Setul de caractere ASCII referat

Setul de caractere ASCII

Calculatoarele stocheaza caractere folosind un cod numeric. Codul ASCII (American Standard Code for Information Interchange) este codul folosit in mod curent in Statele Unite. C++ va permite sa reprezentati majoritatea caracterelor in mod direct, incluzandu-le intre apostrofuri, cum ar fi ‘A’ pentru caracterul A. Un caracter poate fi reprezentat de asemenea si prin codul sau octal sau hexa, precedat de un backslash; de exemplu, notatiile ‘\012’ si ‘\0xa’ reprezinta amandoua caracterul de salt la linie noua (linefeed – LF). Asemenea secvente escape pot fi introduse si in siruri de caractere, cum ar fi ”Buna, \012draga mea”.
In urmatorul tabel, daca este utilizat ca prefix, caracterul ^ reprezinta utilizarea tastei Ctrl.

Zecimal Octal Hexa Binar Caracter Nume ASCII

0 0 0 00000000 ^@ NUL

1 01 0X1 00000001 ^A SOH

2 02 0X2 00000010 ^B STX

3 03 0X3 00000011 ^C ETX 26368yoo14ojh1y

4 04 0X4 00000100 ^D EOT

5 05 0X5 00000101 ^E ENQ

6 06 0X6 00000110 ^F ACK

7 07 0X7 00000111 ^G BEL oj368y6214ojjh

8 010 0X8 00001000 ^H BS

9 011 0X9 00001001 ^I,tab HT

10 012 0Xa 00001010 ^J LF

11 013 0Xb 00001011 ^K VT

12 014 0Xc 00001100 ^L FF

13 015 0Xd 00001101 ^M CR

14 016 0Xe 00001110 ^N SO

15 017 0Xf 00001111 ^O SI

16 020 0X10 00010000 ^P DLE

17 021 0X11 00010001 ^Q DC1

18 022 0X12 00010010 ^R DC2

19 023 0X13 00010011 ^S DC3

20 024 0X14 00010100 ^T DC4

21 025 0X15 00010101 ^U NAK

22 026 0X16 00010110 ^V SYN

23 027 0X17 00010111 ^W ETB

24 030 0X18 00011000 ^X CAN

25 031 0X19 00011001 ^Y EM

26 032 0X1a 00011010 ^Z SUB

27 033 0X1b 00011011 ^[,esc ESC

28 034 0X1c 00011100 ^\ FS

29 035 0X1d 00011101 ^] GS

30 036 0X1e 00011110 ^^ RS

31 037 0X1f 00011111 ^_ US

32 040 0X20 00100000 space SP

33 041 0X21 00100001 !

34 042 0X22 00100010 “

35 043 0X23 00100011 #

36 044 0X24 00100100 $

37 045 0X25 00100101 %

38 046 0X26 00100110 &

39 047 0X27 00100111 ‘

40 050 0X28 00101000 (

41 051 0X29 00101001 )

42 052 0X2a 00101010 *

43 053 0X2b 00101011 +

44 054 0X2c 00101100 ,

45 055 0X2d 00101101 -

46 056 0X2e 00101110 .

47 057 0X2f 00101111 /

48 060 0X30 00110000 0

49 061 0X31 00110001 1

50 062 0X32 00110010 2

51 063 0X33 00110011 3

52 064 0X34 00110100 4

53 065 0X35 00110101 5

54 066 0X36 00110110 6

55 067 0X37 00110111 7

56 070 0X38 00111000 8

57 071 0X39 00111001 9

58 072 0X3a 00111010 :

59 073 0X3b 00111011 ;60 074 0X3c 00111100 <

61 075 0X3d 00111101 =

62 076 0X3e 00111110 >

63 077 0X3f 00111111 ?

64 0100 0X40 01000000 @

65 0101 0X41 01000001 A

66 0102 0X42 01000010 B

67 0103 0X43 01000011 C

68 0104 0X44 01000100 D

69 0105 0X45 01000101 E

70 0106 0X46 01000110 F

71 0107 0X47 01000111 G

72 0110 0X48 01001000 H

73 0111 0X49 01001001 I

74 0112 0X4a 01001010 J

75 0113 0X4b 01001011 K

76 0114 0X4c 01001100 L

77 0115 0X4d 01001101 M

78 0116 0X4e 01001110 N

79 0117 0X4f 01001111 O

80 0120 0X50 01010000 P

81 0121 0X51 01010001 Q

82 0122 0X52 01010010 R

83 0123 0X53 01010011 S

84 0124 0X54 01010100 T

85 0125 0X55 01010101 U

86 0126 0X56 01010110 V

87 0127 0X57 01010111 W

88 0130 0X58 01011000 X

89 0131 0X59 01011001 Y

90 0132 0X5a 01011010 Z

91 0133 0X5b 01011011 [

92 0134 0X5c 01011100 \

93 0135 0X5d 01011101 ]

94 0136 0X5e 01011110 ^

95 0137 0X5f 01011111 _

96 0140 0X60 01100000 `

97 0141 0X61 01100001 a

98 0142 0X62 01100010 b

99 0143 0X63 01100011 c

100 0144 0X64 01100100 d

101 0145 0X65 01100101 e

102 0146 0X66 01100110 f

103 0147 0X67 01100111 g

104 0150 0X68 01101000 h

105 0151 0X69 01101001 i

106 0152 0X6a 01101010 j

107 0153 0X6b 01101011 k

108 0154 0X6c 01101100 l

109 0155 0X6d 01101101 m

110 0156 0X6e 01101110 n

111 0157 0X6f 01101111 o

112 0160 0X70 01110000 p

113 0161 0X71 01110001 q

114 0162 0X72 01110010 r

115 0163 0X73 01110011 s

116 0164 0X74 01110100 t

117 0165 0X75 01110101 u

118 0166 0X76 01110110 v

119 0167 0X77 01110111 w

120 0170 0X78 01111000 x

121 0171 0X79 01111001 y

122 0172 0X7a 01111010 z

123 0173 0X7b 01111011 {

124 0174 0X7c 01111100 |

125 0175 0X7d 01111101 }

126 0176 0X7e 01111110 ~

127 0177 0X7f 01111111 del,ruboutCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani