MARKETING EDUCATIONAL - RELATII COMUNITARE SI PARTENERIAT SOCIALMARKETING EDUCATIONAL - RELATII COMUNITARE SI PARTENERIAT SOCIAL


CONCEPTUL DE MARKETING

Termenul de origine anglo-saxona, “to market”- a desfasura tranzactii pe piata, a cumpara, a vinde, poate fi abordat din perspective multiple: perspectiva economica; perspectiva climatului; perspectiva sociala.
Definitii:

Jacques Lendrevie si Denis Lindon

Marketingul este ansamblul metodelor si mijloacelor de care dispune o organizatie pentru a promova, in colectivitatile de care se intereseaza, comportamente favorabile realizarii propriilor sale obiective.”

C. Florescu

“…este deopotriva un mod de gandire si un mod de actiune practica”

Asociatia Americana de Marketing

“ Marketingul este proces ul planificarii si realizarii conceptiei, evaluarii, promovarii si distribuirii ideilor, bunurilor si serviciilor, pentru a realiza schimburi care satisfac obiectivelle individuale si ale organizatiilor”.

Philip Kotler

” Marketingul este un proces social si de conducere prin care indivizii si grupurile obtin ceea ce au nevoie si doresc, prin crearea si schimbul produselor si valorilor cu altii”.

Domenii ale aplicarii marketingului sunt multiple, existand diferite criterii de grupare:

a. Profilul activitatii-

Marketinguri vectoriale”- industrial, agricol, servicii, sectoare necomerciale:- marketing politic, public si administrativ:   educational, cultural, sanatate.

b. Criteriul teritorial:

marketing intern;

marketing international.

c. Nivelul de organizare economica:

micromarketing-la nivel de organizatie;

macromarketing   -la nivel de ramura sau economie nationala.

d. Criteriul sarcinilor:

marketing stimulativ-cerere ce trebuie creata;

marketing conversional-pentru cerere repulsiva;

marketingul dezvoltarii-pentru cerere latenta ce trebuie dezvoltata;

marketing pentru sincronizare-pentru cerere neregulata.

Piete-tinta: organizatii, consumatori, demnitari guvernamentali, grupuri de interes public, mass-media, spitale, unitati de invatamant, teatre, muzee, galerii de arta, partide politice si candidatii lor, organizatii religioase, fundatii caritabile, gradini zoologice, etc.CONCEPTUL DE MARKETING EDUCATIONAL


Pentru a-si indeplini destinul educatia trebuie sa beneficieze de o viziune de perspectiva si de o politica de dezvoltare care sa antreneze obiectivele institutiilor educationale cu cerintele consumatorilor de educatie. Educatia, ca orice act de cultura este prospectiva; ea presupune un proiect de emancipare a omului si a societatii in care traieste. Pentru a raspunde nevoilor de educatie reale si pentru a suscita nevoi latente, organizatiile educationale trebuie sa-si formuleze un set de obiective strategice care sa tina seama de potentialul de care dispun si de componentele mediului in care actioneaza. Setul de strategii care vizeaza satisfacerea optima a cerintelor pietei educationale reprezinta esenta politicii de marketing


Definitie de lucru:


Marketingul educational reprezinta un ansamblu de metode si tehnici utilizate de catre ofertantul de educatie, organizatie, sistem de educatie, individ, pentru a determina receptivitatea potentialilor clienti fata de serviciul educational, precum si pentru promotionarea acestuia pe piata.

Raspunde unei duble necesitati: de a cunoaste asteptarile publicului privind produsul sau serviciul furnizat; de a repartiza eficient resursele materiale si financiare ale organizatiei in functie de nevoile reale ale beneficiarilor.


Factorii care au influentat aplicarea marketingului in educatie:

( dupa P. Dupouey)

1.     Aparitia concurentei intre sistemele de educatie, pe de o parte si mass-media sau agentii economici si sociali, pe de alta parte( care isi atribuie si functii educative); intre diferitele componente ale sistemului-pe orizontala sau verticala-insitutii din sectorul public si privat, intre filiere de formare;2.     Deconcentrarea si descentralizarea majoritatii sistemelor scolare, care sunt nevoite sa se deschida tot mai mult nevoilor reale individuale si comunitare;

3.     Modificarile de cultura organizationala, in directia profesionalizarii specifice si deschideri la inovatie;

4.     Impunerea pregatirii manageriale, la nivelul profesorilor si chiar apel la manageri profesionisti pentru conducerea institutiilor scolare;

5.     Apropierea dintre educatie si lumea muncii, prin profesionalizarea tot mai timpurie a studiilor si prin asumarea de catre intreprinderi a unor functii educative;

6.     Redescoperirea si redefinirea culturii generale;

7.     Prelungirea duratei studiilor;

8.     Cresterea costurilor necesare unei educatii de calitate;

9.     “Consumerismul” educational;

10.  Internationalizarea formarii;

11.  Diminuarea increderii in conceptul si politicile relative la educatia permanenta datorita costurilor mari in raport cu eficienta, cautandu-se o formare initiala de calitate.( S. Iosifescu).


Metode si tehnici de marketing educational:

studii de nevoi-au ca obiectiv stabilirea serviciilor educationale cele mai adecvate pentru a raspunde eficient problemelor si proiectelor de ordin economic si social al comunitatilor, grupurilor sociale sau organizatiilor

Studii de pozitionare- au ca finalitate determinarea partii de piata deja ocupata si specificul regional al ofertei de educatie existente( pe sectoare de activitate, niveluri de varsta, categorii socio-profesionale).

studii de piata – constau in:

identificarea organizatiilor/institutiilor care normeaza, regleaza si controleaza domeniul;

identificarea furnizorilor de servicii educationale si a clientilor actuali si potentiali;

studiul (calitativ) al nevoilor, motivatiilor, atitudinilor, reprezentarilor, barierelor, concurentei;

studiul(cantitativ) al puterii de cumparare si al solvabilitatii potentialilor clienti – daca acestia pot suporta costurilllle directe si indirecte ale formarii- al volumului de operatii realizate/realizabile pe piata( pe produs, segment al clientelei sau piata).

studii de implementare – pentru o anumita institutie de formare sau un anumit ciclu sau produs de formare, in functie de criterii demografice, sociologice si culturale, in raport cu populatia vizata.

studii de dezvoltare si restructurare –au ca obiectiv identificarea de noi produse si servicii educationale in zona traditionala de oferta sau in domenii noi, prin reorientarea resurselor existente.


Instrumente si procedee de marketing:

Observarea concreta a sectorului de activitate sau a zonei geografice;

Sondajele de opinii si anchetele;

Interviuri individuale sau in grup, ocazionale sau periodice;

Chestionarele postale sau telefonice;

Consultarea expertilor in domeniu;

Utilizarea metodelor statistice si prelucrarea datelor obtinute la nivel national sau local

( anuare statistice, buletine informative).


“Mixul de marketing”

“Mix”-prescurtare de la mixture-engl., cu sensul de amestec, imbinare, combinare: produsul/ serviciul, pretul, distributia (plasament), promotionarea/publicitatea

Conceptul de marketing –mix vizeaza orientarea activitatii in functie de resursele interne si de conditiile pietei, deoarece pozitia ocupata de fiecare componenta in parte depinde de posibilitatile ofertantului si de solicitarile consumatorilor. Pentru fiecare din cele patru componente exista mai multe variante de combinatii.In domeniul serviciilor intervin o serie de variabile specifice .1. Produsul/serviciul educational trebuie sa cuprinda:

Potentiali beneficiari si conditiile de inscriere

-nivel de formare, varsta, sex, motivatie, caracteristici speciale-somaj, handicap;

Obiectivele formarii -competente si capacitati ce vor fi formate sau dezvoltate;

Continutul fomarii- domeniu, specialitate, rezultate asteptate, situatii de fomare;

Metodologia utilizata;

Formatorii-calificare, experienta, nivelin ierarhia organizatiei;

Atestare sau acreditare -prin acte oficiale sau nu

Durata formarii propuse;

Locul formarii-care poate fi un avantaj sau un handicap.

2.Pretul:

-cheltuieli directe si indirecte-rechizite, echipamente, pregatire suplimentara;

-identificarea potentialilor clienti care pot plati serviciile educationale:

-organizatiile economice, colectivitati teritoriale, marele public.

3.Distribuirea:modul in care serviciul educational ajunge la grupurile tinta:

locul si posibilitatile de acces

agentii de relatii cu publicul-prezentarea adresei, modalitatile de transport, reteaua de telecomunicatii, pretul cazarii, posibilitati de recreere,etc.

aceste aspecte au importanta mai ales la nivel universitar, invatamant privat, sau invatamant la distanta.

4.Promotionarea, publicitatea si “ambalarea” produsului/serviciului educational:

aducerea la cunostinta si prezentarea in fata potentialilor clienti prin diferite mijloace a informatiilor despre serviciul educational

suport promotional adecvat- brosuri, afise, pliante, cataloage, anunturi in ziare, “clipuri” la posturi de radio sau tv

etape promotionale: anuntul, informarea, informarea pentru vanzare

“imaginea de marca”-adecvata si individualizata.

Factori care influenteaza cresterea importantei marketingului educational :

factori demografici -scaderea efectivelor de elevi si tendinta de imbatranire a populatiei;

nevoia cresterii eficientei generale a educatiei scolare;

multiplicarea ofertantilor de educatie si a serviciilor educationale oferite,

restructurarea sistemului public de educatie pentru a face fata nevoilor unei societati in schimbare;

reculul culturii occidentale si globalizarea problemelor economice si sociale.


CONCEPTUL DE PARTENERIAT SOCIAL SI EDUCATIONAL

a) Coordonate:

Dezvoltarea resurselor umane si a capacitatilor manageriale la nivelul scolii;

Descentralizare- structuri locale puternice;

Cresterea importantei curriculum-ului local;

Flexibilitatea sistemului de formare in raport cu cerintele specifice;

Dezvoltarea si exersarea unei culturi a dialogului, implicarea societatii civile in viata scolii;

Corelarea actiunilor, motivarea partenerilor pe baza identificarii intereselor comune, convergente sau complementare ale acestora;

Implicarea activa a agentilor economici, reprezentantilor comunitatii locale si societatii civile in procesul formarii profesionale;

Investigarea oportunitatilor de pregatire; studii de piata a muncii, prognoze privind evolutia socio-economica;

Corelarea continutului pregatirii cu cerintele generale si specifice din economie;Metode si mijloace moderne de pregatire, cu accent pe latura formativa ( competente/deprinderi, priceperi) pentru a spori capacitatea sistemului educational de a raspunde nevoilor reale ale pietei muncii si cerintelor societatii;perfectionarea sistemului de alocare a resurselor financiare pentru formarea initiala, dezvoltarea si utilizarea eficienta a acestora.

Presupune relatia eficienta si activa dintre scoala si comunitatea locala.

b) Scoala si comunitatea locala

-Relatiile scolii cu familia ;

-Relatiile scolii cu autoritatile locale;

-Relatiile scolii cu biserica;

-Relatiile scolii cu agentii economici;

-Relatii cu organizatii nonguvernamentale;

-Relatiile scolii cu mass-media.

c) Comunicarea cu partenerii sociali

-comunicare interorganizationala;

-fluxul informational;

-comunicare interpersonala;

-pregatirea resurselor umane pentru comunicare.

d) Optimizarea relatiilor cu partenerii sociali prin marketing educational
SEMINAR SI ACTIVITATI PRACTICE


TEMA : I. SCOALA CA ORGANIZATIE

1.Organizatia scolara in comunitate-Dezbatere

2.Analiza elementelor definitorii ale culturii organizationale-Proiect de grup

3.Valori si credinte despre elevi-Aplicatii-fise de lucru


4.Culturi organizationale si profesionale -Portofoliu

(tema de casa)


TEMA:II. RELATII CU COMUNITATEA SI PARTENERIAT SOCIAL

1.Parteneriat si implicare comunitara

-Unitatea scolara in cadrul parteneriatului-participare la decizii in ariile functionale

-Aplicatii-Fise de lucru

-domenii -curriculum

-resurse umane

-resurse financiare

2. Tipuri de analiza pentru cunoasterea mediului intern si extern a organizatiei scolare-Aplicatii:

-Studiul de piata- Fisa cu activitate de grup - studiu real pe unitatea scolara

-Analiza de nevoi-SWOT, PEST identificarea clientilor, concurentilor

Exersarea competentelor de analiza-ANEXA

ANEXA

Exercitiu

Cadru de analiza SWOT


Forta scolii-puncte tari

Inregistrati in aceasta caseta acele caracteristici care aduc beneficii elevilor, personalului, parintilor

Slabiciunile scolii-puncte slabe

Inregistrati in aceasta caseta lucrurile pe care nu le face foarte bine( sau altii fac mai bine
Oportunitatile din mediul extern

Inregistrati schimbarile care vor determina cresterea interesului pentru” serviciile” oferite de scoala

Amenintarile din mediul extern cu care se confrunta scoala

Inregistrati tendintele sau evenimentele care pot reduce interesul pentru “seviciile” oferite de scoala


Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani