Functii AccessFunctii Access


MS Access contine un set de functii standard de cele mai diferite tipuri.

Pentru descrierea lor vom folosi urmгtoarele convenюii:

CampNum - argument ce reprezinta cimpuri de tip Number sau Currency;

CampText - argument ce reprezinta cimpuri de tip Text;CampDate - argument ce reprezinta cimpuri de tip Date/Time;

Camp - argument ce reprezinta cimpuri de orice tip;

n,m - argumente ce reprezinta numere naturale;

i - argument ce reprezinta numere intregi;

- argumentele incluse in paranteze figurate sunt optionale (neobligatorii);

Argumentele functiei se pun intre paranteze rotunde si se separa prin punct si virgula (uneori prin virgula). In cazul lipsei argumentelor, dupa denumirea functiei se pun paranteze rotunde care nu contin in interior nimic. In cazul cind argumentul functiei reprezinta un cimp, numele cimpului se ia intre paranteze patrate [].

Enumeram in cele ce urmeaza citeva dintre functiile sistemului Access:

1.     Abs(CampNum) - calculeaza valoarea absoluta (modulul).

2.   Avg(CampNum) - calculeaza media aritmetica.

3.   Sin(CampNum) - calculeaza valoarea sinusului.

4.  Exp(CampNum) - calculeaza puterea numarului e.

5.   Log(CampNum) - calculeaza logaritmul natural.

6.   Sqr(CampNum) - calculeaza radacina patrata.

7.   Int(CampNum) - calculeaza partea intreaga.

8. Rnd(i) sau Rnd()  - returneaza un numar aleator situat intre 0 si 1.

9.     Sum(CampNum) - calculeaza suma.

10. Max(CampNum)-calculeazavaloareamaxima
l 1. Min(CampNum) - calculeaza valoarea minima.

12. Var(CampNum) - calculeaza variatia (dispersia).

13.   Count(Camp) - calculeaza numarul valorilor nenule.

14.   Left(CampText,n) - extrage primele n caractere (din stinga).

15. Right(CampText,n) - extrage ultimele n caractere (din dreapta).

16. Len(CampText) - calculeaza lungimea expresiei.

17. LTrim(CampText} - lichideaza toate spatiile de debut (din fata).

18. RTrim(CampText) - lichideaza toate spatiile (blancurile) de la sfirsit.

19.   Trim(CampText) - lichideaza toate spatiile de debut si de la sfirsit.

20.  Mid(CampText;n) - extrage primele m caractere, incepind cu al
n-lea. In cazul cind m lipseste - extrage toate caracterele, incepind cu al n-lea.

21. InStr(Text,CimpText) - calculeaza locul, incepind cu care
valoarea Text se contine in intregime in CimpText. Cautarea se face incepind
cu pozitia l (sau n, daca este specificat).

22. Date() - returneaza data curenta.

23.  Time() - returneaza ora curenta.

24.  Now() - returneaza data si ora curente.

25.  Weekday(CampDate) - calculeaza ziua saptaminii care corespunde datei.

26.  Year(CampDate) - extrage anul (cu 4 cifre).

27.  DateAdd("Tip";i;CampDate) - aduna/scade la/din CampDate i intervale de
tipul dat (i poate lua si valori negative). 'Tip ' poate avea una din urmatoarele valori:

'q'- trimestre; ex.: DateAdd('q';7;Date()) - peste 7 trimestre din ziua

curenta.
'm' - luni; ex.: DateAdd('m ';-9;Date()) - cu 9 luni in urma fata de ziua curenta.

'd' - zile;                         ex.: DateAdd('d';25;[DataImpr peste 25 de zile de la data  imprumutului.

'yyyy' - ani; ex.: DateAdd('yyyy';-4;Date()) - cu 4 ani in urma de la data


curenta,


'ww' - saptamini; ex: DateAdd('ww';2;[DataRestit - peste 2 saptamini de ladata restituirii.


'h' - ore; ex.: DateAdd('h';-27;Now()) - cu 27 de ore in urma.Remarca: Functiile descrise mai sus pot fi utilizate numai in interogari, formulare, rapoarte si in limbajul de programare Visual Basic for Applications.


Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani