STUDIUL REGIMULUI TRANZITORIU INTR-UN CIRCUIT referat

 

STUDIUL REGIMULUI TRANZITORIU INTR-UN CIRCUIT

RLC SERIE CU CONDITII INITIALE DE REPAUS,

INCARCAREA SI DESCARCAREA UNUI CONDENSATOR

44886gzi38lhf9p

 

Obiective urmarite

Regimul tranzitoriu al circuitului RLC serie alimentat cu tensiune periodica dreptunghiulara.

Regimul oscilatoriu. Vizualizarea si inregistrarea grafica a tensiunii la bornele condensatorului. Determinarea si compararea valorilor experimentale cu cele teoretice si cele calculate. zh886g4438lhhf
Regimul aperiodic critic. Determinarea experimentala a valorii rezistentei critice . Vizualizarea si inregistrarea grafica a tensiunii la bornele condensatorului. Se va vizualiza curba de incarcare descarcare a condensatorului scurtcircuitand bobina.

Regimul aperiodic. Se va vizualiza si inregistra.

Schema desfasurata a instalatiei experimentale

Lista echipamentului si aparaturii utilizate

 • C- cutie de condensatoare in decade 40*10-5-1μF;

 • G- generator de semnale treapta de joasa tensiune 1,5 V, 1Hz-1MHz;

 • L- inductanta variabila

  • (0-1) 100V, 6A, 0.055-0.015 H, 2.5 Ω.

  • (0-2) 140V, 6A, 0.16-0.055 H, 3.2 Ω.

  • (0-1) 250V, 3A, 0.47-0.16 H, 3,5 Ω.

  • (0-1) 380V, 2A, 1.5-0.47 H, 4 Ω.

sau bobina cu miez de fier de 35 mH, 1A si rezistenta in c.c. de 10 Ω.

 • Rd cutie de rezistente in decade (rezistor decade) 0-105 Ω, 2A-0.007A;

 • V- osciloscop catodic [Tesla – B.M. 370];

 • Q1,Q2 – intrerupatoare monofazate, 2A, 380V;

Efectuarea practica a lucrarii

Regimul oscilant.

Se realizeaza montajul din figura 3 si se fixeaza frecventa la aproximativ 500 MHz, capacitatea la aproximativ 4-6*10-3 μF rezistenta decadica Rd=0, in circuit ramanand doar rezistenta bobinei RL. Astfel prin inchiderea intrerupatorului Q1 se obtine regimul tranzitoriu oscilant pentru care se deseneaza oscilogramele (corespunzatoare celor patru valori ale capacitatilor) care au alura celor din figura 2. Din distanta de pe ecran dintre 2 maxime sau doua minime succesive se deduce perioada T si pseudopulsatia oscilatiilor . Factorul de amortizare α se stabileste din decrementul oscilatiei D care este raportul dintre doua valori maxime succesive.

Pulsatia proprie rezulta din relatia:

Nota:

 • pentru cresterea exactitatii determinarii perioadei T se va masura distanta intre mai multe maxime si apoi se va face media aritmetica.

 • la calculul factorului de amortizare α se va lua valoarea medie obtinuta aplicand relatia (45) mai multor extreme succesive.

In cele patru linii ale tabelului pentru valori ale inductivitatii L se trec valorile teoretice date de relatiile 41, 20, 21, 22, valorile masurate T, Um1, Um2, Um3 din oscilograma si cele calculate cu relatiile 42, 45, 22’.

Regimul aperiodic critic.

Pentru valorile lui L si C corespunzatoare uneia din liniile tabelului se calculeaza cu ajutorul relatiei 36 respectiv 40, tinand cont de relatia 41, valoarea rezistentei Rd, pentru care avem regimul aperiodic critic. Se vizualizeaza si se inregistreaza grafic oscilograma tensiunii, al bornele condensatorului, pentru aceasta valoare a rezistentei.

Prin inchiderea intrerupatorului Q2, se scurcircuiteaza bobina L si se pune in evidenta fenomenul de incarcare si descarcare a condensatorului in circuitul R,C serie. Se deseneaza oscilograma corespunzatoare care au alura din figura 4.

Se determina constanta de timp τ din oscilograme si se compara cu valorile calculate.

. Se studiaza, calitativ, variatia constantei de timp la modificarea valorilor rezistorului si condensatorului.

Regimul aperiodic.

Se mareste valoarea rezistentei Rd astfel incat R sa fie mai mare decat Rc (Q2 deschis). Se deseneaza oscilograma corespunzatoare.

Concluzii si observatii

Se va concluziona privind diferentele intre valorile teoretice si cele calculate pe baza rezultatelor experimentale pentru parametrii caracteristici regimului oscilant.

Se va concluziona privind variatia constantei de timp τ la modificarea rezistentei Rd respectiv a capacitatii C, inclusiv alura graficelor.

Tabel cu rezultate experimentale si de calcul

 
Valori
Impuse
Teoretice
Masurate
Calculate
in limitele aparaturii
rel.
(41)
rel.
(20)
rel.
(21)
rel.
(22)
din oscilograma
rel.
(42)
rel.
(45)
rel.
(22’)
Rd
RL
L
H
C
F
R
α
s-1
ωa
rs-1
ω
rs-1
T
s-1
Um1
div
Um2
div
Um2
div
ω
rs-1
α
s-1
ωa
rs-1
Obs
(L)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
0
2.5
0.015
2
0
3.2
0.055
3
0
3.5
0.16
4
0
4
0.47
5*10-2μF
2.5
166.6
36514.8
36514.4
0.2
2
1.6
1.4
31416
2231
31495
0-1
3.2
58.1
19069.2
19069.1
0.4
2.4
2
1.8
15708
911
15734
0-2
3.5
21.8
11180.3
11180.2
0.45
2.6
2.2
2
13692
742
13982
0-3
4
8.5
6523.2
6523.1
0.55
2.8
2.4
2.2
00424
560
11437
0-4

 44886gzi38lhf9p

 

Linia 1 Linia 2

Linia 3 Linia 4

τ1=Rd*C=54μs τ2=Rd*C=104μs

τ3=Rd*C=178μs τ4=Rd*C=306μsCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani