Prezentarea ferestrei Microsoft WordPrezentarea ferestrei Microsoft Word

Se deosebesc urmatoarele zone principale:

Bara de titlu - in care avem afisat numele programului deschis in fereastra si numele fisierului in care lucram;Bara de meniu - pe care avem afisate meniurile de la File. la Help (Fisier. Ajutor)[1];

Bare de instrumente: standard si bara de formatare;

Bara riglei de masura

Aria de lucru - zona in care se editeaza documentul;

Barele de derulare - pe orizontala si pe verticala

Bara de stare - se mai numeste si Bara informativa, avem afisat numarul paginii curente precum si alte informatii.

Crearea unui document nou

La fiecare lansare in executie programul Word creeaza un nou document. Daca se doreste crearea unui document nou se realizeaza prin optiunea: File►New (Fisier►Nou).

Editarea unui document

Scrierea manuala a textului se face conform unor reguli folosind tastatura ca dispozitiv periferic de intrare. Regulile dupa care se va introduce textul vor fi explicate in continuare:

Linia verticala care apare pe ecran (si care clipeste) poarta numele de cursor de inserare. Caracterele introduse de la tastatura sunt adaugate in pozitia curenta de inserare. Adaugarea se face in fata cursorului de inserare.

Trecerea la o linie noua in cadrul unui paragraf se efectueaza automat de catre editor cand s-a ajuns la sfarsitul liniei curente.

Introducerea textului se face de la marginea din stanga, paragrafele ajung sa arate "altfel" in urma unor comenzi atasate.

Trecerea la un nou paragraf se realizeaza cu tasta Enter.

Spatiile albe dintre paragrafe pot fi introduse in doua moduri:

cu tasta Enter, atunci spatiul va fi relativ (la inaltime caracterului, altfel spus spatiul se va modifica in acelasi timp cu modificarea marimii caracterelor

comanda din program, atunci spatiul va ramane fix.

Deplasare in cadrul textului introdus se poate face cu: tastele sageti (directionale), tastele Pg Up, Pg Down, Home, End sau executand un clic de mouse.

Tabel 1. Deplasarea cursorului de inserare de la tastatura

Pentru a ne deplasa.

Apasam urmatoarele taste.

Un caracter la stanga sau la dreapta

Apasati sau

Un cuvant la stanga sau la dreapta

Apasati CTRL+ sau CTRL+

Un rand in sus sau in jos

Apasati sau a

Un paragraf in sus sau in jos

Apasati CTRL+ sau CTRL+a

La inceputul sau sfarsitul unui rand

Apasati Home sau End

Inapoi sau inainte cu un ecran

Apasati PageUp sau PageDown

In extrema de sus sau

de jos a ecranului

Apasati CTRL+PageUp sau

CTRL+PageDown

La inceputul sau sfarsitul documentului

Apasati CTRL+Home sau CTRL+End

Stergerea caracterelor:

Tasta BACKSPACE: sterge caracter la stanga cursorului, respectiv de la dreapta spre stanga

Tasta DELETE: sterge caracter la dreapta cursorului

Semnele de punctuatie - se pun lipite de cuvantul pe care il preced dupa care urmeaza obligatoriu pauza.

Salvarea unui document

Salvarea unui fisier reprezinta scrierea informatiei din memoria calculatorului pe un disc magnetic (fix sau floppy). La prima salvare trebuie sa stabilim

locul unde va fi salvat fisierul; prin loc intelegand discul magnetic si folderul

numele fisierului, cu observatia ca programul Word propune un nume, care de fapt este prima fraza scrisa in document.

Pentru salvarea documentului curent (document aflat in editare) se alege optiunea File►Save (FisierSalvare) sau se executa clic pe butonul Save de pe bara de pictograme.

La prima salvare a documentului nou, programul Word va deschide o caseta de dialog Save As (Salvare ca), permitand alegerea discului si folderului in care sa salveze fisierul si sub ce nume.

La urmatoarele operatii de salvare, programul va scrie automat informatia scrisa in plus de la salvarea anterioara in fisierul curent.

Salvarea unui document cu un alt nume

Pentru salvarea documentului curent cu un alt nume se va alege optiunea File►Save As (FisierSalvare ca) se vor alege discul, folderul si numele fisierului. Se va obtine un document identic dar cu un alt nume.

Inchiderea documentului curent

Programul Word permite deschiderea si lucrul cu mai multe documente in acelasi timp. Pentru inchiderea documentului curent se va alege optiunea File►Close (FisierInchidere)

Afisarea documentelor deschise

Pentru a vedea documentele deschise este suficient sa derulam meniul Window (Fereastra). Aici se vor fi afisata lista documentelor, fiind numerotate. Documentul curent va avea afisat in fata semnul 4

In cazul in care se doreste schimbarea documentului curent cu unul aflat in lista este suficient a se executa un clic de mouse pe documentul respectiv si acesta va deveni document curent.

Inchiderea programului Word

Pentru a inchide programul Word se va alege optiunea File►Exit (Fisier►Iesire). In cazul in care sunt deschise mai multe documente toate acestea vor fi inchise.

Deschiderea unui document existent

Pentru a deschide un fisier se va lansa programul Word si se va alege din meniul File►Open (FisierDeschidere). Va apare o caseta de dialog de unde se vor selecta discul, folderul si numele fisierului care va fi deschis.

Previzualizarea documentului

Este utilizata pentru examinarea documentelor inainte de tiparire. Pentru aceasta se va alege optiunea File►Print Preview (FisierExaminare inaintea imprimarii)

Va aparea o caseta de dialog cu urmatoarele optiuni:

Print (Imprimare) - tipareste documentul

Magnifier (Lupa) -se executa clic pe Magnifier si apoi in document pentru a mari aceea zona

One Page (O pagina) - va afisa o singura pagina

Multiple Pages (Pagini multiple) - permite afisarea concomitenta a mai multor pagini.

Zoom (Panoramare) -se poate selecta gradul de marire pentru a vedea documentul la diferite dimensiuni sau se poate alege una din optiunile: Page Width, Whole page, Many pages (Latimea paginii, Latime text, Pagina Intreaga, Doua Pagini).

View Ruler (Vizualizare rigla) - afisaza/ascunde rigla gradata

Shrink to fit (Potrivire prin reducere) - folosita pentru a evita izolarea catorva cuvinte din text pe ultima pagina a documentului.

Full screeen (Ecran complet) - afisaza documentul pe tot ecranul, revenirea la ecran normal se face pe butonul Close Full screeen (Inchidere Ecran complet)

Close (Inchidere) inchide previzualizarea

Tiparirea documentului

Pentru aceasta se va alege optiunea File►Print (Fisier►Imprimare)

La caseta de dialog care apare se va stabili imprimanta, paginile care vor fi tiparite si de asemenea numarul de copii dorit.

Marirea sau micsorarea imaginii

In cazul in care se doreste modificarea marimii imaginii afisata pe ecran se va alege optiunea View►Zoom (VizualizarePanoramare) Va aparea o caseta de dialog cu optiunile:

200%, 100%, 75% gradul de marire

Page width (Latimea paginii)

(Latime text)

Whole page (Pagina Intreaga)

Many pages (Multe pagini)

Procent - permite alegerea unui procent

Afisarea caracterelor netiparibile

Cand se tasteaza o litera, simbol de pe tastatura, caracterul apare pe ecran. Tab-ul, spatiile, Enter-ul plaseaza si ele caractere in document. Acestea nu apar pe ecran in mod normal.

Vizualizarea tuturor caracterelor se realizeaza cu clic pe butonul Show/Hide (Afisare/ascundere) buton aflat pe bara de instrumente si care are acest simbol ¶.

Afisarea caracterelor netiparibile permite sa vedem in document spatiile, operatiile efectuate in cadrul acestuia.

Bazele tehnoredactarii

Tehnoredactarea computerizata a unui document se realizeaza pe trei nivele, dupa cum urmeaza:

1.     Nivelul document (formatarea documentului) aici se stabilesc caracteristicile globale ale documentului

2.     Nivel paragraf (formatarea paragrafului) la acest nivel se stabilesc caracteristicile fiecarui paragraf in parte.

3.     Nivelul caracter (formatarea caracterelor) la acest nivel se lucreaza asupra grupurilor de caractere din paragraf

1. Nivelul document

Formatarea documentului - inseamna de fapt stabilirea unor forme (diferite de parametrii initiali) pentru tot documentul. Un lucru important este faptul ca nu conteaza unde suntem pozitionati in cadrul documentului.

Se realizeaza din meniul FilePage Setup (FisierInitializare pagina) Va aparea o caseta de dialog cu urmatoarele optiuni:

m      Cartonasul Paper Size (Dimensiune hartie) se aleg optiunile:

Paper Size (Dimensiune hartie)  se va alege marimea hartiei din lista de formate existente (Exemplu: A4, Letter, Legal)

Orientation (Orientare) se va alege orientarea hartiei care poate fi:

Portret (Tip portret) pagina orientata pe latura mica

Landscape (Tip vedere) pagina orientata pe latura mare

m      Cartonasul Margins (Margini) se vor stabili optiunile:

Top (sus)  - distanta pe care o va pastra textul fata de marginea fizica a hartiei in partea de sus

Bottom (jos) distanta pe care o va pastra textul fata de marginea fizica a hartiei in partea de jos

Left (stanga) - distanta pe care o va pastra textul fata de marginea fizica a hartiei in partea din stanga

Right (dreapta) distanta pe care o va pastra textul fata de marginea fizica a hartiei in partea din dreapta

Pentru a stabili aceste valori se vor folosi butoanele de incrementare decrementare, sau se vor sterge valorile din casete si se vor scrie altele

Gutters (Pt. indoire) se stabileste zona pentru indoiere (zona care poate fi lasata in stanga sau sus, de la optiunea (Pozitia indoire); si care va apare hasurata

From edge (Pt. indoire) - se stabileste zona de Header (Antet) si Footer (Subsol) distanta lasata de la marginea foii pana la textul scris in partea de sus si jos, zona in care se pot scrie informatii care se vor repeta pe fiecare pagina a documentului

Mirror Margins (Margini in oglinda) - margini in oglinda, se selecteaza pentru documentele care vor fi tiparite fata - verso

Crearea sectiunilor

Prin sectiune se intelege o zona continua in cadrul unui document, la nivelul careia se pot formata intr-un anumit mod marginile, orientarea paginilor, paragrafele, caracterele.

O sectiune permite aranjarea in pagina a unei portiuni a documentului, utilizand alte optiuni privind caracteristicile de pagina, dacat in restul documentului.

Pentru stabilirea unei sectiunii se selecteaza zona care se doreste a fi creata ca sectiune din meniul File►PageSetup se vor stabili caracteristicile sectiunii iar la optiunea Apply to (Se aplica pentru) se va alege This section (Text selectat)

2. Nivelul paragraf

Formatarea paragrafelor - inseamna de fapt stabilirea unor forme si parametrii pentru paragraf. Pentru aceasta paragraful trebuie selectat sau trebuie sa avem cursorul de inserare pozitionat in cadrul paragrafului.

Selectarea textului:

q       Selectarea unei linii: se excuta un clic de mouse pe zona alba din stanga textului introdus (cursorul mouse-ului trebie sa fie sageata orientata spre dreapta)

q       Deselectarea: un clic oriunde in afara zonei selectate

q       Selectarea unui paragraf: se excuta dublu clic de mouse pe zona alba din stanga textului introdus

q       Selectarea mai multor linii, paragrafe consecutive: se tine clic de mouse apasat pe zona alba din stanga textului introdus si se trage

q       Selectarea unei zone din cadrul unei linii, paragraf: se tine clic de mouse la inceputul zonei sau la sfarsit si se trage in directie opusa

q       Selectarea intregului document se poate face in mai multe moduri:

Din meniul EditSelect All (Editare►Selectare totala)

Triplu clic de mouse pe zona alba din stanga textului introdus

Se tine tasta CTRL apasata si se executa un clic de mouse pe zona alba din stanga textului introdus

Alinierea paragrafelor:

Avand paragraful selectat se alege din meniul FormatParagraph (FormatParagraf). Va aparea o caseta de dialog cu urmatoarele optiuni:

m      Cartonasul Indents and Spacing (Indentari si spatiere) se stabilesc:

Alignment (aliniere)  - se va stabili alinierea textului fata de marginile documentului, care poate fi: Left, Right, Center, Justify (La stanga, La dreapta, Centru, Stanga-Dreapta)

Indentation (Indentare)  - se va stabili departari al paragrafelor fata de marginile din stanga si dreapta ale documentului, valori care se stabilesc cu ajutorul butoanelor de incrementare/decrementare

Special (Speciala) - se va stabili pozitia primei linii a paragrafului selectat care poate fi:

None (Nici una)

First line (Prima linie)  - prima linie este retrasa spre interior cu o valoare; creeaza alineat.

Hanging (Agatat)  - prima linie este retrasa spre exterior;

Spacing (Spatiere)  - se va stabili un spatiu intre paragrafe si anume Before (Inainte) si After (Dupa) paragraful selectat, valoare care este stabilita in puncte

Line spacing (Spatiere)  - se va spatiul dintre liniile paragrafului care poate fi: Single, 1,5 lines, Double, At least, Exactly, Multiple (La un rand, La 1,5 randuri, La doua randuri, Cel putin, Exact, Multipla)

3. Nivelul caracter

La acest nivel se lucreaza asupra caracterelor din document. Important este sa avem text selectat pentru a se vedea efectul comenzilor aplicate. Avand textul selectat se va alege din meniul FormatFont (Format►Font . Va aparea o caseta de dialog cu urmatoarele optiuni:

m      Cartonasul Font (Font) se pot stabili:

Font - familia de font dorita (Exemple scrisuri: Tahoma, Times New Roman, Courier, etc.)

Font style (Stil font) se va alege stilul de font; si anume:

Regular (obisnuit) - este scrisul normal, fara atribute

Italic (Cursiv) - scris inclinat

Bold (Aldin) - scris ingrosat

Bold Italic (Aldin Cursiv) - scrisul ingrosat si inclinat

Size (Dimensiune) se va alege dimensiunea fontului

Color (Culoare font) se va alege culoarea pentru font

Underline (Stil subliniere) se va alege tipul sublinierii, existand o lista cu diverse siluri de subliniere: cu o linie, doar cuvintele, punctata, linie intrerupta, etc.

Efects (Efecte) se pot alege diverse efecte asupra textului bifand casuta din fata efectului dorit (pentru a scoate efectul se executa un clic pe efectul deja selectat):

Strikethrough (Taiere text cu o linie) Exemplu efect

Double Strikethrough (Taiere text linie dubla) Exemplu

Superscript (Exponent) Exemplu efect

Subscript (Indice) Exemplu efect

Shadow (Umbra): Exemplu efect

Outline (Contur): Exemplu efect

Emboss (In relief) Exemplu efect

Engrave (Gravat) Exemplu efect

Small caps (Majuscule reduse) Exemplu efect

All caps (Doar majuscule) Exemplu efect

Hidden (Ascuns) Exemplu efect

m      Cartonasul Character Spacing (Spatiere caractere) se refera la spatiul intre caractere si se pot stabili:

Scale (Scara) se pote alege scara la care va fi afisat fontul, normal este 100%

Spacing (Spatiere) se pote alege spatiul intre caractere care poate fi:

Normal (Normala) Exemplu scris normal fara spatiere

Expanded (Extinsa) Efect extins cu 3 pt.

Condensed (condensat) Exemplu efect condensat cu 1 pt.

Position (Pozitia) se pote alege pozitia caracterelor fata de linia de baza, care poate fi:

Normal (Normala) Exemplu efect

Raised (Ridicata) Exemplu efect ridicat cu 6 pt.

Lowered (Coborata) Exemplu efect coborat cu 6 pt.

m      Cartonasul Animation (Efecte text) se pot stabili efecte pentru textul scris pentru evidentierea anumitor zone din document.

Vom prezenta in continuare cateva exemple de efecte:

Fundal clipitor

Furnici negre marsaluind

Furnici rosii marsaluind

Licarire

Luminile din Las Vegas

Text stralucitor

Operatii cu zone de text marcate

Editorul Word permite si operatii cu zone de text marcate care se mai numesc si operatii cu blocuri de text.

Copierea - unei zone de text

Vor fi prezentati pasi ce trebuie urmati pentru a copia o zona de text:

1.     Se va selecta zona de text ce va fi copiata

2.     Se da comanda de copiere, din meniul Edit►Copy (Editare►Copiere) (in acest moment zona a fost copiata in Clipboard, memoria tampon a calculatorului)

3.     Se pozitioneaza cursorul de inserare in locul in care se doreste a fi copiata (adusa) zona

4.     Se va da comanda inserare (aducere) a informatiei din memoria calculatorului EditPaste (Editare►Lipire)

Mutarea - unei zone de text

1.     Se va selecta zona de text ce va fi mutata

2.     Se da comanda de mutare, din meniul Edit►Cut (Editare►Decupare) (in acest moment zona a fost mutata in Clipboard, memoria tampon a calculatorului)

3.     Se pozitioneaza cursorul de inserare in locul in care se doreste a fi mutata (adusa) zona

4.     Se va da comanda inserare (aducere) a informatiei din memoria calculatorului EditPaste (Editare►Lipire)

Stergerea - unei zone de text

In cazul in care se va dori a sterge o zona de text in afara variantei de folosire a tastelor de stergere (Backspace si Delete), vor fi urmati pasi:

1.     Se va selecta zona de text ce va fi stearsa

2.     Se da comanda de mutare, din meniul Edit►Clear (Editare►Golire)

Cautarea unui sir de caractere

Unul dintre lucrurile care pot fi folositoare in cadrul unui document este cautarea unui sir de caractere pentru aceasta se alege din meniul EditFind (EditareGasire) Va aparea o caseta de dialog cu urmatoarele optiuni:

q       Find What (De cautat) Se va scrie in caseta de dialog sirul de caractere (cuvinte, fraza) ce vor fi cautate.

De la butonul More (Mai mult) se vor afisa optiunile de cautare. Pentru a restrange caseta se va apasa pe optiunea Less (Mai putin).

q       Search (Cautare) Se va alege unde se va face cautarea, si anume:

All (Toate) cautarea se va efectua in tot documentul

Up (In sus) cautarea se va efectua in sus de locul in care suntem pozitionati in cadrul documentului

Down (In jos) cautarea se va efectua in jos de locul in care suntem pozitionati in cadrul documentului

q       Match case (Potrivire litere mari si mici) va fi selectata in cazul in care cautarea se va face exact cum a fost scris sirul in caseta de dialog (se va face diferenta intre caractere mari si caractere mici)

q       Fiind whole word only (Numai cuvinte complete) va fi selectata in cazul in care vom cauta cuvinte intregi, daca nu selectam optiunea rezultatele pot fi si in interiorul cuvintelor

Dupa ce s-au stabilit optiunile de cautare se va restrange fereastra apasand pe optiunea Less (Mai putin) pentru a se micsora caseta de cautare si se apasa pe butonul Find next (Urmatorul gasit) pentru a gasi urmatorul sir se apasa inca o data. In momentul in care a cautat in tot documentul va afisa un mesaj.
[1] In paranteze sunt afisate meniuri disponibile pentru versiunea de Microsoft Word 2000, versiune in limba romana a programului Microsoft Word