Decizie registru evidenta salariati referat

S.C. ……………………… S.R.L. (S.A.)

str. ……………………………. nr. …

Localitate ………………., judet/sector ……………

 

 

 

 
 

D E C I Z I E

nr. … din ………………..

 

Dl./Dna. …………………………………………………., reprezentant legal al persoanei juridice S.C. ……………………………………..………. S.R.L. (S.A.), in baza prerogativelor acordate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, avand in vedere:

  • prevederile art. 5 alin. (2^1) din H.G. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, modificata si completata prin H.G. nr. 290 din 04.03.2004 publicata in Monitorul Oficial nr. 238 din 18.03.2004

DECID:

Art. 1 Registrul general de evidenta a salariatilor, dosarele personale si carnetele de munca ale salariatilor se pastreaza la sediul Societatii , Departament/Serviciu Resurse Umane, in dulap metalic, astfel incat sa fie asigurata securitatea datelor si pastrarea acestora in conditii de maxima siguranta si in stare corespunzatoare.

 Art. 2 Se numeste Dl./Dna. ..................................... avand functia de ................................ sa efectueze operatiunile si inregistrarile legale in Registrul general de evidenta a salariatilor, inregistrat sub nr. …..… din data de ……………. la Inspectoratul Teritorial de Munca al mun./jud. ................................................

 

Art. 3 Departamentul/Serviciul Resurse Umane are obligatia de a comunica, in scris, tuturor conducatorilor sucursalelor, agentiilor, reprezentantelor si unitatilor fara personalitate juridica, precum si tuturor conducatorilor punctelor de lucru care au salariati, numarul registrului in care au fost inscrisi salariatii, precum si inspectoratul teritorial de munca la care s-a facut inregistrarea si vor duce la indeplinire prezenta decizie.

..............................................

(nume si prenume)

..............................................

(functie) 12773dvr39coc8c

L.S.

..............................................

(semnatura) vo773d2139cooc

 Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani