MACROMARKETINGUL IN TRANSPORTUL RUTIERMACROMARKETINGUL IN TRANSPORTUL RUTIER


In domeniul transportului rutier, datorita modului formarii ofertei, exista o stransa legatura intre micromarketing si macromarketing. Acesta din urma are un rol fundamental in luarea unor decizii. Aplicarea conceptiei de marketing la nivel macroeconomic se regaseste in rolul Ministerului Transporturilor, Cons tructiilor si Turismului, in procesul transportului rutier.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritate de stat in domeniul transportului rutier si reprezinta autoritatea competenta care asigura realizarea, modernizarea, dezvoltarea si siguranta transporturilor rutiere.In calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, Ministerul Transportur ilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:

elaboreaza strategiile de dezvoltare a activitatilor de transport rutier si reglementarile specifice acestui mod de transport;

elaboreaza programe de dezvoltare si modernizare a sistemului national de transport rutier, de siguranta rutiera si de protectie a mediului;

asigura conditiile unui mediu concurential normal in activitatea de transport rutier, in corelatie cu celelalte moduri de transport;

stabileste norme obligatorii pentru operatorii de transport, conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulatie a autovehiculelor si cea de inspectie tehnica periodica a acestora, controleaza respectarea reglementarilor specifice de catre utilizatorii infrastructurilor si de catre operatorii de transport

rutier.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de autoritate de stat in domeniul transporturilor rutiere, are urmatoarele atributii:

exercita autor itatea de registru si inspectie in transporturile rutiere si tine evidenta tutuorr tipurilor de vehicule admise in circulatie (cu exceptia celor a caror evidenta este tinuta de MAPN, MI etc.);

certifica incadrarea vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei; omologheaza pentru circulatie vehiculele rutiere si poate dispune, daca este cazul, suspendarea sau anularea certificatului de omologare;certifica sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele pentru vehiculele fabricate in tara sau importate si dispune, in caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare;

certifica incadrarea in normele de poluare si siguranta a circulatiei a vehiculelor rutiere, precum si sistemele de calitate ale producatorilor de vehicule rutiere; autorizeaza agentii economici care presteaza servicii de reparatii auto si de inspectie tehnica si controleaza activitatile acestora;

stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea reglementarilor interne si internationale;

acorda Licente de transport operatorilor de transport public si Licenta de executie pe vehicul in functie de categoriile si tipurile de transport rutiere;

autorizeaza infiintarea si functionarea centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere (cu exceptia celor care apartin MApN, MI, SRI s.a.);

stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea personala a instructorilor.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este autoritatea competenta pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale, bilaterale sau multilaterale din domeniul transporturilor rutiere la care Romania este parte.


Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani