Olimpiada chimie - propuneri subiecte pentru olimpiada de chimie referat

Propuneri subiecte pentru olimpiada de chimie ;

clasa a-VIII-a ; faza locala - 6.II.1999

SUBIECT Nr. I


A.) Alegeti raspunsurile corecte :


1) Atomul este alcatuit din :

a) nucleu si protoni

b) protoni si dictroni

c) nucleu si invelis electronic

d) nucleoni si nivele energetice

2) In invelisul electronic al atomilor, electronii se afla pe nivele energetice.Sta-rea electronilor este determinata de :

a) sarcina electronilor

b) parametrii de stare ai electronilor in atomi

c) masa atomica

3) Numim element chimic toate speciile atomice care au :

a) acelasi numar de electroni in invelisul electronic si in nucleu

b) aceelasi numar de nucleoni

c) acelasi numar de protoni, adica aceeasi sarcina nucleara Z si aceeasi valoare pentru numarul atomic Z.

d) aceeasi sarcina nucleara Z si acelasi numar de masa A

4) Proprietatea fundamentala care deosebeste un element de altul este :

a)    masa atomica

b)    numarul nivelelor energetice ocupate cu electroni

c)    numarul electronilor pe care-i contine

d)    numarul atomic Z reprezentand sarcina nucleara (numarul protonilor) egal cu numarul electronilor din atomul aflat in stare fundamentala.

e)    numarul de masa A reprezentand numarul nucleilor

f)     numarul straturilor electronice din atom

5) Fiecare element contine in nucleu un numar fix de :

a)    nucleoni

b)    protoni

c)    neutroni

d)    electroni

e)    protoni si electronii


6) a. Izotopii sunt varietati ale unui element care difera intre ei prin :

a)    numarul electronilor din invelisul exterior

b)    numarul protonilor

c)    numarul nucleonilor

d)    numarul electronilor din nucleu

b. Aceasta diferenta determina deosebiri in :

a)    unele proprietati fizice

b)    proprietatile chimice

c)    numerele de masa ale izotopilor componenti

d)    configuratia electronica a atomilor

e)    dimensiunea atomilor (raza atomica)

Intre locul ocupat de un element in sistemul periodic si configuratia sa electronica exista o corelatie stransa :

I. Numarul perioadei in care se afla un element coincide cu :

a)    numarul straturilor electronice in atom

b)    numarul ,,n" al ultimului strat

c)    numarul de electroni de pe stratul exterior

d)    numarul stratului in care se afla electronul dinstictiv

II. Numarul grupei coincide cu numarul de electroni de pe stratul exterior :

a)     la toate elementele

b)     la elementele din grupele principale (care au electronul distinctiv in stratul exterior) si ale grupelor I B si II B (1 si 2) care au penultimul strat complet ocupat

c)     numai la elementele din grupele secundare - metale tranzitio-nale -.

d)     numai la elementele grupelor I A - VIII AB) 1. Un izotop al unui element cu numarul de masa A = 46 are 26 neutroni iar un alt izotop izomasic cu primul are cu doi neuroni mai mult.

a)     Care sunt cei doi izotopi ?

b)    Ce configuratie electronica au elementele ?c)     Ce ioni stabili pot forma ?

Un atom are pe stratul n=4, 4 electroni iar straturile interioare sunt completate.

a)     Cine este elementul ?

b)    Ce pozitie ocupa el in sistemul periodic ?

c)     Ce caracter chimic are ?

3) Care din atomii de mai jos au configuratia electronica a Kriptonului ,

a)    Fe3+                     e) Y3+ i) Sr2+

b)    Rb+ f) Br - j) Ag+

c)    Sc3+                     g) Zr4+ k) Se2 -

d)    I -                         h) P3 -

Si cum se numesc speciile chimicece au aceelasi numar de electroni ?SUBIECTUL II


A)    Se dau urmatoarele substante chimice cu formulele :

a)    PF5 h) XeF4 o) XeF2

b)    BrF5            i) VF5 p) AlF3

c)    SF6   j) BF3 q) No2

d)    IF7    k) H2SiF6 r) ClO2

e)    CO2 l) H3PO4 s) RuO4

f)     XeO4                                  m) Na3AlF6

g)    OsF8 n) BrF3


Clasificati aceste substante chimice compuse conform tabelului :


Oxizi Acizi Baze Saruri

In care dintre speciile chimice date

a)    toti atomii au configuratie exterioara de octet ?

b)    exista atomi avand numarul maxim posibil de electroni pe startul exterior.Care este acest numar ?

c)    exista atomi cu mai mult de opt electroni exteriori cu configuratie electronica numita ,, transargonidica ".B) 1. Doua elemente din aceeasi grupa a sistemului periodic formeaza cate o hidrura ; cele doua hidruri fiind izomasice.Care sunt elementele daca o hidrura e triatomica iar cealalta tetratomica ?

Scrieti configuratiile electronice ale celor doua elemente .

2. Dar daca doua elemente din aceeasi grupa se combina intre ele i - zomasic formand un compus chimic, foarte stabil, care sunt cele doua elemente ? Ce compus formeaza ele ?SUBIECTUL III


Se cere :

a)    Sa se ilustreze schema prin ecuatiile reactiilor chimice si sa se denu -measca toate substantele compuse.

b)    Sa se indice tipul reactiilor chimice cuprinse in schema.

c)    Sa se precizeze intrebuintarile reactiilor chimice.  


Se considera schema transformarilor :
Copyright © Contact | Trimite referat