Functii derivabile



Functii derivabile



Definitia derivatei intr-un punct

f:E R, xoIE, xo - punct de acumulare a lui E:



f'(x0) =

fs'(x0) = , fd'(x0) =

f'(x0) = fs'(x0) = fd'(x0)

Interpretarea geometrica:

daca f'(x0)IR, y - f(x0) = f'(x0)(x - x0) este ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul A(x0,f(x0));

daca f este continua in x0, fd'(x0) = + , fs'(x0) = - , sau invers, x0 este punct de intoarcere al graficului;

daca f este continua in x0 si exista derivatele laterale in x0, cel putin una fiind finita, dar f nu este derivabila in x0, x0 este punct unghiular al graficului.


Reguli de derivare

f,g:E R, f,g derivabile in xIE:

1.     (f + g)'(x) = f'(x) + g'(x);

2.     (cf)'(x) = cf'(x), cIR;

3.     (f g)'(x) = f'(x) g(x) + f(x) g'(x)

4.     daca g(x) 0, ;

5.     daca f:I J, g:J R, f derivabila in x0II si g derivabila in y0 = f(x0), atunci (gof)'(x0) = g'(y0)f'(x0);


Derivatele functiilor elementare

Functia (conditii)

Derivata (conditii)

C

0

xn, nIN*

nxn-1

xr, rIR, x>0

rxn-1

logax, a 1, a>0, x>0

ln x, x>0

ax, a 1, a>0, x>0

ax ln a

ex

ex

sin x

cos x

cos x

-sin x

tg x, x

ctg x, x

arcsin x, xI[0,1]

arcos x, xI[0,1]

arctg x

arcctg x


Derivata functiilor compuse

Functia (conditii)

Derivata (conditii)

un, nIN*

nun-1 u'

ur, rIR, u>0

uxn-1 u'

logau, a 1, a>0, u>0

ln u, u>0

au, a 1, a>0

au ln a u'

eu

eu u'

sin u

cos u u'

cos u

- sin u u'

tg u, cos u 0

ctg u, sin u 0

arcsin u, uI[-1,1]

arccos u, uI[-1,1]

arctg u

arcctg u

uv , u>0

uv v' ln u + v uv-1 u'










Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu











Scriitori romani