Sistemul informatic - parte integranta a sistemului informational al firmei

Sistemul informatic - parte integranta a  sistemului informational al firmei


Sistemul informatic constituie in prezent un subiect amplu analizat in literatura de specialitate. Intr-o for ma simplista se poate considera ca, daca intr-un sistem informational predomina, ca echipamente, mijloacele de automatizare, atunci acesta este denumit sistem informatic. Sistemul informatic este parte integranta a sistemului informational al firmei si in aceasta postura sarcinile sale se inscriu in cadrul obiectivelor si sarcinilor generale ale intrgului sistem informational.Astfel, deciziile si reglementarile provenite din sfera sistemului decizional sunt preluate si transmise prin intermediul sistemului informatic tuturor compartimentelor de executie care formeaza sistemul operational.

In sens invers, informatiile referitoare la modul de executie a deciziilor si la celelalte aspecte esentiale privind situatia din sistemul operational sunt percepute de sistemul informatic, selectate, analizate, puse in forma adecvata si transmise operativ cadrelor de conducere din sistemul decizional.

Sistemul informatic realizeaza, insa, si functia de relatii informationale ale sistemului intreprinderii cu mediul social-economic: organe financiare si bancare, alte organizatii de stat si private, parteneri de afaceri, furnizori, clienti, actionari. Aceasta functie externa, de legatura permanenta cu mediul, ar fi de neconceput, in conditiile de astazi, fara valorificarea avantajelor oferite de sistemele moderne de comunicare a informatiei (scrise si orale, vizuale si auditive), in cadrul carora sistemele informatice asistate de calculator ocupa un loc central.Decizia are caracter obligatoriu pentru sistemul condus. Sistemul informational este subordonat procesului decizional, ca urmare, calitatea deciziilor depinde de calitatea informatiilor. De aceea trebuie sa existe o preocupare permanenta din partea factorilor de conducere pentru perfectionarea continua a sistemelor informationale si decizionale.

Una din caile principale pentru realizarea acestui obiectiv o constituie utilizarea calculatoarelor in procesul de prelucrare a datelor, deci implementarea sistemelor informatice in sistemul informational al firmei. In acest context, informatizarea sistemelor informationale este, in fapt, un proces de crestere a eficientei acestora si implicit a actului de decizie. Gradul de informatizare a sistemului informational este strict dependent de nivelul de complexitate al agregarii deciziei si de potentialul de finantare al firmei.Copyright © Contact | Trimite referat