Importanta cresterii animalelor - vaci, porci referat

Importanta cresterii animalelor


OI


IMPORTANTA · Cresterea ovinelor este o activitate traditionala.
· Diversitatea productiilor pe care le realizeaza, consumul redus de energie si natura furajelor pe care le consuma, confera cresterii si exploatarii ovinelor caracterul unei activitati durabile si de perspectiva;
· Exista posibilitatea realizarii de export de carne de ovine care sa aduca venituri mari producatorilor

OBIECTIVE URMARITE:

· Stimularea organizarii de exploatatii, sau asociatii, in vederea cresterii tineretului ovin pentru ingrasare in vederea asigurarii cu carne a pietii interne si externe.

· Cresterea consumului intern de carne de oaie pe cap de locuitor.
· Sporirea veniturilor crescatorilor prin comercializarea productiei marfa.
· Modificarea directiilor prioritare de exploatare pentru productia carne - lapte.

PROGRAM PENTRU SUSTINEREA PRODUSULUI

· Ameliorarea efectivelor de ovine pentru productiile de carne si lapte prin folosirea insamantarilor artificiale si a berbecilor amelioratori pentru productia de carne si lapte.
· Imbunatatirea structurii dimensionale a exploatatilor cu profil de ingrasare a tineretului ovin.
· Introducere a grilei de clasificare a carcaselor, conform standardelor UE.OBIECTIVE DE REABILITARE SI REDRESARE PE TERMEN MEDIU SI LUNG


· Relansarea sectorului in vederea s timularii consumului de carne la intern si a e xportului de carne de ovina.
· Alinierea la standardele Comunitatii Europene privind modul de acordare a subventiilor si clasificarea carcaselor.
· Recastigarea pietelor externe pentru carnea de ovine, pe relatia tarilor arabe si a comunitatii Europene.

VACI

IMPORTANTA Cresterea bovinelor este o activitate traditionala a tarii;
· Diversitatea productiilor pe care le realizeaza, consumul redus de energie si natura furajelor pe care le consuma, confera cresterii si exploatarii bovinelor caracterul unei activitati durabile si de perspectiva;
· Exista posibilitatea realizarii de export de carne de bovine care sa aduca venituri mari producatorilor.
· Sursa pentru schimburile comerciale.
· Asigura stabilitatea fortei de munca in zona rurala si montana.


OBIECTIVE URMARITE:

· Cresterea greutatii de sacrificare va determina randament ridicat de carne in carcasa.
· Integrarea activitatii de ameliorare a efectivelor de bovine la normele si standardele UE.
· Promovarea activitatii de ameliorare a efectivelor de bovine in directia maririi si imbunatatirii productiei de carne.
· Stimularea organizarii exploatatiilor in asociatii, in vederea reprezentarii intereselor in relatie cu furnizorii de imputuri si beneficiari ai produselor finite.
· Asigurarea unor  venituri proprii prin valorificarea productiei marfa la export.
· Asigurarea conditiilor necesare exteriorizarii potentialului de productie al animalului.
· Stimularea cresterii efectivelor in zonele mon tane care prezinta oportunitati in cresterea taurinelor

PROGRAM PENTRU SUSTINEREA CARNII DE VITA SI VITEL

· Stimularea organizarii in exploatatiilor sau asociatii, in vederea reprezentarii intereselor in relatiile cu furnizorii de imputuri si beneficiarii produselor finite.
· Stimularea organizarii de exploatatii competitive si eficiente in zona rurala si montana.
· Sporirea veniturilor proprii si trecerea de la autoconsum la productia comerciala.
· Cresterea efectivului matca si a natalitatii in vederea cresterii efectivului de tineret bovin destinat ingrasarii si sacrificarii la greutati optime.
· Ameliorarea efectivelor de taurine pentru productia de carneOBIECTIVE DE REABILITARE SI REDRESARE PE TERMEN MEDIU SI LUNG

· Relansarea acestui sector in vederea asigurarii necesarului de carne pentru consumul populatiei
· Sustinerea si relansarea sectorului are in vedere cresterea cantitativa si calitativa a productiei de carne de bovina.
· Alinierea la standardele Comunitatii Europene privind modul de acordare a subventiilor si de clasificare a carcaselor.
· Sustinerea financiara pentru echilibrarea pretului de valorificare la producator cu cel realizat in UE.

LAPTE -IMPORTANTA

· Produs strategic cu impact deosebit asupra copiilor, persoanelor in varsta, precum si a celor cu diferite afectiuni.
· Cresterea vacilor pentru lapte, ocupatie de baza in zona rurala si montana, asigura venituri ritmice si performante crescatorilor de animale.|
· Sustinerea valorificarii eficiente a laptelui materie prima va permite realizarea unor investitii in retehnologizarea activitatii necesare realizarii unor produse lactate controlabile, cu calitate si termene de garantie superioare.
· Asigura stabilitatea fortei de munca in zona rurala si montana.
· Este sursa sigura pentru schimburile comerciale.
· Asigura valorificarea superioara a furajelor realizate pe suprafetele de baza furajera in sistem natu ral (pasuni naturale).

- Relansarea sectorului de crestere a bovinelor, in vederea stimularii productiei de lapte de vaca.
- Sustinerea sectorului de producere a laptelui, pentru cresterea cantitativa si calitativa a acestuia, in vederea alinierii la standardele Comunitatii Europene privind modul de acordare a cotelor.
- Asigurarea securitatii alimentare a populatiei cu lapte si produse lactate.
- Sustinerea financiara a productiei de lapte, pentru echilibrarea pretului de valorificare la producator, pe aceleasi criterii cu cea realizata in UE.
PORCI
IMPORTANTA

· Cresterea porcinelor este o activitate traditionala.
· Produs de mare importanta pentru consumul intregii populatii.
· Nivelul consumului de carne de porc/locuitor este in corelatie directa cu productia de carne si puterea de cumparare a consumatorului.
· Sursa pentru schimburile comerciale.
· Asigura stabilitatea fortei de munca in zona rurala.