Seviciile bancare referat

Seviciile bancare

TIPURI DE SERVICII

Bgncile furnizeazg clientilor trei tipuri principale de servicii. Acestea sunt:

1. Deschiderea de conturi bancare (de diferite tipuri);

2. Facilitgti de omprumut (de credit); 12891bkp63njx2x

3. Servicii privind transferul fondurilor.

Deschiderea de conturi bancare (de diferite tipuri)

O bancg atrage bani de la clientii sgi, prin conturi bancare, plgtindu-le, on schimb, dobwndg pentru depozitele constituite. Plata acestor dobwnzi este o cheltuialg pentru bancg.

Atwt pentru persoanele fizice, cwt si pentru cele juridice, bgncile deschid, on evidenta lor, urmgtoarele tipuri de conturi: kj891b2163njjx
conturi curente (la vedere), on lei si/sau on valutg, conturi on care titularii pot face operatiuni de oncasgri si plgti curente;

conturi de depozit (la termen), on lei si/sau on valutg, conturi on care depunerile se fac pentru un anumit termen, perioadg on care titularii nu pot efectua nici depuneri on cont, nici plgti din aceste conturi.

On functie de anumite activitgti specifice, pentru clientii persoane juridice, bgncile mai deschid si alte tipuri de conturi, cum sunt:

conturi blocate, in care sunt depuse sume on lei si/sau on valutg, reprezentwnd capitalul social necesar constituirii unei societgti comerciale. Dupg ce clientul prezintg la bancg dovada onregistrgrii societgtii la Registrul Comertului, contul este deblocat, iar sumele sunt virate on contul curent al societgtii;

conturi blocate cu destinatie specialg, sunt conturi on care disponibilitgtile titularului sunt temporar blocate, on raport de o anumitg operatiune, ca mgsurg de protectie pentru bancg si pentru buna desfgsurare a unor obligatii de platg cgtre strgingtate (acreditive, garantii etc.). Ele se pot constitui, dupg caz, on lei si/sau on valutg;

conturi pentru credite, destinate sg evidentieze creditele (on lei si/sau on valutg) acordate de bancg clientilor si din care urmeazg ca acestia sg dispung plgti;

conturi cu suma dobwnditg prin participare la licitatiile valutare, evidentiazg sume on lei sau valutg rezultate din operatiunile de vwnzare/cumpgrare de valutg sau lei pe piata interbancarg, ordonate de client si efectuate de bancg on contul acestuia.

2. Facilitgti de omprumut (de credit)

Bgncile omprumutg clientilor lor sume de bani pentru finantarea afacerilor acestora. Unele bgnci oferg omprumuturi atwt persoanelor fizice cwt si persoanelor juridice. Clientul trebuie sg plgteascg un tarif pentru analizarea de cgtre bancg a oportunitgtii acordgrii creditului si o dobwndg pentru creditul primit. Aceste tarife si dobwnzi reprezintg un venit pentru bancg.

Servicii privind transferul fondurilor

Bgncile furnizeazg si servicii privind plgtile prin transferul fondurilor (atgt electronic cwt si prin instrumente de platg), on numele si la cererea clientilor lor. Banca percepe un comision pentru acest serviciu, comision a cgrui mgrime variazg on functie de valoarea sumei si tehnica de transfer a banilor.Acest comision aduce un venit bgncii.

Majoritatea persoanelor juridice folosesc o parte, sau chiar toate aceste servicii, la un moment dat, la fel cum unele persoane fizice pot apela la ele, din cwnd on cwnd.

2. ALTE SERVICII OFERITE DE BANCI

On afarg de tipurile de conturi mentionate mai sus, persoanele juridice (si, ontr-o proportie mai micg sii persoanele fizice) pot avea si alte solicitgri decwt cele privind operatiunile de bazg ale bgncilor. Bgncile oferg multe servicii care aduc venituri din comisioanele, spezele si tarifele percepute pentru efectuarea lor. On prezent, bgncile romwnesti fac eforturi pentru diversificarea ofertei de produse bancare.

VALUTA.

On cazul cglgtoriilor on strgingtate, sunt necesare si mici cantitgti din moneda tgrii respective, pentru cheltuieli imediate, desi, este mai sigur pentru turisti sg foloseascg cecuri de cglgtorie sau instrumente de platg asemgngtoare, on loc sg poarte asupra lor valutg on numerar. Bgncile pot asigura clientilor posibilitatea de a procura majoritatea valutelor tgrilor lumii.

Bgncile vwnd monedg strging (valutg) la cursuri de schimb competitive si percep un comision, pentru serviciut prestat. Principalii concurenti ai bancilor, on acest domeniu, sunt casele de schimb valutar si agentiile de turism, on special din zonele de destinatie ale cglgtoriilor de vacantg. Aceste doug tipuri de organizatii trebuie sg-si procure, la rwndul lor, monedele destinate schimbului valutar (de obicei acestea cumpgrwnd valutg de la bgnci).

CECURILE DE CALATORIE

Cecurile de cglgtorie sunt cele mai cunoscute servicii bancare oferite persoanelor care cglgtoresc. Cecurile pot fi folosite ca atare, pentru plata bunurilor si servicilor, on toate tgrile lumi sau pot fi schimbate, oricwnd, on numerar.

Un cec de cglgtorie cuprinde promisiunea unei bgnci (sau a unei organizatii cu o reputatie similarg) de a plgti o sumg de bani oricgrei persoane ce posedg fila de cec de la persoana on numele cgreia a fost emis cecul. Cecurile de...Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani