, Draw Custom path. Setați:

Intarzierea: la o secunda

Viteza:  very slow

Repetarea de 2 ori

Adaugati un efect de intrare asupra imaginii

Modificați ordinea celor 2 animații astfe incat sa fie efectul de intrare primul

Adaugati o animație de intrare asupra titlului din al treilea diapozitiv, fly in.

Setati animația astfel incat sa apara din colțul dreapta jos.

In slidul numarul 4 adaugati un efect de animație de accentuare (emphasis) spin, asupra imaginii si setati modul de rotire la 90o, in sensul invers al arcelor de ceasornic.