STUDIU DE CAZ - TESATURI FIBRE TEXTILESTUDIU DE CAZPRODUSUL: TESATURI FIBRE TEXTILE


mii $


a)   Investitii fixe - total 7200


Terenuri                                                                                      300

Cladiri 1575

Echipamente 4500

Cheltuieli de prim dotare 450

Alte echipamente 4050

Mijloace de transport1 825


b)   Fond de rulment 1465


c)    Alte active curente 303


d)    Surse de finantare - total 8958


Profituri curente 303

Credit furnizori 2 5 8% 2250

Credit bancar 3 75% 9% 1090

Capital social 5315


e)     Valoarea incasarilor din vanzari 1875000 x 6,25 = 11719


f)      Costurile de productie in anul 8 7530


- total

variabile                                                                                        4192

fixe, din care: 2617

amortizare: 667

~ cladiri 30 52

~ echipamente 10 450

~ mijloace de transport 5 165

alte costuri fixe 1950


g)      Perioada de constructie 2 ani


h)      Impozit pe venit 38 %


i)       Dividende 4 %


j)         Tabelul productiei


Anul

Capacitatea utilizata

( % )

Venituri anuale

Vanzari

Cheltuieli expl.

anuale

1

2

3

4 -10

55 %

75 %

80 %

100 %

5373

7617

9375

11719

4162

5144

5880

6863NOTA:

1 inlocuire in anul 8

2 rambursarea creditului se face peste 5 ani in rate egale cu dobanda de 8 % pe an

3 acopera 75 % din fondul de rulment, dobanda 9 %CREDIT FURNIZOR


Suma

Dobanda

Amortisment

AnuitateCREDIT BANCAR


Suma

Dobanda

Amortisment

Anuitate
Tabelul 10-1/1 Costul investitiilor fixe initialePozitia

Mii $

Terenuri

pregatirea/amenajarea terenurilor

structuri/lucrari de constructii

a)     cladiri/lucrari civile

b)     instalatii auxiliare

active fixe

masini si echipamente

240

60315

810


Cost total al investitiilor fixe initiale
Tabelul 10-1/2 Costul investitiilor fixe

Valori (mii $)


Perioada

Perioada de constructie

(investitii fixe initiale)

Punerea in functiune si expl. la intreaga capacitate

(investitii de inlocuire)

Total

Anul

terenuri

pregatirea/amenajarea

amplasamentului

structuri/lucrari de

constructii

active fixe

echipamente si utilaje

mijloace de transport

Cost total al investitiilor


Tabelul 10-2/1 Cheltuieli de prima dotareCategoria

Mii $

studii preinvestitionale

cercetari pregatitoare

punerea in lucru a proiectului (managementul implementarii)

planificarea detaliata a cererii si ofertei

supervizarea, coordonarea si receptia lucrarilor de constructii civile, echipamente si instalatii

construirea administratiei, angajarea si calificarea personalului tehnic,administrativ si de executie

organizarea aprovizionarii

organizarea comertului

constituirea legaturilor

cheltuieli preliminare si de emisie de actiuniTotal

Tabelul 10-2/2 Cheltuieli initiale prealabile productiei, pe an

Mii $


Perioada

Executia

Perioada de functionare

Total

Anul

Chelt. prealabile prod.Tabelul 10-3/1 Calculul fondului de rulmentI . Volumul minimal al activelor si pasivelor curente
a) conturi debitoare: 30 zile la cheltuieli de productie minus amortizari si dobanzi 1


b) stocuri:


materia prima locala A : 30 zile

materia prima locala B : 14 zile

materie prima import   : 100 zile

piese de schimb : 180 zile

lucrari in curs               : 9 zile la pretul de fabricatie

produse finite : 15 zile la pretul de fabricatie plus cheltuieli generale de administratie


c) incasari: 15 zile


d) conturi creditoare: 30 zile pentru materii prime si servicii publice


Nota: 1 semnifica numarul de zile pana la incasarea facturilor


II. Estimarea costurilor anuale
Costuri (mii $)

Perioada

Executia

Punerea in functiune

Functionarea la intreaga capacitate

Anul

Program de productie

Materii prime:

Materia prima locala A

Materia prima locala B

Materie prima importata

Mana de lucru

Servicii publice

Reparatii

Piese de schimb

Ch .generale de fabricatie

Total costuri de fabricatie

Ch. generale de administratie

Ch. cu vanzarile

Ch. cu distributia

Total costuri de exploatare

Costuri financiare

Amortizare

Total ch. de productie
Tabelul 10-3/2 Calculul fondului de rulment necesar
X

Y

Fonduri necesare ( mii $)

Nr. Minim

de zile de

acoperire

Viteza de rotatie

Punerea in functiune

Functionarea la intreaga capacitate
I. active curente:

A.    conturi debitoare

B.    stocuri

a.      materii prime

materia prima locala A

materia prima locala B

materia prima de imp.

b.     piese de schimb

c.      lucrari in curs

d.     produse finite

C. incasari
Total active curente

II. pasive curente:

A. conturi creditoare

Total pasive curente

III. fond de rulment

A.    FR net

B.    Cresterea FR

Tabelul 10.4 Estimarea platilor


( mii $ )

Luna

Salarii si alte venituri

Materii prime de baza

Alte materiale

Plata taxelor si impozitelor

Alte plati

Total

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Total
Tabelul 10-5 Estimarea incasarilor si platilor lunare


( mii $)

luna

Incasari

plati

deficit

surplus

Deficit global

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

TotalTabelul 10-6/1 Total costuri initiale de investitii
Categoria

mii $

costuri de investitii fixe initiale

cheltuieli prealabile productiei

fond de rulment (la intreaga capacitate)
Total


Tabelul 10-6/2 Total costuri de investitii

Valori (mii $)

Perioada

Executie

Punere in functiune

Productie la capacitate totala

Total

Anul

costuri de investitii fixe

a)     costuri initiale de investitii fixe

b)     inlocuiri

capital existent

cresterea fondului de rulment
Total

Tabelul 10-7/1 Total costuri initiale

Categoria de investitii

mii $

costuri fixe initiale ale investitiei

capital preproductie

cheltuieli curente (la capacitate totala)
TotalTabelul 10-7/2 Cheltuieli totale

mii $

Perioada

Constructia

Functionarea la intreaga capacitate

Total

Anul


costuri fixe ale investitiei

a)     costuri initiale fixe de investitie

b)     inlocuiri

capital initial

cresterea fondului de rulmentTotal
Tabelul 10-8/1 Surse de finantareSurse de finantare

mii $

Actionari

a)     Actiuni

b)     Capital initial

c)     Imprumuturi

d)     alte surse sau credite pentru aprovizionare


Total

Colaboratori

a)     Actiuni

b)     capital initial

c)     imprumuturi

d)     alte surse sau credite pentru know-how


Total

Banci sau institutii de dezvoltare

a)     Actiuni

b)     Capital

c)     Imprumuturi

d)     Alte forme


Total

Subventii

a)     Imprumuturi

b)     Subventii
Total

5. Banci comerciale


6. Subscriptie publica


7. Credite furnizor


8. Pasiv


Total
Tabelul 10-8/2 Surse initiale de fonduri

Mii $

Perioada

Punerea in functiune

Functionarea la intreaga capacitate

Total

Anul

Excedent

Capital preferential

Imprumuturi

Credite furnizor

Pasiv

Suventii

Subscriptie publica
Total

Tabelul 10-8/3 Fluxuri de trezorerie pentru Planificare financiara

Costuri (mii $)

Perioada

Executie

Punerea in functiune

Intreaga capacitate

Total valoare ramasa in ultimul an

Anul
Program de productie

A. Intrari de trez.-totalResurse financ.-total

Incasari din vanzari

B. iesiri de trez.-totalConstituire total active

Costuri exploatare

Serviciul datoriei-total

a) dobanzi

credite furnizori

credite bancare negar.

Credite bc. cond. imp.

b)rambursari

credite furnizori

credite bancare negarant.

Credite bc. in cond. imp.

Impozit pe profit

DividendeC. Excedent/deficitD.Sold trez.cumulatTabelul 10/9 Contul de profit si pierdere

Costuri(mii$)

Perioada

Executie

Punere in functiune

Expl. la intreaga capacitate

Anul
Program de productie
Vanzari

costuri de productie

beneficii impozabile (1-2)

impozite

profit net (3-4)

dividende

beneficii nedistribuite (5-6)

beneficii acumulate

Rate financiare

Beneficiu brut: vanzari (%)

Profit net : vanzari (%)

Profit net : cap.social (%)
Tabelul 10-10 Bilantul previzional

Valori (mii $ )

Perioada

Executie

Punere in functiune

Expl.la intreaga capacitate

Anul

A. active - total

Active curente-total

Sold numerar

Active curente

Active fixe(net of depreciasion)

Investitii fixe initiale, inlocuiri si ch. initiale prealabile prod.

Pierderi

B. pasive totale - total

Pasive curente

Credite pe termen scurt/mediu

Capital social

Rezerve
Tabelul 10-11 Costurile de productie totale ( la intreaga capacitate 6 ani )
Categoria

mii $

Materiale directe si factori de productie

Mana de lucru directa

Cheltuieli generale de fabricatie
Costuri de fabricatie

Cheltuieli de administratie

Cheltuieli de vanzare si distributieCosturi de exploatare


Cheltuieli generale financiare (dobanzi)

AmortizareCostul total de productie


Tabelul 10-12 Esalonarea costurilor de productie


Costuri (mii $)

Perioada

Punere in functiune

Exploatare la intreaga capacitate

AnulProgram de productieMaterii directe

Mana de lucru directa

Ch. generale deadministratieCosturi de fabricatie


Cheltuieli de administratie

Ch. de vanzare si distributie

Costuri exploatare


Cheltuieli financiare

Amortizari

Total costuri de productie


Tabelul 10-13 Tabelul cash-flowurilor si calcularea valorii actualizate in cazul unui proiect care nu beneficiaza de finantare externa
Valori (mii $)

Perioada

Executia

Punere in functiune

Exploatare la intreaga capacitate

Val. rama-sa in ult.an

Total
Anul

Programul de productie

A.    intrari trez.-total

incasari din vanzari

B.      iesiri trez.-total

ch.totale investitii

costuri de exploatare

impozite si taxe

C.    cash-flow net(A-B)

D.    valoare actualiz.(15%)

E.     cash-flow cumulat net

Tabelul si CF calculul valorii actualizate pentru un proiect de finantare externaValori (mii $)

Perioada

Executia

Punere in functiune

Exploatare la intreaga capacitate

Val. rama-sa in ult.an

Total
Anul

Programul de productie

A.intrari trez.-total

Incasari din vanzari

F.       B.iesiri trez.-total

Ch.totale investitii

Capitalul social

Inloc.Mijl de transp.

Rambursare credit furniz.

Dobanzi la credite furniz.

Rambursare credite banc.

Dobanzi credite bancare

Costuri exploatare

Impozite si taxe

C.cash-flow net(A-B)

D.valoare actualiz.(15%)
Analiza pe baza indicatorilor financiari


A.    Indicatori de lichiditate


rata lichiditatii generale ( RL) = active curente/pasive curente

rata lichiditatii immediate (Rta) = (active curente - stocuri)/pasive curente


B.   Indicatori de solvabilitate


rata datoriilor (Rd) = total datorii/total active

rata de solvabilitate (Rs) = imprumuturi pe termen lung/capitaluri proprii

rata de acoperire a activelor fixe (Raaf) = active fixe nete/imprumuturi pe termen lung

rata de acoperire a serviciului datoriei

a)    inainte de impozitare (Rasdi) = EBIT/(dobanzi+rata de rambursare)

b)    dupa impozitare (Rasdd) = (profit net+amort.+dobanzi)/(dobanzi + rata de rambursare)


INDICA-

TORI

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

RL

RTA

RD

RS

RAAF

RASDI

RASDD